Звернення громадської організації «Миколаївська обласна фармацевтична організація ФармРада» щодо законодавчих ініциатив по РРО

Громадська організація «Миколаївська обласна фармацевтична організація ФармРада»

Виконуючому обов’язки Президента України

Голові Верховної Ради України

Турчинову О. В.

Шановний Олександре Валентиновичу!

Звертаємось до Вас від імені фізичних осіб-підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування (ФОП-спрощенців) та здійснюють роздрібний продаж лікарських засобів.

Протягом останніх двох років аптечні мережі ведуть активний наступ на малий фармацевтичний бізнес. Використовуючи лобізм адміністративного ресурсу та окремих депутатів, великі гравці фармацевтичного ринку роблять все заради ліквідації як явища ФОП-спрощенців. Причини цього явища полягають у тому, що саме ФОП створюють здорову конкуренцію і своєю ціновою політикою не дозволяють аптечним мережам робити узгоджені дії по отриманню надприбутків.

Як депутат Верховної Ради України, Ви обізнані про кількість проектів законів за останні роки, які були спрямовані саме на ліквідацію малого підприємництва у фармацевтичній галузі. Шляхів для ліквідації було чимало: уведення принципу 1 ФОП — 1 аптека, уведення для ФОП кваліфікаційних перепон для перебування на ринку, уведення для ФОП обов’язковості використання РРО; більш завуальовані спроби: у нових законодавчих актах, шляхом редакцій терміну «фармацевтичний працівник», передбачалось унеможливити укладання такими працівниками трудових відносин із ФОП і таке інше. При цьому ФОП було прийнято звинувачувати у всіх смертних гріхах, починаючи із несплати податків та закінчуючи торгівлею фальсифікатом.

Я, як голова Асоціації, яка об’єднує саме представників малого бізнесу, разом з іншими асоціаціями цієї спрямованості стійко витримали усі ці звинувачення та нападки. Ми доводили право існування ФОП на фармацевтичному ринку статистичними даними, практичними та логічними доводами. Показовою була статистика кількості виявлених фактів торгівлі фальсифікатом за 2010-2013 роки. Так у 2010-11 рр було надано 77 приписів про заборону обігу 111 серій 45 найменувань фальсифікованих лікарських засобів (Держлікслужба вих. № 2358-1.3/2.1/17-12 від 07.02.2012). З загальної кількості, виявлено у фізичних осіб підприємців 10 серій (9%) 10 найменувань (22,2%). Отже 91% фальсифікованих серій та 67,8% найменувань у зазначений період припадали на юридичних осіб. Показовим є співвідношення за результатами резонансних подій у Львівській області. Згідно листа Держлікслужби України (вих. № 8773-1.2/2.1/17-13 від 16.04.2013): на безліцензійних складах у Львівській області було виявлено 31 факт фальсифікації лікарських засобів, у товариств з обмеженою відповідальністю — 17, у фізичних осіб — підприємців — 7, у інших — 15. Отже аналіз Львівських подій свідчить, що з загальної кількості виявленого фальсифікату на долю ФОП припадало лише 10%.

31 березня 2014 р. у парламенті зареєстровано законопроекти «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування» (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)» (реєстраційний № 4611) та «Про внесення зміни до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)» (реєстраційний № 4612). Ініціатором обох законопроектів є Т.Д. Бахтеєва, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

Мета проектів — позбавлення ФОП-спрощенців права не застосовувати у діяльності РРО. Аргументація — юридична особа, володіючи 2–3 аптечними закладами, повинна встановлювати РРО і дотримуватися податкового законодавства, а інший суб’єкт господарювання — фізична особа — підприємець, у власності якого може бути до 10 аптечних закладів, користуючись згаданою пільгою, працює в рамках єдиного податку без встановлення РРО, приховуючи реальну кількість медикаментів та увесь товарообіг, що відповідно призводить до зниження надходжень до бюджету, у тому числі ПДВ на групи супутніх товарів, які реалізуються з ПДВ. Також наголошено, що відсутність РРО у фізичних осіб — підприємців ускладнює роботу контролюючих органів в частині виявлення шляхів розповсюдження неякісних, фальсифікованих лікарських засобів і запобігання поширенню такої продукції.

Таким чином, депутатом Бахтеєвою Т.Д., у якості підстав для примушування ФОП-спрощенців до РРО, використано старий та неправдивий міф щодо фальсифікату та дещо нові міфи про «потужність» та «обсяги» малого бізнесу на ринку, їх причетність до приховування ПДВ.

Документально підтверджена статистика по фальсифікату мною наведена, хочу розвіяти наступні аргументи. Понад 99% ФОП­ на фармацевтичному ринку відносяться до другої групи спрощеної системи оподаткування. При цьому Податковим Кодексом обмежено кількість найманих працівників для таких ФОП — по одному працівнику на кожен аптечний заклад, але це суперечить Ліцензійним умовам провадження такої діяльності, в аптеці повинні бути завідувач аптекою, відповідальна особа, провізор — первостольник, прибиральниця. Режим праці не дозволяє в аптеці працювати цілий день одному провізору. Отже, щонайменш, працює дві зміни, таким чином на 1 заклад припадає від 3 (ризикований мінімум) до 6 працівників. Залишається тільки здогадуватись, як ФОП-спрощенці, за інформацією Бахтеєвої Т.Д., утримують 10 аптечних закладів, не порушуючи закон! Мої висновки зможе підтвердити Держлікслужба України, достатньо взяти статистичні данні з Ліцензійного реєстру по кількості аптек у ФОП та юридичних осіб. Цікавим буде проаналізувати кількість юридичних осіб із трьома закладами. Їх кількість тяжіє до нуля, проте допускаю, що це юридичні особи, які також обрали спрощену систему оподаткування із певними обмеженнями (4-6 група). РРО не застосовується тільки другою групою ФОП-спрощенців, отже ніякої дискримінації у порівнянні з аптечними мережами та іншими юридичними особами просто не існує! Право не використовувати РРО — це державна підтримка виключно малого бізнесу. Податковий Кодекс (ст. 293, 297) звільняє ФОП-спрощенців від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на додану вартість. Тому Бахтеєва Т.Д. знову вводить в оману, щодо приховування товарообігу ФОП-спрощенцями задля зниження надходжень до бюджету, у тому числі ПДВ. І останній міф: відсутність або наявність РРО не впливає на виявлення шляхів розповсюдження неякісних, фальсифікованих лікарських засобів і запобігання поширенню такої продукції. Головною ознакою фальсифікату є відсутність документів походження на нього. Відтак невідомим є виробник і постачальник. Наявність касового апарату не вирішує цю проблему, а видача фіскального чеку кінцевому покупцю не відкриває «шляхів» походження фальсифікату! На це Асоціація вказувала неодноразово, та пропонувала позбавляти ліцензії всіх без винятку (з РРО чи без) суб’єктів господарювання, які реалізують ліки без обов’язкових документів походження та якості, передбачених Ліцензійними умовами.

ФОП належить 1978 аптек в сільській місцевості, жодна аптечна мережа та їх сукупність не налічує такої кількості аптек на селі. Причиною є низькі надходження від торгівлі лікарськими засобами у місцях із незначною концентрацією населення. Отже, сільська місцевість є перспективою для освоєння саме ФОП-спрощенцями, для яких мінімальні доходи компенсуються відсутністю додаткових фінансових та податкових навантажень. Якщо увести РРО для ФОП, малі аптеки почнуть закриватися не тільки у містах, але і на селі. Це хибний шлях! Малий відсоток аптечних закладів ФОП на фармацевтичному ринку, не дасть очікуваних Бахтеєвою прибутків для бюджету навіть із примушуванням їх до РРО та сплати ПДВ. Натомість закриття таких аптек призведе до падіння надходжень з єдиного податку, податків з заробітних плат працівників, збільшить рівень безробіття та потягне додаткові витрати на допомоги по безробіттю працівникам ліквідованих аптек. Буде порушено баланс конкуренції на ринку, що призведе до підняття цін аптечними мережами. Але наголошую, жодна з них не буде відкривати аптеки на селі. У якості прикладу додаю свою статтю по діяльності ТОВ «Волиньфарм» та її прагненню ліквідації ФОП.

На підставі викладеного, прошу Вас, не допустити прийняття законопроектів реєстраційні № 4611, 4612. Вважаємо, що вказані законопроекти до розгляду Верховною Радою України повинні пройти громадське обговорення, як то передбачено Законом «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Протягом передбаченого законом місячного терміну, ми готові надати статистику по фальсифікату за 2013 рік (через Держлікслужбу України), по кількості аптек у ФОП-спрощенців, їх листи, з місць щодо стану ведення бізнесу, рівня доходів та витрат, всю іншу необхідну інформацію. Ми просимо почути нас та допомогти вижити у нерівній боротьбі із аптечними мережами.

Не дайте зруйнувати малий бізнес у фармацевтичній сфері! При наявності ефемерних позитивних результатів, негативні ризики від прийняття законопроектів будуть катастрофічними, насамперед для сільської місцевості та споживачів.

З повагою та надією,
Голова ГО «МОФАФР»
Олена Пруднікова

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
(Держлікслужба України)
від 11.02.2014 р. № 2645-1.3/2.0/17-14

Громадська організація «Миколаївська

обласна фармацевтична асоціація

«ФармРада»

Держлікслужба України на ваш інформаційний запит від 31.01.2014 № 245 повідомляє наступне.

За період з 01.01.2014 по 06.02.2014 роки Держлікслужбою України надано 9 розпоряджень про заборону обігу 8 найменувань 10 серій фальсифікованих лікарських засобів, із них:

  • 5 найменувань 7 серій фальсифікованих лікарських засобів було виявлено у Господарського товариства з обмеженою відповідальністю;
  • 2 найменування 2 серій фальсифікованих лікарських засобів було виявлено на складах у Львівській області, які не мали відповідної ліцензії на торгівлю лікарськими засобами;
  • 1 найменування 1 серії фальсифікованого лікарського засобу було заборонено на підставі інформації від правоохоронних органів.
Заступник Голови А.Д. Захараш

Коментарі

Валентина 04.04.2014 10:40
Олександр Валентинович, почуйте нас!Ми ще створюемо робочі місця в селах і невиликих містечках. Олена дуже дякую,ви дали мені надію.
Сергей 05.04.2014 1:15
Смешно читать, когда заботу о себе прикрывают заботой о людях. Сколько у Вас аптек госпожа Прудникова? Только официально 4. Если Вы так заботитесь о селе, то вносите предложения, чтобы из закона исключить аптеки в селах, а не всех ФОПов. Но Вы боитесь показать свои обороты. А по-поводу количества фальсификата у ФОПов спросите в УБОЗе. Они Вам раскажут, сколько они знают, но доказать не могут, потому что покупались за нал, без документов. Интересно это про Вас писали? http://www.ngorod.mk.ua/index.php/zdorovie/618-amk
Прудникова Елена 07.04.2014 7:34
УБОП доказывать должен оперативно-розыскной деятельностью противоправные действия и очень плохо если он не может доказать преступление только потому, что покупалось за нал и без документов. Куда же делись оперативне закупки и другие методы предусмотренные законом об ОРД? РРО не мешает закупать фальсификат за наличку и это может сделать любой недобросовестный суб'ект, если у него есть контакты с соответствующими организованными преступными группами которые производят и поставляют фальсификат. И это, опять таки, парафия УБОП, БЕП, СБУ, но не фискальный вопрос однозначно. Что приятно, Сергей, несмотря на язвительный коментарий, Вы сами подтвердили, что проблема фальсификата заключается не в чеке покупателю, а в закупке без документов. Еще раз перечитайте 4-й с конца абзац (блок) и увидите, что мы предлагали ввести лишение лицензии как раз за отсутствие документов на товар! Я забочусь о всех ФОПах и в городах и в ПГТ и в селах. А в городах ФОПы часто в спальных районах людям лекарства продают, куда сеть не пойдет за отсутствием надлежащего оборота. Малому бизнесу всегда тяжелее чем сетям. Или вы будете настаивать, что ФОП доходне сетей? Тогда почему ни одна из сетей не превратилась еще в кучу маленьких «багатеньких» ФОПов?))) А еще Сергей поспрашивайте у ФОПов, сколько кредитов на них, чтоб открыться на свой страх и риск, а уж потом считайте их деньги….. Что касается последнего Вашего вопроса……Нет, не про меня, но Дробило по привычке и в силу возраста фамилию попутал).Насколько я владею ситуацией , владелец аптеки вплоть до Высшего административного суда, все иски выиграла и АКМУ дело закрыло. Жаль, что Дробило к тому времени уже уволился, потому статьи опровержения не существует. Приятно очень, что посчитав мои аптеки, Вы лишний раз доказали, что их не 10, как заявляет Бахтеева о ФОПах. Уточняю, что аптека лично у меня – ОДНА и не в областном центре,а районном!!!. Так что сетям она не мешает особо, если Вам мешает, пишите).
Дмитрий 07.04.2014 12:05
Повністю підтримую пані Пруднікову! Вважаю, що у випадку введення РРО для торгівлі лікарськими засобами - це "напівміра". Тоді давайте зобовяжемо використовувати РРО і при торгівлі продуктами, промисловими товарами і т.д. - адже і в цьому випадку ФОПи заважають мережевим гравцям, оперують фальсифікатом і ускладнббть роботу з адміністрування податків! Спрощена система і була для того прийнята - щоб спростити облік і дати можливість розвивати малий та середній бізнес. Законопроект по введенню РРО - це перший крок до знищення ФОПів і як наслідок - малого бізнесу! Також це додаткове навантаження грошове, яке піде на утримання бухгалтера для ведення обліку, та на "вирішення питань" з податковою - оскільки зявляється черговий механізм тиску. Наскільки я розумію пані Бахтєєва хоче створити однакові умови для гравців роздібного ринку - однаково важкі! Може піти інши шляхом - максимально спростити умови ведення бізнесу в тому числі і для юридичних осіб. Тим паче про це активно говорять ті, хто зараз при владі - але не роблять для цього нічого...Зробіть на базі фармринку пілотний проект по спрощенню ведення бізнесу в Україні - створіть максимально прості і прозорі правила гри: для роботи потрібна ліцензія (це ми вже маємо), товар закуповувати тільки по безналу в ліцензованих постачальників (немає підтверджуючих документів - позбавлення ліцензії. Це реальна можливість боротьби з фальсифікатом); оподаткування - повернтіть назад нульову ставку ПДВ (якось жили ж без 7% ПДВ, та й люди краще будуть відзиватись про новий Уряд), відмініть податок на прибуток і Єдиний податок для підприємств фармринку (срощенці не будуть ховати обороти, а загальщики не будуть ломати голову над тим куди сховати прибутки), зробіть податок на оборот - 1,2,5% (зробити це податкове навантаження посильним) - порахуйте скільки зараз приносить фарміндустрія до Бюджету і вийдіть на таку ж суму; стягуйте цей податок автоматично - прийшли гроші на рахунок - банк перераховує податок до Бюджету; відмініть складну й непотрібну звітність - залишиться тільки сума обороту й сплачений з неї податок.В такому випадку податковій не буде чого перевіряти - все прозоро. Податки надходять щодня - регулярно наповнюючи Бюджет. Підприємець знає, що він заплатив податок - і спить спокійно. Адміністрування діяльності спрощене настільки - що немає місця для корупції. Посиляться позиції УБОЗу, БЕПу і т.д. - у ФОПів не буде відмовки про необовязковіть наявності документів на лікарськи засоби. Що ми отримаємо - реальний контроль за фальсифікатом, мінімізація корупційної складової, регулярні наповнення Бюджету - ідеальні рівні умови для ведення бізнесу.
Віталій 07.04.2014 3:27
Якщо нова влада почне душити малий бізнес, то це ганьба і ЗРАДА !!! Після всіх гасел, передвиборчих заяв,обіцянок на майданах - це буде просто зневіра до всіх і вся. Як можна порівнювати підприємця і великого фармацевтичного конгламерата, про які "рівні" можливості тут можна говорити? Там свої банки, кредитні лінії, золоті батони, а нам касовий апарат, цвях в кришку гроба і будь вільний, як вітер революції. До людей потрібно прислухатися.
фармацевт 07.04.2014 3:36
Бахтєєва хай краще розкаже звідки в неї гроші на кофти в 2000 євро!!!!!!!!!!Думаю якби в неї аптека була в селі в такій би кофті не ходила!!!!!!!!
Инна 07.04.2014 4:53
Полностью согласна с написаным в обращении. Хотелось бы чтобы к нашему мнению тоже прослушивались.
провизор 07.04.2014 5:02
Люди не залишайтесь байдужими. Якщо ми не будемо стучати нам нихто не відкриє. Я не буду говорити про те кому належать великі аптеки. Ми, ФОП, їм кістка в горлі, але ми і наші діти також мають право на нормальне життя. Всі ми на цьому світі по воль Бога!!!!!!! Задумайтесь над Вашими діями.
Татьяна 07.04.2014 5:37
Прудникова - очень порядочный человек. Полностью ее поддерживаю
Артур 07.04.2014 9:06
Не дадим монополизировать фармацевтический бизнес. Фарм рада вперед спасибо Вам!
Лидия 07.04.2014 10:06
Сколько можно гнобить и гнобить малый бизнес. Не создаете новые рабочие места, так не забирайте те, которые мы создали сами. РРО в селе-- утопия,интернета там нет.
Елена 07.04.2014 10:35
Абсолютно згодна з Прудніковою.Дякуючи таким як вона ФОПи ще якось працюють.
Алла 08.04.2014 9:12
Каждый раз мы надеемся, что придет новое правительство и подумает о малом и среднем бизнесе. Но не тут то было. А зачем? Давайте им кассовые аппараты, неподъмные налоги и т.д. А ведь фармация могла бы быть стартовой площадкой для прозрачного ведения бизнеса. Все люди у ФОпов, да и в сетях оформлены, налоги платим исправно, что еще? Закупаем товар за наличку, а сети не закупают? А кто-то считал сколько денег надо, чтобы чтобы поставить кассовый аппарат в селе, где торговая выручка 1200-1500 грн. в день? Плюс торговый патент, плюс аренда помещения, коммунальные услуги, заработная плата с налогами и т.д.Какие еще Фопы оформляют всех своих сотрудников? Давайте уже до конца уничтожим все Фопы в фармации ,чтобы сетям жилось хорошо и не было никакой конкуренции.
Сергій 08.04.2014 10:00
Ну шо 1 ФОП має 10 аптечних закладів це казка, з цим сперечатися безглуздо. Але щоб не було таких казок можна внести зміни чи до Ліцензійних умов чи до Податкового Кодексу «1 ФОП не більше 4 – х апчечних закладів». Я дивився по ліцензійному реєстру Держлікслужби більше ніж 4 точки навіть і в селах ФРПИ не мають.
Микола 08.04.2014 10:01
Всі мають право на існування. Не потрібно душити ФОПів. Велика та могутня "державна" фармація володіючи аптеками, складами, аптекоуправліннями,а найголовніше персоналом, доказала свою незграбність і розвалилася слава Богу.
Юлія 08.04.2014 8:14
Добра ідея! Депутати та посадовці, уведіть РРО для обліку своїх хабарів! Додайте до суми хабара ПДВ можна 7%, а можна і 20%, все одно у простих громадян грошей немає. Хабарі платят ті, у кого гроші є, і інтерес та користь вище ніж ціна хабара. Ось тут бюджет і поповнюйте на всю. І красти гроші з нього не треба - хабара взяв собі - податок державі. І буде за що бідним жити і ФОПи перестануть вас турбувати та розпалювати уяву. А так виходе, що з корупцією ви боретеся для того, щоб вирішувати свої великі питання без жодних витрат, а для простого люду ПДВ та РРО, щоб життя медом не здавалося. Ганьба!!!
провізор 08.04.2014 9:07
Скільки брехні навколо фальсифікату! Ну хто з малого бізнесу ризикне всім, якщо не матиме великої "криші"?!!!!!! Ви ризикнете? Щоб і ліцензії позбавили і справу завели, і бізнес відібрали. Я ні. А "криші" великі тільки у великих. Ось і замисліться, чому фальсифікат до цього дня ще гуляє просторами нашої країни!
Виктория 09.04.2014 9:08
Якщо ФОПи мають та приховують надприбутки, їх підлеглі повинні їздити на "Лендкрузерах", адже колективи маленькі, все видно і мовчати за 2000 гривень ніхто не буде. Прийшлося б ділитися. А поки що, на крузерах їздять переважно депутати, які "відчайдушно" борються із надприбутками ФОПів.
Анатолий 09.04.2014 9:52
Таке складається враження, що ФОПи працюють тільки у фармації. Уявіть собі, щоб "Сільпо", чи "Велика кишеня", чи "Метро", або "Епіцентр" почали вимагати РРО для ФОПів булочників, ковбасників, парфумерів, торговців пилами чи молотками? Щоб вони вимагали мати тільки один кіоск чи ятку для них. Щоб освіта була в них тільки за фахом(харчова промисловість, хімічна промисловість та інша). І все це прикривалося б інтересами споживача, боротьбою з надприбутками, створенням рівних умов конкуренції,,,,, Виходить, згадані мережі більш толерантні у порівнянні із фармацевтичними? А може побоюються що їх багато, а наші не бояться, бо нас мало? Якщо їх тероризувати буде великий соціальний вибух, а ми закриємось і ніхто не помітить? Треба щось робити, щоб нас теж помічали!
Виктория 09.04.2014 10:38
Якщо ФОПи мають та приховують надприбутки, їх підлеглі повинні їздити на "Лендкрузерах", адже колективи маленькі, все видно і мовчати за 2000 гривень ніхто не буде. Прийшлося б ділитися. А поки що, на крузерах їздять переважно депутати, які "відчайдушно" борються із надприбутками ФОПів.
наталья 09.04.2014 3:37
Они хотят, чтобы люди в селах по-скорее вымерли,а потом и забот меньше. Если бы были умные,то задумались, ведь содержать аптеку ФОПу- это огромные для нас затраты.А отдача, сущие копейки, это 2-3тыс.грн. Ни одна сеть не пришла в село, они голову себе ломать не будут за такие гроши.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті