Відповідь МОЗ України на відкритий лист АПАУ щодо акредитації аптечних закладів

14 Вересня 2012 5:16 Поділитися

До редакції «Щотижневика АПТЕКА» надійшла відповідь МОЗ України на відкритий лист ВГО «Аптечна професійна асоціація України» (далі — АПАУ) щодо акредитації аптечних закладів та щодо відповідного розробленого МОЗ проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765».

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

(МОЗ України)

Всеукраїнська громадська організація «Аптечна професійна асоціація України»

На лист Всеукраїнської громадської організації «Аптечна професійна асоціація України» від 19 червня 2012 року № 52 Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України повідомляє.

На сьогодні в Україні залишається неврегульованим питання щодо надання аптечними закладами фармацевтичної допомоги відповідно до стандартів належної аптечної практики (GPP) згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародної федерації фармацевтів (МФФ).

Тому вважаємо вкрай необхідною розробку документу, за яким має проводитись акредитація фармацевтичних (аптечних) закладів, оскільки чинним законодавством такі критерії і стандарти не визначені. Відповідно до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я «заклад охорони здоров’я – юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників». Фармацевтичні (аптечні) заклади віднесені до закладів охорони здоров’я відповідно до наказу МОЗ України від 28 жовтня 2002 року № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180.

Зазначимо, що чинне законодавство визначає державну акредитацію закладу охорони здоров’я (далі – акредитація) як «офіційне визнання статусу закладу охорони здоров’я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності» (постанова КМУ від 15.07.1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я»).

Ліцензія визначена як «документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов. Ліцензійні умови – установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

Очевидно, що акредитація на відміну від ліцензування спрямована на визначення рівня медичної (фармацевтичної) допомоги та забезпечення гарантії високої якості професійної діяльності. Вважаємо, що з метою підвищення якості надання медичної (фармацевтичної) допомоги, поліпшення професійної діяльності аптечних закладів акредитація є необхідною.

Крім того, вважаємо за необхідне на законодавчому рівні вирішити питання впровадження в Україні вимог належної фармацевтичної практики відповідно до сучасних підходів, викладених в документах ВОЗ і МФФ:

  1. Розвиток фармацевтичної практики: фокус на пацієнта. Настанова ВООЗ, 2006 (Developing pharmacy practice – A focus оn patient care. WHO Guideline, 2006).
  2. Стандарти якості аптечних послуг. Публікація Міжнародної Федерації фармацевтів (F1P), 1993 (Standards for quality of pharmacy services. International Pharmaceutical Federation F1P, 1993).
  3. Належна аптечна практика: Стандарти якості аптечних послуг. Публікація ВООЗ та Міжнародної Федерації фармацевтів (FIP), 2011 (Joint FIP/WHO guidelines on good pharmacy practice: standards for quality of pharmacy services from the WHO technical report series, No. 961, 45th report of the WHO Expert Committee on specifications for pharmaceutical preparations © World Health Organization 201 1).
  4. Належна аптечна практика (НАП) в громадських і лікарняних аптеках. Публікація ВООЗ, Женева, 1996 (Good pharmacy practice (GPP) in community and hospital pharmacy settings. Geneva, WHO, 1996 (WHO/PHARM/DAP/96.1)).
  5. Відповідальне самолікування. Спільна заява Міжнародної Федерації фармацевтів та Всесвітньої організації самолікування, Гаага, 1998р. (Responsible Self-Medication Joint Statement by The International Pharmaceutical Federation (FIP) and The World Self Medication Industry (WSMI), Approved by FIP Council in The Hague in September 1998).
  6. Як розробити і впровадити національну політику з питань забезпечення лікарськими засобами (2-е видання) Настанова ВООЗ, Женева, 1988 p. (How to Develop and Implement a National Drug Policy (Second Edition) Guidelines for Developing National Drug Policies, 1988 WHO, Geneva).

З метою впровадження в діяльність аптечних закладів рекомендацій Належної аптечної практики МОЗ України доопрацьовується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 765» в частині проведення експертизи відповідності аптечного закладу стандартам акредитації, що гармонізовані з діючої в Європейському Союзі Настановою з належної аптечної практики.

Заступник начальника Управління
лікарських засобів та медичної
продукції – начальник відділу
декларування цін на лікарські засоби
Я.А. Толкачова 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті