Постанова КМУ від 12 травня 1997 р. № 447

Документ втратив чинність на підставі постанови КМУ від 17.11.2004 р. № 1570

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ РОЗДРІБНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

З метою упорядкування роздрібної реалізації лікарських засобів та відповідно до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» та статті 19 Закону України «Про лікарські засоби» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству охорони здоров’я впорядкувати видачу ліцензій на реалізацію лікарських засобів.

2. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ, Державному комітетові у справах захисту прав споживачів, Міністерству зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів, Державній податковій адміністрації, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити відповідний постійний контроль за виконанням вимог, передбачених ліцензіями на право реалізації лікарських засобів та посилити відповідальність за порушення цієї діяльності.

3. Затвердити Правила роздрібної реалізації лікарських засобів (додаються).

4. Міністерству внутрішніх справ, Ліцензійній палаті, Державній податковій адміністрації, Державному комітетові у справах захисту прав споживачів, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

посилити контроль за реалізацією лікарських засобів у встановлених місцях;

вжити заходів до недопущення торгівлі у невизначених ліцензією місцях;

у разі порушення суб’єктом підприємницької діяльності умов і правил роздрібної реалізації лікарських засобів, ставити питання перед Міністерством охорони здоров’я щодо зупинення дії ліцензії на визначений термін до усунення порушень, а у разі повторного або грубого порушення — анулювання;

притягати до відповідальності згідно із законодавством осіб, які порушують правила реалізації лікарських засобів.

5. Суб’єктам підприємництва у сфері роздрібної реалізації лікарських засобів привести свою діяльність у відповідність із зазначеними Правилами та забезпечити умови, необхідні для перевірок, які здійснюються представниками контролюючих органів, за наявності у них відповідно оформлених документів.

6. Ця постанова набуває чинності через 1 місяць після опублікування в газеті «Урядовий кур’єр».

 

 

Прем’єр-міністр України

 


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1997 р. № 447

 

 

 

ПРАВИЛА
РОЗДРІБНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Роздрібна реалізація лікарських засобів — це діяльність юридичних і фізичних осіб з медикаментозного забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів шляхом закупівлі та продажу через аптечну мережу лікарських засобів з метою отримання прибутку.

2. Ці Правила визначають умови здійснення роздрібної реалізації лікарських засобів і основні вимоги до діяльності аптек та їх структурних підрозділів щодо медикаментозного обслуговування населення та закладів охорони здоров’я.

3. Роздрібною реалізацією лікарських засобів можуть займатися підприємства (їх об’єднання), установи, організації незалежно від форм власності, громадяни-підприємці, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України (далі — господарюючі суб’єкти).

4. Роздрібна реалізація лікарських засобів регулюється законами України «Про підприємництво», «Про захист прав споживачів», «Про підприємства в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні», «Про лікарські засоби», постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108 «Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення», нормативними документами МОЗ, а також цими Правилами.

 

2. УМОВИ ЗАНЯТТЯ РОЗДРІБНОЮ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

5. Господарюючі суб’єкти здійснюють роздрібну реалізацію лікарських засобів за наявності у них ліцензії на визначений вид діяльності.

 

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. № 1919)

 

 

6. Порядок видачі ліцензій на заняття роздрібною реалізацією лікарських засобів, перелік необхідних для одержання ліцензії документів встановлено законодавчими та нормативними актами.

 

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. № 1919)

 

 

7. Роздрібна реалізація лікарських засобів здійснюється через аптеки та їх структурні підрозділи.

Аптека — заклад охорони здоров’я, який функціонує з дозволу і під контролем державних органів, основним завданням якої є забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Аптеки можуть створювати у встановленому порядку відокремлені структурні підрозділи у вигляді аптечних пунктів і аптечних кіосків. Аптечні пункти можуть створюватись при закладах охорони здоров’я, аптечні кіоски — на заводах, фабриках, вокзалах, в аеропортах, торгових центрах тощо.

Аптека повинна займати ізольоване приміщення з окремим входом і мати торговельний зал для обслуговування населення.

Структурні підрозділи аптек можуть займати відокремлені приміщення без виділення торговельного залу.

За погодженням з районними державними адміністраціями роздрібна реалізація лікарських засобів може здійснюватись через фельдшерсько-акушерські пункти, що організовані в сільських населених пунктах, на підставі угод, укладених з аптекою.

 

(пункт 7 доповнено абзацом  шостим  згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.03.99 р. № 448)

8. Норма пішохідної доступності між аптеками повинна бути не менше 300–400 метрів у населених пунктах з населенням від 1 млн і більше, а також 600–700 метрів у населених пунктах з населенням до 1 млн чоловік.

Абзаци 2–5 пункту 8 втратили чинність.

 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України  від 19.01.98 р. № 40)

9. Господарюючі суб’єкти незалежно від форми власності повинні забезпечити:

підтримання обов’язкового асортименту лікарських та імунобіологічних препаратів;

відповідність виробничих приміщень аптек та їх структурних підрозділів необхідним санітарно-гігієнічним умовам та вимогам нормативних документів щодо зберігання, виготовлення та реалізації лікарських засобів, а також охорони праці;

постійний розвиток матеріально-технічної бази аптеки, оснащення її сучасним обладнанням;

наявність в залі обслуговування населення інформації про встановлений порядок лікарського забезпечення населення, додаткові послуги, що надаються аптекою.

10. Господарюючий суб’єкт, що займається роздрібною реалізацією лікарських засобів, самостійно вирішує питання забезпечення приміщень аптеки (структурних підрозділів) аптечними меблями, устаткуванням, приладами і апаратами відповідно до існуючих нормативів.

11. На фасаді аптеки (структурного підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням назви господарюючого суб’єкта та власника або уповноваженого ним органу. Біля входу до цього приміщення на видному місці розміщується інформація про режим роботи, адреса чергової та найближчої аптеки. Чергова аптека повинна мати зовнішній сигнальний покажчик.

12. Режим роботи аптеки та структурних підрозділів встановлюється господарюючим суб’єктом за погодженням з місцевими органами влади.

У разі планового закриття торгівельного приміщення (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання тощо) господарюючий суб’єкт повинен не пізніше як за 5 днів повідомити про це громадян, розмістивши поряд з інформацією про режим роботи, оголошення про дату та період закриття.

13. Згідно з законодавством роздрібною реалізацією лікарських засобів можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Особи, які пройшли фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності після перевірки їх кваліфікації у встановленому порядку.

14. Контроль і нагляд за підприємницькою діяльністю у сфері роздрібної реалізації медикаментів здійснюють МОЗ, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, Ліцензійна палата та інші уповноважені органи та заклади.

Контроль в цій галузі охоплює питання додержання законодавства про охорону здоров’я, норм і правил щодо діяльності з роздрібної реалізації медикаментів, особливих умов та правил.

15. У разі виявлення порушень у діяльності суб’єктів підприємництва органи охорони здоров’я та інші уповноважені органи акти перевірок направляють до МОЗ для вирішення питань про видання розпоряджень про усунення порушень чи зупинення дії ліцензії на визначений термін або анулювання ліцензії.

Дія ліцензії може бути зупинена на визначений термін або до усунення цих порушень, а у разі повторного або грубого порушення — анульована.

Про зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії МОЗ письмово повідомляє суб’єкт підприємницької діяльності, орган, що здійснює контроль за діяльністю в цій галузі. Ліцензійну палату та державну податкову інспекцію за місцем знаходження ліцензіата.

 

(абзац третій пункту 15 змінено згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. № 1336)

16. Облік суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію, ведеться у встановленому порядку Ліцензійною палатою для ведення єдиного ліцензійного реєстру.

 

3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ АПТЕК ТА ЇХ ПРАЦІВНИКІВ

 

17. Аптеки незалежно від форм власності та їх структурні підрозділи повинні мати відповідні умови для зберігання і реалізації лікарських засобів, лікарські та інші засоби для надання долікарняної медичної допомоги у приміщенні аптеки, перелік яких затверджується МОЗ.

Санітарний стан приміщень аптеки повинен відповідати вимогам, встановленим нормативними актами МОЗ.

18. Персонал аптеки повинен мати технологічний одяг і спеціальне взуття. Технологічний одяг і взуття видається працівникам аптеки відповідно до діючих норм. Кожний співробітник аптеки забезпечується не менш, ніж двома комплектами одягу.

Працівники аптек, влаштовуючись на роботу, проходять медичне обстеження, а у подальшому — періодичний медичний огляд згідно з діючими вимогами.

19. Аптека повинна бути розміщена в окремому ізольованому приміщенні, що розташоване у перших поверхах будинків.

Структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати відокремлені приміщення тільки у капітальних спорудах.

20. Суб’єкти господарювання повинні забезпечити обов’язковий склад та площу виробничих і допоміжних приміщень аптек (додаток № 1).

Мінімальна площа аптечного пункту та аптечного кіоску становить відповідно не менше 18 кв. метрів та 8 кв. метрів.

21. Склад виробничих приміщень, обладнання аптеки:

а) аптека з реалізації лікарських засобів з мінімальною площею виробничих та допоміжних приміщень включає: зал обслуговування населення, приміщення для зберігання запасів лікарських засобів згідно з їх фізико-хімічними властивостями, кабінет завідуючого, кімнату персоналу, кладову для зберігання інвентаря для прибирання, туалет;

б) аптека з правом виготовлення нестерильних ліків крім приміщень, перелічених у підпункті «а» цього пункту повинна мати також окремі приміщення для виготовлення ліків, для одержання води очищеної, для миття та стерилізації посуду;

в) аптека з правом виготовлення ліків у асептичних умовах повинна мати перелічені в підпунктах «а» і «б» цього пункту приміщення, а також асептичний блок, стерилізаційну для ліків, кабінет провізора-аналітика, приміщення для отримання води для ін’єкцій та контрольного маркірування і герметичного закриття ліків.

22. Розміщення виробничих приміщень повинно виключати зустрічні потоки технологічного процесу виготовлення ліків в асептичних умовах і нестерильних лікарських засобів.

23. Зал обслуговування населення, матеріальні кімнати обладнуються спеціальними меблями, які дозволяються для використання в установленому порядку для зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення. В аптеці з мінімальною площею приміщень допускається одне робоче місце для відпуску лікарських засобів.

24. Приміщення для виготовлення нестерильних ліків обладнується спеціальним виробничим устаткуванням та приладами. В цьому ж приміщенні допускається організація робочого місця для проведення контролю за якістю та фасуванням ліків.

25. Залежно від обсягу роботи площу виробничого приміщення для виготовлення нестерильних ліків може бути збільшено, а також організовано спеціальні робочі місця з виготовлення окремих лікарських форм.

26. Приміщення для одержання води очищеної обладнується апаратами, ємкостями для отримання та зберігання води очищеної. Одержання води для ін’єкцій проводиться в окремій кімнаті асептичного блоку, де категорично забороняється виконувати будь-які роботи, що не пов’язані з отриманням води для ін’єкцій.

27. Приміщення для зберігання запасів лікарських засобів обладнується стелажами, шафами, холодильним та іншим устаткуванням з метою забезпечення умов зберігання отруйних, наркотичних, сильнодіючих, вогненебезпечних, термолабільних та інших лікарських засобів, лікарської рослинної сировини, виробів медичного призначення відповідно до діючих вимог.

28. Кімната персоналу повинна бути обладнана холодильником, меблями для організації вживання їжі, а також відпочинку персоналу.

29. Приміщення та устаткування гардеробної повинні забезпечити утримування та схоронність особистого та спецодягу відповідно до вимог санітарно-епідемічного режиму аптек.

30. Приміщення аптечного пункту (аптечного кіоску) обладнується стелажами, шафами, холодильником, сейфом (в аптечному пункті — рукомийником).

31. Технічне та господарське оснащення аптек здійснюється відповідно до вимог діючих нормативних документів. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих приміщень встановлюються нормативними документами МОЗ та Державними будівельними нормами та правилами.

32. Прилади, апарати, які є в аптеці, повинні мати технічні паспорти, а також підлягати своєчасному технічному обслуговуванню та перевірці. Засоби вимірювання, що використовуються під час виготовлення лікарських препаратів, повинні мати державне повірочне тавро і проходити повірку у встановленому порядку.

33. Обов’язковим для аптеки є наявність Державної Фармакопеї, нормативних документів, довідкової літератури з питань приймання, виготовлення, контролю якості, зберігання, порядку відпуску ліків та паспорта аптеки і структурного підрозділу (додаток № 2).


 

Додаток 1
до Правил роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1997 р. № 447

 

 

 

СКЛАД
ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ АПТЕК

 

Приміщення

 

Аптека, яка здійснює реалізацію лікарських препаратів, кв. м

 

Аптека, яка здійснює виготовлення лікарських форм і реалізацію лікарських препаратів, кв. м

1. Зал обслуговування населення 20 20
2. Виробничі приміщення:
асистентська 20
фасувальна
кабінет провізора-аналітика
мийна 8
приміщення для одержання води очищеної 8
стерилізаційна аптечного посуду
3. Приміщення для виготовлення ліків
у аптечних умовах:
асистентська асептична із шлюзом
фасувальна (із шлюзом) 10 + 3
контрольно-маркірувальна 10
стерилізаційна для лікарських засобів 10
приміщення для отримання води для ін’єкції 9
кабінет провізора-аналітика 8
4. Приміщення для зберігання запасу лікарських засобів і виробів медичного призначення:
матеріальна лікарських засобів 15 15
матеріальна легкозаймистих та горючих рідин 4 4
матеріальна засобів санітарії, гігієни та виробів медичного призначення 6 6
матеріальна лікарської рослинної сировини 4 4
матеріальна допоміжних матеріалів і тари 8
5. Службово-побутові приміщення:
кабінет завідуючого 8 10
бухгалтерія
кімната персоналу 8 12
гардеробна, кладова для зберігання інвентарю для прибирання 2 2
туалет 3 3

 

Примітки:

1. В аптеці з мінімальною площею приміщень допускається суміщення:

асистентської з фасувальною та кабінетом (робочим місцем) провізора-аналітика;

мийної та стерилізаційної аптечного посуду;

матеріальної засобів санітарії і гігієни, виробів медичного призначення та матеріальної допоміжних матеріалів і тари;

кабінета завідуючого і бухгалтерії;

кімнати персоналу і гардеробної.

2. Склад та мінімальні площі виробничих та допоміжних приміщень аптек розроблені на основі “Посібника з проектування закладів охорони здоров’я (до БНіП 2.08.02 від 1989 р.)”.


 

Додаток 2
до Правил роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1997 р. № 447

 

 

 

ПАСПОРТ АПТЕКИ № ________

 

Місто _________________________________________________________________________

Село _________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________

Область _______________________________________________________________________

Підпорядкування _______________________________________________________________

Реквізити ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Відкрита __________________________________________________________«____» 199__ р.

Переведена ________________________________________________________«____» 199__ р.

Дані, що зазначені у паспорті, підтверджують

Керівник аптеки __________________(підпис)

М. П.

 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

 

1. Юридична адреса   ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

телефон _____________________________________________ факс _____________________

2. Власник аптеки ________________________________________________________________

та його адреса ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

телефон _______________________________________факс ______________________________

3. Режим роботи аптеки: з __________ до

Вихідні дні ____________________________________________________________________

4. Аптека обслуговує: ________________________________________________________________

(населення, ЛПЗ — численність ліжок)

5. Місцезнаходження найближчих аптек ________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

ПРИМІЩЕННЯ АПТЕКИ

 

1. Приміщення аптеки: цегляне, дерев’яне, шлако/бетоно/блочне
(потрібне підкреслити)

2. Приміщення аптеки _______________________________________________________________
(окреме, сумісне, орендне (зазначити у кого)

а) спеціально побудоване під аптеку ___________________________________________________

б) пристосоване __________________________________________________________________
(колишнього магазину, аптечного пункту, інших закладів)

в) знаходиться на 1-му поверсі житлового будинку _______________________________________

3. Опалення _______________________________________________________________________
(центральне, водяне, парове, пічне)

4. Освітлення електричне ____________________________________________________________

5. Аптека має: газ, водопровід, каналізацію, туалет, колодязь
(потрібне підкреслити)

Загальна площа приміщень аптеки _________________________________________________ кв. м

Зал обслуговування населення, ____________________________________________________кв. м

у тому числі торгова площа _______________________________________________________ кв. м

Кімната чергового (для обслуговування населення в нічний час) ________________________кв. м

Виробничі приміщення, __________________________________________________________кв. м

у тому числі: ___________________________________________________________________ кв. м

асистентська ___________________________________________________________________кв. м

фасувальна ____________________________________________________________________кв. м

мийна _________________________________________________________________________кв. м

кабінет для отримання води очищеної ______________________________________________кв. м

стерилізаційна для посуду ________________________________________________________кв. м

асистентська асептична __________________________________________________________кв. м

кабінет провізора-аналітика _______________________________________________________кв. м

для отримання води для ін’єкцій ___________________________________________________кв. м

матеріальна лікарських засобів _____________________________________________________кв. м

матеріальна лікарської рослинної сировини __________________________________________кв. м

матеріальна отруйних і наркотичних лікарських засобів ________________________________кв. м

матеріальна термолабільних лікарських засобів _______________________________________кв. м

матеріальна легкозаймистих та горючих лікарських засобів _____________________________кв. м

матеріальна предметів санітарної гігієни та виробів медичного призначення ______________кв. м

матеріальна тари ________________________________________________________________кв. м

 

СЛУЖБОВО-ПОБУТОВI ПРИМIЩЕННЯ

 

кабінет завідуючого ______________________________________________________________кв. м

бухгалтерія _____________________________________________________________________кв. м

кімната персоналу _______________________________________________________________кв. м

гардеробна _____________________________________________________________________кв. м

приміщення для зберігання господарського інвентаря _________________________________кв. м

туалет _________________________________________________________________________кв. м

 

ДОДАТКОВI ПРИМIЩЕННЯ

 

______________________________________________________________________________кв. м

 

______________________________________________________________________________кв. м

 

______________________________________________________________________________кв. м

 

______________________________________________________________________________кв. м

 

______________________________________________________________________________кв. м

 

______________________________________________________________________________кв. м

 

______________________________________________________________________________кв. м

Площа садиби _________________________________________________________________кв. м

 

ОСНАЩЕННЯ АПТЕКИ

Аптека повністю, не повністю, (потрібне підкреслити) обладнана необхідним аптечним устаткуванням, апаратурою, меблями, довідково літературою. (На обладнання, якого не вистачає, складається перелік, затверджений керівником аптеки).

 

 

ВИСНОВОК

 

ПРИМІЩЕННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ АПТЕКИ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ
І МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ДЛЯ:

реалізації готових лікарських засобів __________________________________________________

виготовлення нестерильних лікарських засобів та реалізації ліків ___________________________

виготовлення ліків в асептичних умовах та реалізації ліків __________________________________
(У графах проставляються слова: так або ні)

М. П. Головний Державний ________________/__________
Санітарний лікар
«ПОГОДЖЕНО»
Представник державного органу,
якому делеговане право здійснення контролю за фармацевтичною діяльністю
_______________________________________________
«___» 199__ р.
М. П.
«ПОГОДЖЕНО»
Представник виконавчої влади _________________________________________
«___» 199__ р.
М. П.

 

 

ПАСПОРТ
структурного підрозділу аптеки

 

1. _________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження та номер телефону структурного підрозділу аптеки ____________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Найменування суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної або фізичної особи), якому підпорядкований структурний підрозділ аптеки, та його поштова адреса: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. Приміщення, яке займає структурний підрозділ (належить): ________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5. Коротка характеристика приміщення, де розміщено структурний підрозділ: ___________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(зазначити: на якому поверсі, ізольованість від інших приміщень,

__________________________________________________________________________
наявність водопроводу, рукомийника, освітлення, електророзетки, вікон, дверей тощо).

6. Загальна площа структурного підрозділу: ______________________________________

__________________________________________________________________________ кв. м

7. Технічне оснащення структурного підрозділу аптеки: ____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(зазначити: наявність рецептурної стойки чи стола, стелажів, вітринних чи матеріальних шаф, холодильника,

__________________________________________________________________________
касового апарату, металевої шафи, калькулятора, довідкової та інформаційної літератури тощо).

 

ВИСНОВОК САНІТАРНО–ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СТАНЦІЇ

 

Приміщення, яке займає структурний підрозділ аптеки, відповідає санітарно-гігієнічним і санітарно-технічним вимогам щодо його експлуатації. Для зберігання лікарських засобів з врахуванням їх фізико-хімічних властивостей та температурного зберігання створено відповідні умови.

На підставі матеріалів обстеження дозволяю експлуатацію приміщення

__________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

__________________________________________________________________________
(його місцезнаходження)

для здійснення роздрібної реалізації лікарських засобів за умови постійного дотримання у ньому відповідного санітарно-гігієнічного режиму, а обслуговуючим персоналом — вимог особистої гігієни.

 

М. П. Головний Державний ________________/__________
Санітарний лікар
«ПОГОДЖЕНО»
Представник державного органу,
якому делеговане право здійснення контролю за фармацевтичною діяльністю
_______________________________________________
«___» 199__ р.
М. П.
«ПОГОДЖЕНО»
Представник виконавчої влади

___________________________________________
«___» 199__ р.
М. П.

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*


Останні новини та статті