РЕМИКЕЙД (ІНФЛІКСИМАБ) зареєстровано в Україні

1 жовтня нинішнього року в Україні зареєстровано новий препарат для лікування ревматоїдного артриту та хвороби Крона — Ремикейд (інфліксимаб) американської компанії «Шерінг-Плау». На ІІІ Національному конгресі ревматологів України провідні науковці нашої країни, Росії та Білорусі розповіли слухачам про механізм дії інфліксимабу, а також поділилися першим досвідом його клінічного застосування. Фахівці зійшлися на тому, що використання цього інноваційного препарату відкриває нові перспективи ефективної фармакотерапії резистентних форм ревматоїдного артриту. Про новий препарат розповідає керівник відділу представництва компанії «Шерінг-Плау» в Україні пан Юрій Тютюнник.

В 90-х роках минулого сторіччя за допомогою методів генної інженерії розроблено новий лікарський засіб — інфліксимаб на основі моноклональних антитіл проти фактора некрозу пухлини-a (ФНП-a). Фахівці вважають, що ФНП-a відіграє основну роль у розвитку запального процесу, зокрема ревматоїдного артриту та хвороби Крона. Неконтрольована гіперпродукція ФНП-a пов’язана з хронічним перебігом імунопатологічного процесу та деструкцією тканини суглоба при ревматоїдному артриті. Крім того, високий рівень цього цитокіну виявляють у пацієнтів з хворобою Крона, при якій відбувається автоімунне ушкодження різних ділянок травної системи.

Під впливом інфліксимабу відбувається інактивація ФНП-a, що спричинює розрив складного ланцюга реакцій хронічного запалення, внаслідок чого подальший розвиток імунопатологічного процесу зупиняється. Тому було запропоновано використати цей препарат для лікування тяжких, інвалідизуючих та резистентних до традиційної фармакотерапії форм ревматоїдного артриту та хвороби Крона. В 1998 р. FDA США прийняло рішення зареєструвати Ремикейд для лікування цих патологій. Аналогічне рішення прийнято в 1999 р. в Європейському Союзі, а в жовтні поточного року — в Україні.

За час, що пройшов з моменту появи Ремикейду на світовому фармацевтичному ринку, накопичено значний досвід його застосування. У 2000 р. були опубліковані результати рандомізованого багатоцентрового плацебо-контрольованого дослідження ATTRACT (Anti-TNF-trial in rheumatoid arthritis with concomitant therapy — Дослідження застосування анти-ФНП-a в комбінованому лікуванні ревматоїдного артриту), в якому взяли участь 428 пацієнтів з активним ревматоїдним артритом, яких лікували метотрексатом. Додатково хворим призначали інфліксимаб (у дозі 3 та 10 мг/кг внутрішньовенно 1 раз у 4 чи 8 тиж протягом 54 тиж) або плацебо. Доведено, що застосування інфліксимабу на тлі фармакотерапії метотрексатом виявилося значно ефективнішим щодо усунення симптомів ревматоїдного артриту, ніж комбінація метотрексат + плацебо (51,8 та 17% відповідно; p<0,001). Якість життя пацієнтів, які приймали інфліксимаб, була істотно кращою, ніж тих, кому призначали плацебо на тлі метотрексату. Дані радіографічних методів дослідження свідчили про те, що в групі пацієнтів, які отримували інфліксимаб та метотрексат, прогресування патологічного процесу в тканині суглобів практично припинялося, тоді як у хворих, які приймали метотрексат та плацебо, деструкція артикулярної тканини наростала. Результати клінічного дослідження ATTRACT довели, що комбінація метотрексату та інфліксимабу безпечна для пацієнтів і добре ними переноситься. Кількість побічних реакцій у пацієнтів, яких лікували інфліксимабом в поєднанні з метотрексатом, не перевищувала таку у тих, хто приймав метотрексат разом з плацебо [1]. З часу реєстрації в 1998 р. Ремикейд застосовано приблизно у 150 тис. пацієнтів [2]. Клінічний досвід свідчить, що інфліксимаб загалом добре переноситься. Станом на 29 травня 2001 р. серед майже 150 тис. пацієнтів, яких лікували інфліксимабом, у 70 випадках відзначено перехід латентної форми туберкульозу в активну [3]. Тому перед призначенням інфліксимабу особам з латентною формою туберкульозу слід провести курс протитуберкульозного лікування. Фахівці вважають, що вказаний факт загалом не звужує профіль безпеки застосування цього препарату у пацієнтів з ревматоїдним артритом та хворобою Крона, оскільки його ефективність значно переважає ризик активування латентної туберкульозної інфекції.

Ефективність Ремикейду при запущених формах ревматоїдного артриту та хвороби Крона сприяла розширенню сфери його застосування. Докладно висвітлити це питання — поза темою нашої публікації. Однак хочу зупинитися на одному важливому аспекті. Відомо, що хронічна серцева недостатність супроводжується надлишковим утворенням ФНП-a [4]. На експериментальній моделі трансгенних мишей з надмірною експресією гена ФНП-a в кардіоміоцитах виявлено, що введення піддослідним тваринам специфічних антитіл до ФНП-a призводило до зниження тяжкості клінічного перебігу серцевої недостатності [5]. Тому науковцями було запропоновано нову стратегію лікування хронічної серцевої недостатності з використанням антицитокінової терапії [6]. З метою вивчення клінічної ефективності інфліксимабу в лікуванні хронічної серцевої недостатності було розпочате нове рандомізоване багатоцентрове дослідження. На жаль, це дослідження нещодавно тимчасово перерване, оскільки під час його проведення у 7 пацієнтів з серцевою недостатністю ІІІ – ІV функціонального класу за NYHA (New York Heart Association) із числа 101, яким призначено інфліксимаб, передчасно наступила смерть. Можливі причини цього з’ясовуються.

На сьогодні отримано позитивні результати застосування інфліксимабу у пацієнтів з псоріазом, синдромом Шегрена та з іншими рефрактерними до традиційної фармакотерапії захворюваннями. Однак до реєстрації нового показання для застосування Ремикейду наша компанія проведе ретельні дослідження клінічної ефективності препарату, спираючись на принципи доказової медицини.

Компанія «Шерінг-Плау» планує відкрити в Україні два центри дослідження клінічної ефективності Ремикейду на базі Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України та Дніпропетровської державної медичної академії. Центри координуватимуть співпрацю з іншими двома центрами в СНД — Інститутом ревматології РАМН (Москва) та Республіканським центром ревматології Білорусі (Мінськ). Вважаю, що Ремикейд відкриє принципово нові можливості для лікування пацієнтів з ревматоїдним артритом та хворобою Крона в Україні.

Віктор Маргітич

АРКОКСИЯ®
Новый НПВП с выраженным обезболивающим эффектом уже в Украине

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті