Проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

10 Серпня 2012 12:12 Поділитися

Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», доопрацьованого з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених центральними органами виконавчої влади

Державна служба України з контролю за наркотиками розробила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Проект розроблено з метою спрощення процедури одержання дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Зазначену мету пропонується реалізувати вилученням з Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 року № 146, положень щодо платності дозволів, необхідності нотаріального засвідчення копій документів, які необхідно подати до ДСКН України для одержання дозволів, а також зменшення строку оформлення та видачі дозволів з 30 днів до 10 робочих днів.

Прийняття проекту постанови дасть змогу спростити діяльність суб’єктів господарювання при одержанні дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Проект постанови розміщено на веб-сайті Державної служби України з контролю за наркотиками в мережі Інтернет за адресою: www.narкo.gov.ua — у розділі «перелік проектів нормативно-правових актів для обговорення».

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови приймаються впродовж 1 місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: поштову — просп. Червонозоряний, 51, м. Київ, 03680; електронну — e-mail: [email protected]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Пунктом 2 доручення Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України В.Ф. Януковича від 8 квітня 2011 року № 1-1/636 запропоновано здійснити заходи щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, шляхом внесення змін до власних нормативно-правових актів і підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів, які регулюють зазначене питання.

Крім того, на виконання ряду доручень Кабінету Міністрів України необхідно привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, зокрема, що регламентують видачу дозвільних документів на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у відповідність із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

У зв’язку з цим необхідно внести зміни до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 року № 146.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» є приведення Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 року № 146, до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та виконання пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України В.Ф. Януковича від 8 квітня 2011 року № 1-1/636.

Досягнення поставленої мети вбачається шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Реалізація акта не передбачає розроблення нових нормативно-правових актів, внесення змін до чинних нормативно-правових актів або визнання їх такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не потребує додаткового фінансування з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Службою безпеки України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою врахування думки громадськості, проект опубліковано на офіційному сайті ДСКН України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Кількість операцій з оформлення та видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на яких поширюватиметься дія акта становить у середньому до 1500 на рік.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, зменшиться, оскільки з Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 року № 146, передбачається вилучити положення щодо платності дозволів та нотаріального посвідчення документів, які необхідно подати до ДСКН для отримання дозволів.

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, скоротиться у зв’язку зі зменшенням кількості документів, надання яких необхідно для отримання дозволів, а також скороченням строку оформлення та видачі дозволів з 30 днів до 10 календарних днів.

Проект постанови узгоджується з принципами державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття цієї постанови Кабінету Міністрів України призведе до спрощення процедури одержання дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Голова Державної
служби України з контролю
за наркотиками
Володимир Тимошенко

Проект

ПОРЯДОК
видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Загальні положення

1. Цей Порядок регулює видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також порядок видачі дозволів на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, якщо інше не передбачене законом.

2. Ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються суб`єктами господарювання за умови одержання дозволу на кожну окрему імпортно-експортну операцію, який видається ДСКН. Видача дозволу здійснюється за узгодженням з СБУ.

3. Дозвіл на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів надається ДСКН суб’єктам господарювання за результатами розгляду поданих ними документів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У разі, якщо для видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідні експертні висновки, ДСКН отримує їх в уповноваженій нею установі.

Строк видачі дозволу становить 10 робочих днів з дня надходження заяви, без урахування часу, необхідного для узгодження його видачі з СБУ.

Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу надається  уповноваженому представнику суб’єкта господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови, у cтрок до 10 робочих днів.

У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється в строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

4. У разі втрати дозволу суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів письмово повідомити про це ДСКН.

5. У дозволі зазначається строк його дії, протягом якого повинна бути здійснена експортно-імпортна або транзитна операція наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, але не більше, ніж до 31 грудня поточного року. Строк дії дозволу може бути одноразово продовжений ДСКН, але не більше, ніж до 31 грудня поточного року, якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митний кордон України.

Для продовження строку дії дозволу суб’єкт господарювання не пізніше, ніж закінчується строк дії дозволу, подає до ДСКН цей дозвіл та відповідну заяву з обґрунтуванням причин необхідності його продовження.

Продовження строку дії дозволу здійснюється після розгляду поданих суб’єктом господарювання документів шляхом вчинення відповідного запису на зворотньому боці бланку дозволу, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою ДСКН.

На зворотньому боці бланку дозволу також можуть значитися відомості про юридичну особу, яка за контрактом є продавцем або покупцем, на прохання заявника.

6. За оформлення і видачу дозволу та здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на  експорт,  імпорт, або транзит яких видано відповідний дозвіл, крім експорту сірчаної та соляної кислоти, справляється плата в розмірі одного відсотка вартості контракту на імпортні операції і двох відсотків вартості контракту на експортні та транзитні операції. За оформлення і видачу дозволу на експорт сірчаної та соляної кислоти і здійснення контролю за їх обігом – у розмірі 0,2 відсотка вартості відповідного контракту.

Кошти, отримані ДСКН за оформлення і видачу дозволів та здійснення контролю за обігом накотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, спрямовуються до Державного бюджету України.

 7. Безоплатно видаються дозволи на імпорт в Україну або експорт з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надходять як  гуманітарна допомога, у випадках стихійного лиха, катастроф та епідемій, або мають бути ввезені на територію України як зразки для МОЗ.

8. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що ввозяться в Україну або вивозяться з України без дозволу, необхідність одержання якого встановлена законодавством, підлягають затриманню відповідними митницями ДМСУ.

9. Суб`єкти господарювання, які  порушують правила здійснення  експортно-імпортних та транзитних операцій наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлені відповідними актами законодавства та цим Порядком, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

10. Ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом поштового відправлення або на іншу ніж та, що зазначена в дозволі адресу, забороняється.

Порядок видачі дозволу

на ввезення в Україну наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

11. Для одержання дозволу на ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів суб`єктом господарювання подаються до ДСКН такі документи:

1) заява на бланку суб`єкта господарювання на ім’я голови ДСКН, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення;

повна назва, адреса, номери телефонів (телефаксів), а також (за наявності) адреси електронної пошти та сайту в мережі Інтернет імпортера, вантажоодержувача;

повна назва, адреса, номери телефонів (телефаксів), а також (за наявності) адреси електронної пошти та сайту в мережі Інтернет імпортера, експортера і вантажовідправника;

міжнародна непатентована  назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або)назва, під якою вона виробляється в країнах імпортерах та експортерах;

кількість наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів, що мають бути ввезені;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які ввозяться згідно з контрактом, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – включених до переліку контрольованих речовин);

назва фірми-виробника:

номер контракту поставки;

вартість контракту поставки;

найменування і  кількість одиниць тари – для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспорту для поставки;

термін здійснення поставки;

назва пункту пропуску через митний кордон України, через який здійснюється ввезення наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора відповідною партією наркотичного засобу,психотропної речовини або прекурсора;

2) рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;

3) копія контракту, згідно з яким провадиться ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

4) засвідчені заявником копії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, які ввозяться в Україну;

5) засвідчені заявником відомості про кількісний та якісний хімічний склад або засвідчену заявником копію сертифікату якості (аналізу) із зазначенням строку придатності наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, надається засвідчена заявником копія паспорту якості виробника або технічної документації, що відображає повний кількісний та якісний хімічний склад продукції);

6) зобов’язання імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тільки для заявлених цілей.

7) копія ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних  речовин і прекурсорів.

ДСКН, у разі потреби, має право перевіряти достовірність поданих документів.

На підтвердження відомостей про повний кількісний та якісний хімічний склад наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV, поданих заявником до ДСКН відповідно до абзацу першого підпункту 6 цього пункту, суб’єкт господарювання протягом п’яти робочих днів після закінчення митного оформлення вантажу, подає до ДСКН копію сертифікату якості (аналізу) на ввезені в Україну лікарські засоби.

Порядок видачі дозволу

на ввезення в Україну зразків наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів

12. Зразки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді стандартних зразків та/або речовин-домішок, включених до переліку контрольованих речовин, а також зразки незареєстрованих лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, ввозяться на митну територію України для:

проведення доклінічних досліджень (хімічних, фізичних, біологічних, мікробіологічних, фармакологічних, токсикологічних та інших наукових досліджень, у тому числі з метою вивчення специфічної активності та безпечності лікарських засобів);

фармацевтичної розробки (хімічних, фізичних, фармакологічних випробувань, досліджень стабільності, розробки та апробації аналітичних методів контролю, лабораторного контролю якості);

клінічних випробувань та інших наукових досліджень;

державної реєстрації в МОЗ.

Для одержання дозволу на ввезення на митну територію України зазначених у цьому пункті зразків, суб’єкт господарювання подає до ДСКН такі документи:

1) заяву на ім’я голови ДСКН, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення;

повна назва, адреса, номери телефонів (телефаксів) імпортера, вантажоодержувача, а також (за наяваності) адреси електронної пошти та сайту в мережі Інтернет імпортера, вантажоодержувача;

повна назва, адреса, номери телефонів (телефаксів) експортера, вантажовідправника, а також (за наяваності) адреси електронної пошти та сайту в мережі Інтернет експортера, вантажовідправника;

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона виробляється в країні імпортера;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, що ввозяться;

кількість  лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

лікарська форма наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

вид транспорту для поставки;

термін здійснення поставки;

назва пункту пропуску на митному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

2) копію листа-клопотання МОЗ щодо необхідності ввезення на митну територію України зразків, до складу яких входять наркотичні засоби та психотропні речовини, з підтвердженням необхідності ввезення зазначеної їх кількості;

3) зобов’язання імпортера про використання зразків наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, що їх містять тільки для заявлених цілей із зазначенням прізвища особи, відповідальної за їх зберігання;

4) засвідчені заявником відомості про кількісний та якісний хімічний склад зразків, що будуть ввезені, за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника, експортера або, за наявності, копію сертифікату якості (аналізу) на зразки, що ввозяться на Україну.

ДСКН, у разі потреби, має право перевіряти достовірність поданих документів.

На підтвердження відомостей про кількісний та якісний хімічний склад зразків, поданих заявником до ДСКН відповідно до цього пункту, суб’єкт господарювання протягом п’яти робочих днів після закінчення митного оформлення вантажу, подає до ДСКН копію сертифікату якості (аналізу) на ввезені в Україну зразки.

У випадках ввезення в Україну стандартних, контрольних зразків наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, що їх містять, з метою їх використання в експертній і оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів, відомості та документи, зазначені в абзаці сьомому підпункту 1, підпункті 4 цього пункту, не надаються.

Порядок видачі дозволу

на одноразове ввезення в Україну незареєстрованих

лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби,

психотропні речовини, прекурсори

13. Для одержання дозволу на ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до переліку контрольованих речовин, у випадках, визначених МОЗ, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають ДСКН документи, зазначені в пункті 11 цього Порядку.

Замість свідоцтва про реєстрацію препаратів в Україні подається лист-клопотання МОЗ, що підтверджує необхідність їх ввезення.

Порядок видачі дозволу

на ввезення в Україну як гуманітарної допомоги  наркотичних засобів,

психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів

14. Для одержання дозволу на ввезення як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, суб`єкт господарювання, що має право на провадження діяльності у сфері обігу цих речовин, подає ДСКН такі документи:

1) заяву на бланку суб`єкта господарювання на ім’я голови ДСКН, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення:

повна назва, адреса та номери телефонів (телефаксів), а також (за наявності) адреси електронної пошти та сайту в мережі Інтернет імпортера, вантажоодержувача;

повна назва, адреса та номери телефонів (телефаксів), а також (за наявності) адреси електронної пошти та сайту в мережі Інтернет експортера, вантажовідпрвника;

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва,  під якою вона виробляється в країнах – імпортерах та експортерах;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, що мають бути ввезені;

кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, що мають бути ввезені;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсора і лікарського засобу;

назва фірми-виробника;

вид транспорту для поставки;

термін поставки;

назва пункту пропуску через митний кордон України, через який здійснюється ввезення наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора;

зобов’язання суб`єкта господарювання про використання гуманітарної допомоги тільки за призначенням та інформування ДСКН в двомісячний термін про її розподіл;

2) рахунок-фактуру (інвойс), вантажну декларацію, вантажні, митні, транспортні  документи, що містять відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських  засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

3) копії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, які ввозяться в Україну (в разі відсутності такого свідоцтва подається акт про можливість медичного використання лікарських засобів);

4) копії сертифікатів якості (аналізу) на кожний наркотичний засіб або

психотропну речовину із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів додається копія паспорту якості);

5) копію рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті міністрів України про визнання вантажу гуманітарною допомогою.

ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів.

Дозвіл на ввезення в Україну

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

15. У дозволі на ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються:

його реєстраційний номер;

повна назва, адреса, номери телефонів (телефаксів), а також (за наявності) адреси електронної пошти та сайту в мережі Інтернет імпортера;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, що підлягають ввезенню згідно з контрактом;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, що підлягають ввезенню згідно з контрактом;

вид тари та її кількість – для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспорту;

назва пункту пропуску через митний кордон України, через який здійснюється ввезення наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора;

дата видачі;

термін дії.

Дозвіл підписується головою ДСКН і скріплюється гербовою печаткою ДСКН.

Форму дозволу на ввезення подано в додатку № 1 до цього Порядку.

Порядок видачі дозволу

на вивезення з України наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

16. Для одержання дозволу на право вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів суб`єктом господарювання подаються до ДСКН такі документи:

1) заява на бланку суб`єкта господарювання на ім’я голови ДСКН, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється вивезення;

повна назва, адреса, номери телефонів (телефаксів), а також (за наявності) адреси електронної пошти та сайту в мережі Інтернет імпортера, вантажоодержувача;

повна назва, адреса, номери телефонів (телефаксів), а також (за наявності) адреси електронної пошти та сайту в мережі Інтернет експортера, вантажовідправника;

міжнародна непатентована назва експортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах експорту та імпорту;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають вивезенню;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які ввозяться згідно з контрактом, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – включених до переліку контрольованих речовин), на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України;

назва фірми-виробника:

номер контракту поставки;

вартість контракту поставки;

найменування і кількість одиниць тари – для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспорту для поставки;

термін поставки;

назва пункту пропуску через митний кордон України, через який здійснюється ввезення наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора;

2) рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;

3) копія контракту, за яким провадиться вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

4) копії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, які вивозяться з України;

5) засвідчені заявником відомості про повний кількісний та якісний хімічний склад продукції або, за наявності, засвідчену заявником копію сертифікату якості (аналізу) із зазначенням строку придатності наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, надається засвідчена заявником копія паспорту якості виробника або технічної документації, що відображає повний кількісний та якісний хімічний склад продукції);

6) копія національного дозволу імпортера.

У випадках вивезення з України стандартних, контрольних зразків наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, що їх містять, з метою проведення лабораторних досліджень, подаються відомості та документи, зазначені в цьому пункті.

У випадках вивезення з України стандартних, контрольних зразків наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, що їх містять, з метою їх використання в експертній і оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів, відомості та документи, зазначені в абзацах шостому, восьмому – десятому підпункту 1, підпунктах 2, 4 і 6 цього пункту, не надаються. 

Дозвіл на право вивезення

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

17.  У дозволі на вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються:

його реєстраційний номер;

повна назва, адреса, номери телефонів (телефаксів), а також (за наявності) адреси електронної пошти та сайту в мережі Інтернет експортера;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

вид тари та її кількість – для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку контрольованих речовин, що підлягають вивезенню;

номер національного дозволу на імпорт, дата його видачі, ким виданий;

вид транспорту;

назва пункту пропуску через митний кордон України, через який здійснюється ввезення наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора;

дата видачі;

термін дії.

Дозвіл підписується головою  ДСКН і скріплюється гербовою печаткою ДСКН.

Форму дозволу на вивезення подано в додатку № 2 до цього Порядку.

Порядок видачі дозволу на право

транзиту через територію України наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів

18. Для одержання дозволу на право транзиту  через  територію України  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів суб`єктом господарювання подаються до ДСКН такі документи:

1) заява на бланку суб`єкта господарювання на ім’я голови ДСКН, в якій зазначаються:

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів), а також (за наявності) адреси електронної пошти та сайту в мережі Інтернет експортера та імпортера;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,які підлягають транзиту;

лікарська форма наркотичного засобу,  психотропної речовини і прекурсору або назва продукції, що містить прекурсори, включені до списку № 2 таблиці IV;

номер контракту поставки;

вид транспорту для поставки;

назва пунктів пропуску на державному кордоні, через які здійснюватиметься ввезення та вивезення;

2) копія контракту, завірена печатками сує`кта господарювання, згідно з яким здійснюється поставка;

3) засвідчені заявником відомості про кількісний та якісний хімічний склад або засвідчену заявником копію сертифікату якості (аналізу) наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, додається засвідчена заявником копія паспорту якості виробника або технічної документації, що відображає повний кількісний та якісний хімічний склад продукції).

Суб`єкт господарювання в кожному конкретному випадку поставки повинне надати свідоцтво (національний  сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.

Якщо в державі-імпортері немає процедури оформлення національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим органом держави-імпортера надається його аналог.

ДСКН, у разі потреби, має право перевіряти достовірність поданих документів.

Додаток № 1
до Порядку видачі дозволів на право
ввезення на територію України, вивезення  з території України

або транзиту черезтериторію України наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

Державна служба України з контролю за наркотиками

State Service of Ukraine on Drugs Control

ДОЗВІЛ НА ВВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Permit to import for narcotic drugs,

psychotropic substances and precursors

№_________

Цим засвідчується, що Державна служба України з контролю за
наркотиками, на яку покладено застосування відповідних національних законів, передбачених міжнародними конвенціями про наркотичні засоби та психотропні речовини, дозволяє ввезення:

On behalf of the Government of Ukraine, State Service of  Ukraine on Drugs  Control in the meaning of the nationallegislation and International Conventions on Narcotic Drugs andPsychotropic Substances, hereby authorizes the following import:

Імпортер: назва, адреса
Importer: name, address

Експортер: назва, адреса
Exporter: name, address

Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів:
Designation and quantity of substances and preparations:

Вид тари та її кількість

Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських засобів, що містяться в партії:
Designation and quantity of controlled substances contained:
Вид транспорту:
Goods must be transported by:

Назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні
України:
Customs checkpoint:

Дата видачі/Дійсний до:

Date:/ Valid till:

Голова Державної служби України  з контролю за наркотиками
Head of the State Service of Ukraine on Drugs Control

 Додаток № 2
до Порядку видачі дозволів на право
ввезення на територію України, вивезення  з території України

або транзиту черезтериторію України наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

Державна служба України з контролю за наркотиками
State Service of Ukraine on Drugs Control

ДОЗВІЛ НА ВИВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

 Permit to export for narcotic drugs,

psychotropic substances and precursors

№_________

Цим засвідчується, що Державна служба України з контролю за наркотиками, на яку покладено застосування відповідних національних законів, передбачених міжнародними конвенціями про наркотичні засоби та психотропні речовини, дозволяє вивезення:

On behalf of the Government of Ukraine, State Service of Ukraine on Drugs  Control in the meaning of the national legislation and International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, hereby authorizes the following export:

Експортер: назва, адреса
Exporter: name, address

Імпортер: назва, адреса
Importer: name, address

Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів:
Designation and quantity of substances and preparations:

Вид тари та її кількість
Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських засобів, що містяться в партії:
Designation and quantity of controlled substances contained:

Номер національного дозволу/Дата видачі:

на імпорт/Date:

Import Permit No:

Ким виданий:
Issued by:

Вид транспорту:
Goods must be transported by:

Назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні України:
Customs checkpoint:

Дата видачі:                    | Дійсний до:

Date:                                | Valid till:

Голова Державної служби України з контролю за наркотиками
Head of the State Service of Ukraine on Drugs Control

Додаток № 3
до Порядку видачі дозволів на право
ввезення на територію України, вивезення  з території України

або транзиту черезтериторію України наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

Державна служба України з контролю за наркотиками

State Service of Ukraine on Drugs Control

ДОЗВІЛ НА ПРАВО ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИНАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН  І ПРЕКУРСОРІВ
Permit to transit for narcotic drugs,

psychotropic substances and precursors
№ _______

Цим  засвідчується, що Державна служба України з контролю за наркотиками, на яку покладено застосування відповідних національних законів, передбачених міжнародними конвенціями про наркотичні засоби та психотропні речовини, дозволяє транзит:

It is hereby certified that State Service of Ukraine on Drugs Control, which is obliged to follow the appropriate national laws required in pursuance to the International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, permits the following transit:

Імпортер: назва, адреса

Importer: name, address

Експортер: назва, адреса

Exporter: name, address

Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин,

прекурсорів і лікарських засобів:

Name and quantity of the narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and medicinal products:

Вид тари та її кількість:

Containers and their quantity:

Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських засобів, що містяться в партії:

Name and quantity of the controlled narcotic drugs, psychotropic substances and precursors containing in a batch:
Вид транспорту:

Transport means:

Назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні України:

Customs checkpoint:

Дата видачі:             Дійсний до:

Date:                        Valid till:

Голова Державної служби України з контролю за наркотиками

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України,
вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Порядок видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 року № 146 Порядок видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 року № 146
Пункт 1. Цей Порядок регулює видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємствами, установами та організаціями (далі — підприємства) за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також порядок видачі дозволів на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Пункт 1. Цей Порядок регулює видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємствами, установами та організаціями (далі — підприємства) за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, якщо інше не передбачено законодавством, а також порядок видачі дозволів на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Пункт 3. Розгляд ДСКН документів на імпорт, експорт або транзит, оформлення дозволу і його видача здійснюються в термін до 30 днів. Про відмову у видачі дозволу ДСКН у той же термін надсилає підприємству мотивоване письмове повідомлення.Дозволи на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів надаються суб’єктам господарювання ДСКН на підставі позитивного експертного висновку, виданого уповноваженою на те ДСКН установою. Пункт 3. Розгляд ДСКН документів на імпорт, експорт або транзит, оформлення дозволу і його видача здійснюються у строк до 10 робочих днів.Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу надається уповноваженому представнику підприємства особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі дозволу.

У разі усунення підприємством причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви підприємства, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

Дозволи на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів надаються суб’єктам господарювання ДСКН на підставі позитивного експертного висновку, виданого уповноваженою на те ДСКН установою.

Пункт 4. Дозвіл є документом суворої звітності і у разі його
втрати не поновлюється. Про втрату дозволу необхідно негайно повідомити ДСКН.
(Пункт 4 виключено)
Перше та друге речення пункту 5. У дозволі зазначається строк, протягом якого повинно бути здійснене ввезення чи вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Перше та друге речення пункту 5. У дозволі зазначається строк, протягом якого повинні бути здійснені ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, але не більше, ніж до 31 грудня поточного року. Якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України, строк дії дозволу на ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів і психотропних речовин може бути одноразово продовжений ДСКН не більше, ніж до 31 грудня поточного року, а щодо прекурсорів, віднесених до списку № 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789) (далі — перелік контрольованих речовин), — не більше одного року з дня видачі дозволу.
Пункт 6. За оформлення і видачу дозволу та здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на експорт або імпорт яких видано відповідний дозвіл, крім експорту сірчаної та соляної кислоти, справляється плата у розмірі одного відсотка вартості контракту на імпортні операції і двох відсотків вартості контракту на експортні операції. За оформлення і видачу дозволу на експорт сірчаної та соляної кислоти і здійснення контролю за їх обігом з підприємств — виробників цих кислот справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості відповідного контракту.Кошти, отримані ДСКН за видачу дозволів, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються для здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. (Пункт 6 виключено)
Пункт 7. Безплатно видаються дозволи на імпорт в Україну або експорт з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надходять як гуманітарна допомога, у випадках стихійного лиха, катастроф та епідемій, або мають бути ввезені на територію України як зразки для МОЗ. (Пункт 7 виключено)
Пункт 8. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що ввозяться в Україну або вивозяться з України без дозволу, підлягають затриманню відповідними митницями України. Пункт 8. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що ввозяться в Україну або вивозяться з України без дозволу, необхідність одержання якого встановлена законодавством, підлягають затриманню відповідними митницями України.
Пункт 11. Підпункт 1. Абзац 3. повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів)
імпортера (вантажоодержувача) і експортера;
Пункт 11. Підпункт 1. Абзац 3. повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів)
імпортера, вантажоодержувача, експортера і вантажовідправника;
Абзац 7. назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які ввозяться згідно з контрактом, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю згідно з чинним законодавством України (далі — включених до переліку контрольованих речовин); (Абзац сьомий підпункту 1 пункту 11 виключено)
Підпункт 3. нотаріально засвідчена копія статуту підприємства; (Підпункт 3 пункту 11 виключено)
Підпункт 4. нотаріально засвідчена копія контракту, згідно з яким провадиться ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; Підпункт 4. копія контракту, згідно з яким
провадиться ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Підпункт 5. реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться в Україну; Підпункт 5. копії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, які ввозяться в Україну;
Підпункт 6. сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для
прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV), додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);
Підпункт 6. копія сертифікату якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV), додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);
Абзац другий підпункту 7. ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів, вимагати надання додаткових відомостей; Абзац другий підпункту 7. ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів.
Підпункт 8. нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. (Підпункт 8 пункту 11 виключено)У випадках ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою їх використання в експертній і оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів відомості та документи, зазначені у абзацах шостому, восьмому-десятому підпункту 1, підпунктах 2,4,6 цього пункту, не надаються.
Пункт 12. Абзац другий підпункту 3. ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей; Пункт 12. Абзац другий підпункту 3. ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів;
Підпункт 4. сертифікати якості на лікарські засоби, що ввозяться.Порядок видачі дозволу на одноразове ввезення в Україну незареєстрованих наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів Підпункт 4. копії сертифікатівякості на лікарські засоби, що ввозяться.Порядок видачі дозволу на одноразове ввезення в Україну незареєстрованих лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори
Абзац перший пункту 13. Для одержання дозволу на ввезення незареєстрованих в
Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають ДСКН документи, зазначені в пункті 11 цього Порядку.
Абзац перший пункту 13. Для одержання дозволу на ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до переліку контрольованих речовин, у випадках, визначених МОЗ, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають ДСКН документи, зазначені в пункті 11 цього
Порядку.
Пункт 14. Для одержання дозволу на ввезення як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, підприємство, що має право на провадження діяльності у сфері обігу цих речовин, подає ДСКН такі документи:1) заяву на бланку підприємства на ім’я голови ДСКН, в якій зазначаються:

– мета, з якою здійснюється ввезення:

– повні назви, адреси та номери телефонів (телефаксів) експортера, підприємства — імпортера (вантажоодержувача) і експортера;

– міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах — імпортерах та експортерах;

– кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, що мають бути ввезені;

– кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, що мають бути ввезені;

– лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору і лікарського засобу;

– назва фірми-виробника;

– вид транспорту для поставки;

– термін поставки;

– назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

– зобов’язання підприємства про використання гуманітарної допомоги тільки за призначенням та інформування ДСКН в двомісячний термін про її розподіл;

2) рахунок-фактуру, вантажну декларацію, вантажні, митні, транспортні документи, що містять відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і
лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

3) нотаріально засвідчену копію статуту підприємства (вантажоодержувача);

4) реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться в Україну (у разі відсутності такого свідоцтва подається акт про можливість медичного використання лікарських засобів);

5) сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів додається паспорт якості).

ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.

Пункт 14. Для одержання дозволу на ввезення як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, підприємство, що має право на провадження діяльності у сфері обігу цих речовин, подає ДСКН такі документи:1) заяву на бланку підприємства на ім’я голови ДСКН, в якій зазначаються:

– мета, з якою здійснюється ввезення:

– повні назви, адреси та номери телефонів (телефаксів) експортера, підприємства — імпортера (вантажоодержувача) і експортера;

– міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах — імпортерах та експортерах;

– кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, що мають бути ввезені;

– кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, що мають бути ввезені;

– лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору і лікарського засобу;

– назва фірми-виробника;

– вид транспорту для поставки;

– термін поставки;

– назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

– зобов’язання підприємства про використання гуманітарної допомоги тільки за призначенням та інформування ДСКН в двомісячний термін про її розподіл;

2) рахунок-фактуру, вантажну декларацію, вантажні, митні, транспортні документи, що містять відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

(Підпункт 3 пункту 14 виключено)

4) копії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, які ввозяться в Україну (у разі відсутності такого свідоцтва подається акт про можливість медичного використання лікарських засобів);

5) копії сертифікатів якості на кожен наркотичний засіб або психотропнуречовину із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів додається паспорт якості).

ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів;

6) копію рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання вантажу гуманітарною допомогою.

Пункт 16. Для одержання дозволу на право вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до ДСКН такі документи:1) заява на бланку підприємства на ім’я голови ДСКН, в якій зазначаються:

– мета, з якою здійснюється вивезення;

– повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) експортера, імпортера та вантажоодержувача;

– міжнародна непатентована назва експортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах експорту та імпорту;

– назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають вивезенню;

– лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору;

– назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, які підлягають вивезенню згідно з контрактом;

– назва фірми-виробника:

– номер контракту поставки;

– вартість контракту поставки;

– найменування і кількість одиниць тари — для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

– вид транспорту для поставки;

– термін поставки;

– назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься вивезення;

2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;

3) нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;

4) нотаріально засвідчена копія контракту, за яким провадиться вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які вивозяться з України;

6) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

7) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Пункт 16. Для одержання дозволу на право вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до ДСКН такі документи:1) заява на бланку підприємства на ім’я голови ДСКН, в якій зазначаються:

– мета, з якою здійснюється вивезення;

– повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) експортера, імпортера та вантажоодержувача;

– міжнародна непатентована назва експортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах експорту та імпорту;

– назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають вивезенню;

– лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору;

– (абзац сьомий підпункту 1 пункту 16 виключено)

– назва фірми-виробника:

– номер контракту поставки;

– вартість контракту поставки;

– найменування і кількість одиниць тари — для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

– вид транспорту для поставки;

– термін поставки;

– назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься вивезення;

2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;

(Підпункт 3 пункту 16 виключено)

4) копія контракту, за яким провадиться вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) копії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, які вивозяться з України;

6) копії сертифікатів якості на кожен наркотичний засіб, психотропну речовину або прекурсор, включені до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає стовідсотковий якісний та кількісний хімічний склад продукції);

(Підпункт 7 пункту 16 виключено)

8) копія національного дозволу імпортера.

У випадках вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою їх використання в експертній і оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів відомості та документи, зазначені у абзацах шостому, восьмому-десятому підпункту 1, підпунктах 2,4,6 цього пункту, не надаються.

Підпункт 3 пункту 18. сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).Підприємство у кожному конкретному випадку поставки повинне надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.

Якщо в державі-імпортері немає процедури оформлення національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим органом держави-імпортера оформляється його аналог.

ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.

Підпункт 3 пункту 18. копії сертифікатів якості на кожен наркотичний засіб, психотропну речовину або прекурсор, включені до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає стовідсотковий якісний та кількіснийхімічний склад продукції).Підприємство у кожному конкретному випадку поставки повинне надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.

Якщо в державі-імпортері немає процедури оформлення національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим органом держави-імпортера оформляється його аналог.

ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність
поданих документів.

В.о. Голови Державної служби України
з контролю за наркотиками
Володимир Гошовський
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті