Державний бюджет–2005. Нотатки на полях!

?

23 грудня 2004 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2005 рік». За закон проголосували 339 народних депутатів. У бюджет наступного року закладено значне розширення соціальних програм, їх частка в  загальних витратах збільшується з 48% у поточному до 58,5% у наступному році. Прийняття Державного бюджету України (далі — Бюджету) дає можливість до кінця 2004 р. затвердити понад 12 тис. місцевих бюджетів, а з 1 січня 2005 р. приступити до фінансування видатків бюджетів.

Доходи Бюджету на 2005 р. установлені в сумі 86516916,9 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду Бюджету — у сумі 63056289,8 тис. грн., спеціального фонду Бюджету — в сумі 23460627,1 тис. грн. Видатки Бюджету затверджені у сумі 95503259,2 тис. грн., у тому числі загального фонду Бюджету — в  сумі 72078178,7 тис. грн., спеціального фонду Бюджету — 23425080,5 тис. грн.

На 2005 р. затверджені обсяги повернення кредитів до Бюджету в сумі 2591583,7 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду Бюджету — в сумі 1200466 тис. грн. та до спеціального фонду Бюджету — 1391117,7 тис. грн. Обсяги надання кредитів з Бюджету затверджені в сумі 2175073,3 тис. грн., у тому числі з загального фонду Бюджету — в сумі 472149,4 тис. грн. та із спеціального фонду Бюджету — в сумі 1702923,9 тис. грн.

Граничний розмір дефіциту Бюджету встановлений у сумі 8569831,9 тис. грн., у тому числі загального фонду Бюджету — 8293572,3 тис. грн. та спеціального фонду Бюджету — в сумі 276259,6 тис. грн.

Оборотна касова готівка Бюджету на 2005 р. встановлена у розмірі до 2% видатків загального фонду Бюджету.

На 31 грудня 2005 р. граничний розмір державного внутрішнього боргу України установлений в сумі 15784072 тис. грн. та в сумі 1133911,9 тис. дол. США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України — в сумі, еквівалентній 9285549,7 тис. дол. США.

Фонд державного майна України має забезпечити в 2005 р. надходження до Бюджету коштів, отриманих від приватизації державного майна в сумі не менш як 5023891,1 тис. грн.

На 2005 р. затверджено прожитковий мінімум на одну особу в  розрахунку на місяць у розмірі 382 грн., а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років — 335 грн., дітей віком від 6 до 18 років — 422 грн., працездатних осіб — 409 грн., осіб, які втратили працездатність, — 300 грн.

З 1 січня 2005 р. мінімальна заробітна плата установлена в  розмірі 262 грн., а з 1 грудня 2005 р. — 282 грн. на  місяць.

У Бюджеті на 2004 р. була зупинена дія п. 5.1.7. статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з «поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення, зареєстрованих в Україні у встановленому законодавством порядку, в тому числі поставка послуг з такої поставки аптечними установами» (крім продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення, допущених до застосування в Україні за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України). Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. № 1949. До нього увійшли:

— лікарські засоби, включені до Державного реєстру,

— лікарські засоби, що виготовляються аптечними закладами за рецептами лікарів та замовленнями лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин,

— певні вироби медичного призначення (за кодами УКТЗЕД), які широко використовуються для надання медичної допомоги та в лікувально-профілактичних закладах.

Таким чином, протягом 2004 р. ПДВ на всі лікарські засоби та перелік виробів медичного призначення не стягувався.

У Бюджеті на 2005 р. обмежень щодо дії п. 5.1.7 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» не встановлено. Отже, з 1 січня 2005 р. діє пільга щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Як і в 2004 р., Законом «Про державний бюджет на 2005 рік» рік зупинена дія частини другої статті 3 «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої», якою ставка акцизного збору на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності — для виготовлення оцту спиртового, лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів) становить 2 грн. за 1 літр 100% спирту. Таким чином, ставка акцизу на  спирт етиловий встановлена в розмірі 16 грн. за 1 літр 100% спирту. Проте на 2004 р. був передбачений механізм компенсації виробникам додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2003 р. № 2077). Виходячи з того, що у видатках Бюджету на 2005 р. виробникам лікарських засобів передбачена компенсація додаткових витрат у розмірі 50 млн грн., Кабінету Міністрів України слід буде встановити порядок компенсації або пролонгувати минулорічний.?n

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»?

Розподіл видатків Бюджету на 2005 р. (витяг з Додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на  2005 рік»), тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування Бюджету

Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування Бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
До 2004 р. +6,8%

2300000

Міністерство охорони здоров’я України

1999968,8

637984,9

2637953,7

2301000

Апарат Міністерства охорони здоров’я України

1982778,8

637887,9

2620666,7

2301010

Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я

7054,4

2387,2

9441,6

2301020

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини

2895,5

?

2895,5

2301030

Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини

8480,9

8122,4

16603,3

2301040

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини

2026,9

?

2026,9

2301050

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров’я

267,8

?

267,8

2301060

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини

909,7

?

909,7

2301070

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації

172077,8

320487,7

492565,5

2301080

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я

29156,5

13447,2

42603,7

2301090

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

222,6

?

222,6

2301100

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості

25138,7

5043,5

30182,2

2301110

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я

145062,8

5511,8

150574,6

2301170

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України

53285,1

4611,2

57896,3

2301180

Санаторне лікування хворих на туберкульоз

65096,4

11134,6

76231,0

2301190

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

47080,7

18515,4

65596,1

2301200

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я

9584,2

1661,9

11246,1

2301230

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах

9830,7

3211,5

13042,2

2301250

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезінфекційні заходи

396819,2

178368,8

575188,0

2301260

Заходи по боротьбі з епідеміями

5000,0

?

5000,0

2301270

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

104900,0

?

104900,0

2301280

Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення

85900,0

?

85900,0

2301290

Централізована закупівля обладнання для закладів охорони здоров’я

73000,0

?

73000,0

2301310

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин

8315,1

?

8315,1

2301340

Державний контроль за якістю лікарських засобів

2245,5

11981,4

14226,9
+33,6%

2301350

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я

6375,3

25,0

6400,3

2301360

Лікування громадян України за кордоном

1856,9

?

1856,9

2301370

Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом

54851,1

?

54851,1

2301380

Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу

34198,9

?

34198,9
+91,6%

2301390

Забезпечення медичних заходів державної програми «Онкологія»

192200,0

?

192200,0
+18,5%

2301400

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

134686,6

?

134686,6

2301410

Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки

2421,9

140,0

2561,9

2301420

Збереження та популяризація історії медицини

1312,6

212,0

1524,6

2301450

Забезпечення медичних заходів Комплексної програми «Цукровий діабет»

163000,0

?

163000,0

2301470

Централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я

20000,0

?

20000,0

2301480

Компенсація виробникам додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів

50000,0

?

50000,0
-46,0%

2301500

Централізовані заходи із забезпечення діагностики та лікування хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання

10000,0

?

10000,0

2301600

Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу

18525,0

53026,3

71551,3
+56,9%

2301830

Капітальний ремонт та реконструкція учбового та анатомічного корпусів та будівель університетської клініки Одеського державного медичного університету

5000,0

?

5000,0

2301840

Будівництво навчально-лабораторного корпусу Національного медичного університету імені Богомольця

5000,0

?

5000,0

2301850

Реконструкція та закупівля обладнання Медичного центру надзвичайних екологічних ситуацій хімічного походження та масового отруєння

9000,0

?

9000,0

2301860

Будівництво Республіканської клінічної лікарні у м. Києві

20000,0

?

20000,0

2302000

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

902,4

97,0

999,4
+25,6%

2302010

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення

902,4

97,0

999,4

2304000

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України

16287,6

?

16287,6

2304020

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

16287,6

?

16287,6

0301170

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади

35071,5

1972,0

37043,5

0301190

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади

47855,4

1970,0

49825,4

0301200

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в  лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об’єктах органів державної влади

2708,2

920,0

3628,2

0301220

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами

220,0

?

220,0

6560000

Академія медичних наук України

443547,8

21588,8

465136,6

6561000

Апарат Академії медичних наук України

443547,8

21588,8

465136,6

6561020

Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини

22167,2

?

22167,2

6561030

Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини

30134,2

13594,5

43728,7

6561040

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини

6720,5

?

6720,5

6561050

Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук України

996,1

?

996,1

6561060

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України

295357,6

7814,5

303172,1

6561070

Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України

4187,4

179,8

4367,2

6561080

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук України

29872,5

?

29872,5

6561090

Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України

3348,3

?

3348,3

6561100

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії медичних наук України

164,0

?

164,0

6561820

Реконструкція споруд та оснащення Інституту невідкладної і відновної хірургії Академії медичних наук України

10000,0

?

10000,0

6561830

Будівництво хірургічного корпусу Інституту онкології Академії медичних наук України

15600,0

?

15600,0

6561840

Завершення будівництва «Дитячого корпусу» Інституту фтизіатрії і пульмонології

10000,0

?

10000,0

6561850

Будівництво поліклінічного корпусу Інституту травматології та ортопедії

15000,0

?

15000,0

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті