Проект наказу МОЗ України щодо затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення у закладах охорони здоров’я з питань придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення підконтрольних речовин у закладах охорони здоров’я

07 Липня 2014 3:35 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу МОЗ України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення у закладах охорони здоров’я з питань придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення у закладах охорони здоров’я з питань придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — проект наказу).

Проект наказу розроблений Міністерством охорони здоров’я України на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я».

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет ( http://www.moz.gov.ua ).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця на адресу: МОЗ Украї­ни, вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Департамент медичної допомоги МОЗ України, Зінченко Олені Миколаївні, тел. (044) 2532458, (e-mail: zinchenko@moz.gov.ua ).

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення у закладах охорони здоров’я з питань придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення у закладах охорони здоров’я з питань придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — проект акта) розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є встановлення доступних для виконання процедур обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в медичній практиці. Проектом акта передбачено затвердження та внесення змін до деяких нормативно-правових актів МОЗ України з питань придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», від 13 травня 2013 р. № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» та інші.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною службою України з контролю за наркотиками та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта оприлюднений на офіційному веб-сайті МОЗ України:  http://www.moz.gov.ua  з метою проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не належить до регуляторних актів.

11. Прогноз результатів

Реалізація даного проекту наказу сприятиме удосконаленню механізму придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я.

Перший заступник Міністра Руслан Салютін

ПРОЕКТ

Оприлюднено на сайті МОЗ України 03.07.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення у закладах охорони здоров’я з питань придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Форму первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2) Форму первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

3) Форму первинної облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

4) Форму первинної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

5) Форму первинної облікової документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

6) Інформаційний лист для хворого або особи, яка здійснює догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника) про правила поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, недопущення їх використання не за медичним призначенням, що додається.

7) Листок призначень наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень, що додається.

2. Внести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 р. № 360 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за № 782/11062, зміни, що додаються.

3. Доповнити Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 р. № 360 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за № 782/11062 новим додатком 6, що додається.

4. Внести до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 784/11064, зміни, що додаються.

5. Доповнити Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 р. № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за № 784/11064 додатками 1, 2, що додаються.

6. Установити, що спеціальні рецептурні бланки форми № 3, наведеної у додатку 8 до Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 р. № 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 р. за № 347/17642, дійсні до повного їх використання.

7. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

8. Департаменту медичної допомоги забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я від 21 січня 2010 р. № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 р. за № 347/17642 (із змінами).

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Салютіна.

11. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. Мусій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20__ № ___

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я
____________________________________________
______________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма
_____________________________________________
Код за ЄДРПОУ 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації
№ 129-6/о
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
 № 
ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я
Почато «_____»_________________20 _______ року Закінчено «_____»______________20______року
Примітка: журнал має бути прошнурований,
пронумерований, засвідчений підписом керівника
закладу охорони здоров’я

Продовження форми № 129-6/о

Найменування відділення / кабінету _____________________________________________________________

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору __________________________________

Одиниця обліку ___________________________________________________________________________________

Отримано Видано
на пост відділення, кабінету
Залишок Дата, прізвище, ім’я, по батькові, підпис чергової медичної сестри
дата отримання кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище,ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи дата видачі кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору здала прийняла
1 2 3 4 5 6 7 8

 

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20__ № ___

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 129-6/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів
охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я» (далі — форма № 129-6/о).

2. Форма № 129-6/о заповнюється щоденно особою, відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладу охорони здоров’я.

3. У графах 1–3 зазначається кількість отриманого наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору у відділеннях і кабінетах закладу охорони здоров’я (дата, кількість засобів і речовин, прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи) та заповнюються на підставі даних журналу Додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 при отриманні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із місця зберігання запасу.

4. У графах 4, 5 вказується кількість виданого наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору у відділеннях і кабінетах закладу охорони здоров’я, зазначається дата видачі та кількість.

5. У графі 6 вказується залишок наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на кожний день заповнення форми.

6. У графі 7 вписується дата, прізвище, ім’я, по батькові, підпис чергової медичної сестри, яка здала залишок наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на день заповнення форми.

7. У графі 8 вписується дата, прізвище, ім’я, по батькові, підпис чергової медичної сестри, яка отримала залишок наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на день заповнення форми.

8. Форма № 129-6/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена печаткою закладу охорони здоров’я та підписом його керівника або завідуючого відділенням.

9. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-6/о забороняється.

10. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони здоров’я.

11. Строк зберігання форми № 129-6/о — 5 років.

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я
__________________________________________________
________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма
_____________________________________________
Код за ЄДРПОУ 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації
№ 129-6/о
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
 № 
ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я
Почато «_____»_________________20 _______ року Закінчено «_____»______________20______року
Примітка: журнал має бути прошнурований,
пронумерований, засвідчений підписом керівника
закладу охорони здоров’я

Продовження форми № 129-7/о

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору _______________________________

Одиниця обліку _________________________________________________________________________________

Отримано Видано
дата отримання кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище,ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи (розбірливо) дата видачі прізвище,ім’я та по батькові хворого номер історії хвороби (медичної карти) стаціонарного хворого
1 2 3 4 5 6

Продовження форми № 129-7/о

Видано Залишок Дата, прізвище,ім’я, по батькові та підпис особи, відповідальної за зберігання і видачу (розбірливо)
кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка видала (розбірливо) здала прийняла
7 8 9 10 11

 

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

_______ 2014 року № _____

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 129-7/о «Журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень закладів
охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень закладів охорони здоров’я» (далі — форма № 129-7/о).

2. Форма № 129-7/о заповнюється щоденно особою, відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах відділень закладу охорони здоров’я.

3. У графах 1–3 зазначається кількість отриманого наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору на постах відділень закладу охорони здоров’я (дата, кількість засобів і речовин, прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи). Дані заповнюються на підставі даних журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я при отриманні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із місць зберігання запасу у відділеннях/кабінетах закладів охорони здоров’я.

4. У графах 4—8 вказується кількість виданого наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору на пост відділення закладу охорони здоров’я, зазначається дата видачі, кількість, прізвище, ім’я та по батькові хворого, номер історії хвороби (медичної карти) стаціонарного хворого та прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка видала наркотичний засіб, психотропну речовину та/або прекурсор.

5. У графі 9 вказується залишок наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на кожний день заповнення форми.

6. У графах 10, 11 вписується дата, прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної за зберігання на посту відділення у закладі охорони здоров’я наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на день заповнення форми.

7. Форма № 129-7/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена печаткою закладу охорони здоров’я та підписом його керівника або завідуючого відділенням.

8. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-7/о забороняється.

9. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони здоров’я.

10. Строк зберігання форми № 129-7/о — 5 років.

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20__ № ___

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить фармацевтичний (аптечний) заклад охорони здоров’я
____________________________________________
_______________________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) фармацевтичного (аптечного) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма
__________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації № 129-8/о
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
 № 
ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я
Почато «_____»_________________20 _______ року Закінчено «_____»______________20______року
Примітка: журнал має бути прошнурований,
пронумерований, засвідчений підписом керівника
фармацевтичного (аптечного) закладу охорони здоров’я

Продовження форми № 129-8/о

_________________________________________________________________________

(назва, лікарська форма, якісний та кількісний склад лікарського засобу)

Дата Залишок на перше число місяця Надходження Усього за місяць (залишок + надходження) Види видачі
найменування постачальника номер документу і дата Кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи
1 2 3 4 5 6 7 8

Продовження форми № 129-8/о

Витрати
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і т.д витрати за місяць по кожному виду окремо Усього за місяць витрат за всіма видами видачі Залишок
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20__ № ___

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 129-8/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних)
закладах охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я» (далі — форма № 129-6/о).

2. Форма № 129-6/о заповнюється щоденно особою, відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі охорони здоров’я.

3. У графах 1, 2 вказується дата та залишок у фармацевтичному (аптечному) закладі охорони здоров’я наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на перше число місяця, та заповнюються на підставі даних журналу Додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589.

4. У графах 3–6 вказується кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надійшли у фармацевтичний (аптечний) заклад охорони здоров’я, зазначається найменування постачальника, номер документа і дата, кількість і прізвище ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи.

5. У графі 7 вказується залишок і надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фармацевтичний (аптечний) заклад охорони здоров’я усього за місяць, зазначається їх загальна кількість.

6. У графі 8 вказуються види видачі наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі охорони здоров’я.

7. У графах 9–21 вказуються витрати наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі охорони здоров’я, зазначаються витрати за місяць по кожному виду окремо, кількість усього витрат за місяць за всіма видами видачі наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів та залишок.

8. Форма № 129-8/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена печаткою фармацевтичного (аптечного) закладу охорони здоров’я та підписом його керівника.

9. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-6/о забороняється.

10. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника фармацевтичного (аптечного) закладу охорони здоров’я.

11. Строк зберігання форми № 129-8/о — 5 років.

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20__ № ___

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я
______________________________________________________
______________________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма
______________________________________________________
Код за ЄДРПОУ 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації
№ 129-9/о
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
 № 
ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах
Почато «_____»_________________20 _______ року Закінчено «_____»______________20______року
Примітка:журнал має бути прошнурований,
пронумерований, засвідчений підписом керівника
закладу охорони здоров’я

Продовження форми № 129-9/о

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору _______________________________

Одиниця виміру ________________________________________________________________________________

Отримано Видано Дата, прізвище, ім’я, по батькові
та підпис особи
Залишок
дата отримання кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи дата видачі Прізвище, ім’я, по батькові хворого номер історії хвороби, медичної карти стаціонарного хворого кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору яка видала кому видано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20__ № ___

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 129-9/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах» (далі — форма № 129-9/о).

2. Форма № 129-9/о заповнюється щоденно особою, відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладі охорони здоров’я.

3. У графах 1–3 вказується кількість отриманих із місць зберігання запасу у закладах охорони здоров’я наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, зазначається дата, кількість засобів і речовин, прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи.

4. У графах 4–7 вказується кількість виданих наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, зазначається дата видачі, кількість засобів і речовин, прізвище, ім’я, по батькові хворого та номер історії хвороби, медичної карти стаціонарного хворого.

5. У графі 8, 9 вказується дата, прізвище, ім’я, по батькові та підписи осіб, яка видала і кому видано наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсорів у закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах.

6. У графі 10 вказується залишок наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на день заповнення форми.

7. Форма № 129-9/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена печаткою закладу охорони здоров’я та підписом його керівника.

8. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-9/о забороняється.

9. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони здоров’я.

10. Строк зберігання форми № 129-9/о — 5 років.

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20__ № ___

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я
___________________________________________________
__________________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма
_______________________________________________________Код за ЄДРПОУ 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації
№ 129-10/о
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
 № 
ЖУРНАЛ
обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
Почато «_____»_________________20 _______ року Закінчено «_____»______________20______року
Примітка:журнал має бути прошнурований,
пронумерований, засвідчений підписом керівника
закладу охорони здоров’я

Продовження форми № 129-10/о

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору _______________________________

Одиниця виміру ________________________________________________________________________________

Дата повернення наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Кількість поверненого наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище,ім’я, по батькові та підпис особи, що здала (розбірливо) Прізвище,ім’я, по батькові хворого Номер медичної карти амбулаторного хворого Прізвище,ім’я, по батькові та підпис особи, що отримала (розбірливо) Дата акта про знищення наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору
1 2 3 4 5 6 7

 

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20__ № ___

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 129-10/о «Журнал обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі — форма № 129-10/о).

2. Форма № 129-10/о заповнюється щоденно особою, відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладі охорони здоров’я.

3. У графі 1 зазначається дата повернення із створеного стаціонару вдома наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів.

4. У графі 2 вказується кількість поверненого із створеного стаціонару вдома наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

5. У графі 3 вказується прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, що здала у заклад охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсори із створеного стаціонару вдома.

6. У графі 4 вказується прізвище, ім’я, по батькові хворого, якому було призначено наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсори.

7. У графі 5 вписується номер медичної карти амбулаторного хворого, якому створено стаціонар вдома.

8. У графі 6 вказується прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, що отримала наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсори із створеного стаціонару вдома.

9. У графі 7 вписується дата акта про знищення наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору, повернених у заклад охорони здоров’я із створеного стаціонару вдома.

10. Форма № 129-10/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена печаткою закладу охорони здоров’я та підписом його керівника.

11. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-10/о забороняється.

12. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони здоров’я.

13. Строк зберігання форми № 129-10/о — 5 років.

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20__ № ___

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
для хворого або особи, яка здійснює догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника) про правила поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, недопущення їх використання не за медичним призначенням

____________________________________________________

(назва наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору)

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інформацією, яка міститься у даному інформаційному листі, і не соромтесь задавати медичному працівнику лікувально-профілактичного закладу будь-які питання, які у Вас виникають.

Вам призначені наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори для самостійного використання або виконання призначень лікаря. Лікарські засоби можливо отримати за рецептом у фармацевтичному (аптечному) закладі охорони здоров’я або безпосередньо з закладу охорони здоров’я.

Зробіть копію підписаної головним лікарем «Заяви про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів і виконання призначень лікаря» та завірте її печаткою закладу охорони здоров’я.

Обов’язково майте при собі цю копію при доставці хворому наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору із закладу охорони здоров’я.

Для запобігання порушень правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідно:

 • зберігати їх в недоступному для дітей та сторонніх осіб місці;
 • дотримуватися вимог медичного призначення та не допускати їх нецільового використання;
 • після виконання кожного призначення робити відповідний запис у листку призначень наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних та амбулаторних умовах, і виконання цих призначень;
 • у разі виникнення невикористаних залишків наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору, що були отримані у закладі охорони здоров’я — члену сім’ї, опікуну, або піклувальнику необхідно повернути їх відповідальній особі або лікарю або фельдшеру, який здійснював призначення;
 • у разі виникнення невикористаних залишків наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, що були отримані за рецептом в фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я — члену сім’ї, опікуну, або піклувальнику забезпечити їх знищення.

Категорично забороняється продавати, міняти, передавати, дарувати стороннім особам наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Техніка проведення підшкірних ін’єкцій:

 • виконують у ділянках зовнішньої поверхні плеча, підлопаткового простору, передньо-зовнішньої поверхні стегна, бокової поверхні черевної стінки;
 • не можна виконувати ін’єкції в місцях набряків або ущільнень, які залишилися від попередніх ін’єкцій;
 • максимальний об’єм уведеного лікарського засобу не повинен перевищувати 10 мл;
 • перед виконанням ін’єкції шкіру протирають ватним тампоном, змоченим спиртом;
 • І та II пальцями лівої руки збирають шкіру в зморшку трикутної форми; швидким рухом вводять голку в основу цієї зморшки під кутом 30°; глибина введення голки має бути не меншою 1,5–2 мм; треба слідкувати, щоб голка була введена не повністю і над шкірою лишалася частина голки довжиною не менше 0,5 см. Після проколювання шкіри, натискуючи на поршень, вводять лікарський засіб;
 • голку зі шприцом швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

Техніка проведення внутрішньо-м’язових ін’єкцій:

 • ін’єкції виконуються у ділянках правої та лівої сідниць та стегон; місця ін’єкцій на симетричних ділянках слід чергувати кожний раз;
 • максимальний об’єм уведеної лікарського засобу не повинен перевищувати 10 мл;
 • м’язи хворого мають бути розслабленими;
 • перед виконанням ін’єкції шкіру протирають ватним тампоном, змоченим спиртом;
 • шприц беруть у праву руку таким чином, щоб III та IV пальці фіксували циліндр, II палець тримав поршень, а V підтримував муфту голки.

Ін’єкції в сідниці:

 • в зовнішній верхній квадрант сідниці; лівою рукою трошки розтягують шкіру, різким рухом вколюють голку перпендикулярно шкірі на глибину 5 см та натискуючи на поршень, вводять лікарський засіб. По закінченні введення лікарського засобу голку швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

Ін’єкції в стегно:

в зовнішню або внутрішню частину верхньої або середньої третини стегна. Шкіру та підшкірну основу захоплюють у велику зморшку. Голка має бути спрямована дещо навскіс, для цього шприц тримають, як ручку при письмі, щоб голка не потрапила в окістя або кістку; різким рухом вколюють голку та натискуючи на поршень, вводять лікарський засіб. По закінченні введення препарату голку швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20__ № ___

Листок призначень
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень

Номер медичної картки (історії хвороби) стаціонарного / амбулаторного хворого________________

Хворий(а) _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Хворий(а) прийнятий(а) «___»_________________ _____________ року

Діагноз ___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата призначення Назва призначеного наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові лікаря та підпис (розбірливо) Час введення/ приймання наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Доза призначеного наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка виконала призначення

 

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

_______________№________

ЗМІНИ
до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного призначення

1. У главі 1:

1) Пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У випадку, якщо медичним працівником був виписаний Рецепт з порушенням правил, керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта для хворого.».

2) Пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3) (додаток 6).

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовляються на папері з відповідними ступенями захисту та є документами суворого обліку.».

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

Додаток 6

до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень

на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Спеціальний рецептурний бланк
форми № 3 для виписування наркотичних
та психотропних лікарських засобів

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ______________________________
________________________________
(назва закладу)
(штамп закладу)
Код згідно з ДКУД _______________
Медична документація ф-3

 

РЕЦЕПТ
на право одержання лікарського засобу,
що містить наркотичну чи психотропну речовину
(документ суворого обліку)

Серія ______________ № _______________ «___»_____________ ____ року

Прізвище та ініціали, вік хворого

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Адреса хворого та номер медичної картки амбулаторного хворого

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Історія хвороби (амбулаторна картка) № _______________________________________________________

Прізвище та ініціали лікаря ____________________________________________________________________

Rp:

Підпис і особиста  Печатка лікувального закладу

печатка лікаря (розбірливо)

Рецепт дійсний протягом 10 днів

Рецепт залишається в аптеці

* Бланк форми № 3 виготовляється за розміром 75х120 мм, має відповідні ступені захисту. Серія та номер бланка зазначаються друкарським способом.
В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

_______________№________

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень

1. Доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпущені за спеціальними рецептурними бланками форми № 3 (ф-3) наркотичні і психотропні лікарські засоби матеріально відповідальними особами повинні складатися реєстри спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, які зберігаються разом із спеціальними рецептурними бланками форми № 3 (ф-3) за відповідний місяць на період до знищення вищезгаданих спеціальних рецептурних бланків.».

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 11, 12.

2. Пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Після закінчення терміну зберігання спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) та вимог (замовлень) на наркотичні (психотропні) лікарські засоби, вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, комісією, яка призначається керівником закладу, зі складанням акта знищення спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.».

3. У пункті 12 слова «у п. 10 цієї Інструкції, вони знищуються шляхом спалювання» замінити на слова «у пункті 11 цієї Інструкції, вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання,».

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

Додаток 1

до Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних бланків
та вимог-замовлень

Реєстр спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3),
за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини
за __________________ ______ року

(місяць)

з/п Найменування лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я, лікарями якого виписаний рецепт Серія та номер рецепта Дата виписування рецепта Назва наркотичного чи психотропного лікарського засобу, відпущеного за спеціальним рецептурним бланком № 3 (ф-3)
1 2 3 4 5

Працівник аптеки, який відповідає за облік та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин ____________
______   __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

«___»________________ _____ року

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

Додаток 2

до Інструкції про порядок зберігання, обліку

та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень

Акт
знищення спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3),
за якими відпущені в аптечних закладах охорони здоров’я
наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори
за _______________________

(вказати період)

Комісія по знищенню спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у складі

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали кожного члена комісії, у т.ч. голови комісії)

__________________________________________________________________________________________________

провела «___» __________________ _______ року знищення шляхом, що унеможливлює їх подальше використання спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори

за період з «___»____________ _____ року по «___»____________ ___ року, в кількості _____________________________________________штук відповідно до реєстрів, що додаються до акта.

(словами)

Голова комісії _______________ ______________________

(підпис)                                 (прізвище, ініціали)

Члени комісії _______________ ______________________

(підпис)                                 (прізвище, ініціали)

_______________ ______________________

(підпис)                                 (прізвище, ініціали)

_______________ ______________________

(підпис)                                 (прізвище, ініціали)

М.П. закладу

В. о. директора Департаменту медичної допомоги А. Терещенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті