Лист-роз’яснення міністерства регіонального розвитку та будівництва України

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ-РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 25.01.2010 р. № 12/19-2-11-17-665
Міністерство охорони здоров’я України
Дніпропетровська обласна фармацевтична асоціація

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30.12.2009 р. № 75130/1/1-09 до листа Дніпропетровської обласної фармацевтичної асоціації від 21.12.2009 р. № 31/1 стосовно проблем, пов’язаних зі створенням необхідних умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек та аптечних кіосків, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України повідомляє.

Базовим документом, який встановлює основи соціального захисту інвалідів у нашій країні і гарантує створення необхідних умов для забезпечення можливості вести повноцінний спосіб життя відповідно до індивідуальних потреб та інтересів, є Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Розділом 5 цього акта встановлено основні засади та вимоги щодо створення безбар’єрного архітектурного середовища для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури.

Відповідно до ст. 26 цього закону органи державної влади, підприємства (об’єднання), установи й організації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту для вільного пересування у населених пунктах.

Крім цього, ст. 27 цього ж закону встановлено, що планування і забудова населених пунктів, формування житлових районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускаються.

Ст. 25 Закону України «Про основи містобудування» та ст. 1 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» визначено, що особи і підприємства, які не дотримуються державних стандартів, норм і правил при проектуванні і будівництві, а також при прийнятті в експлуатацію об’єктів, зведених із порушенням законодавства, несуть відповідальність за порушення місто­будівного законодавства, державних стандартів, норм і правил.

Також зазначаємо, що на виконання заходів Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 863, та з метою реалізації вимог законодавства щодо створення відповідних умов на місцевому рівні Міністерством регіонального розвитку та будівництва за участю інших центральних та місцевих органів влади створено необхідну нормативно-методичну базу щодо проектування і будівництва житлових будинків, громадських будівель та споруд, планування і забудови сільських і міських поселень, що регламентує вимоги безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до цих об’єктів, дотримання яких є обов’язковим при проектуванні, будівництві містобудівних об’єктів та в умовах їх експлуатації.

Вимоги щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення встановлені також державними будівельними нормами — ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», а також ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я», які поширюються також на проектування лікувальних закладів, аптек та аптечних кіосків.

З метою допомоги проектувальникам при розробленні технічних рішень з обладнання елементами доступності до житлових і громадських будинків та споруд ВАТ «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» на замовлення Міністерства регіонального розвитку та будівництва розроблено Альбом типових рішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-комунального призначення, у якому наведено приклади розміщення вхідних тамбурів, облаштування сходів у громадських та житлових будинках, а також приклади організації пандуса громадського будинку при проведенні реконструкції та капітального ремонту існуючого житлового фонду, громадських будинків та споруд.

За інформацією, наданою Державною архітектурно-будівельною інспекцією, зазначеним урядовим органом державного управління у складі Міністерства регіонального розвитку та будівництва та її територіальними органами контролюється питання забезпечення засобами доступності об’єктів житлово-громадського призначення під час будівництва та прийняття в експлуатацію.

Відповідно до п. 2 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 923 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 534), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється на підставі свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, що видається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.

Об’єкти соціальної інфраструктури, на яких заходи щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями перед­бачені проектною документацією та не реалізовані в процесі будівництва, в експлуатацію не приймаються.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. № 1104 «Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт», виконання робіт з улаштування засобів для забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-громадського призначення не потребує отримання дозволу на виконання будівельних робіт, що значно спрощує процедуру дообладнання існуючих об’єктів засобами безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Також повідомляємо, що з метою поширення впливу громадських організацій на реалізацію заходів щодо безперешкодного доступу мало­мобільних груп населення до житлових та громадських будівель і споруд Міністерством регіональ­ного розвитку та будівництва організовано комітети забезпечення доступності при місцевих органах влади, до складу яких входять представники громадських організацій інвалідів, що здійснюють контроль за відповідністю об’єктів цивільного призначення вимогам чинних будівельних норм при прийнятті їх в експлуатацію. Тому поточні проблемні питання, пов’язані із дообладнанням існуючих будинків і споруд засобами доступності при зміні їх функціонального призначення, рекомендуємо узгоджувати із зазначеними комітетами доступності за умови дотримання нормативних вимог.

Заступник міністра регіонального розвитку та будівництва В.А. Негода
Ілюстрація
© Genlady/Dreamstime/Dreamstock

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті