КП «Фармація»: що приніс рік минулий та чого очікувати від поточного

Для столичного комунального підприємства «Фармація» Київської міської державної адміністрації традиційними стали щорічні підсумкові колегії, на яких оприлюднюються результати роботи за минулий рік та розробляється концепція розвитку на майбутнє. 20 лютого 2006 р. керівний склад підприємства звітував перед своїми працівниками про здобутки КП «Фармація» за 2005 р. та план роботи на поточний рік. Завдяки тому, що на цей захід були також запрошені спеціалісти державних регулюючих органів фармацевтичної галузі та представники Київської міської державної дміністрації, учасникам засідання вдалося обговорити не лише аспекти діяльності КП «Фармація», але й низку актуальних питань щодо стану вітчизняної фармацевтичної галузі в цілому.

Чим характеризувалася діяльність столичного КП «Фармація» минулого року та яких принципів дотримуватиметься підприємство в 2006 р. — відповідь на це питання дала доповідь Володимира Руденка, генерального директора КП «Фармація».

Багатофункціональна діяльність підприємства у звітний період значною мірою була спрямована на виконання соціальних програм столиці із забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення, збереження та поглиблення соціальної спрямованості у сфері забезпечення населення препаратами. Робота аптек та структурних підрозділів КП «Фармація» в 2005 р. проходила більш інтенсивно порівняно з позаминулим.

Засідання колегії відкрив Володимир Руден­ко, генеральний директор КП «Фармація» Київської міської державної адміністрації

Засідання колегії відкрив Володимир Руденко, генеральний директор КП «Фармація» Київської міської державної адміністрації

Сектор комунальних фармацевтичних закладів підприємства протягом року витримано майже без змін, а динаміка розвитку КП «Фармація» доводить раціональність структури столичної комунальної аптечної мережі, яка, зокрема, у багатьох випадках дозволяє ефективно провести централізоване забезпечення фармацевтичною продукцією не лише окремих громадян, у тому числі й пацієнтів пільгових категорій, але й організованих колективів та лікувально-профілактичних закладів. Це, на думку доповідача, є суттєвою конкурентною перевагою підприємства на ринку. Було інтенсифіковано роботу із реформування відносин власності, спрямовану на підвищення результативності фінансово-господарської діяльності КП «Фармація» та ефективне управління майном територіальної громади, що, на думку доповідача, позитивно вплинуло на розвиток інфраструктури міста загалом.

Протягом минулого року значно збільшилися капіталовкладення в поліпшення орендованих приміщень аптек підприємства, їх оснащення та модернізацію. Оборотність товарних запасів протягом звітного року прискорилася.

Щодо стратегії діяльності КП «Фармація», то робота із забезпечення лікарськими засобами пільгових верств населення, дітей, хворих з ендокринними захворюваннями та психічними розладами буде залишатися у сфері компетенції підприємства.

Окремо В. Руденко зупинився на тому, що серед роздрібних операторів, які працюють на столичному фармацевтичному ринку, аптеки КП «Фармація» продовжують бути монополістами у екстемпоральному виготовленні лікарських засобів, які досить часто є чи не найбільш доступними для людей із низьким достатком. Враховуючи соціальну значущість цього напрямку роботи, КП «Фармація» не планує зменшення кількості цих аптек, якщо галузеве законодавство не зазнає суттєвих змін.

Окремим напрямком роботи підприємства є розвиток аптечної мережі, що спеціалізується на виготовленні та реалізації гомеопатичних лікарських засобів, які, окрім оригінальної рецептури, є привабливими для споживачів завдяки доступній ціні. Враховуючи сучасні тенденції фармацевтичного ринку, КП «Фармація» минулого року відкрило 4 аптеки з максимально розширеним асортиментом — так звані мініфарммаркети, в яких, окрім традиційного асортименту аптечних закладів, представлено великий вибір інших товарів для здоров’я та покращення якості життя — косметика, спеціальні харчові продукти, зубні пасти, мінеральні води тощо. Все це гармонійно поєднується з високим рівнем та швидкістю обслуговування клієнтів.

Загалом, як зазначив В. Руденко, працівники КП «Фармація» велику увагу приділяють формуванню кількісно-якісного складу асортименту аптек. Він має включати не лише максимально можливу кількість найменувань лікарських засобів, які представлені на українському фармацевтичному ринку, але й бути актуальним для вітчизняних споживачів, характеризуватися високою якістю та ефективністю. Завдяки дотриманню цього принципу КП «Фармація» в 2005 р. вдалося значно оптимізувати та стабілізувати номенклатуру препаратів в аптеках.

Іншим нововведенням, на якому доповідач зупинився окремо, є запровадження власної інформаційно-довідникової системи, завдяки якій пацієнтам у будь-який час може бути надана інформація про наявність того чи іншого препарату в аптеках КП «Фармація». Надати таку довідку споживачам може кожен провізор першого столу. У поточному році планується розпочати надавати подібні послуги цілодобово за телефоном та через мережу Інтернет.

Щодо участі підприємства в забезпеченні препаратами лікувально-профілактичних закладів комунальної та державної форм власності та пільгових верств населення, то у 2005 р. КП «Фармація» виграло відповідні тендери в 10 адміністративних районах Києва. Загальна кількість пільгових рецептів, за якими були відпущені лікарські засоби минулого року, становила майже 975 тис.

Аптечні заклади КП «Фармація» дбають про соціально незахищені верстви населення. Так, підприємством впроваджено спеціальні дисконтні картки, за якими пільгові чи малозабезпечені категорії населення можуть придбати лікарські засоби і вироби медичного призначення в комунальних аптеках зі знижкою. Цим видом послуг у 2005 р. скористалися більше 156 тис. осіб. Окрім того, цього року КП «Фармація» планує проведення соціальної акції із надання додаткових пільг інвалідам війни.

Про новий напрямок діяльності КП «Фармація» — відкриття аптек з максимально широким асортиментом — докладніше розповів завідуючий аптекою № 7 Олександр Дума. Як зазначив доповідач, сьогодні, в умовах зростаючої конкуренції, аптеки прагнуть залучити нових відвідувачів та розширити коло постійних покупців. Однією з ефективних методик, яка дозволяє це зробити, є розширення асортименту товарів та послуг. Тому не випадково, що КП «Фармація», володіючи маркетинговими технологіями та достатнім досвідом роботи на фармацевтичному ринку, інвестувала кошти саме в реконструкцію та модернізацію аптек та розширення асортименту. Зокрема, особливе місце відводиться реалізації лікувально-профілактичних косметичних засобів, спеціальних харчових продуктів, вітамінних препаратів, лікувально-діагностичної техніки, засобів санітарії та гігієни, фітопрепаратів, ароматерапевтичної продукції, мінеральних вод тощо. Таким чином, було поставлено за мету, що асортимент аптеки повинен задовольняти потреби не тільки хворих, але й всіх не байдужих до свого здоров’я людей. Подібний напрямок роботи вимагає спеціальної підготовки працівників, тому особлива увага приділяється їх навчанню. Специфіка роботи аптек з розширеним асортиментом зумовлює необхідність активного використання принципів мерчандайзингу та ефективної логістики.

За стилем роботи аптеки з розширеним асортиментом — це певне поєднання різних форм роздрібної торгівлі. Специфіка роботи аптечного закладу вдало поєднує швидкість обслуговування споживачів, зручність при виборі ними певних видів продукції, елементи самообслуговування.

Зріс інтерес до аптек із розширеним асортиментом виробників та дистриб’юторів продукції, яка реалізується в цих закладах. Так, значну роботу з інформування населення та працівників КП «Фармація» проводять фірми-виробники — їх представники сприяють підвищенню якості консультацій в аптеці. Вони виконують функцію інформатора — у короткий строк, у стислій формі подають професійні знання.

Завершуючи свій виступ, О. Дума зазначив, що отриманий досвід дозволяє з упевненістю стверджувати про доцільність та перспективність такого виду роздрібного фармацевтичного бізнесу, як створення аптек із розширеним асортиментом. Це не тільки відповідає сучасним тенденціям розвитку фармацевтичної галузі, але й дозволяє в новому форматі задовольняти потребу суспільства в якісній фармацевтичній допомозі.

Не оминули увагою учасники засідання й таке важливе питання, як виготовлення лікарських засобів в умовах аптек. Завідуюча аптекою № 74 Надія Федірко зазначила, що, оскільки індивідуальне виготовлення препаратів за рецептами лікарів у Києві збереглося практично тільки в мережі аптек КП «Фармація», значно збільшилося навантаження на кожного спеціаліста, який цим займається, тим більше, що лікарі зараз виписують рецепти на засоби, які можуть містити до 10 інгредієнтів. Тому роль провізора часто полягає не тільки у виготовленні лікарських засобів, а й у контролі сумісності діючих речовин та можливості змішування за технологічними правилам.

Про важливість збереження сегменту екстемпорального виготовлення лікарських засобів свідчить той факт, що за 2005 р. спеціалістами даної аптеки були виготовлені лікарські засоби за понад 23 тис. рецептів на суму 108 тис. грн., середня вартість одного засобу складала 4,33 грн. Ці дані підкреслюють соціальну спрямованість виготовлення ліків в умовах аптеки.

Цікавою для присутніх виявилася оцінка діяльності КП «Фармація» начальником Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів і виробів медичного призначення в м. Києві Надії Паршиної та заступником голови Київської міської державної адміністрації Валерієм Бідним. Зокрема, Н. Паршина подякувала працівникам КП «Фармація» за сумлінну працю із забезпечення населення якісними лікарськими засобами, а В. Бідний висловив переконання, що діяльність даного підприємства є однією із важливих складових соціального забезпечення жителів Києва в цілому. Тому КП «Фармація» необхідно зміцнювати позиції на фармацевтичному ринку. У свою чергу столична адміністрація буде активно сприяти роботі підприємства.

Всі думки та пропозиції, які були висловлені на колегії, були покладені в основу проекту рішення про розробку плану подальшого розвитку КП «Фармація». n

Олександр Сіроштан,
фото Ігоря Кривінського

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті