Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Методики розрахунку вартості медичної допомоги»

22 Грудня 2011 3:32 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Методики розрахунку вартості медичної допомоги»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості медичної допомоги» розроблено на виконання Указу Президента України від 19.09.2007 № 895/2007 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України» та постанови від 22.06.2011 № 667 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Проектом наказу затверджується Методика розрахунку вартості медичної допомоги, яка дасть можливість урегулювати питання щодо надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних закладах освіти та науково-дослідних установах» (із змінами і доповненнями).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу підготовлено з метою встановлення єдиних методологічних принципів розрахунку вартості медичної допомоги, яка надається закладами охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закріплення норм законодавства, що стосуються питань організації господарської діяльності в закладах охорони здоров’я, можливістю одержання медичними закладами додаткових джерел фінансування і підвищення рівня медичного забезпечення населення.

3. Правові аспекти

 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.92 № 2801-XII;
 • Закон України «Про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.11 № 3611- VI;
 • Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 № 2695-XII;
 • Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.93 № 3353-XII;
 • Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.94 № 4038-XII;
 • Закон України «Про страхування» від 07.03.96 № 86/96- ВР;
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» від 23.09.99 № 1105-XIV;
 • Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 22.06.11 № 667;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» від 17.09.96 № 1138.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування з державного бюджету та додаткових витрат з боку Міністерства охорони здоров’я України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Антимонопольним комітетом України, Державною інспекцією з контролю за цінами, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу «Про затвердження Методики розрахунку вартості медичної допомоги» буде розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження з всеукраїнськими профспілками, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного наказу дозволить врегулювати суспільні відносини в галузі охорони здоров’я при організації господарської діяльності, дасть змогу залучити додаткові фінансові надходження до спеціального фонду державного бюджету, забезпечити рівні умови на ринку медичних послуг суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

Заступник Міністра-
керівник апарату
Г.М. Калішенко

«____»______________ 2011 р.

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

«Про затвердження
Методики розрахунку
вартості медичної допомоги»

На виконання Указу Президента України від 19.09.2007 № 895 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку вартості медичної допомоги (додається).

2. Директору Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Левицькому О.І.забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України – керівника апарату Калішенко Г.М.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

________ №________

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

І. Загальні положення

1.1.    Методика розрахунку вартості медичної допомоги (далі – Методика) визначає механізм формування вартості медичної допомоги  з урахуванням всіх складових та не встановлює порядок надання медичної допомоги. Методика розроблена з метою застосування єдиних методологічних принципів розрахунку вартості медичної допомоги.

1.2.   Поняття, що використовуються у Методиці, мають такі значення:

медична допомога – це сукупність послуг з охорони здоров’я та послуг по перебуванню та харчуванню в стаціонарі;

послуги з охорони здоров’я – це консультативні, діагностичні, лікувальні, профілактичні та реабілітаційні послуги, які надають заклади охорони здоров’я державної, комунальної та інших форм власності.

1.3. Методика носить обов’язковий характер для закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності та рекомендований – для закладів охорони здоров’я інших форм власності.

1.4.   Вартість медичної допомоги складається з:

вартості послуг з охорони здоров’я (сукупність консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних послуг по стандартам діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги), які входять до нозологій;

вартості одного дня перебування та харчування пацієнта в стаціонарі помноженого на термін перебування в стаціонарі.

1.5.   При розрахунку вартості медичної допомоги керівником закладу охорони здоров’я затверджуються:

1.5.1. Перелік нозологій за зразком, наведеним у додатку 1 до Методики.

1.5.2. Перелік послуг з охорони здоров’я за зразком, наведеним у додатку 2 до Методики.

1.5.3. Довідка про основні витрати закладу охорони здоров’я на поточний рік за зразком, наведеним у додатку 3 до Методики.

У разі неможливості обчислити фактичні витрати, обґрунтовуються планові витрати,  виходячи з потреб закладу, і при розрахунку вартості послуг користуються затвердженими плановими витратами на наступний (майбутній) період. Після розрахунку прямих витрат ці планові витрати переносяться у тому самому співвідношенні до заробітної плати медичного персоналу, яка планується у наступному періоді.

1.5.4.  Норми витрат часу, необхідного для надання послуг з охорони здоров’я, за зразком, наведеним у додатку 4 до Методики.

Норми витрат часу, потрібного для надання послуг з охорони здоров’я кожному з основних виконавців (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал), визначаються відповідно до чинного законодавства. У разі відсутності нормативних документів, що регламентують витрати часу медперсоналу, норми витрат часу затверджуються на підставі актів хронометражу, які складаються комісією на підставі узагальнення даних щодо часу виконання даної послуги за зразком, наведеним у додатку 5 до Методики або згідно з технологічною картою щодо проведення послуг з охорони здоров’я за зразком, наведеним у додатку 6 до Методики.

1.5.5. Норми витрат лікарських засобів та виробів медичного призначення, що підлягають державному регулюванню, на послуги з охорони здоров’я, за зразком, наведеним у додатку 7 до Методики.

1.5.6. На підставі затверджених норм витрат лікарських засобів та виробів медичного призначення складається інформація про матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення, у якій зазначаються найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення, одиниця виміру та вартість одиниці виміру за зразком, наведеним у додатку 8 до цієї Методики.

ІI. Порядок розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я

2.1. Розрахунки  здійснюються витратним методом, який заснований на розрахунку виробничої собівартості з урахуванням витрат, які необхідні для надання послуг з охорони здоров’я.

Витратний метод дає конкретний механізм розрахунку вартості послуги з охорони здоров’я, економічне обґрунтування кожної статті витрат за такою формулою:

Vm = Sm + Nm,

де: Vm –  вартість послуги з охорони здоров’я;

Sm –  виробнича собівартість послуги з охорони здоров’я;

Nm – адміністративні витрати для виконання послуги з охорони здоров’я.

2.2. При розрахунку виробничої собівартості визначається сума всіх витрат закладу охорони здоров’я для формування та надання послуги з урахуванням вимог чинного законодавства.

Виробнича собівартість послуги складається з прямих та загальновиробничих витрат.

2.2.1. До прямих належать витрати, пов’язані з виконанням послуг одного типу, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

1) оплата праці медичного персоналу за час виконання послуги  розраховується як сума заробітної плати медичного персоналу за час виконання послуги з урахуванням премії, надбавок і доплат у розмірах, які встановлені нормативними документами та колективними угодами, та резерву відпусток медичного персоналу. Резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату медичного персоналу за час виконання послуги. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

2) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення оплати праці медичного персоналу за час виконання послуги на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3) матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення враховують матеріальне забезпечення даної послуги матеріалами, медикаментами, разовим інструментарієм, кількісну та вартісну оцінку. Для кількісної оцінки матеріальних витрат на лікарські засоби та вироби медичного призначення використовуються норми, затверджені амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров’я;

4) інші прямі витрати розраховуються шляхом множення оплати праці медичного персоналу за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. Інші прямі витрати включають у себе витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний медичний інвентар, інструментарій та інструменти, бланки.

2.2.2. До загальновиробничих належать витрати на обслуговування та управління діяльністю закладу охорони здоров’я, які можуть бути віднесені до конкретної послуги з охорони здоров’я:

1) оплата праці загальновиробничого персоналу за час виконання послуги розраховується як сума заробітної плати загальновиробничого персоналу та резерву відпусток. Заробітної плата загальновиробничого персоналу розраховується шляхом множення заробітної плати медичного персоналу за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. Резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату загальновиробничого персоналу. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

2) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення оплати праці загальновиробничого персоналу за час виконання послуги на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3) експлуатаційні витрати виходячи із загальних фактичних або планових витрат і розподіляються пропорційно площам приміщень для надання послуг з охорони здоров’я та площам орендованих приміщень. Розрахунки проводяться шляхом множення заробітної плати медичного персоналу за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства;

4) інші загальновиробничі витрати розраховуються шляхом множення заробітної плати медичного персоналу за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. До інших загальновиробничих витрат входять канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, запчастини, технічне обслуговування медтехніки, витрати на послуги санстанції.

2.2.3 До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування закладу охорони здоров’я:

1) оплата праці адміністративного персоналу за час виконання послуги розраховується як сума заробітної плати адміністративного персоналу та резерву відпусток. Заробітна плата адміністративного персоналу  розраховується шляхом множення заробітної плати медичного персоналу за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. Резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на розмір заробітної плати адміністративного персоналу. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

2) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення оплати праці адміністративного персоналу за час виконання послуги на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3) інші адміністративні витрати розраховуються шляхом множення заробітної плати медичного персоналу за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. До інших адміністративних витрат входять витрати на програмне забезпечення, пожежну і сторожову охорону.

2.3. Розрахункові коефіцієнти (К) для послуг з охорони здоров’я визначаються з урахуванням витрат, які наведені у додатку 3 до Методики:

2.3.1 коефіцієнт інших прямих витрат К1:

К1= D / (A+B+C),

де: D – інші прямі витрати;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

2.3.2  коефіцієнт фонду оплати праці загальновиробничого персоналу К2:

К2 = E / (A+B+C),

де: A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

E –  фонд оплати праці загальновиробничого персоналу;

B –  фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C –  фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

2.3.3  коефіцієнт експлуатаційних витрат К3:

К3 = (F х b / (a+b+d+f)) / A,

де: A – фонд оплати праці медичного персоналу;

F – експлуатаційні витрати;

a – площа приміщень, що орендується сторонніми організаціями;

b – площа приміщень для надання послуг з охорони здоров’я;

d – площа палат із ліжками;

f – площа приміщень харчоблоку та їдалень;

2.3.4  коефіцієнт інших загальновиробничих витрат К4:

К4 = G / (A+B+C),

де: G – інші загальновиробничі витрати;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

– інші прямі витрати;

2.3.5  коефіцієнт фонду оплати праці адміністративного персоналу К5 :

К5 = H / (A+B+C),

де: H – фонд оплати праці адміністративного персоналу;

A – фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

2.3.6  коефіцієнт інших адміністративних витрат К6:

К6= I / (A+B+C),

де: I – інші адміністративні витрати;

A – фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування.

2.4.  Розрахунок заробітної плати медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров’я проводиться за формулою:

ЗП  = ЗПЛІК х t ЛІК / (21 х tРДЛІК х 60)+ЗПСМП х tСМП / (21 х tРДСМП х

х 60)+ЗПММП х t ММП) / (21 х tРДММП х 60),

де: ЗП – заробітна плата медичного персоналу за час виконання послуги;

ЗПЛІК – заробітна плата лікаря, що надає послугу з охорони здоров’я (за місяць);

tЛІК – час надання лікарем послуги з охорони здоров’я в хвилинах;

ЗПСМП – заробітна плата середнього медичного персоналу, що бере участь у наданні послуги з охорони здоров’я (за місяць);

tСМП – час надання середнім медичним персоналом послуги з охорони здоров’я в хвилинах;

ЗПММП – заробітна плата молодшого медичного персоналу (за місяць);

tММП – час, який витрачає молодший медичний персонал, в хвилинах;

21 – середня кількість робочих днів у місяці;

tРДЛІК – тривалість робочого дня лікаря в годинах;

tРДСМП – тривалість робочого дня середнього медичного персоналу в годинах;

tРДММП – тривалість робочого дня молодшого медичного персоналу в годинах;

60 – кількість хвилин у годині.

Розрахунок витрат «Оплата праці медичного персоналу» оформляється за зразком, наведеним у додатку  9 до Методики.

Розрахунок вартості послуг з охорони здоров’я оформляється за зразком, наведеним у додатку  10 до Методики.

Вартість послуг з охорони здоров’я оформляється за зразком, наведеним у додатку  11 до Методики.

Процент рентабельності та амортизаційні відрахування розраховуються згідно до вимог чинного законодавства (якщо ці статті видатків враховуються в закладі охорони здоров’я).

ІІІ. Порядок розрахунку вартості послуг по перебуванню пацієнта в стаціонарі

3.1. Розрахунок вартості послуги по перебуванню проводиться на одного пацієнта за одну добу перебування в лікарні за такою формулою:

Vp = Sp + Np,

де: Vp –  вартість послуги по перебуванню;

Sp –  виробнича собівартість послуги по перебуванню;

Np – адміністративні витрати для виконання послуги по перебуванню.

3.2. При розрахунку виробничої собівартості послуги по перебуванню визначається сума всіх витрат закладу охорони здоров’я для формування та надання послуги з урахуванням вимог чинного законодавства.

Виробнича собівартість послуги по перебуванню складається з прямих та загальновиробничих витрат.

3.2.1. До прямих належать витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує перебування в стаціонарі, матеріальні витрати на перебування, інші прямі витрати:

1) оплата праці персоналу, що забезпечує перебування,  розраховується як сума заробітної плати персоналу, що забезпечує перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби з урахуванням премії, надбавок і доплат у розмірах, які встановлені нормативними документами та колективними угодами, та резерву відпусток;

2) заробітна плата персоналу, що забезпечує перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби, розраховується шляхом множення фонду оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, на розрахунковий коефіцієнт;

3) резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату персоналу, що забезпечує перебування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

4) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення розміру оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

5) матеріальні витрати на перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби враховують матеріальне забезпечення перебування в палатах, їх кількісну та вартісну оцінку та розраховуються шляхом множення матеріальних витрат на перебування на розрахунковий коефіцієнт;

6) інші прямі витрати на перебування включають у себе витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний інвентар та розраховуються шляхом множення фонду оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, на розрахунковий коефіцієнт.

3.2.2. До загальновиробничих належать витрати на обслуговування та управління діяльністю закладу охорони здоров’я, які можуть бути віднесені до конкретної послуги по перебуванню:

1) оплата праці загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби,  розраховується як сума заробітної плати загальновиробничого персоналу та резерву відпусток;

2) заробітна плата загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби, розраховується шляхом множення фонду оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, на розрахунковий коефіцієнт;

3) резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

4) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення оплати загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби, на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

5) експлуатаційні витрати по перебуванню розраховуються, виходячи із загальних фактичних або планових витрат і розподіляються пропорційно зайнятим площам приміщень для надання послуг з охорони здоров’я, площам орендованих приміщень, площам палат з ліжками та площам харчоблоку. Розрахунки проводяться шляхом множення заробітної плати персоналу, що забезпечує перебування на розрахунковий коефіцієнт. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства;

6) інші загальновиробничі витрати послуг по перебуванню пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби розраховуються шляхом множення фонду оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, на розрахунковий коефіцієнт.

3.2.3. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування закладу охорони здоров’я, які можуть бути віднесені до конкретної послуги по перебуванню:

1) оплата праці адміністративного персоналу, що забезпечує перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби,  розраховується як сума заробітної плати адміністративного персоналу та резерву відпусток;

2) заробітна плата адміністративного персоналу, що забезпечує перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби, розраховується шляхом множення фонду оплати праці персоналу, що забезпечує перебування на розрахунковий коефіцієнт;

3) резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату адміністративного персоналу, що забезпечує перебування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

4) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення оплати адміністративного персоналу, що забезпечує перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби, на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

5) інші адміністративні витрати послуг по перебуванню пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби розраховуються шляхом множення фонду оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, на розрахунковий коефіцієнт.

3.3. Розрахункові коефіцієнти (К) для послуг по перебуванню визначаються з урахуванням витрат, які наведені у додатку 3 до Методики:

3.3.1 коефіцієнт оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах К7:

К7= 1 / 365 / L,

де: 365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

3.3.2 коефіцієнт інших прямих витрат послуг по перебуванню К8:

К8= D / (A+B+C) / 365 / L,

де: D – інші прямі витрати;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

3.3.3  коефіцієнт фонду оплати праці загальновиробничого персоналу по перебуванню К9 :

К9= Е / (A+B+C) / 365/L,

де: Е – фонд оплати праці загальновиробничого персоналу;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

3.3.4 коефіцієнт експлуатаційних витрат по перебуванню К10:

К10 = (F х d / (a+b+d+f)) / 365/L,

де: F – експлуатаційні витрати;

a – площа приміщень, що орендується сторонніми організаціями;

b – площа приміщень для надання послуг з охорони здоров’я;

d – площа палат із ліжками;

f – площа приміщень харчоблоку та їдалень;

3.3.5  коефіцієнт інших загальновиробничих витрат по перебуванню К11:

К11 = G / (A+B+C) / 365/L,

де: G – інші загальновиробничі витрати;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

3.3.6  коефіцієнт фонду оплати праці адміністративного персоналу по перебуванню К12 :

К12 = H / (A+B+C) / 365/L,

де: H – оплати праці адміністративного персоналу;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

3.3.7  коефіцієнт інших адміністративних витрат по перебуванню К13:

К13= I / (A+B+C) / 365/L,

де: I – інші адміністративні витрати;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

Розрахунок вартості послуг по перебуванню пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби оформляється за зразком, наведеним у додатку  12 до Методики.

ІV. Порядок розрахунку вартості послуг по харчуванню пацієнта в стаціонарі

4.1. Розрахунок вартості послуги по харчуванню проводиться на одного пацієнта за один день перебування в лікарні за такою формулою:

= + ,

де: –  вартість послуги по харчуванню;

–  виробнича собівартість послуги по харчуванню;

– адміністративні витрати для виконання послуги по харчуванню.

4.2. При розрахунку виробничої собівартості послуги по харчуванню визначається сума всіх витрат закладу охорони здоров’я для формування та надання послуги з урахуванням вимог чинного законодавства.

Виробнича собівартість послуги по харчуванню складається з прямих та загальновиробничих витрат.

4.2.1. До прямих належать витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує харчування в стаціонарі, матеріальні витрати на харчування, інші прямі витрати:

1) оплата праці персоналу, що забезпечує харчування,  розраховується як сума заробітної плати персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня з урахуванням премії, надбавок і доплат у розмірах, які встановлені нормативними документами та колективними угодами, та резерву відпусток;

2) заробітна плата персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня, розраховується шляхом множення фонду оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, на розрахунковий коефіцієнт;

3) резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату персоналу, що забезпечує харчування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

4) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення розміру оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

5) матеріальні витрати на харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня враховують матеріальне забезпечення харчування в палатах, їх кількісну та вартісну оцінку та розраховуються шляхом множення матеріальних витрат на харчування на розрахунковий коефіцієнт;

6) інші прямі витрати на харчування включають у себе витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний інвентар та розраховуються шляхом множення інших прямих витрат на розрахунковий коефіцієнт.

4.2.2. До загальновиробничих належать витрати на обслуговування та управління діяльністю закладу охорони здоров’я, які можуть бути віднесені до конкретної послуги по харчуванню:

1) оплата праці загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня,  розраховується як сума заробітної плати загальновиробничого персоналу та резерву відпусток;

2) заробітна плата загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня, розраховується шляхом множення фонду оплати праці загальновиробничого персоналу на розрахунковий коефіцієнт;

3) резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

4) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення оплати загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня, на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

5) експлуатаційні витрати по харчуванню розраховуються, виходячи із загальних фактичних або планових витрат і розподіляються пропорційно зайнятим площам приміщень для надання послуг з охорони здоров’я, площам орендованих приміщень, площам палат з ліжками та площам харчоблоку. Розрахунки проводяться шляхом множення заробітної плати персоналу, що забезпечує харчування, на розрахунковий коефіцієнт. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства;

6) інші загальновиробничі витрати послуг по харчуванню пацієнта в стаціонарі протягом одного дня розраховуються шляхом множення інших загальновиробничих витрат на розрахунковий коефіцієнт.

4.2.3. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування закладу охорони здоров’я, які можуть бути віднесені до конкретної послуги по харчуванню:

1) оплата праці адміністративного персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня,  розраховується як сума заробітної плати адміністративного персоналу та резерву відпусток;

2) заробітна плата адміністративного персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня, розраховується шляхом множення фонду оплати праці адміністративного персоналу на розрахунковий коефіцієнт;

3) резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату адміністративного персоналу, що забезпечує харчування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

4) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення оплати адміністративного персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня, на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

5) інші адміністративні витрати послуг по харчуванню пацієнта в стаціонарі протягом одного дня розраховуються шляхом множення інших адміністративних витрат на розрахунковий коефіцієнт.

4.3. Розрахункові коефіцієнти (К) для послуг по харчуванню визначаються з урахуванням витрат, які наведені у додатку 3 до Методики:

4.3.1 коефіцієнт оплати праці персоналу, що забезпечує харчування в палатах К14:

К14= 1 / 365 / L,

де: 365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

4.3.2 коефіцієнт інших прямих витрат по харчуванню К15:

К15= D / (A+B+C) / 365 / L,

де: D – інші прямі витрати;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

4.3.3  коефіцієнт фонду оплати праці загальновиробничого персоналу по харчуванню К16 :

К16= Е / (A+B+C) / 365/L,

де: Е – фонд оплати праці загальновиробничого персоналу;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

4.3.4 коефіцієнт експлуатаційних витрат по харчуванню К17:

К17 = (F х f / (a+b+d+f)) / 365/L,

де: F – експлуатаційні витрати;

a – площа приміщень, що орендується сторонніми організаціями;

b – площа приміщень для надання послуг з охорони здоров’я;

d – площа палат із ліжками;

f – площа приміщень харчоблоку та їдалень;

4.3.5 коефіцієнт інших загальновиробничих витрат послуг по харчуванню К18:

К18 = G / (A+B+C) / 365/L,

де: G – інші загальновиробничі витрати;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

4.3.6  коефіцієнт фонду оплати праці адміністративного персоналу по харчуванню К19 :

К19 = H / (A+B+C) / 365/L,

де: H – оплати праці адміністративного персоналу;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

4.3.7  коефіцієнт інших адміністративних витрат по харчуванню К20:

К20= I / (A+B+C) / 365/L,

де: I – інші адміністративні витрати;

A –  фонд оплати праці медичного персоналу;

B – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах;

C – фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

365 – кількість діб у році;

L –  загальна кількість ліжок;

Розрахунок вартості послуг по харчуванню пацієнта в стаціонарі протягом одного дня оформляється за зразком, наведеним у додатку  13 до Методики.

Вартість послуг по перебуванню пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби та послуг по харчуванню пацієнта в стаціонарі протягом одного дня оформляється за зразком, наведеним у додатку  14 до Методики.

V. Порядок розрахунку вартості медичної допомоги

5.1. Вартість медичної допомоги в стаціонарі складається з:

5.1.1. Вартості послуг з охорони здоров’я (консультативні, діагностичні, лікувальні, профілактичні та реабілітаційні послуги), які надаються відділеннями лікарні (лабораторія, функціональна діагностика, фізіотерапія, вузькі спеціалісти, хірургія, терапія, реабілітація тощо).

Перелік послуг з охорони здоров’я визначається стандартами діагностично-лікувального процесу відповідно до кожної нозологічної форми. Після розрахунку вартості кожної послуги з охорони здоров’я, які надаються при лікуванні пацієнта відділеннями в лікарні, підсумовують їх для кожної нозологічної форми окремо.

Сума усіх послуг з охорони здоров’я наданих пацієнтові за час перебування пацієнта в стаціонарі визначить вартість лікування однієї нозології.

5.1.2. Вартості перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби помноженого на кількість діб перебування.

5.1.3. Вартості харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня помноженого на кількість днів перебування.

Таким чином, сума вартості послуг з охорони здоров’я, вартості перебування в стаціонарі та вартості харчування складає вартість медичної допомоги в стаціонарі при лікуванні однієї нозології.

Вартість складових медичної допомоги в стаціонарі оформляється за зразком, наведеним у додатку  15 до Методики.

Вартість медичної допомоги в стаціонарі оформляється за зразком, наведеним у додатку  16 до Методики.

Оформлення титульних листів, затвердження керівником закладу охорони здоров’я та погодження вартості послуг з охорони здоров’я та вартості медичної допомоги в стаціонарі органами виконавчої влади здійснюється згідно чинного законодавства.

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення
О.І. Левицький

Додаток 1

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Перелік  нозологій

___________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

Код нозології Шифр по МКХ-10 Найменування нозології Примітка

Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 2

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Перелік  послуг з охорони здоров’я

____________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

Код послуги Найменування послуги Примітка


Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 3

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Довідка про основні витрати

за рік

________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

№ з/п Найменування витратних статей Фактичні витрати за поточний період (грн.)
4 ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПО МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДУ
4.1 Сумарна площа (кв. м.), в тому числі:
4.2 площа, що орендується сторонніми організаціями
4.3 площа приміщень для надання медичних послуг пацієнтів (лабораторії, рентген, операційні, реанімація, маніпуляційні, кабінети для обстеження, масажу, лікувальних процедур та ін.)
4.4 площа палат з ліжками для перебування пацієнтів
4.5 площа приміщень харчоблоку та їдалень
4.6 інша площа (адміністративні, загальновиробничі, підсобні приміщення, санвузли, коридори, ліфти)


4.7 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (%)
4.8 Фактична сума на оплату відпусток
4.9 Кількість ліжок загальна


Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 4

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Норми витрат часу на послуги з охорони здоров’я

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Лікар (хв.) Середній медичний персонал (хв.) Молодший медичний персонал (хв.)

Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 5

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Акт хронометражу

Комісія у складі:

1. ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

2. ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

3. ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

провела хронометраж витрат часу на послуги з охорони здоров’я, що надаються

_____________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

Код
послугиНайменування послуги Лікар
(хв.)
Середній
медичний
персонал
(хв.)
Молодший
медичний
персонал
(хв.)____________________________

(підпис члена комісії)

_____________________________

(підпис члена комісії)

_____________________________

(підпис члена комісії)

Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 6

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Технологічна карта

щодо проведення послуг з охорони здоров’я для

__________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

№ з/п Найменування медичної послуги Відомості про основних виконавців процедури Час проведення процедури (хв.) Лікарські засоби та вироби медичного призначення Примітка
Кваліфікація Категорія Науковий ступінь Найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення Одиниця виміру Витрати матеріалу на одну послугу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток  7

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Норми витрат лікарських засобів та виробів медичного

призначення на послуги з охорони здоров’я

Код послуги Найменування послуги Найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення Одиниця виміру Витрати на одну послугу

Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 8

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Інформація про матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення

________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

Найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення Одиниця виміру Вартість за одиницю виміру, грн.
Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 9

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Розрахунок витрат «Оплата праці медичного персоналу»Код послуги Найменування послуги Кваліфікація Категорія Науковий ступінь Заробітна плата (грн./міс.) Час виконання послуги, хв. Заробітна плата за час виконання послуги, грн. Резерв на оплату відпусток медичного персоналу, грн. Оплата праці медичного персоналу, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 10

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Розрахунок вартості послуг з охорони здоров’я

КОД  ПОСЛУГИ ПРЯМІ ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ВАРТІСТЬ БЕЗ ПДВ, грн
ЗАРОБІТНА ПЛАТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ЧАС ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІДПУСТОК ОПЛАТА ПРАЦІ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІНШІ ПРЯМІ ВИТРАТИ ПРЯМІ ВИТРАТИ, ВСЬОГО ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІДПУСТОК ОПЛАТА ПРАЦІ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ ІНШІ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ, ВСЬОГО ЗАРОБІТНА ПЛАТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ЧАС ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІДПУСТОК ОПЛАТА ПРАЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ІНШІ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ АДМІНІСТРАТИВНІ  ВИТРАТИ, ВСЬОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 11

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Вартість послуг з охорони здоров’я

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість без ПДВ, грн.

Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 12

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Розрахунок вартості послуг по перебуванню в  стаціонарі

КОД  ПОСЛУГИ ПРЯМІ ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ВАРТІСТЬ БЕЗ ПДВ, грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПЕРСОНАЛУ ПО ПЕРЕБУВАННЮ ЗА ЧАС ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІДПУСТОК ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПО ПЕРЕБУВАННЮ ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ НА ПЕРЕБУВАННЯ ІНШІ ПРЯМІ ВИТРАТИ ПО ПЕРЕБУВАННЮ ПРЯМІ ВИТРАТИ, ВСЬОГО ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІДПУСТОК ОПЛАТА ПРАЦІ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ ІНШІ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ, ВСЬОГО ЗАРОБІТНА ПЛАТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ЧАС ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІДПУСТОК ОПЛАТА ПРАЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ІНШІ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ АДМІНІСТРАТИВНІ  ВИТРАТИ, ВСЬОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 13

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Розрахунок вартості послуг по харчуванню в стаціонарі

КОД  ПОСЛУГИ ПРЯМІ ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ВАРТІСТЬ БЕЗ ПДВ, грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПЕРСОНАЛУ ПО ХАРЧУВАННЮ ЗА ЧАС ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІДПУСТОК ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПО ХАРЧУВАННЮ ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ НА ХАРЧУВАННЯ ІНШІ ПРЯМІ ВИТРАТИ ПО ХАРЧУВАННЮ ПРЯМІ ВИТРАТИ, ВСЬОГО ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІДПУСТОК ОПЛАТА ПРАЦІ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ ІНШІ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ, ВСЬОГО ЗАРОБІТНА ПЛАТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ЧАС ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІДПУСТОК ОПЛАТА ПРАЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ІНШІ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ АДМІНІСТРАТИВНІ  ВИТРАТИ, ВСЬОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 14

до Методики розрахунку

вартості медичної  допомоги

Зразок

Вартість послуг по перебуванню та харчуванню в стаціонарі протягом однієї доби

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість без ПДВ, грн.

Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 15

до Методики розрахунку

вартості медичної допомоги

Зразок

Вартість складових медичної допомоги в стаціонарі

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість без ПДВ, грн. Кількість, послуг СУМА без ПДВ, грн.

Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 16

до Методики розрахунку

вартості медичної  допомоги

Зразок

Вартість медичної допомоги в стаціонарі

Код нозології Шифр по МКХ-10 Найменування нозології Термін перебування, (доба) Вартість без ПДВ, грн.

Керівник закладу охорони здоров’я ___________________________
МП (підпис, прізвище, ініціали)

АНАЛІЗ
регуляторного впливу щодо проекту
«Методики розрахунку вартості медичної допомоги»

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

У зв’язку з багаточисельними зверненнями місцевих органів виконавчої влади до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку торгівлі України стосовно неможливості реалізувати свої владні повноваження, надані постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» по встановленню вартості медичної допомоги, що надаються лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров’я за відсутності затвердженої на державному рівні Методики їх розрахунку, виникла необхідність її розроблення.

Методика розрахунку вартості медичної допомоги розроблена з метою встановлення єдиних методологічних принципів розрахунку вартості медичної допомоги, яка надається закладами охорони здоров’я державної та комунальної форм власності за переліком послуг, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (із змінами і доповненнями) і розроблена на підставі нормативно-законодавчої бази України, що діє в медичній галузі, Податкового кодексу, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та інших нормативних документів.

Методика застосовується при визначенні економічно обґрунтованої вартості (тарифів) закладами охорони здоров’я усіх форм власності.

Цілі запровадження

Методика розрахунку вартості медичної допомоги (далі – Методика) розроблена з метою встановлення єдиних підходів при розрахунках по визначенню вартості (тарифів) медичної допомоги для закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності для подальшого їх затвердження органами виконавчої влади, визначення бюджетних асигнувань при фінансуванні їх з усіх рівнів бюджету, контролю за їх ефективним та раціональним використанням, покращання результатів фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я.

Встановлення вартості медичної допомоги, розробленої на підставі зазначеної      Методики, дозволить закладам охорони здоров’я покрити витрати по її наданню та створити умови для надання якісних послуг.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Методикою запроваджуються єдині підходи по визначенню вартості (тарифів) медичної допомоги за переліком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 989 на економічно обґрунтованому рівні.

Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Методика застосовується для визначення економічно-обґрунтованої вартості медичної допомоги для встановлення конкретним закладом охорони здоров’я, виходячи із фактичних витрат, пов’язаних із їх наданням, тобто, встановлення вартості медичної допомоги на економічно обґрунтованому рівні.

Доопрацьований проект Методики оприлюднений на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України для публічного обговорення.

Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Запровадження на державному рівні органами місцевого самоврядування вартості медичної допомоги за переліком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” (із змінами) на економічно обґрунтованому рівні та покращання фінансово-економічного стану закладів охорони здоров’я та зменшення фінансування їх з бюджету.

Визначення очікуваних результатів прийняття актів

Запровадження зазначеної Методики дозволить встановлювати вартість медичної допомоги, що надається лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров’я для кожного лікувального закладу, виходячи з конкретних умов надання послуг, дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти та покращить результати фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я.

Обґрунтування запропонованого строку дії акта
(у разі обмеження цього строку)

Строк дії регуляторного акту не обмежено і залежить від економічних змін та реформ у медичній галузі.

Визначення показників результативності акта

Основними показниками результативності регуляторного акту є:

 • врегулювання господарських відносин та /або адміністративних відносин між органом державної влади та суб’єктами господарювання;
 • зростання доходної частини закладів охорони здоров’я;
 • динаміка кількості суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія зазначеної методики;
 • застосування страхової медицини.

Економічний і соціальний ефект

Запровадження Методики зачіпає інтереси закладів охорони здоров’я, державного бюджету та споживачів. Дозволить створити умови лікувальним закладам для надання якісних із застосуванням новітніх технологій медичних послуг, не потребує капітальних вкладень.

Інформація про спосіб оприлюднення

Проект методики оприлюднений в мережі Інтернет.

Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом одного місяця.

Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються як на електронну адресу kka@moz.gov.ua, так і на паперових носіях за вказаною адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського 7, Департамент фінансово-ресурсного забезпечення.

Заступник Міністра-
керівник апарату
Г.М. Калішенко

«__» __________ 2011 р.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті