Виробництво твердих лікарських форм з урахуванням вимог GMP

4–5 лютого в  туристичному комплексі «Пролісок», що в Києві, відбувся семінар на тему «Виробництво твердих лікарських форм з урахуванням вимог GMP», на який були запрошені комерційні та технічні директори, начальники цехів, головні інженери і технологи, співробітники валідаційних відділів вітчизняних підриємств — виробників лікарських засобів.

Організатором семінару виступило ТОВ «Фармацевтична фірма Аптека-95» (Україна), що спеціалізується на забезпеченні підприємств сучасним виробничим, аналітичним, лабораторним обладнанням, витратними та допоміжними матеріалами, а також сировиною для виробництва лікарських препаратів, спільно з інжиніринговою фірмою Favea (Чехія). На сьогодні в Україні назріла реальна необхідність у реформуванні фармацевтичного сектора. Урядом законодавчо затверджена стратегія інтеграції України з ЄС, якою передбачено заходи щодо гармонізації стандартизації та сертифікації фармацевтичної продукції з відповідними стандартами та директивами ЄС. Актуальність теми впровадження стандартів GMP (Good Manufacturing practice — Належна виробнича практика) для українських виробників зумовила проведення семінару, стислий зміст якого ми пропонуємо до уваги читачів.

Одна з головних умов виробництва сучасних лікарських засобів (ЛЗ) та успішного їх виведення на ринки країн близького і далекого зарубіжжя, а також участі вітчизняних підприємств у міжнародних тендерах — забезпечення якості ЛЗ, у першу чергу за рахунок дотримання принципів та норм GMP. Розпочинаючи семінар, завідуючий лабораторією ДНЦЛЗ, доктор фармацевтичних наук, професор Микола Ляпунов відзначив, що розвиток фармацевтичних підприємств вимагає реформування регуляторної системи фармацевтичного сектора. Виступаючи з лекцією «Належна практика виробництва на фармацевтичних заводах України. Основні вимоги та положення», М. Ляпунов ознайомив присутніх з досягнутими успіхами щодо втілення в Україні стандартів GMP та окреслив основні завдання, які вже вирішуються та які потребують вирішення:

· прийняття законодавчих положень, що гармонізовані з нормативно-правовими актами ЄС

· створення системи сертифікації, що відповідає вимогам ЄС та підпорядковується єдиному органу державного управління, у функції якого входить регулювання всіх елементів системи сертифікації

· реалізація подальших заходів щодо вступу інспекції з GMP і GDP до PIC/S

· подальший розвиток системи стандартизації у сфері ЛЗ та бази національних нормативних документів, гармонізованих зі стандартами ЄС, ICH, PIC/S, ВООЗ, а також стандартів Належної аптечної практики, що відповідають загальній концепції забезпечення якості

· розвиток системи забезпечення якості підприємств, сертифікація підприємств на відповідність вимогам стандартів GMP та GDP уповноваженим органом державного управління з виходом на зарубіжні ринки

· забезпечення дотримання міжнародних норм щодо розробки, дослідження та реєстрації лікарських препаратів, що дозволить здійснити вихід української продукції на міжнародні ринки та захистити власний ринок від неякісних ЛЗ

· гармонізація законодавчих положень і стандартів у масштабі країн близького зарубіжжя для створення єдиного фармацевтичного ринку та усунення технічних бар’єрів і митних обмежень для підприємств, що працюють відповідно до норм GMP (докладніше читайте в «Щотижневику АПТЕКА», № 42 (413) від 3 листопада 2003 р.).

Віктор Зайченко

Віктор Зайченко,
директор київського представництва
ТОВ «Фармацевтична фірма Аптека-95»

Сертифікація на відповідність стандартам GMP в Україні на сьогодні законодавчо не врегульована і є добровільною, оскільки до неї ще не готові всі підприємства. Деякі провідні вітчизняні фармацевтичні підприємства вже опанували нові виробничі технології із застосуванням сучасного обладнання, створили системи забезпечення якості на етапі виробництва, мають висококваліфікований персонал. За результатами інспектування виробничих ділянок в Україні видано 7 національних сертифікатів відповідності виробництва стандартам GMP таким підприємствам:

1. ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» — ділянка з виробництва твердих лікарських форм.

2. ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» — ділянка з виробництва стерильних антибіотиків.

3. ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» — ділянка з виробництва антибіотиків у формі капсул.

4. ЗАТ «Індар» — ділянка з виробництва готових лікарських форм інсуліну.

5. ВАТ «Фармак» — ділянка з виробництва L-тироксину у формі таблеток.

6. ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» — ділянка з виробництва стерильних антибіотиків.

7. ВАТ «ФармаСтарт» — ділянка з виробництва твердих лікарських форм.

Необхідно зазначити, що реконструкція ділянок у ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» та ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» виконувалася за безпосередньої участі фірми Favea (прим. ред.).

Один із основних елементів системи забезпечення якості на підприємстві з виробництва фармацевтичної продукції — валідація, що потребує значних зусиль та великої кількості персоналу для виконання робіт з кваліфікації чистих приміщень, технологічного устаткування, процедур очищення, підготовки води та виробничого процесу.

Практичним досвідом валідації виробництва твердих лікарських форм на відповідність стандартам GMP поділився з присутніми технічний директор ВАТ «Фармінжиніринг», кандидат технічних наук Віктор Михайленко. Він звернув увагу присутніх на те, що останнім часом на більшості фармацевтичних підприємств проводять інтенсивні роботи з реконструкції діючих і будівництва нових виробничих дільниць відповідно до вимог GMP. Створюються приміщення належних класів чистоти, закуповується сучасне фармацевтичне обладнання, триває підготовка та навчання персоналу. Однак для остаточного підтвердження відповідності виробничої ділянки чи технологічного процесу цим вимогам необхідно здійснити валідацію та підготувати в повному обсязі необхідні валідаційні звіти і протоколи. В. Михайленко також зазначив, що впровадження стандартів GMP у виробництво ЛЗ — складне завдання і потребує багато коштів для проведення повної реконструкції фармацевтичного підприємства, а саме створення чистих приміщень, модернізація чи заміна обладнання, навчання персоналу, переоформлення виробничої документації, організація нової системи якості та контролю виробництва. Обладнання, яке використовується для виробництва ЛЗ, — один із найважливіших елементів визначення якості продукції, що випускається підприємством. На жаль, досі на більшості фармацевтичних підприємств використовується технічно застаріле обладнання, яке не відповідає сучасним вимогам.

Сучасне обладнання фармацевтичних підприємств повинне:

· відповідати вимогам технологічного процесу, забезпечувати стабільні показники в процесі роботи та випускати продукт згідно з вимогами його специфікації

· бути безпечним для продукції, що випускається. Частини обладнання, що контактують з продукцією, не повинні виділяти чи абсорбувати речовини, які можуть негативно вплинути на якість продукції

· не забруднювати навколишнє середовище в процесі роботи та виключати можливість перехресної контамінації

· бути доступним для повного та ретельного очищення після використання.

Як приклад В. Михайленко зазначив, що під час проведення реконструкції на відповідність стандартам GMP на одному з вітчизняних заводів було прийнято рішення замінити все обладнання, яке призначене для виготовлення ЛЗ, на нове та прогресивне виробництва фірм — лідерів на світовому ринку фармацевтичної галузі.

 ТОВ Фармацевтична фірма Аптека-9
Зліва направо: директор фірми Favea Мілан Краічек, директор ТОВ «Фармацевтична фірма Аптека-95» Марина Горбенко, завідуючий лабораторією ДНЦЛЗ, доктор фармацевтичних наук, професор Микола Ляпунов

Розпочинаючи реконструкцію фармацевтичного підприємства, будь-який керівник стикається з проблемою фінансування. Про це йшлося в доповіді «Пільгове кредитування» директора з експорту фірми Favea Максима Хамета. Доповідач звернув увагу присутніх на те, що підприємства, які вже ступили на шлях реконструкції, на власному досвіді відчули пов’язані з цим фінансові труднощі. Більшість постачальників фармацевтичного обладнання — зарубіжні підприємства, які висувають досить бескомпромісні вимоги до умов постачання продукції та її оплати. Досить часто це вимагає від підприємства «заморозити» 100% коштів та інвестувати їх у реконструкцію. Реконструйований цех реальний прибуток має приносити лише через 1–1,5 року. Відповіддю на запитання керівників про те, який вихід із цієї ситуації, може бути пільгове кредитування. М. Хамет зазначив, що на відміну від звичайного кредитування, з приводу якого виникають сумніви та острах у клієнтів, пільгове кредитування має декілька переваг.

Пільгове кредитування імпортерів здійснюється із залученням чеського банку в рамках програми уряду Чехії щодо підтримки експорту цієї країни. Згідно з програмою кредит надається терміном до 5 років. Учасниками угоди виступають:

— фармацевтичний завод (імпортер) — підприємство, що здійснює реконструкцію власного виробництва;

— фірма Favea (експортер) — інжинірингова компанія, що розробляє проект, постачає обладнання та забезпечує інші види робіт;

— чеський банк, що видає кредит;

— український банк, що гарантує повернення кредиту;

— EGAP — експортна державна страхова компанія Чехії.

Сума кредиту становить 85% від загальної суми контракту, укладеного між фармацевтичним заводом та фірмою Favea, — від 1 до 10 млн євро. Погашення кредиту та виплата відсотків здійснюються 1 раз на 6 міс; перша виплата — через 6 міс після завершення контракту. Спеціалісти інжинірингової компанії Favea, яка спеціалізується на реконструкції та будівництві фармацевтичних підприємств відповідно до вимог стандартів GMP, мають значний досвід роботи з фармацевтичними підприємствами країн СНД, у тому числі і за цією програмою.

Директор фірми Favea Мілан Краічек розповів присутнім про вимоги до чистих приміщень відповідно до норм GMP та про новинки і тенденції розвитку технології виробництва твердих лікарських форм. Він зазначив, що лікарські форми для застосування всередину (таблетки, капсули) займають вагому частку ринку порівняно з інтраназальними, інгаляційними та м’якими формами препаратів, що викликано зручністю їх застосування. Підвищення рівня знань технологів у галузі фармакокінетики та фармакодинаміки надає можливість виробникам виконувати дослідження з діючими речовинами для створення більш ефективних ЛЗ, прикладом яких можуть бути препарати, вироблені за технологією регульованого вивільнення діючої речовини. Створення таблетки для прийому один раз на добу (оne-day formulation) може бути оптимальним вирішенням проблеми комплаєнсу пацієнтів — готовність дотримуватися призначеного режиму лікування. Лікарські форми пролонгованої дії найчастіше використовуються під час створення препаратів груп цитостатиків, відхаркувальних, протикашльових, антидіабетичних, антигіпертензивних засобів, анальгетиків та нестероїдних протизапальних ЛЗ. За словами М. Краічека, фірма Favea — прибічник застосування традиційних технологічних операцій з використанням допоміжних речовин, які модифікують/регулюють швидкість вивільнення активної речовини, оскільки це перспективний напрямок розвитку фармацевтичної промисловості.

На завершення семінару Микола Ляпунов виступив з доповіддю «Реєстрація генеричних препаратів. Розробка документації відповідно до вимог GMP», яка викликала значний інтерес у присутніх (основою доповіді стала стаття М. Ляпунова, надрукована у «Щотижневику АПТЕКА», № 1 (422) від 12 січня 2004 р.).

Підбиваючи підсумки роботи семінару, директор ТОВ «Фармацевтична фірма Аптека-95» Марина Горбенко подякувала його учасникам за плідну співпрацю, активність під час обговорення проблемних питань і запросила всіх присутніх взяти участь у наступному семінарі на тему «Асептичні технології: системи виробництва, зберігання та розподілу води для ін’єкцій та чистої пари», що відбудеться 12–13 травня 2004 р. в Харкові.?

Віктор Зайченко, директор київського представництва ТОВ «Фармацевтична фірма Аптека-95»:

— Головною метою проведення цього семінару поряд з навчальною було надання можливості спеціалістам поспілкуватися між собою та висловити свою точку зору з приводу питань, що розглядалися. Гадаю, це вдалося, оскільки всі доповіді, що прозвучали на семінарі, викликали жваву дискусію. ТОВ «Фармацевтична фірма Аптека-95» вирішило виступити організатором цього семінару, оскільки від самого початку (товариство зареєстровано в 1995 р.) його діяльність була пов’язана з фармацевтичною галуззю, що зумовило назву компанії.

Діяльність «Фармацевтичної фірми Аптека-95» розпочалася з оптової реалізації медикаментів бюджетним та комерційним організаціям, забезпечення лікувальних установ медичним і лабораторним обладнанням. На сьогодні в прайс-листі компанії представлена продукція українських фармацевтичних заводів майже в повному асортименті. Зазначу, що компанія має й власну роздрібну аптечну мережу в Харкові. Ми зацікавлені в розвитку вітчизняного виробництва ЛЗ і тому ще один пріоритетний напрямок діяльності компанії — забезпечення українських підприємств — виробників ЛЗ сучасним виробничим, аналітичним, лабораторним обладнанням, витратними та допоміжними матеріалами, а також сировиною для виробництва лікарських препаратів. Поряд із цим наші інженери проводять наладку, сервісне обслуговування та ремонт медичного і фармацевтичного обладнання. Хочу зазначити, що все обладнання, яке ми поставляємо на підприємства України, відповідає стандартам GMP та GLP.

ТОВ «Фармацевтична фірма Аптека-95» є представником на українському ринку багатьох зарубіжних компаній — виробників обладнання для фармацевтичного виробництва. На початку 2004 р. було підписано угоду з чеською інжиніринговою компанією Favea, яка має великий досвід у галузі проектування, підготовки та проведення повної комплексної реконструкції фармацевтичних виробництв відповідно до стандартів GMP і допомагає отримати льготний кредит для українських підприємств від комерційних банків Чехії. Ми вирішили об’єднати наші зусилля, оскільки на українському ринку, що досить стрімко розвивається, багато підприємств прагнуть вдосконалити виробничий процес і налагодити його відповідно до вимог GMP. Найбільш вагомих результатів можна досягти за умови об’єднання зусиль виробників, комерційних структур та інжинірингових компаній на фармацевтичному ринку. o

ТОВ «Фармацевтична фірма Аптека-95»
61058, Харків, вул. Культури, 14;
тел.: (0572) 14-01-57, 14-32-33;
факс: 14-01-31
факс у Києві: (044) 201-18-51;
тел.: 428-00-56

Докладнішу інформацію про роботу
семінару ви можете отримати на сайті
ТОВ «Фармацевтична фірма Аптека-95»
www.apteka95.com

?Олена Кучерук, фото Євгена Чорного

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті