Наказ МОЗ України щодо затвердження Плану діяльності профільного міністерства з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

21 Січня 2013 5:55 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14.12.2012 р. № 1055
Про затвердження Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки
проектів регуляторних актів на 2013 рік

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік (далі — План), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України забезпечити:

2.1. Здійснення підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.2. Внесення змін до Плану у десятиденний термін з дня початку підготовки проекту регуляторного акта, що не внесено до Плану, затвердженого цим наказом, або з дня внесення цього проекту на розгляд до регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення його на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

2.3. Подання щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, до Юридичного управління інформації про хід виконання Плану.

3. Відділу забезпечення зв’язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення (Р. Лихотоп) забезпечити оприлюднення Плану та у разі потреби внесення змін до нього на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

4. Юридичному управлінню (А. Пивоваров) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України та голів Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Державної служби України з лікарських засобів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Р. Богачева

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 14.12.2012 р. № 1055

План діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

п/п Вид та назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акта Строк підготовки Найменування підрозділу, відповідального за розроблення проекту
1

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності, що стосується лікарського засобу»Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Регламенту (Інформаційної картки) з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення відповідного реєстру».

Пункт 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами», уведене в дію Указом Президента України від 30 серпня 2012 року № 526 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами»; імплементація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в частині впровадження для охорони суспільного здоров’я і сприяння загальнодоступності лікарських засобів системи примусового ліцензування стосовно лікарських засобівНа виконання вимог абзацу третього пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово –відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів». ІІІ квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
2 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку заборони застосування лікарських засобів шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення» На виконання пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376 МОЗ України у визначеному порядку приймає рішення про повну або тимчасову заборону застосування лікарського засобу шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення І квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
3 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку фахової оцінки та періодичної атестації експертів, залучених до проведення перевірки матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб, що пропонується до державної реєстрації, перереєстрації та внесення змін у реєстраційні матеріали» На виконання підпункту 5 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376: Експертизу реєстраційних матеріалів проводять експерти з відповідним рівнем кваліфікації та знань законодавства України, правил і норм Європейського Союзу, рекомендацій ВООЗ у сфері обігу лікарських засобів, положень міжнародної конференції з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів для людини. Вимоги до кваліфікації експертів та порядок їх атестації визначає МОЗ України І квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
4 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2009 року № 690» («Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики») Пропонується підготувати зміни до наказів в частині фармацевтичної розробки та інших питань доклінічних та клінічних випробувань, зокрема проведення досліджень з біоеквівалентності методами in vitro та in vivo з врахуванням рекомендацій ВООЗ та міжнародної практики; вимог до лабораторій та відділень, що здійснюють проведення досліджень з біоеквівалентності на здорових добровольцях І квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
5 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 грудня 2009 року № 944 («Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів, експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів»)   І квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
6 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Стандарт Міністерства охорони здоров’я України «Належна регуляторна практика» 3 метою подальшого впровадження принципів належної регуляторної практики, визначених настановами ВООЗ, регламентації процесів підготовки відповідних рішень національного регуляторного органу (МОЗ України), на підставі рекомендацій експертного дорадчого органу (ДП «Державний експертний центр МОЗ України») ІІ квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
7 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 05 січня 2011 рок у № 19» За зверненням суб’єктів господарювання Протягом року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
8 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» 3 метою покращення забезпечення населення лікарськими засобами Протягом року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
9 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360» 3 метою удосконалення системи обігу лікарських засобів Протягом року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
10 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок та їх державної реєстрації»Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1023 «Про реалізацію статті 28 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» На виконання доручення Президента України від 22.03.2012 № 16-01/152 і з метою розробки заходів щодо впровадження системи контролю за обігом біологічно активних добавок та удосконалення процедури віднесення харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, а також їх державної реєстраціїУ зв’язку із необхідністю приведення постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1023 у відповідність до вимог статті 6 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», та відповідно до доручення Президента України від 22.03.2012 № 16-01/152 і з метою розробки заходів щодо впровадження системи контролю за обігом біологічно активних добавок та удосконалення процедури віднесення харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, а також їх державної реєстрації ІІ — III квартали 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції, Управління громадського здоров’я МОЗ України, Держсанепідслужба України
11 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до  Критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» У зв’язку з віднесенням діяльності з народної медицини (цілительство) до діяльності з незначним ступенем ризику III квартал 2013 року Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України
12 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» У зв’язку із підготовкою проектів законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільних процедур у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (реєстр. № 9378 від 01 листопада 2011) та «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України» (щодо оптимізації контрольно-наглядових функцій та діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України), поданого на розгляд до Кабінету Міністрів України Після прийняття законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільних процедур у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (реєстр. № 9378 від 1 листопада 2011) та «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України» (щодо оптимізації контрольно-наглядових функцій та діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України), поданого на розгляд до Кабінету Міністрів України Управління громадського здоров’я МОЗ України, Держсанепідслужба України
13 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 5 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна «активний фармацевтичний інгредієнт» від 04 липня 2012 року № 5038-VI І півріччя 2013 року Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України, Держлікслужба України
14 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів» 3 метою приведення у відповідність до законодавства ІІ- III квартали 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
15 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559» Врегулювання проведення, профілактичних медичних оглядів на туберкульоз. ІІ квартал 2013 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань
16 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ» Врегулювання питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ І півріччя 2013 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань
17 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції» Врегулювання порядку проведення постконтактної профілактики ВІЛ у осіб 3 професійним та непрофесійним ризиком зараження ВІЛ І півріччя 2013 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань
18 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження порядку перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводу пацієнтів при супутній патології ВІЛ-інфекція/СНІД -туберкульоз-вірусні гепатити» Врегулювання питань надання медичної допомоги хворим на поєднану патологію ВІЛ/Туберкульоз/вірусні гепатити І півріччя 2013 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань
19 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз» Врегулювання питань періодичності проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз ІІ півріччя 2013 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань
20 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку виявлення хворих на туберкульоз іммігрантів» Врегулювання питань виявлення хворих на туберкульоз іммігрантів і осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу ІІ півріччя 2013 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань
21 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 квітня 2012 року №251» (Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини) Врегулювання питань отримання ліцензії суб’єктами господарської діяльності та провадження діяльності Банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини ІІ півріччя 2013 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань
22 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання понять «великі» та «особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських засобів» Необхідність врегулювання питання щодо визначення розмірів фальсифікованих лікарських засобів виникла у зв’язку з набранням чинності Закону України від 05 липня 2012 року № 5065-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів» та з метою реалізації статей 305, 321Кримінального кодексу України. Упровадження вказаних визначень створює підстави для визначення юридичної відповідальності за умисне виготовлення, придбання, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут свідомо фальсифікованих лікарських засобів згідно з Кримінальним кодексом України І — ІІ квартали 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України
23 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження змін до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» На виконання окремого доручення першого заступника Міністра охорони здоров’я України Р.О. Моісеєнко від 12 березня 2012 року № 18.1313/10-05 щодо виконання пункту 6 протокольного рішення наради фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я від 12 березня 2012 року щодо підготовки проекту про внесення необхідних змін до нормативних актів з метою врегулювання порядку поновлення обігу вакцин на території України після заборони їх обігу (у зв’язку з смертельним випадком), відповідно до пункту 12 Положення про оперативне реагування на несприятливі події після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного у разі госпіталізації або летального випадку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року за № 595, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1163/19901, а також з метою удосконалення системи державного контролю за якістю вакцин (анатоксинів, алергенів туберкульозних), що знаходяться в обігу на території України І — ІІ квартали 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України
24 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» Посилення державного контролю за якістю лікарських засобів та вдосконалення порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації (торгівлі) І — ІІ квартали 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України
25 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» У зв’язку із втратою чинності наказів Міністерства охорони здоров’я України, на які є посилання у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами ІІ квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України
26 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 3 виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» У зв’язку із внесенням протягом 2012 року змін до Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами ІІ квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України
27 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи» у частині повноважень Держсанепідслужби та її територіальних органів У зв’язку із ліквідацією установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України І квартал 2013 року Управління громадського здоров’я МОЗ України, Держсанепідслужба України
28 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку моніторингу цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» 3 метою належного виконання функцій, покладених МОЗ України на Державний експертний центр МОЗ України Протягом року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»
29 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 У зв’язку із реорганізацією закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України до яких, від лікувально-профілактичних закладів надходять узагальнені дані про наявність несприятливих подій після імунізації, 2 рази на рік (за 6 місяців та за 1 рік) ІІ квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
30 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Порядок обліку, зберігання, використання та знищення досліджуваних лікарських засобів, біологічних зразків для лабораторних аналізів та супутніх матеріалів, призначених для проведення клінічних випробувань лікарських засобів» Удосконалення та гармонізація з міжнародними правилами вимог щодо обігу досліджуваних лікарських засобів та інших матеріалів для проведення клінічних випробувань лікарських засобів III — IV квартали 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
31 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Порядок подання інформації про небезпечні медичні вироби» Запровадження ринкового нагляду у сфері обігу медичних виробів IV квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України
32 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 621 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують» Забезпечення гармонізації законодавства України про технічні регламенти із законодавством Європейського союзу IV квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України Мінекономрозвитку України
33 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 641 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro» Забезпечення гармонізації законодавства України про технічні регламенти із законодавством Європейського союзу IV квартал 2013 року Управління лікарської продукції МОЗ України, Держлікслужба України Мінекономрозвитку України
34 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 536 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» Забезпечення гармонізації законодавства України про технічні регламенти із законодавством Європейського союзу IV квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України Мінекономрозвитку України
35 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2011 року № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я» Удосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я IV квартал 2013 року Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України
36 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2010 року № 1033» Удосконалення уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок та переліку питань, які перевіряються під час планової перевірки додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики IV квартал 2013 року Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України
37 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» У зв’язку із зверненнями регіонів за результатами реалізації пілотного проекту в 2012 році ІІ квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції
Начальник Управління лікарських засобів та медичної продукції Л.В. Коношевич
38 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» На виконання пункту 4 Доручення Президента України від 15 березня 2012 № 1-1/598 щодо поетапного впровадження європейського підходу до становлення цін на лікарські засоби Протягом 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції

39

Наказ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів» На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 112 «Про внесення змін до пункту 5 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про лікарські засоби», частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». ІІ квартал Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

Державна служба України з лікарських засобів

40

Наказ «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів»

На виконання частини першої статті 17 Закону України «Про лікарські засоби» та частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

ІІ квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

Державна служба України з лікарських засобів

41

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з контролю за наркотиками «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

Відповідно до примітки до статті 305 Кримінального кодексу України та примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ІІ квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

42 Наказ «Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я» На виконання статті 20 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпунктів 6.3, 6.7, 6.30, 6.31 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467 І–ІІ квартал Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України
43 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про клініко-експертну оцінку якості медичної допомоги» 3 метою реалізації пункту 8 Порядку контролю якості медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року №752, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1996/22308, відповідно до пункту Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2011року № 454 та ефективного регулювання механізмів зовнішнього і внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги. ІІ квартал Управління контролю якості медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України
44 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» Мета проекту — удосконалення процесу акредитації закладів охорони здоров’я усіх форм власності як основної із складових забезпечення контролю якості медичних послуг. Новацією проекту є запровадження акредитації на добровільних засадах та встановлення реєстраційного збору за отримання сертифіката акредитації. III квартал Управління контролю якості медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України
45 Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Порядку розрахунку граничного рівня оптово — відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних цін) на такі засоби» На виконання доручення Кабінету Міністрів України 30 квітня 2013 року № 18441/0/1-13 до пункту 2.4 протоколу наради від 10 квітня 2013 року «Про розвиток фармацевтичного сектору» під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Грищенка К.І. та норм постанови Кабінету Міністрів України «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», прийнятої на засіданні Кабінету Міністрів України 12 червня 2013 року (пункт 8 розділу 3 витягу з протоколу № 40) III квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
46 Проект наказу МОЗ України «Про Порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей» Виконання вимог статті 74–1 Основ законодавства України про охорону здоров’я та Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2012 року № 1145 ІІІ квартал Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
47 Проект наказу «Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)» Виконання вимог статті 74–1 Основ законодавства України про охорону здоров’я,Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2012 року № 1145, та підпункту 6.13. підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467 ІІІ квартал Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
48 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про Реєстр пацієнтів, які хворіють на спадковий дефіцит факторів коагуляції крові» У зв’язку з необхідністю забезпечення ефективної та своєчасної надання медичної допомоги пацієнтам, які хворіють на спадковий дефіцит факторів коагуляції крові, а також — достовірності статистичної інформації, планування та розрахунку кількості лікарських засобів, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів для забезпечення пацієнтів, які хворіють на спадковий дефіцит факторів коагуляції крові. III квартал 2013 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
49 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження положення про порядок ведення бази даних медичних комісій з огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів та виданих ними медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом» На виконання п. 22 Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р III — IV квартали Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
50 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності медичних працівників, що проводять перед рейсові (післярейсові) медичні огляди водіїв транспортних засобів» На виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р III — IV квартали Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
51 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо допуску особи за станом здоров’я для роботи на судні» Відповідно до статті 52 Кодексу торговельного мореплавства України, підпункту 6.6. підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467 III — IV квартали Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
52 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів» На виконання частини четвертої статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 440 III – IV квартали 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України
53 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про реєстр дорослих, які хворіють на цукровий діабет» У зв’язку з необхідністю забезпечення ефективної та своєчасної медичної допомоги пацієнтам, які хворіють на цукровий діабет, а також – достовірності статистичної інформації, планування та розрахунку кількості лікарських засобів, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів для забезпечення таких пацієнтів. ΙV квартал 2013 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України
54 Проект Закону України «Про особливості здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я» У зв’язку з необхідністю визначення особливостей правового регулювання здійснення закупівель за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів з метою удосконалення законодавчої бази у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів через ускладнення застосування норм Закону України «Про здійснення державних закупівель» на практиці. Зокрема, в частині ефективного виконання державних цільових програм, запобігання завищенню цін на лікарські засоби та медичні вироби, організації оперативного реагування на перебої з постачанням лікарських засобів та медичних виробів у тому числі через застосування механізму підписання рамкових угод в інтересах закладів, установ, організацій і підприємств охорони здоров’я, що знаходяться у комунальній власності або у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, виконання договорів про закупівлю тощо. ІІІ — ІV квартали 2013 року Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель
55

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. № 1351»

На виконання підпункту 223.6 пункту 223 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128 IV квартал 2013 року Департамент економіки та ресурсного забезпечення МОЗ України, Управління громадського здоров’я МОЗ України, Держсанепідслужба України
55

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі»

Для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» та відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467 ІV квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
56 Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням рівня цін на лікарські засоби, на які поширюється дія пілотного проекту та які використовуються для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» На виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» та від 12 червня 2013 року № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» ІV квартал 2013 року Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
57 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Порядку ведення та використання міжвідомчої бази даних зареєстрованих в Україні медичної техніки та виробів медичного призначення» На виконання пунктів 12, 18 Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2004 року № 1497, з метою недопущення на внутрішній ринок України незареєстрованих медичної техніки та виробів медичного призначення та для отримання оперативної інформації при перетині кордону про наявність (або відсутність) медичної техніки та виробів медичного призначення у Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення IV квартал Управління лікарських засобів та медичної продукції
58 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання визначення переліку порівняльних (референтних) країн щодо державного регулювання цін на лікарські засоби» З метою впровадження в Україні уніфікованого підходу до визначення переліку порівняльних (референтних) країн для здійснення державного регулювання цін на лікарські засоби ІV квартал 2013 року Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України
59 Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на препарати інсуліну на основі порівняльних (референтних) цін на такі препарати» На виконання підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 732 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» ІV квартал 2013 року Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України
60 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49» Відповідно до статей 6 та 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підпункту 6.6 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467 IV квартал Управління контролю якості медичних послуг
61 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» На виконання підпункту 223.1 пункту 223 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128 листопад 2013 року Держсанепідслужба України, Управління громадського здоров’я, Юридичне управління
Начальник Юридичного управління А. Пивоваров

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті