Можливості реформування галузі охорони здоров’я

3 лютого в інформаційній агенції «УКРІНФОРМ» відбулася прес-конференція на тему: «Реформування галузі охорони здоров’я: можливості та перспективи на найближче майбутнє. Погляд фахівців».

У заході взяли участь Микола Поліщук, доктор медичних наук, професор, член- кореспондент АМН України, завідуючий кафедрою нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, голова Національної ради з питань охорони здоров’я населення при Президентові України; Іван Солоненко, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідуючий кафедрою управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України, заступник голови Національної ради з питань охорони здоров’я населення при Президентові Украї­ни; Андрій Гук, заступник голови Громадської ради МОЗ України, член Наглядової ради від Громадської організації «Ініціативи у громадській охороні здоров’я».

Микола Поліщук зазначив, що завдяки збільшенню соціальних виплат з 2006 р. спостерігалася тенденція до покращання демографічної ситуації внаслідок підвищення народжуваності. Але проблема доступності медичної допомоги залишилася невирішеною. Фінансування галузі охорони здоров’я недостатнє, лікарі не мають належної мотивації для підвищення якості медичних послуг. Як наслідок громадяни незадоволені рівнем медичного обслуговування. Все вищезазначене визначає необхідність реформування вітчизняної галузі охорони здоров’я.

За словами М. Поліщука, з 2005 р. з боку держави зроблено низку важливих кроків у цьому напрямку. Він нагадав, що Президент України підписав указ від 06.12.2005 р. № 1694/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення». На виконання п. 1.2 цього указу постановою КМУ від 13.06.2007 р. № 815 було затверджено Національний план розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 р. Виконати всі завдання, передбачені цим планом, не вдалося. Так, Верховною Радою України досі не прийнято закон, який передбачає запровадження страхової моделі медицини. Загальну диспансеризацію населення не відновлено. Розділення медичних послуг на первинний, вторинний та третинний рівень не відбулося. Не сформована мережа амбулаторій на засадах сімейної медицини.

З метою приведення чинного законодавства у відповідність до Конституції України та на виконання Указу Президента України № 1694/2005 МОЗ України було розроблено проект Закону України «Основні засади діяльності у сфері охорони здоров’я». Цей законопроект передбачає визначення організаційних правових та економічних засад діяльності закладів охорони здоров’я, забезпечення реалізації конституційного права громадян України на своєчасне отримання кваліфікованої та високоякісної медичної допомоги.

Крім того, 20.08.2009 р. на засіданні КМУ було одноголосно ухвалено поданий МОЗ проект Закону України «Основні засади діяльності у сфері охорони здоров’я». Документ передбачає визначення компетенції у сфері охорони здоров’я органів різних рівнів державної влади та органів місцевого самоврядування, оптимізацію мережі закладів охорони здоров’я, пріоритетність первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та її співвідношення із вторинною і третинною медичною допомогою, права і обов’язки окремих груп населення, медичних та фармацевтичних працівників.

Доповідач повідомив, що Президент України підписав указ від 27.01.2010 р. № 70/2010 «Про додаткові заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення», згідно з яким КМУ має розробити та затвердити Державну програму реформування системи охорони здоров’я населення, в якій серед інших передбачити заходи щодо:

  • запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування;
  • проведення функціональної інвентаризації мережі державних закладів охорони здоров’я, в тому числі відомчого підпорядкування, з метою оптимізації використання їх потужностей відповідно до потреб населення, оновлення матеріальної бази таких закладів та оснащення їх новітнім обладнанням;
  • удосконалення системи контролю за якістю лікарських засобів, запровадження ефективного механізму боротьби з виробництвом та реалізацією фальсифікованих лікарських засобів;
  • підвищення рівня оплати праці медпрацівників, вирішення в установленому порядку питання щодо забезпечення їх житлом;
  • удосконалення системи управління галуззю охорони здоров’я.

Крім того, згідно з Указом Президента України від 27.01.2010 р. № 70/2010 МОЗ України доручено забезпечити впровадження системи контро­лю за якістю медичної допомоги, опрацювати питання щодо створення Інституту підготовки менеджерів з охорони здоров’я.

Іван Солоненко підкреслив, що демографічна ситуація в Україні залишається складною. Про це красномовно свідчать основні демографічні показники: середня тривалість життя в нашій краї­ні на 10–12 років нижча, ніж в країнах ЄС, а рівень смертності, зокрема серед осіб працездатного віку, в 3–4 рази перевищує такий серед жителів західноєвропейських країн. Україна посіла 85-те місце в рейтингу Програми розвитку ООН за індексом розвитку людського потенціалу.

Доповідач зазначив, що відповідальність за стан громадського здоров’я на регіональному рівні має бути покладена на керівників управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.

І. Солоненко нагадав, що протягом 8 років в Україні реалізується Загальнодержавна цільова соціальна програма «Здорова нація» на 2009–2013 рр., концепція якої схвалена розпорядженням КМУ від 21.05.2008 р. № 731-р. Мета програми, яка базується на рекомендаціях ВООЗ та кращому світовому досвіді, полягала у створенні умов для зниження показників захворюваності, інвалідності та передчасної смертності, покращання якості та тривалості активного життя українців завдяки впровадженню здорового способу життя.

Доповідач висловився за підвищення рівня профілактичної роботи в Україні, що в результаті сприятиме економії бюджетних ресурсів. Первинна профілактика полягає в корекції факторів ризику захворювань та впливі на соціально-економічні детермінанти, зокрема умови праці та проживання громадян.

На думку Андрія Гука, реформування галузі охорони здоров’я варто почати з поступового впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, а також організації обов’язкових диспансерних оглядів населення, активізації діяльності лікувально-профілактичних закладів первинної ланки з акцентом на попередженні найбільш поширених захворювань.

Марина Малєй, фото Любові Столяр

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті