Проект наказу МОЗ України щодо внесення змін до до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

22 Листопада 2013 5:49 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

на публічне обговорення виноситься проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49»

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, дотримання вимог абзацу другого пункту 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996, на офіційному веб-сайті МОЗ України розміщено проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49».

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49» підготовлено відповідно до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, затвердженого наказом МОЗ України від 14.12.2012 № 1055.

Основною метою прийняття проекту наказу є забезпечення прав та безпеки пацієнтів та удосконалення медичного обслуговування суб’єктами господарювання.

Реалізувати зазначену мету пропонується шляхом внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2011 № 49, якими встановити окремі заборони та вимоги до суб’єктів господарювання, що провадять медичну практику.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця до Міністерства охорони здоров’я України за адресою – 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, E-mail: stalex@moz.gov.ua; Відповідальна особа – головний спеціаліст Стичінський Олександр Францович (044) 254-04-11; dtm@moz.gov.ua (044) 200-08-17.

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Заступник Міністра – керівник апарату Р.М.Богачев

Пояснювальна записка

до проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), затверджені наказом МОЗ України від 02.02.2011 № 49 на сьогодні не дають можливості органу ліцензування в повній мірі об’єктивно оцінити відповідність вимогам існуючого законодавства наявності у заявника необхідної матеріально-технічної бази (приміщення, обладнання тощо), можливості використання ним сучасних технологій з метою якісного медичного обслуговування та забезпечення прав і безпеки пацієнтів.

Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики розроблено з метою введення заборони фізичній – особі підприємцю провадити господарську діяльність з медичної практики за лікарськими спеціальностями «Анестезіологія», «Дитяча анестезіологія», «Дитяча гінекологія», «Дитяча нейрохірургія», «Дитяча патологічна анатомія», «Дитяча хірургія», «Інфекційні хвороби», «Комбустіологія», «Медицина невідкладних станів», «Нейрохірургія», «Нефрологія», «Онкологія», «Онкогінекологія», «Онкохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Офтальмологія», «Патологічна анатомія», «Проктологія», «Променева терапія», «Радіологія», «Радіонуклідна діагностика», «Рентгенологія», «Судинна хірургія», «Трансплантологія», «Трансфузіологія», «Токсикологія», «Торакальна хірургія», «Хірургія» та «Хірургія серця і магістральних судин».

Необхідно визначити чіткий перелік нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, які необхідні суб’єкту господарювання для провадження медичної практики за заявленими спеціальностями.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття акту ввійде в створення єдиної системи управління та контролю якості медичної допомоги та забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом заборони фізичній – особі підприємцю провадити господарську діяльність з медичної практики за лікарськими спеціальностями «Анестезіологія», «Дитяча анестезіологія», «Дитяча гінекологія», «Дитяча нейрохірургія», «Дитяча патологічна анатомія», «Дитяча хірургія», «Інфекційні хвороби», «Комбустіологія», «Медицина невідкладних станів», «Нейрохірургія», «Нефрологія», «Онкологія», «Онкогінекологія», «Онкохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Офтальмологія», «Патологічна анатомія», «Проктологія», «Променева терапія», «Радіологія», «Радіонуклідна діагностика», «Рентгенологія», «Судинна хірургія», «Трансплантологія», «Трансфузіологія», «Токсикологія», «Торакальна хірургія», «Хірургія» та «Хірургія серця і магістральних судин».

Наказ також надасть можливість визначити чіткий перелік нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, які необхідні суб’єкту господарювання для провадження медичної практики за заявленими спеціальностями.

3. Правові аспекти

Правовою основою прийняття запропонованого проекту наказу є Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467/2011.

Реалізація положень наданого проекту наказу після його прийняття, не потребує внесення змін до інших наказів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Антимонопольним комітетом України та держаної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально – трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Впровадження проекту дозволить поліпшити ситуацію з надання медичної допомоги населенню юридичними особами та фізичними особами – підприємцями.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Виконання вимог чинного законодавства. Реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу, поліпшення ситуації з забезпечення населення медичним обслуговуванням.

Відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Створення передумов для запобігання порушень законодавства суб’єктами господарювання у сфері охорони здоров’я та підвищення рівня надання медичного обслуговування населення.

Відсутні

Інтереси громадян

Забезпечення громадянам захисту їх прав.

Відсутні

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття цього наказу сприятиме забезпеченню прав та безпеки пацієнтів та удосконаленню медичного обслуговування суб’єктами господарювання, що провадять медичну практику.

Заступник Міністра О.К.Толстанов

Проект

опубліковано на офіційному сайті МОЗ України

22.11.2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та підпункту 6.48 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (із змінами), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2011 року № 49, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за № 171/18909, що додаються.

2. Начальнику Управління контролю якості медичних послуг Т.Донченко. забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Публікацію цього наказу у засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

4. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Зміни

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (із змінами), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2011 року № 49, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за № 171/18909

1. Пункт 2.10 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Фізичній особі – підприємцю заборонено провадити господарську діяльність з медичної практики за лікарськими спеціальностями «Анестезіологія», «Дитяча анестезіологія», «Дитяча гінекологія», «Дитяча нейрохірургія», «Дитяча патологічна анатомія», «Дитяча хірургія», «Інфекційні хвороби», «Комбустіологія», «Медицина невідкладних станів», «Нейрохірургія», «Нефрологія», «Онкологія», «Онкогінекологія», «Онкохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Офтальмологія», «Патологічна анатомія», «Проктологія», «Променева терапія», «Радіологія», «Радіонуклідна діагностика», «Рентгенологія», «Судинна хірургія», «Трансплантологія», «Трансфузіологія», «Токсикологія», «Торакальна хірургія», «Хірургія» та «Хірургія серця і магістральних судин».».

2. Унести зміни до Додатка 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, виклавши «Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики» у такій редакції:

«Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики

 

від «___» _______ 20 ___ року                                                                             № ___

1. Перелік наявних нормативно-правових документів за заявленими спеціальностями (у тому числі стандарти / клінічні протоколи надання медичної допомоги, доступ до інформаційних баз, наявність електронної системи та друкованих видань інформаційно-правового забезпечення):

 

Назва документа

Дата прийняття

№ документа

Назва спеціальності

1

2

3

4

5

Закони України

1

Основи законодавства України про охорону здоров’я

19.11.1992

№ 2801-XII 

 

2

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

01.06.2000

№ 1775-III 

 

3

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

05.04.2007

№ 877-V 

 

4

Закон України «Про екстрену медичну допомогу»

05.06.2012

№ 5081-VI

 

5

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

06.04.2000

№ 1645-III 

 

6

Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»

12.12.1991

№ 1972-XII 

 

7

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

24.02.1994

№ 4004-XII 

 

8

Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»

05.07.2001

№ 2586-III 

 

9

Закон України «Про психіатричну допомогу»

22.02.2000

№ 1489-III 

 

10

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

06.10.2005

№ 2961-IV 

 

11

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

04.09.2008

№ 375-VI 

 

12

Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини»

16.07.1999

№ 1007-XIV 

 

13

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»

18.01.2001

№ 2240-III 

 

14

Господарський кодекс України

16.01.2003

№ 436-IV 

 

15

Кодекс законів про працю України

10.12.1971 

149

 

16

Закон України «Про лікарські засоби»

04.04.1996

№ 123/96-ВР 

 

17

Закон України «Про охорону праці»

14.10.1992

№ 2694-XII 

 

18

Закон України «Про вищу освіту»

17.01.2002

№ 2984-III 

 

19

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

11.02.1998

№ 113/98-ВР 

 

Постанови Кабінету Міністрів України

20

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів ліцензування»

14.11.2000

№ 1698

 

21

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

04.07.2001

№ 756

 

22

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я»

15.07.1997

№ 765

 

23

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»

23.05.2001

№ 559

 

24

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів»

03.07.2006

№ 908

 

25

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції»

16.10.1998

№ 1642

 

26

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення»

09.11.2004

№ 1497

 

27

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

10.09.2008

№ 843

 

Накази

28

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

02.02.2011

№ 49 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за № 171/18909)

 

29

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються»

10.02.2011

№ 80 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.05.2011 за № 634/19372)

 

30

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються»

23.11.2010

№ 1033 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за № 170/18908)

 

31

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок контролю якості медичної допомоги»

28.09.2012

№ 752 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 28.11.2012 за № 1996/22308)

 

32

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я»

28.10.2002

№ 385 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 12.11.2002 за № 892/7180) 

 

33

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»

29.03.2002

№ 117

 

34

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»

25.12.1992

№ 195 

 

35

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини»

10.08.2000

№ 195 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 20.02.2001 за № 150/5341) 

 

36

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про подальше удосконалення атестації лікарів»

19.12.1997

№ 359 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 14.01.98 за № 14/2454) 

 

37

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»

23.11.2007

№ 742 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 12.12.2007 за № 1368/14635) 

 

38

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я»

12.08.2009

№ 588 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 23.09.2009 за № 895/16911) 

 

39

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»

07.09.1993

№ 198 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 31.12.93 за № 206)

 

40

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської спеціальності»

17.03.1993

№ 48 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.04.93 за № 19)

 

41

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики»

23.09.2009

№ 690 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 29.10.2009 за № 1010/17026)

 

42

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах»

16.12.2003

№ 584 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.03.2004 за № 275/8874)

 

43

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»

16.09.2011

№ 595 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1159/19897)

 

44

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги»

28.12.2002

№ 507

 

45

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги»

11.09.2013

№ 795 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2013 за № 1669/24201)

 

46

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України»

30.12.1992

№ 207

 

47

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД»

25.05.2000

№ 120 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 14.11.2000 за № 819/5040)

 

48

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення протихолерних заходів в Україні»

30.05.1997

№ 167

 

49

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів»

28.11.1997

№ 339 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.1997 за № 586/2390)

 

50

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії»

28.11.1997

№ 340

 

51

Наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР «Про вдосконалення системи обліку окремих інфекційних та паразитарних захворювань»

13.12.1989

№ 654

 

52

Наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР «Про поліпшення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями та посилення заходів з боротьби з внутрішньолікарняною інфекцією»

31.07.1978

№ 720

 

53

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах»

10.05.2007

№ 234 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 21.06.2007 за № 694/13961)

 

54

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування»

27.12.2006

№ 898 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 29.01.2007 за № 73/13340)

 

55

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом»

28.03.1994

№ 38

 

56

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів»

04.04.2012

№ 236 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.06.2012 за № 912/21224)

 

57

Наказ Міністерства охорони здоров’я УРСР «Про заходи щодо зниження дозових навантажень на населення при проведенні профілактичних та діагностичних рентгенологічних обстежень органів грудної порожнини»

19.06.1990

№ 118

 

58

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про режим роботи з патогенними мікроорганізмами»

14.12.1992

№ 183

 

59

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я»

05.06.1998

№ 153 

 

60

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження табелів оснащення м’яким інвентарем лікарень, диспансерів, пологових будинків, медико-санітарних частин, поліклінік, амбулаторій»

21.12.1992

№ 187 

 

61

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»

11.04.2005

№ 158

 

62

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження примірних табелів матеріально-технічного оснащення підрозділів інтенсивної терапії та анестезіології закладів охорони здоров’я»

13.05.2009

№ 334

 

63

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення та примірних штатних нормативів закладу охорони здоров’я «Хоспіс», виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома», паліативного відділення»

07.11.2011

№ 768

 

64

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення»

07.04.2006

№ 203 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 26.04.2006 за № 493/12367) 

 

65

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення»

10.07.2007

№ 378 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1009/14276) 

 

66

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)»

27.12.1999

№ 302

 

67

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування»

14.02.2012

№ 110 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.05.2012 за № 661/20974)

 

68

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)»

29.12.2000

№ 369

 

69

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»

29.05.2013

№ 435 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 990/23522)

 

70

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації з онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їхнього заповнення»

10.10.2007

№ 629 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 26.10.2007 за № 1222/14489) 

 

71

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації в закладах, що надають медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, та інструкцій щодо їх заповнення»

13.02.2006

№ 67 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 02.03.2006 за № 221/12095) 

 

72

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах»

05.07.2005

№ 330

 

73

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів»

26.07.1999

№ 184

 

74

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Форм звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення»

07.04.2006

№ 203 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 26.04.2006 за № 493/12367)

 

75

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення»

05.03.2013

№ 180 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.03.2013 за № 495/23027)

 

76

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення»

10.01.2006

№ 1 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 08.06.2006 за № 686/12560)

 

77

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення»

24.05.2013

№ 423 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 27.06.2013 за № 1095/23627) 

 

78

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій»

10.12.2001

№ 489 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 25.12.2001 за № 1068/6259)

 

79

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»

04.06.2007

№ 294 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 07.11.2007 за № 1256/14523)

 

80

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів»

26.01.2012

№ 55 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.02.2012 за № 248/20561)

 

81

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»

17.03.2011

№ 145 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195)

 

82

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про створення та впровадження медико – технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України»

28.09.2012

№ 751 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.11.2012 за № 2001/22313)

 

83

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»

17.01.2005

№ 24

 

84

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження клінічного протоколу з антибактеріальної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології»

29.08.2008

№ 502

 

85

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів»

17.01.2002

№ 12 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 01.02.2002 за № 94/6382)

 

86

Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»

29.07.1993

№ 58 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 17.08.93 за № 110)

 

87

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій»

23.12.2008

№ 771 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.03.2009 за № 263/16279)

 

88

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»

13.11.2001

№ 455 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за № 1005/6196)

 

89

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України»

17.05.2008

№ 254 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.06.2008 за № 524/15215)

 

90

Наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР «Про затвердження Інструкції щодо санітарно-протиепідемічного режиму і охорони праці персоналу інфекційних лікарень (відділень)»

04.08.1983

№ 916 

 

91

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика»

04.04.2008

№ 181 

 

92

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу»

21.09.2010

№ 798

 

93

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методичних рекомендацій «Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури»

12.03.2010

№ 221

 

94

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»

26.01.2005

№ 15 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02. 2005 за № 231/10511)

 

95

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я»

25.05.2006

№ 319 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.06.2006 за № 696/12570)

 

96

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі»

29.03.2005

№ 71 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 13.04.2005 за № 392/10672)

 

97

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

21.05.2007

№ 246 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 23.07.2007 за № 846/14113)

 

98

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.02.2006 № 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за № 252/12126»

10.10.2007

№ 630 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 25.10.2007 за № 1206/14473)

 

99

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»

23.07.2002

№ 280 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за № 639/6927)

 

100

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності»

09.04.2008

№ 189 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.07.2008 за № 589/15280)

 

101

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»

31.01.2013

№ 65/80 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2013 за № 308/22840)

 

102

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження Порядку складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці»

15.09.2005

№ 262 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 04.10.2005 за № 1139/11419)

 

103

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень»

19.07.2005

№ 360 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 20.07.2005 за № 782/11062)

 

104

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про створення національного канцер-реєстру України»

22.01.1996

№ 10

 

105

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про метрологічну службу Міністерства охорони здоров’я України»

02.02.2007

№ 52

 

Інші документи, що стосуються провадження медичної практики

СанПіН

106

Головний державний санітарний лікар СРСР СанПіН № 5179-90 «Санітарні правила устрою, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів СанПіН 5179-90»

29.06.1990 

 

 

107

Головний державний санітарний лікар СРСР СанПіН № 2956а-83 «Санітарні правила влаштування, обладнання, експлуатації амбулаторно-поліклінічних установ стоматологічного профілю, охорони праці та особистої гігієни персоналу»

28.12.1983 

 

 

108

Міністерство охорони здоров’я СРСР, Міністерство торгівлі СРСР «Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи та підприємства, що виробляють м’яке морозиво (СанПін)»

19.03.1991

 

 

ДБН

109

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я»

2001

 

 

ДСП

110

Міністерство охорони здоров’я України, Головне санітарно-епідеміологічне управління ДСП 9.9.5.035-99 Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності

1999

 

 

111

Постанова Головного державного санітарного лікаря України ДСП 9.9.5.080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю

28.01.2002

№ 1

 

ГОСТ

112

Державний санітарний лікар СРСР ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

1989

 

 

ДСТУ

113

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики ДСТУ 3215-95 «Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення»

1995

 

 

114

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики ДСТУ ISO/TR 10013:2003 «Настанови з розроблення документації систем управління якістю»

2003

 

 

2. Відомості про обліково-звітні статистичні форми (перелік статистичних форм за заявленими спеціальностями (номер та назва).

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних відомостей у документах відповідно до статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» є підставою для анулювання ліцензії.

Найменування суб’єкта господарювання __________________________________________

Посада керівника суб’єкта господарювання ________________________________________

Реквізити документа, що надає

право підпису особі, що підписує відомості ________________________________________

_____________          _____________________               __________________________

          (дата)                            (підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

         М. П.

Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця за наявності).

* У разі створення юридичною особою декількох закладів охорони здоров’я пункти 1, 2 заповнюються за цією формою та в цій послідовності, вказується назва закладу охорони здоров’я, якого вони стосуються.

** У пункті 1 також повинні зазначатись уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги, затверджені МОЗ України, та локальні протоколи медичної допомоги за наявності.».

Начальник Управління контролю якості медичних послуг Т.М. Донченко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49»

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), затверджені наказом МОЗ України від 02.02.2011 № 49 на сьогодні не дають можливості органу ліцензування в повній мірі об’єктивно оцінити відповідність вимогам існуючого законодавства наявності у заявника необхідної матеріально-технічної бази (приміщення, обладнання тощо), можливості використання ним сучасних технологій з метою якісного медичного обслуговування та забезпечення прав і безпеки пацієнтів.

Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики розроблено з метою введення заборони фізичній – особі підприємцю провадити господарську діяльність з медичної практики за лікарськими спеціальностями «Анестезіологія», «Дитяча анестезіологія», «Дитяча гінекологія», «Дитяча нейрохірургія», «Дитяча патологічна анатомія», «Дитяча хірургія», «Інфекційні хвороби», «Комбустіологія», «Медицина невідкладних станів», «Нейрохірургія», «Нефрологія», «Онкологія», «Онкогінекологія», «Онкохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Офтальмологія», «Патологічна анатомія», «Проктологія», «Променева терапія», «Радіологія», «Радіонуклідна діагностика», «Рентгенологія», «Судинна хірургія», «Трансплантологія», «Трансфузіологія», «Токсикологія», «Торакальна хірургія», «Хірургія» та «Хірургія серця і магістральних судин».

Наказ також надасть можливість визначити чіткий перелік нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, які необхідні суб’єкту господарювання для провадження медичної практики за заявленими спеціальностями.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Прийняття акту ввійде в створення єдиної системи управління та контролю якості медичної допомоги та забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом заборони фізичній – особі підприємцю провадити господарську діяльність з медичної практики за лікарськими спеціальностями «Анестезіологія», «Дитяча анестезіологія», «Дитяча гінекологія», «Дитяча нейрохірургія», «Дитяча патологічна анатомія», «Дитяча хірургія», «Інфекційні хвороби», «Комбустіологія», «Медицина невідкладних станів», «Нейрохірургія», «Нефрологія», «Онкологія», «Онкогінекологія», «Онкохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Офтальмологія», «Патологічна анатомія», «Проктологія», «Променева терапія», «Радіологія», «Радіонуклідна діагностика», «Рентгенологія», «Судинна хірургія», «Трансплантологія», «Трансфузіологія», «Токсикологія», «Торакальна хірургія», «Хірургія» та «Хірургія серця і магістральних судин».

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Перший варіант. Залишити ситуацію, що склалась без змін. Це не забезпечить досягнення поставленої цілі, що є не прийнятним.

Другий варіант (нерегуляторні механізми (ринкова саморегуляція). Застосування цього способу також не приведе до досягнення поставленої цілі, оскільки Ліцензійні умови відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», “Про центральні органи виконавчої влади” затверджуються відповідним міністерством.

Третій варіант (оптимальний). Внесення змін до Ліцензійних умов затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2011 № 49 відповідатиме пункту 6 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року №467/2011.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України вносяться зміни до Ліцензійних умов затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2011 № 49, згідно яких встановлюються вимоги до юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики. Прийняття цього наказу сприятиме покращенню стану здоров’я населення, забезпеченню прав та безпеки пацієнтів. Наказ встановлює окремі заборони та вимоги до суб’єктів господарювання, що провадять медичну практику.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінки можливості впровадження та використання вимог регуляторного акта.

5.1. Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта.

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні, оскільки відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Прийняття акту забезпечить виконання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та удосконалення правового регулювання кваліфікаційних, організаційних та інші вимог до суб’єктів господарювання, що провадять медичну практику.

5.2. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

Після прийняття зазначеного проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України немає необхідності вносити зміни до інших нормативно-правових актів чи прийняття нових.

5.3. Характеристика механізму повної або часткової компетенції можливої шкоди у разі настання очікування наслідків дії акта.

Внаслідок прийняття проекту наказу не передбачається заподіяння шкоди внаслідок того, що акт спрямований на сприяння реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу, поліпшення ситуації з надання медичної допомоги населенню юридичними особами та фізичними особами – підприємцями.

Запровадження проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Впровадження проекту дозволить поліпшити ситуацію з надання медичної допомоги населенню юридичними особами та фізичними особами – підприємцями.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Виконання вимог чинного законодавства. Реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу, поліпшення ситуації з забезпечення населення медичним обслуговуванням.

Відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Створення передумов для запобігання порушень законодавства суб’єктами господарювання у сфері охорони здоров’я та підвищення рівня надання медичного обслуговування населення.

Відсутні

Інтереси громадян

Забезпечення громадянам захисту їх прав.

Відсутні

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії акта не обмежено.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Щорічно Міністерство охорони здоров’я України готує звіт про перевірки виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності в галузі медицини за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та здійснюватимуться шляхом аналізу статистичних даних.

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається.

Базове відстеження після набрання чинності акту шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження – через рік після набрання чинності акту шляхом аналізу статистичних даних.

Заступник Міністра О.К.Толстанов

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті