Указ Президента України від 10.11.2009 р. № 916

Президент України призупинив дію постанови КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1092 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укр­медпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію», а також постанови КМУ від 21 жовт­ня 2009 р. № 1131 «Про внесення змін до постанови КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1092». Відповідний указ № 916/2009 опубліковано на офіційному сайті Президента.

Нагадаємо, раніше Президент своїми указами від 09.10.2009 р. № 815 та від 12.10.2009 р. № 817 зупинив дію окремих Постанов КМУ та звернувся до Конституційного Суду України із поданнями щодо їх конституційності (постанов КМУ від 05.08.2009 р. № 818 та № 819, від 09.09.2009 р. № 993, від 16.09.2009 р. № 1025, від 23.09.2009 р. № 1017). Наразі ці подання знаходяться на вивченні в колегії суддів.

Документ втратив чинність 21.01.2010 р. на підставі Указа Президента України від 29.12.2009 р. № 1119/2009

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

від 10 листопада 2009 р. № 916/2009

ПРО ЗУПИНЕННЯ ДІЇ ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КМУ 14 жовтня 2009 року видав постанову № 1090 «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізаці­ї інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва», якою погодився з пропозицією Міністерства аграрної політики України щодо залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» під державні гарантії кредитів у сумі, що не перевищує 1,3 млрд грн., із сплатою відсоткової ставки за ними за рахунок коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проекті­в, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, яка використовується для виробництва сільськогосподарської продукції.

Також 14 жовтня 2009 року КМУ видав постанову № 1092 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію». Зазначеною постановою КМУ погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я України щодо залучення кредиту в сумі, що не перевищує 500 млн дол. США, шляхом укладення договору між корпорацією «Ргіvаtе Ехрогt Funding Соrрогаtion» (РЕFСО) як кредитором під гарантійне покриття Експортно-імпортного Банку США і державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» як позичальником для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію. При цьому КМУ доручив Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування та погашення кредиту, наданого під державну гарантію, внесення інших платежів, пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту, за рахунок коштів, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров’я України на зазначені цілі у Державному бюджеті Украї­ни на 2010 та наступні роки. До цієї постанови 21 жовтня 2009 року постановою КМУ № 1131 внесено низку змін.

Названі постанови КМУ не відповідають Конституції України, виходячи з такого.

За Конституцією України КМУ є вищим органом у системі органів виконавчої влади (частина перша ст. 113); органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України та зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга ст. 6, частина друга ст. 19); КМУ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, здійснює визначені Конституцією та законами України повноваження, видає постанови і розпорядження в межах своєї компетенції (частина третя ст. 113, п. 10 ст. 116, частина перша ст. 117).

Основним Законом держави також визначено, що виключно законами України встановлюється Державний бюджет України і бюджетна система України, виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків (п. 1 частини другої ст. 92, частина друга ст. 95).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» установлено, що у 2009 році державні гарантії надаються КМУ загалом в обсязі, що не перевищує 37 000 000 тис грн. (частина перша ст. 14).

Після видання зазначених постанов КМУ взято зобов’язань щодо надання державних гарантій за кредитами на суму понад 50 млрд грн., що значно перевищує обсяг гарантій, передбачений Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Відтак, вирішення названими підзаконними актами питання щодо надання державних гарантій в обсязі, що перевищує встановлений зазначеним Законом граничний обсяг, а також установлення одним із цих підзаконних актів положення, за яким обслуговування та погашення кредиту, внесення інших платежів, пов’язаних із реалізацією відповідного інвестиційного проекту, здійснюватиметься за рахунок коштів, які ще не затверджені в установленому порядку законами про Державний бюджет України на 2010 та наступні роки, не відповідає наведеним вище нормам частини другої ст. 6, частини другої ст. 9, п. 1 частини другої ст. 92, частини другої ст. 95, частини третьої ст. 113, п. 10 ст. 116, частини першої ст. 117 Конституції України, є перебиранням КМУ на себе повноважень Верховної Ради України, яка відповідно до ст. 75, п .3 і 4 частини першої ст .85 Конституції України є єдиним органом законодавчої влади в Україні, затверджує Державний бюджет України та вносить зміни до нього, що не відповідає і зазначеним нормам Конституції України.

Ураховуючи викладене, відповідно до п. 15 частини першої ст. 106 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію:

– постанови КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1090 «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва»;

– постанови КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1092 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укр­медпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію»;

– постанови КМУ від 21 жовтня 2009 р. № 1131 «Про внесення змін до постанови КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1092».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. Ющенко

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 10 листопада 2009 р. № 916 «Про зупинення дії деяких постанов КМУ» зупинено дію постанов КМУ від 14 жовт­ня 2009 р. № 1090 «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва», № 1092 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» та від 21 жовтня 2009 р. № 1131 «Про внесення змін до постанови КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1092».

У зв’язку з цим та відповідно до п. 15 частини першої ст. 106, ст. 150 Конституції України, ст. 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність постанов КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1090 («Офіційний вісник Украї­ни», 2009 р., № 79, ст. 2684) і № 1092 («Офіційний вісник України», 2009 р., № 79, ст. 2685), постанови КМУ від 21 жовтня 2009 р. № 1131 «Про внесення змін до постанови КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1092» («Офіційний вісник України», 2009 р., № 82, ст. 2779).

Постановою КМУ від 14 жовтня 2009 року № 1090 «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва» Уряд України погодився з пропозицією Міністерства аграрної політики України щодо залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» під державні гарантії кредитів в сумі, що не перевищує 1,3 млрд грн., із сплатою відсоткової ставки за ними за рахунок коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, яка використовується для виробництва сільськогосподарської продукції.

Постановою КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1092 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укр­медпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» Уряд України погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я України щодо залучення кредиту в сумі, що не перевищує 500 млн дол. США, шляхом укладення договору між корпорацією «Private Export Funding Corporation» (PEFCO) як кредитором під гарантійне покриття Експортно-імпортного Банку США і державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» як позичальником для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію. При цьому КМУ доручив Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування та погашення кредиту, наданого під державну гарантію, внесення інших платежів, пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту, за рахунок коштів, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров’я України на зазначені цілі у Державному бюджеті України на 2010 та наступні роки. До цієї постанови 21 жовтня 2009 року постановою КМУ України № 1131 внесено низку змін.

Названі постанови КМУ не відповідають Конституції України, виходячи з такого.

Ст. 6 Основного Закону держави встановлено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (частина перша). Водночас Конституція Украї­ни зобов’язує органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснювати свої повноваження у встановлених Конституцією Украї­ни межах і відповідно до законів України та діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга ст. 6, частина друга ст. 19).

За Конституцією України КМУ є вищим органом у системі органів виконавчої влади (частина перша ст. 113); КМУ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, здійснює визначені Конституцією та законами України повноваження, видає постанови і розпорядження в межах своєї компетенції (частина третя ст. 113, п. 10 ст. 116, частина перша ст. 117).

Відповідно до Конституції України затвердження Державного бюджету України, внесення змін до нього належить до виключних повноважень Верховної Ради України; Державний бюджет України встановлюється виключно законом України; виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків (п. 4 частини першої ст. 85, п. 1 частини другої ст. 92, частина друга ст. 95).

Конституційний Суд України у Рішенні від 27 листопада 2008 р. № 26 рп/2008 у справі про збалансованість бюджету зазначив, що «зі змісту частини другої ст. 95 Конституції України, якою встановлюється, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, випливає, що вони не можуть визначатися іншими нормативно-правовими актами».

Слід також наголосити, що за Конституцією України прийняття законів належить до повноважень Верховної Ради України — парламенту, який є єдиним органом законодавчої влади в Україні (ст. 75, п.  3 частини першої ст. 85, ст. 91).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» установлено, що у 2009 році державні гарантії надаються КМУ загалом в обсязі, що не перевищує 37 000 000 тис грн. (частина перша ст. 14).

Після видання зазначених постанов КМУ взято зобов’язань щодо надання державних гарантій за кредитами на суму понад 50 млрд грн., що значно перевищує обсяг гарантій, передбачений Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

За таких обставин, вирішивши названими підзаконними актами питання щодо надання державних гарантій в обсязі, що перевищує встановлений зазначеним Законом граничний обсяг, а також установивши, що обслуговування та погашення кредитів, наданих під державну гарантію, внесення інших платежів, пов’язаних із реалізацією інвестиційних проектів, здійснюватиметься за рахунок коштів, які ще не затверджені в установленому порядку законами про Державний бюджет України на 2010 та наступні роки, КМУ порушив наведені вище норми частини другої ст.  6, частини другої ст. 19, ст. 75, п. 3 і 4 частини першої ст. 85, ст. 91, п. 1 частини другої ст. 92, частини другої ст. 95, частини третьої ст. 113, п. 10 ст. 116, частини першої ст. 117 Конституції України.

Єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні неодноразово наголошував у своїх рішеннях на неприпустимості порушення вимог Конституції України в частині розподілу повноважень між органами державної влади.

Так, у Рішенні від 14 грудня 2000 р. № 15 рп/2000 у справі про порядок виконання рішень Конституційного Суду України єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні зазначив, що «Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні (ст. 75 Конституції України). Це означає, що право приймати закони, вносити до них зміни у разі, коли воно не здійснюється безпосередньо народом (ст. 5, 38, 69, 72 Конституції України), належить виключно Верховній Раді України (п. 3 частини першої ст. 85 Конституції України) і не може передаватись іншим органам чи посадовим особам. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга ст. 8 Конституції України)». У цьому ж Рішенні Конституційний Суд України також наголошував на неможливості зміни закону шляхом прийняття підзаконного правового акта.

У Рішенні Конституційного Суду України від 8 вересня 2009 р. № 19 рп/2009 Конституційний Суд України наголосив на неприпустимості втручання Уряду України у сферу виключної компетенції законодавця всупереч положенням частини другої ст. 6, частини другої ст. 8, частини другої ст. 19, п. 3 частини першої ст. 85, п. 6 частини першої ст. 92 Конституції України.

Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності:

– постанови КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1090 «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва»;

– постанови КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1092 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укр­медпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію»;

– постанови КМУ від 21 жовтня 2009 р. № 1131 «Про внесення змін до постанови КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1092».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента Украї­ни — Представника Президента України у Конституційному Суді України М. Ставнійчук.

Президент України В. Ющенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті