#431 | Еженедельник АПТЕКА

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення кваліфікаційні вимоги до провізорів, контроль за їх дотриманням

На сьогодні актуальним питанням як для учасників процедури ліцензування у сфері обігу лікарських засобів, так і для керівників закладів охорони здоров’я є відповідність кваліфікаційних вимог фахівців аптечних закладів і правильне найменування професій та посад працівників, яких приймають на роботу. Цим аспектам кадрових проблем присвячений коментар начальника відділу організаційно-аналітичного забезпечення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Віталія Пашкова.

НОРМАТИСК™: рациональная фармакотерапия артериальной гипертензии

Артериальная гипертензия (АГ) – наиболее распространенная сердечно-сосудистая патология. По данным МЗ Украины, у 22,6% взрослого населения нашей страны выявляют это заболевание. Широкое распространение АГ, высокая частота ее осложнений определяют актуальность проведения своевременной и адекватной антигипертензивной терапии. Основная цель терапии пациентов с АГ – снижение артериального давления (АД) по меньшей мере до уровня 140/90 мм рт. ст. и поддержание его в этих пределах. По данным метаанализа ряда исследований, снижение систолического АД на 12-13 мм рт. ст. приводит к достоверному снижению риска развития сердечно-сосудистых осложнений на 21-37% (Kannel W.B. et al., 1985). В связи с появлением в последние годы новых методов лечения и большого количества новых дорогостоящих лекарственных препаратов возрос интерес к выбору оптимальных антигипертензивных средств с точки зрения экономической оценки эффективности лечения АГ.

Протокол № 18 ліцензійної комісії державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 18.02.2004 р.

ПЕРЕЛІКИ № 1, 2 СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ВИДАЧУ КОПІЙ ЛІЦЕНЗІЙ (ПРО ВІДМОВУ У ВИДАЧІ) НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, РОЗДРІБНОЇ ТА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ (ЗГІДНО З ДОДАТКОМ 1 ДО ПРОТОКОЛУ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВІД 25.02.2004 р. № 18, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ № 62 ВІД 25.02.2004 р.)
ПЕРЕЛІКИ № 1, 2 СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙ (ВІДМОВУ У ПЕРЕОФОРМЛЕННІ) НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, РОЗДРІБНОЇ ТА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ (ЗГІДНО З ДОДАТКОМ 2 ДО ПРОТОКОЛУ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВІД 25.02.2004 р. № 18, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ № 62 ВІД 25.02.2004 р.)

Проект нормативного документа «Правила торгівлі лікарськими засобами»

На публічне обговорення виноситься проект нормативного документа “Правила торгівлі лікарськими засобами”, розробленого на заміну нині діючих Правил роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджених постановою КМУ від 12.05.1997 р. за № 447.

Лауреати державної премії України-2003

4 березня 2004 р. в Маріїнському палаці відбулася церемонія вручення Президентом України Леонідом Кучмою почесних відзнак лауреатам Державної премії України в галузі науки і техніки 2003 р. та лауреатам щорічних премій Президента України для молодих вчених. В ній взяли участь Голова Верховної Ради України Володимир Литвин, віце-прем’єр-міністр України Дмитро Табачник, президент Національної академії наук України Борис Патон, Міністр освіти і науки України Василь Кремень. Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2003 р. та лауреатами щорічних премій Президента України для молодих вчених стало близько 200 осіб. Леонід Кучма, вітаючи присутніх, зазначив, що одне з головних завдань державної науково-технічної та інноваційної політики – розвиток фундаментальних досліджень. Особливі сподівання в реалізації масштабних державних планів покладаються на лауреатів, які мають безцінний інноваційний досвід, пройшли непростий шлях наукового пошуку і досягли у своїх дослідженнях блискучих результатів. Леонід Кучма побажав всім лауреатам міцного здоров’я, творчого натхнення та нових професійних здобутків.

Шприцы MEDIPLAST: три компонента, японские технологии

Главным достоинством одноразовых стерильных шприцев производства Medical Plastic Company – Mediplast, которые представляет эксклюзивный дистрибьютор ЗАО “Филеон”, является их конструкция.
В испытательной лаборатории Института микробиологии и вирусологии НАН Украины, аккредитованной в государственной системе сертификации УКРСЕПРО (Аттестат № UA 6.001.Т.433), были проведены сертификационные испытания одноразовых инъекционных шприцев емкостью 3 см3 производства Medical Plastic Company (протокол № 154, Киев, 2002 г.).

УРСОХОЛ: время растворять камни

Заболевания гепатобилиарной системы – актуальная проблема современной медицины, поэтому появление новых препаратов для лечения этой распространенной патологии закономерно вызывает значительный интерес как специалистов, так и самих пациентов. Совсем недавно на фармацевтический рынок Украины был выведен препарат УРСОХОЛ производства “Фармацевтической фирмы “Дарница”. Действующее вещество препарата – урсодезоксихолевая кислота (INN – урсодеоксихоловая кислота), нетоксичная желчная кислота, синтезируемая в печени и являющаяся одним из естественных компонентов желчи. Область терапевтического применения УРСОХОЛА весьма обширна и включает разные заболевания печени и желчевыводящих путей: хронический активный гепатит с холестатическим синдромом, острый гепатит, токсические поражения печени различного генеза, первичный билиарный цирроз печени, первичный склерозирующий холангит, дискинезию желчевыводящих путей и др. Но, пожалуй, наибольший интерес представляет возможность использования этого препарата для консервативного лечения желчекаменной болезни (ЖКБ). Следует отметить, что начало применения урсодезоксихолевой кислоты в медицине связано именно с лечением этой патологии: еще в 1975 г. была выявлена способность этого вещества растворять холестериновые камни, а затем стали активно изучать его терапевтические эффекты при патологии печени (Лазебник Л. Б. и соавт., 2002).

АЦЕТИЛЦИСТЕИН-ФС: фармакоэкономические аспекты

Компания “ФармаСтарт” – современное высокотехнологичное фармацевтическое предприятие, сертифицированное на соответствие требованиям стандартов GMP, формирует ассортимент выпускаемой продукции с учетом международных и отечественных рекомендаций и стандартов лечения, фармакоэкономических аспектов, обеспечивая доступность качественного лечения для самых широких слоев населения.

Зимова подорож від “Натурпродукт-Вега”

ТОВ “Натурпродукт-Вега” вже майже 10 років активно працює на фармацевтичному ринку України. Основна місія компанії – забезпечення населення України високоякісними лікарськими препаратами, лікувальною косметикою та біологічно активними добавками. ТОВ “Натурпродукт-Вега” – ексклюзивний дистриб’ютор і офіційний представник фармацевтичних компаній “Др. Тайсс Натурварен ГмбХ”, “Мерц Фармасьютікалз ГмбХ”, “Др. Вільмар Швабе ГмбХ”, “Аркам ГмбХ” на території України, котрий передусім пропонує препарати, виготовлені на основі лікарських рослин. Компанія дуже виважено підходить до вибору продукції, яку вона представляє на українському фармацевтичному ринку; веде досить активну маркетингову політику, що передбачає тісну співпрацю з безпосередніми реалізаторами продукції; використовує цікаві форми роботи з клієнтами. Так, в липні 2003 р. ТОВ “Натурпродукт-Вега” оголосило конкурс серед своїх партнерів – аптек та дистриб’юторських компаній під назвою “Закупка препаратів фірм Мерц та Швабе”. Учасники конкурсу повинні були протягом 6 місяців систематично закуповувати повний асортимент продукції німецьких фармацевтичних компаній “Др. Вільмар Швабе ГмбХ” та “Мерц Фармасьютікалз ГмбХ”.