Звіт МОЗ України про вжиті заходи, стосовно несприятливої ситуації, що склалася останнім часом навколо Національного інституту раку

28 Липня 2014 4:05 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

від 02.07.2014 р. № 02.05-04/1001/18237

На № 04-26/4-398 від 01.07.2014 р.

Комітет Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров’я України на лист Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я від 01 липня 2014 року №04-26/4-398 в межах компетенції подає відповідну інформацію.

Додатки: додаток 1 — інформація про заходи, вжиті МОЗ України стосовно несприятливої ситуації, що склалася останнім часом навколо Національного інституту раку, та необхідності перегляду складу відповідної Комісії МОЗ України, створеної для перевірки роботи цього закладу, і включення до її персонального складу народних депутатів України — членів Комітету на 3 арк;

додаток 2 — довідка про проведення комплексної позапланової комісійної перевірки Національного інституту раку на 40 арк.;

додаток 3 — інформація про ситуацію, що склалася навколо заводу з виробництвом інсулінів ПрАТ «Індар», та заходи, що вживаються МОЗ України для забезпечення стабільної безперебійної роботи цього стратегічно важливого для України підприємства на 2 арк;

додаток 4 — інформація щодо організаційної структури МОЗ України на 26 арк.;

додаток 5 — звіт про роботу Міністерства охорони здоров’я України у березні — червні 2014 року на 11 арк.;

додаток б — інформаційно-аналітичні матеріали про роботу Міністерства охорони здоров’я України у березні — червні 2014 року на 42 арк.

Перший заступник Міністра Руслан Салютін

Додаток 1

Інформація
Міністерства охорони здоров’я України на лист Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
від 01 липня 2014 року № 04-26/4-398

Про заходи, вжиті МОЗ України стосовно несприятливої ситуації, що склалася останнім часом навколо Національного інституту раку, та необхідності перегляду складу відповідної Комісії МОЗ України, створеної для перевірки роботи цього закладу, і включення до її персонального складу народних депутатів України — членів Комітету.

З метою перевірки фактів, викладених у відкритому листі співробітників Національного інституту раку та депутатського запиту народного депутата України М. Головка, Міністерством охорони здоров’я України у термін з 02 червня до 13 червня 2014 року було проведено комплексну позапланову комісійну перевірку Національного інституту раку (далі — Інститут), якою виявлено низку недоліків та порушень в організації надання медичної допомоги хворим, санітарно-епідеміологічного забезпечення, в придбанні та використанні медичного обладнання, в дотриманні бюджетного та трудового законодавства, які негативним чином впливають на якість надання медичної допомоги в умовах Інституту та мають безпосередній вплив на можливість належного виконання Інститутом визначених функцій.

Результати попередніх перевірок виявили значну кількість суттєвих зауважень, як виробничого, так і організаційного характеру. Комісіями було надано пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, які станом на момент проведення цієї перевірки практично не виконані.

Переважна більшість порушень виявлених комісіями, які потребували негайного усунення, не ліквідовані протягом останніх двох років, та встановлено ряд нових порушень законодавства, про що свідчать результати цієї перевірки.

Крім того, комісією виявлено наступні порушення:

 • в Інституті не запроваджено скоординовану систему забезпечення та контролю якості медичної допомоги;
 • відділення управління якістю медичної допомоги онкологічним хворим представляє єдиний працівник, старший науковий співробітник, яка має освіту за спеціальністю технологія хлібу, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів;
 • Інститут проваджує господарську діяльність з медичної практики за лікарськими спеціальностями: стоматологія, хірургічна стоматологія, організація і управління охороною здоров’я, отоларингологія, неврологія, кардіологія, терапія, дієтологія, які не зазначались в документах, що подавались для отримання ліцензії;
 • не відпрацьовано алгоритм співпраці Інституту з іншими закладами охорони здоров’я, які надають онкологічну допомогу хворим на території України з якими Інститут має співпрацювати у межах покладених на нього функцій;
 • директором Інституту Щепотіним І.Б. завідомо надано неправдиву інформацію шляхом службового підлогу стало надання комісії двох наказів, датованих однією датою під одним номером (наказ від 14.07.2009 № 137-кн), який у свою чергу суперечить міжнародним договорам та угодам, Основам законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» в частині визначення порядку надання медичної допомоги особам, які не мають громадянства України, та іншим бажаючим на платній основі, що, зокрема сприяє проявам корупції.
 • закупівлі в НІР проводяться не прозоро та невідкрито.
 • відсутність персональної відповідальності та заходів ефективного контролю керівництва Інституту в частині організації діяльності Інституту щодо реалізації основного завдання, визначеного Статутом Інституту, — профілактики, діагностики та лікування, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від онкологічних захворювань на загальнодержавному рівні та в умовах Інституту;
 • незадовільний рівень поточного контролю якості надання медичної допомоги пацієнтам в умовах Інституту, про що свідчить відсутність підтверджень впровадженню та застосуванню локальних протоколів надання медичної допомоги; практична відсутність розроблених та впроваджених директором Інституту комплексу заходів за результатами засідань медичної ради;
 • недотримання директором Інституту положень Статуту в частині питань кадрового забезпечення, що призвела до низки порушень трудового законодавства в частині допуску до медичної практики лікарів та середнього медичного персоналу без відповідного підвищення кваліфікації;
 • використання медичного обладнання не за своїм призначенням;
 • незадовільна реалізація основних завдань Інституту, як головної державної науково-дослідної та лікувально-профілактичної установи у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями, що безпосередньо погіршує якість надання медичної допомоги в Інституті, та опосередковано — у лікувально-профілактичних, науково-дослідних установах та закладах онкологічної служби держави через відсутність належного методично-організаційного супроводу;
 • виявлені факти ряду грубих порушень щодо проведення клінічних випробувань;
 • директором Інституту Щепотіним І.Б., систематично порушуються умови Контракту від 07.06.2010 № 531, в частині збереження матеріального-технічного забезпечення, ефективного використання і збереження закріпленого за установою державного майна, раціонального використання бюджетних коштів, своєчасної підготовки та перепідготовки спеціалістів, та інших завдань, які передбачені зазначеним контрактом;
 • не оформлено право власності на будівлі та споруди, що знаходяться на балансі Інституту;
 • не забезпечено належного ведення претензійної та позовної роботи, що призводить до накладання арештів на все майно Інституту;
 • лікарські засоби, які є в наявності на складі аптеки Інституту хворі купують за власні кошти;
 • відсутність належного обґрунтування щодо формування номенклатури та визначення обсягів закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • санітарного законодавства, значна частина приміщень структурних підрозділів Інституту не відповідає санітарним нормам та правилам щодо набору та площі приміщень, в палатних відділеннях перевищена кількість хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні;
 • у зв’язку з тим, що наукові посади займають особи, які не мають вищої медичної освіти, Інститут не забезпечує високоефективну науково-дослідну роботу за пріоритетними напрямками та подальшого розвитку онкологічної служби в Україні;
 • втрата кадрового потенціалу (близько 117 фахівців високого рівня).
 • не укомплектованість медичним персоналом.

Інститутом не використовується придбане за рахунок коштів загального фонду державного бюджету обладнання в кількості 3 од. на суму близько 38 млн. грн. (Система для контактної променевої терапії, апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур, прискорювач лінійний медичний).

Медичне обладнання, яке було придбане в кількості 4 од. на суму близько 12 млн.грн. (система рентгенівська пересувна, система мамографічна в комплекті з системою цифрової радіографії на основі фото стимульованих люмінофоров та камерою для друку медичних зображень, апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур BV Pulsera, апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур BV Endura) монтоване але не використовується.

Таким чином високовартісне спеціалізоване медичне обладнання в кількості 7 од. вартість якого складає близько 50 млн. грн. та яке було придбане протягом 2011-2013., не використовується.

Щодо включення до складу комісії з перевірки Національного інститут раку народних депутатів України повідомляємо, що комісія завершила свою діяльність 13 червня 2014 року

(Довідка про проведення комплексної перевірки Національного інститут раку додається на 38 арк.).

Додаток 2

Довідка
про проведення комплексної позапланової комісійної перевірки Національного інституту раку

13 червня 2014 року

З метою проведення перевірки фактів, викладених у відкритому листі співробітників Національного інституту раку, депутатського запиту народного депутата України М. Головка від 16.04.2014 №04-04/20-258, оголошеного на засіданні Верховної Ради України 18 квітня 2014 року, усунення порушень, виявлених комісійними перевірками, проведеними протягом 2012 — 2013 років, і окремих питань діяльності Національного інституту раку Міністерства охорони здоров’я України, а також відповідно до висновку комісії з проведення перевірки Національного інституту раку у період з 27.03.2014 до 29.04.2014 та на виконання наказу МОЗ України від 26.05.2014 № 63-Адм «Про проведення комплексної позапланової комісійної перевірки Державної установи «Національний інститут раку Міністерства охорони здоров’я України» створено комісію у наступному складі:

Розенфельд Леонід Георгійович заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», голова Комісії;
Худошина Ольга Валентинівна заступник директора Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги — начальник відділу з питань якості медичної допомоги МОЗ України, заступник голови Комісії;
Левченко Олена Миколаївна завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції МОЗ України, секретар Комісії;
Торовець Леонід Юрійович головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері ліцензування господарської діяльності з медичної практики Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України;
Шевчук Ігор Іванович головний спеціаліст відділу освіти та науки Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України;
Хайтович Микола Валентинович Завідувач науково-дослідного сектору Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
Савіна Тетяна Василівна головний спеціаліст відділу управління керівними кадрами Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки;
Дяк Юлія Михайлівна головний спеціаліст відділу правового забезпечення Юридичного управління МОЗ України;
Хіміч Ірина Михайлівна заступник начальника Відділу внутрішнього аудиту МОЗ України;
Яковенко Тетяна Михайлівна головний спеціаліст відділу планування та фінансування видатків закладів і установ Департаменту економіки та ресурсного забезпечення МОЗ України;
Кучер Олена Ігорівна головний спеціаліст відділу зведеної звітності та методології бухгалтерського обліку Управління бухгалтерського обліку МОЗ України;
Осинський Дмитро Сергійович головний позаштатний спеціаліст з онкології Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник головного лікаря Київського міського клінічного онкологічного центру з амбулаторно — поліклінічної роботи;
Петриченко Олександр Олександрович в.о. начальника Лікувально-організаційного управління Національної академії медичних наук України;
Литвиненко Олександр Олександрович завідувач відділу радіоіндукованих онкологічних захворювань Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»;
Мішалов Володимир Григорович завідувач кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
Сорокін Богдан Вікторович професор кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
Одійчук Ірина Миколаївна провідний бухгалтер ДУО «Політехмед».

Комісією у термін з 02 до 13 червня 2014 року було проведено комплексну позапланову комісійну перевірку Національного інститут)’ раку (далі — НІР, Інститут), у Журналі реєстрації перевірок зроблено запис про проведення перевірки. За результатами перевірки встановлено наступне.

Загальні відомості

Національний інститут раку є головною державною науково-дослідною установою у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями, а також з питань променевої діагностики і ядерної медицини в галузі онкології, яка підпорядкована Міністерству охорони здоров’я України (далі — МОЗ України). До структури входить клініка, основними функціями якої є профілактика, діагностика та лікування онкологічних захворювань.

До сфери управління МОЗ України Інститут передано згідно з розпорядженням КМУ від 24.12.2007 № 1186-р та відповідно до наказу МОЗ України від 09.02.2008 № 24-0. Відповідно до Указу Президента України від 03.02.2009 № 67/2009 та наказу МОЗ України від 23.02.2009 № 48-о Державна установа «Національний Інститут раку» перейменовано в Національний Інститут раку.

Статут Інституту затверджений наказом МОЗ України від 27.04.2009 № 116-0, який зареєстровано в РДА Голосіївського району м. Києва 05.05.2009 за №10681050009002577.

Відповідно до статуту метою діяльності Інституту, як головної науково-дослідної та лікувально-профілактичної установи у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями є визначення стратегії розвитку онкологічної служби України та основних заходів щодо профілактики, діагностики та лікування, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від онкологічних захворювань; координація роботи лікувально-профілактичних, науково-дослідних установ та закладів онкологічної служби: незалежно від їх рівня та відомчого підпорядкування для підвищення якості й доступності надання онкологічної допомоги населенню.

За довідкою Київського міського управління статистики Інститут включений до державного реєстру підприємств і організацій України (форма власності — державна). Види діяльності (КВЕД): дослідження і розробки в галузі природничих наук, діяльність лікарських закладів, інституційний заклад економіки КІСЕ — Б.11001 Державні не фінансові корпорації.

До перевірки надано акредитаційний сертифікат Серія МЗ № 011582, термін дії якого закінчився 27.03.2014.

На здійснення медичної практики (анестезіологія, бактеріологія, дитяча анестезіологія, дитяча онкологія, дитяча паталогічна анатомія, ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, онкогінекологія, онкологія, онкохірургія, паталогічна анатомія, променева терапія, радіологія, радіонуклідна діагностика, радіаційна гігієна, рентгенологія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика) Інституту видана ліцензія МОЗ України від 09.07.2008 серії АВ № 417500 із строком дії з 30.05.2008 по 08.04.2010 та безстрокова ліцензія МОЗ України від 22.04.2010 серії АВ№ 539179.

При цьому, НІР проваджує господарську діяльність з медичної практики за лікарськими спеціальностями: стоматологія, хірургічна стоматологія, організація і управління охороною здоров’я, отоларингологія, неврологія, кардіологія, терапія, дієтологія, які не зазначались в документах, що подавались для отримання ліцензії, що є порушенням вимог статті 17 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

На переробку донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів Інституту видана ліцензія МОЗ України від 28.09.2009 № 492065 із строком дії з 26.08.2009 по 26.08.2014.

На придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Комітетом з контролю за наркотиками Інституту видані ліцензії від 20.06.2009 серії АВ № 441605 з строком дії з 18.06.2009 до 19.07.2012 та від 31.07.2012 серії АД № 073565 з строком дії з 19.07.2012 по 19.07.2017.

Право власності на будівлі та споруди за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, що знаходяться на балансі НІР на момент проведення перевірки не оформлено, що є порушенням вимог зокрема статті 2 та частини першої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Стан усунення порушень, виявлених попередніми контрольними заходами НІР, проведеними протягом 2012-2013років.

Перевіркою стану усунення порушень, виявлених попередніми контрольними заходами, встановлено їх не усунення або усунення не в повному обсязі, зокрема:

1. Планова перевірка протипожежного стану будівель , споруд, приміщень , проведена у березні 2012 року. Приписом про усунення порушень вимог пожежної безпеки від 30.03.2012 запропоновано вжити 33 заходи, з яких 24 заходи не були виконані з моменту проведення попередніх перевірок з 2002 року.

Станом на момент проведення даної перевірки за інформацією заступника директора з АГР Ковальчука В.В. 11 заходів не виконані у тому числі і з причини відсутності фінансування.

2. Позапланова перевірка з  окремих питань діяльності Національного інституту раку , проведена комісією МОЗ України, за результатами якої надана Довідка від 04.05.2012. Перевіркою виконання постанови Головного державного санітарного лікаря Голосіївського району м. Києва Келеберди Л.В. про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства, зокрема, щодо заборони роботи відділення пухлин шкіри та м’яких тканин (клініки № 2) від 09.04.2012 №45 встановлено, що в порушення її вимог працюють кабінет наукового співробітника та кабінет лікарів відділення хіміотерапії солідних пухлин. Крім того, встановлені порушення в організації харчування хворих.

У ході проведення даної перевірки здійснене раптове обстеження клініки № 2, яким засвідчено, що відділення пухлин шкіри та м’яких тканин не опечатане, у ньому працюють кабінет старшого наукового співробітника відділення хіміотерапії солідних пухлин Яценко Л.Д., кабінет професора кафедри онкології НМАПО ім П.Л.Шупика Євтушенко О.І., кабінет Комісії з питань етики.

Крім того, вибірковою перевіркою даних Списків хворих, що знаходяться у палатах відділення хіміотерапії солідних пухлин (станом на 06.06.2014 — копії додаються), та Журналу оперативних нарад відділення хіміотерапії солідних пухлин (за 16 днів — копії додаються) підтверджено перебування хворих у палатах відділення, які у порушення вимог постанови Головного державного санітарного, лікаря Голосіївського району м. Києва Келеберди Л.В. від 09.04.2012 №45 про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства (розділу 4 та 5 СанПіН 5179-90 «Санітарні правила облаштування, обладнання і експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів» та статті 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення») до усунення порушень та приведення приміщень у відповідність до санітарних вимог не були опечатаними.

3. Перевірка дотримання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів , проведена Державною службою з лікарських засобів у м. Києві 20.08.2012, за результатами якої видане розпорядження № 504-02 про усунення порушень законодавства України про лікарські засоби. Встановлені порушення Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 № 584, які були усунуті, водночас, у ході поточної перевірки встановлено порушення зазначених Правил в частині:

 • не розмежування в холодильнику відділення пухлин органів грудної порожнини зон зберігання лікарських засобів з різними режимами зберігання (t+2°С-t+8°С) та (t-8°С-t+15°С) — п.3.12. Зокрема, в журналі температурного контролю холодильних камер у 3 випадках (з 02.06.2014 до 05.06.2014) зафіксована температура +8 °С-+10 °С за наявності лікарських засобів з температурою зберігання +2°С-+8°С (зокрема, Октрін 1,0 № 5 — 6 упаковок, Контривен 10000 кіо/мл № 10-4 упаковки, Вікасол 1% — 1 мл № 10-4 упаковки), що ставить під сумнів їх придатність;
 • наявності в холодильнику у відділенні пухлин органів грудної порожнини лікарського засобу «Імуносорбент», кінцевий термін придатності якого становить 13.08.2012.

4. Позапланова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності, проведена Державною фінансовою інспекцією в м. Києві, за результатами якої складено Акт від 24.09.2012 № 05-30/1700. Встановлені порушення:

 • статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VІ в частині не відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника ПП «Медсервіс-Партнер» як такої, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, зокрема, відсутності ліцензій субпідрядних організацій на види робіт, до виконання яких вони залучаються;
 • пункту 4.1 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-7-2000, затверджених наказом Держбуду України від 14.12.2000 № 285, внаслідок чого завищено вартість проектних робіт за договором від 29.12.2011 № 355 на реконструкцію клініки № 2 у сумі 630520,00 грн та за договором від 29.12.2011 № 354 на будівництво хіміотерапевтичного корпусу у сумі 979315,00  грн. Станом на момент проведення даної перевірки за позовною заявою про відшкодування збитків Інституту на суму 1609835,00 грн з ПП «МедСервіс-Партнер» справа розглядається у суді;
 • статті 232 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV в частині не нарахування ПП «МедСервіс-Партнер» пені за несвоєчасне постачання ультразвукового сканера у сумі 43076,40 грн. Станом на момент проведення даної перевірки претензійно-позовна робота з відшкодування суми пені 43076,40 грн не ведеться, оскільки внаслідок відсутності оригіналів документів відмовлено у задоволенні позову,
 • пункту 6.1 Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом ДКУ від 17.07.2000 № 64, в частині не використання придбаного медичного обладнання та меблів на загальну суму 4787607,00 гривень. (Станом на момент проведення даної перевірки медичне обладнання встановлене та функціонує не у повному обсязі, детальніше питання висвітлене далі по тексту цієї Довідки).

5. Перевірка стану правової роботи в Інституті, проведена Голосіївським районним управлінням юстиції в м. Києві, за результатами якої складено Довідку від 25.12.2012 №11. Встановлені порушення:

 • пункту 62 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242, в частині не зазначення всіх необхідних реквізитів при візуванні наказів юрисконсультом (поточною перевіркою встановлені випадки не візування наказів юрисконсультом)’,
 • пункту 11 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, в частині не візування договорів юрисконсультом (поточною перевіркою встановлені випадки не візування договорів юрисконсультом);
 • вимог Рекомендацій про порядок ведення претензійної та позовної роботи на державному підприємстві, в установі, організації, розроблених Міністерством юстиції України 23.01.2009 № 35-14/7, в частині відсутності Журналів обліку позовних заяв та претензій (почато ведення вказаного Журналу з січня 2014 року, при цьому, до нього не включені дані щодо всіх судових проваджень).

Детально питання описане у розділі «Стан ведення претензійно-позовної роботи» цієї Довідки.

6. Планова перевірка додержання і виконання вимог законодавства у сферах пожежної безпеки ти цивільного захисту, проведена у травні 2013 року Управлінням організації запобігання надзвичайних ситуацій та заходів цивільного захисту у Голосіївському районі м. Києва. Документи за результатами перевірки в Інституті відсутні та до перевірки не надані.

У ході перевірки Інститутом листом від 04.06.2014 № 20-АЧ за підписом заступника директора з АГР Ковальчука В.В. направлено запит щодо надання матеріалів за результатами перевірки.

7. Ревізія фінансово-господарської діяльності , проведена Державною фінансовою інспекцією України відповідно до плану на І квартал 2013 року, за результатами якої складено Акт від 30.05.2013 № 04-21/73. Встановлені численні порушення, з яких не усунуті такі:

 • п. 197.1.27 ст. 197 Податкового кодексу України в частині включення суми податку на додану вартість до вартості придбаних меблів медичних, внаслідок чого Інститутом зайво сплачено ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» коштів на суму 226,9 тис. гривень. Ведеться претензійно-позовна робота;
 • п. 3.3.12, п. 3.1.10.2 ДБН Д.1.1-1-2000 та пп. 1.10, 1.11 та 1.12 ДБН Д. 1.1-6-2000 в частині завищення вартості робіт з будівництва і реконструкції об’єкту «Реконструкція і розширення Інституту», внаслідок чого оплачено ГІАТ’ «Трест «Київміськбуд-2» та державному бюджету в особі Інституту завдано збитків на суму майже 272,0 тис. гривень. Ведеться претензійно-позовна робота’,
 • п. 4.1 Положення про ведення касових операцій у національний валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, в частині розміщується каси в приміщенні реєстратури Поліклініки Інституту без окремого належно обладнаного приміщення, чим не забезпечено належні умови для збереження готівкових коштів — не усунуто;
 • ст. 193 Господарського кодексу України та умов договорів оренди в частині не сплати ТОВ «Медбуд» та ТОВ «Укрбудконтракт» Інституту за використану електроенергію кошти в сумі 9,5 тис. грн та 16,5 тис. грн. відповідно, внаслідок чого Інститутом за рахунок коштів спеціального фонд)’ проведено покриття витрат ТОВ «Медбуд» та ТОВ «Укрбудконтракт» (відкрите виконавче провадження щодо примусового виконання рішення суду);
 • п. 22 постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», п.п. 5, 6, 7 Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.1997 № 79, Інститутом безоплатно надано медичних послуг (операційне лікування, наркоз, лабораторні, діагностичні та інші дослідження) 10 іноземним громадянам на суму 22,4 тис. грн, внаслідок чого Інститутом недоотримано власних надходжень на вказану суму. (Під час ревізії частково відшкодовано в сумі 8.8 тис. грн. шляхом внесення коштів в касу Інституту);
 • Інститутом у 2011 році за рахунок коштів загального фонду придбано медичне обладнання на загальну суму 42 398,7 тис. грн за відсутності необхідних приміщень для його розміщення та згідно з договорами передано на відповідальне зберігання продавцям ТОВ «Укрмед» та ТОВ «СП Укрспецмед» (не усунуто, станом на момент проведення даної перевірки обладнання знаходиться на відповідальному зберіганні, що підтверджено результатами вибіркової інвентаризації).

8. Перевірка фактів, викладених у листах громадян С. та К. в умовах Національного інституту раку, проведена комісією МОЗ України, за результатами якої складена Довідка від 08.11.2013. Встановлені порушення, з яких станом на момент проведення даної перевірки не усунуті такі:

 • вимог трудового законодавства, зокрема, статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ, наказів МОЗ України від 19.12.1997 № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» та від 17.03.1993 № 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності» в частині допуску до медичної практики та організації і забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації лікарів, (станом на момент проведення перевірки встановлені випадки допущення до медичної практики лікарів без сертифікатів відповідної спеціалізації, детально висвітлено у розділі «Кадрове забезпечення»);
 • вимог наказу МОЗ України від 26.07.1999 № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів» в частині неналежного ведення Листків обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару (і вибірковою перевіркою Листків обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару за травень 2014 року встановлені випадки неналежного їх ведення у відділенні пухлин органів грудної порожнини — 7, відділенні онкогінекології — З, відділення пухлин органів черевної порожнини та за очеревинного простору — 4).

9. Перевірка, проведена Рахунковою палатою України в  Інституті в рамках аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання заходів з  лікування онкологічних захворювань, за результатами якої складено Акт від 01.07.2013 № 05-10/02-16. В Акті зазначено, що в Інституті відсутні документи, інформація щодо виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року (далі — Програма), за якими Інститут визначено відповідальним виконавцем та співвиконавцем, зокрема, даних щодо:

 • стану виконання заходів Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями та іншими виконавцями, визначеними Програмою;
 • підтвердження проведення засідань робочої групи з розробки проектів нормативно-правових актів стосовно вдосконалення законодавства в частині посилення відповідальності роботодавців за створення безпечних умов праці;
 • наявності розроблених та затверджених в установленому порядку скринінгових програм для роботи лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень:
 • підтвердження створення у регіонах України електронних систем цитологічного скринінгу;
 • кадрового складу лікарів, які працюють в мамо логічних кабінетах в закладах загально лікарняної мережі;
 • кількості мамологічних кабінетів та кабінетів патології шийки матки, які було відкрито у 2009-2012 роках, загальної кількості та потреби регіонів у вказаних кабінетах, а також коштів, використаних на до оснащення вказаних кабінетів лікувально-діагностичною апаратурою;
 • стану створення міжрегіональних онкологічних центрів;
 • підтвердження проведення засідань робочої групи за участю експертів для розробки рекомендацій щодо поліпшення системи рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби регіону, розроблення вказаних рекомендацій та впровадження системи їх збору;
 • підтвердження проведення засідань робочої групи за участю експертів з питань розробки нормативно-правових актів щодо порядку надання медичної, соціальної, психологічної і санаторно-курортної реабілітації та їх розроблення ї затвердження;
 • інформації щодо кількості розповсюджених Інститутом пам’яток серед пацієнтів, їх родичів, а також серед лікарів, що беруть участь у майстер-класах, науково-практичних форумах та проходять курси інформації і стажування на робочих місцях в Інституті;
 • підтвердження проведення засідань робочої групи за участю експертів для розробки рекомендацій щодо перепрофілізації під хоспіси закладів системи соціального забезпечення та охорони здоров’я, що неефективно функціонують; розрахунку у ліжках для паліативного лікування невиліковних хворих.
 • Крім того, встановлені порушення:
 • аналізом кадрового складу лікарів, які працюють в мамо логічних кабінетах в закладах загально лікарняної мережі встановлено, що біля 30% з них за спеціальністю не є онкологами;
 • на базі Інституту Центр раку репродуктивної системи для здійснення організаційно-методичного керівництва заходами щодо своєчасного виявлення злоякісних новоутворень не створено;
 • передбачені Програмою щорічно 4 ролики соціальної реклами для трансляції по телебаченню не створено:
 • на базі Інституту референтних лабораторій для забезпечення морфологічної, цитогенетичної та молекулярної діагностики новоутворень відповідно до державних стандартів не створено;
 • відповідний захист персоніфікованих даних Національного канцер-реєстру в Інституті не здійснюється (сертифікат забезпечення посиленого комплексного захисту системи інформації не отримано).

10. Позапланова комісійна перевірка фактів, викладених у листі прокуратури Голосіївського району м. Києва , проведена комісією МОЗ України, за результатами якої складена Довідка від 29.04.2014. За висновками комісії:

 • Клініка Інститут) є неакредитованим лікувально-профілактичним закладом, строк дії акредитаційного сертифікат)’ (серія МЗ № 011582) закінчився 27.03.2014, що є порушенням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики — станом на момент проведення перевірки акредитація не отримана, подані документи до МОЗ України;
 • адміністрація правомірно перевела Клапчука О.Г. з посади лікаря-хірурга-онколога на посаду лікаря-стажиста, проте з порушенням строків переведення. Надано пропозиції щодо здійснення з’ясування законності нарахування заробітної плати Клапчуку О.Г.

У ході поточної перевірки встановлено, що внаслідок несвоєчасного переведення Клапчука О.Г. з посади лікаря-хірурга-онколога на посаду лікаря-стажиста за умови закінчення 30.05.2010 терміну дії кваліфікаційної категорії та закінчення терміну, протягом якого Клапчук О.Г. мав право обіймати посаду лікаря-хірурга-онколога і атестуватись на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії (30.05.2011), за період з 31.05.2011 до 30.09.2012 зайво нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 2008,92 гривень.

Довідка про перевірку питання — додаток 1.

Окремо слід зауважити, що комісія, створена згідно з наказом МОЗ України від 20.06.2012 № 157-Адм «Про проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги хворим в умовах Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», Національного інституту раку та Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин», констатувала постійне невиконання адміністрацією НІР заходів з усунення виявлених порушень та зауважень, відсутність дієвого контролю за кадровим забезпеченням, неукомплектованість медичними працівниками, порушення правил ведення первинної медичної документації, відсутність належної організації лікувального процесу, не функціонування системи контролю якості медичної допомоги, порушення правил зберігання лікарських засобів, порушення чинного санітарного законодавства, наявність потреби в оновленні матеріально-технічного забезпечення, крім того, надання медичної допомоги відповідній категорії пацієнтів не охоплює належним чином напрями профілактики та реабілітації.

Стан виконання заходів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з  онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»

У ході перевірки виконання Плану заходів щодо виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, затвердженого спільним наказом МОЗ України та Національної академії медичних наук України від 14 травня 2010 року № 409/36 (далі — План заходів), спрямованих на реалізацію Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» від 23 грудня 2009 року № 1794-VІ, комісії надано два варіанти виконання Плану заходів за період 2010-2013 рр. При цьому, другий варіант надано через 2 дні після запиту щодо надання підтвердних документів та письмових пояснень відносно даних, зазначених в розділі «Виконання завдань та заходів» (далі — розділ «Виконання»).

Так, відсутні підтвердження щодо виконання таких заходів:

1. «Підготовка пропозицій стосовно вдосконалення законодавства у частині посилення відповідальності роботодавців за здоров’я своїх працівників; формування переліку осіб, що належать до груп підвищення ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування».

В першому варіанті в розділі «Виконання» було зазначено 8 інформаційних листів за темою та 9 методичних рекомендацій. У другому варіанті — ця інформація була вилучена та до перевірки не надані відповідні матеріали.

2. «Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медика-санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями».

В першому варіанті в розділі «Виконання» наведені цифрові значення загальної захворюваності деяких окремих локалізацій пухлин, виявлених в Україні в окремі роки без будь-якої послідовності, при цьому, за деякими локалізаціями (злоякісні новоутворення шлунка, ободової кишки, прямої кишки та анусу, підшлункової залози) взагалі не вказано за які роки наведені дані.

У другому варіанті в цьому розділі з’явився запис: «Співробітниками НІР в рамках партнерської програми» «Рак виліковний» за проектом благодійного фонду Рената Ахметова «Розвиток України» мобільна жіноча консультація». Наведене не пояснює чи жіноча консультація створена, чи функціонує, якщо функціонує то протягом якого часу? Зовсім не вказано яким чином забезпечується раннє виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я. Найменування заходу не відповідає по суті розділу «Виконання».

3. «Запровадження скринінгових програм в роботі лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози та інших локалізацій; використання електронних, систем цитологічного скринінгу».

В розділі «Виконання» зазначено, що видано 8 методичних рекомендацій за тематикою, 2 інформаційні листи, 7 посібників та монографій. Перевіркою відповідності по суті встановлено, що:

за наданим списком жодна з методичних рекомендацій не відноситься до скринінгових програм;

методичні рекомендації, що зазначені в наданому списку за №3 та №4 ідентичні за назвою «Цитологічна діагностика дисплазій епітелію і плоскоклітинного раку шийки матки з визначенням ядерцевоутворюючих регіонів хромосом», мають один рік видання (2012) і однакову кількість сторінок — 20с:

у різній послідовності розміщені деякі автори;

інформаційні листи за їх назвою та змістом не мають нічого спільного з запровадженням скринінгових програм;

із 7 посібників та монографій, які зазначені в розділі «Виконання» до найменування розділу має відношення тільки один посібник для лікарів, що значиться за №3 «Цитологический скрининг рака шейки матки», всі інші до заходу стосовно запровадження скринінгових програм не мають ніякого відношення;

дані, що підтверджують створення у регіонах електронних систем цитологічного скринінгу в Інституті відсутні та для перевірки не надані.

4. «Закінчення роботи з формування в лікувально-профілактичних та закладах охорони здоров’я, що надають допомогу онкологічним хворим, мережі мамологічних кабінетів та дооснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою».

Інформація щодо необхідності кількості мамологічних кабінетів в Україні, в Інституті раку відсутня та до перевірки не надана.

Дані про створення мамологічних кабінетів базуються тільки на даних, представлених звітом з регіонів, при цьому, про їх наявне функціонування відомості відсутні, показники їх функціонування відсутні.

Аналіз кадрового складу лікарів, що працюють в мамо логічних кабінетах загальної лікувальної мережі, в Інституті відсутній та до перевірки не наданий.

5. «Закінчення роботи з формування в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, що надають допомогу онкологічним хворим, мережі кабінетів патології шийки матки та дооснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою та виробами медичного призначення».

Інформація стосовно необхідної кількості кабінетів патології шийки матки в Україні, в Інституті відсутня. В розділі «Виконання» вказано — фактично створено кабінетів патології шийки матки 513. Ці данні базуються на результатах звітів, отриманих з регіонів. Інші дані про їх наявне існування в Інституті відсутні. Показники їх функціонування, кадрового складу персоналу, та оснащення зазначених кабінетів лікувально-профілактичною апаратурою в Інституті відсутні та до перевірки не надані.

6. «Утворення на базі Національного інституті раку Центру раку репродуктивної системи для здійснення організаційно-методичного керівництва заходами щодо своєчасного виявлення злоякісних новоутворень».

В розділі «Виконання» вказано, що на базі Інституту створена робоча група по організації роботи центру. На запит щодо надання наказ) про її створення документи до перевірки не надано.

7. «Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань».

У розділі «Виконання» вказано, що створено 6 роликів соціальної реклами для трансляції по телебаченню. Інформація відносно назви ролику, каналу, по якому вони транслювались, і дати трансляції — до перевірки не надана. Крім того, зазначено 2662 освітніх брошури про рак та його попередження. 732 освітньо-інформаційних плакати про попередження онкологічних захворювань, 14 розроблених навчальних курсів з питань профілактики — інформація про них відсутня і до перевірки не надана.

8. «Залучення державних телерадіокомпаній до створення щомісячних теле- та радіопередач з питань профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях».

У розділі «Виконання» вказано: підготовлено 130 телепередач, 41 радіопередачу, 426 тематичних публікацій і матеріалів у періодичних друкованих виданнях — інформація про них не надана до перевірки.

9. «З метою вдосконалення механізму надання онкологічної допомоги населенню забезпечити виконання Національним інститутом раку його функцій як головної установи у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями, утворити міжрегіональні онкологічні центри».

Інформація щодо створення міжрегіональних онкологічних центрів в Інституті відсутня та до перевірки не надана.

10. «Розробка та видання пам’ятки для онкологічного хворого».

У розділі «Виконання» вказано: розроблено та видано 20 пам’яток для онкологічних хворих за нозологічними формами злоякісних новоутворень.

Інформація, щодо розроблених і виданих Інститутом таких пам’яток відсутня і до перевірки не надана.

11. «Продовження роботи з утворення хоспісів у регіонах для паліативного лікування невиліковних хворих з можливістю пере профілювання закладів охорони здоров’я».

У розділі «Виконання» вказано, що існує 21 хоспіс для онкологічних хворих з кількістю ліжок 550.

Інформація щодо необхідної кількості хоспісів для онкологічних хворих і кількості ліжок у хоспісах в Інституті відсутня. Дані щодо створення хоспісів взяті з представлених звітів з регіонів, в яких зазначено, що створено 25 хоспісів. Достовірні дані відносно їх функціонування, умов, за яких вони функціонують, кадрового складу медичного персоналу в Інституті відсутні і до перевірки не надані.

12. «Розробка стандартів надання паліативної допомоги хворим е умовах хоспісів».

Стандарти паліативної допомоги та будь-які документи, що підтверджують розробку локальних протоколів, клінічних настанов, в Інституті відсутні і до перевірки не надані.

13. «Утворення амбулаторних кабінетів протибольової терапії та виїзних бригад для надання допомоги онкологічно хворим в амбулаторних умовах та їх лікування вдома».

У розділі «Виконання» вказано, що створено 6 амбулаторних кабінетів протибольової терапії. Згідно з інформацією регіонів, наданою до МОЗ України, створено 144 кабінети протибольової терапії та виїзних бригади. Дані щодо їх існування, штатного розкладу, обладнання кабінетів протибольової терапії та виїзних бригад в Інституті відсутні і для перевірки не надані.

Довідка про перевірку питання — додаток 2.

Реалізація окремих визначених Статутом
напрямів діяльності

Управління якістю медичної допомоги

В НІР не запроваджено скоординовану систему забезпечення та контролю якості медичної допомоги.

Відділення управління якістю медичної допомоги онкологічним хворим представляє єдиний працівник, старший науковий співробітник науково-дослідного відділення Журбенко А.В., яка має освіту за спеціальністю технологія хлібу, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.

Медична рада НІР (далі — МР) створена з порушенням вимог наказу МОЗ України від 06.08.2013 № 693 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги», склад та положення про МР не відповідають чинному законодавству. Кількісний склад МР — 51 осіб є надто великим, не визначено функції кожного з членів МР.

Діяльність створеної МР має формальний характер. Висновки та протоколи засідань МР не містять рекомендацій щодо Практичного удосконалення управлінських заходів, спрямованих на поліпшення якості надання медичної допомоги та зниження летальності в закладі.

Затверджені наказом НІР критерії оцінки якості роботи лікарів не заслуховуються на засіданнях МР.

Розроблені у ряді відділень НІР критерії якості медичної допомоги не підлягають системній оцінці, що свідчить про відсутність роботи щодо удосконалення певних ланок надання медичної допомоги та вжиття керівництвом НІР управлінських заходів.

Не відпрацьовано алгоритм співпраці НІР з іншими закладами охорони здоров’я, які надають онкологічну допомогу хворим на території України з якими НІР має співпрацювати у межах покладених на нього функцій.

На неналежному рівні метрологічне забезпечення.

Так, значна частина приладів вимірювальної техніки (апарати УЗД — 11 шт, кардіомонітори — 12 од., ваги — 15 од., лабораторні гирі — 34 од., секундоміри — 7 од., реограф — 1 од., дозатори піпеткові — 13 од.) не пройшли метрологічної повірки, що є порушенням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Довідка про перевірку питання — додаток 3.

Надання медичної допомоги відповідній категорії пацієнтів не охоплює належним чином напрями профілактики та реабілітації.

Профілактична робота в Інституті не ведеться, за виключенням відділення онкогінекології.

Так, публікації з профілактики та реабілітації онкологічних хворих у 2011- 2013 роках, матеріали щодо розробок на корисну модель та винахід переважно стосуються питань діагностики або лікування. Відповідних матеріалів щодо впровадження заходів з профілактики онкологічних захворювань та реабілітації онкологічних хворих не представлено.

Комісії не було надано підтверджуючих документів щодо системної роботи Інституту із розробки заходів первинної, вторинної та третинно;

профілактики онкологічних захворювань та їх впровадження у роботу закладів охорони здоров’я.

Робота із розробки заходів психологічної та соціальної реабілітації онкологічних хворих в Інституті не здійснюється.

Встановлена неналежна організація лікувального процесу.

В деяких випадках контроль за температурою тіла стаціонарних хворих не проводиться.

Не ведеться робота з обліку побічної дії лікарських засобів.

Згідно з наказом директора НІР від 03.09.2012 № 141-кн ангіографічні дослідження проводяться на апараті «Clinomat» 2011 року випуску, який несертифікований на предмет виконання такого дослідження.

Зокрема, на даному апараті обмежена рухомість, відсутня можливість виконання якісних серійних ангіограм, відсутня функція дігітальної субстракції, що не дає можливості об’єктивно оцінити стан захворюваності та вірно встановити діагноз хворому.

Встановлені порушення правил ведення первинної медичної документації.

Так, в медичних картах амбулаторних хворих не описується повнота консультативного огляду, відсутні дані обстеження та план лікування, відсутні записи у частині «Сигнальні позначки» та «Листок запису заключних (уточнених) діагнозів».

У первинній медичній документації відсутні дані щодо згоди хворого на використання його персональних даних.

В змістовній частині медичної карти амбулаторного хворого мінімізований опис анамнезу, скарг, об’єктивного статусу, огляду, рекомендованого плану обстеження, результатів лабораторно-діагностичних процедур та діагнозів. В представлених амбулаторних картах огляд хворого взагалі відсутній, що в свою чергу не дає можливості оцінити якість проведеного обстеження та обґрунтованості лікарських призначень.

Формальне оформлення записів лікарів у первинній медичній документації (анамнез, щоденники, виписний епікриз, тощо) — від 10 до 90% (відділення пухлин органів черевної порожнини та за очеревинного простору, відділення онкогематології, відділення пластичної та реконструктивної онкоурології).

Довідка про перевірку питання — додаток 4.

Перевірка локальних клінічних протоколів надання медичної допомоги в Національному Інституті Раку

Всі представлені локальні протоколи оформлені за формою, що не відповідає затвердженій наказом МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» та не погоджені МОЗ України.

Крім того, локальні протоколи надання медичної допомоги в Інституті розроблені не по всіх локалізаціях.

Так, відсутні протоколи надання медичної допомоги хворим з тімомами, злоякісною мезотеліомою плеври, тонкого кишківника, відсутній протокол надання локальної медичної допомоги хворим з гематологічними ускладненнями, відсутні локальні протоколи по всіх нозологічних одиницях у відділенні хіміотерапії солідних пухлин.

Структура протоколів не відповідає затвердженій відсутні розділи профілактики — у 46 протоколах, реабілітації — у 3 протоколах, маршруту хворого — у 27 протоколах, індикаторів якості лікування — у 17 протоколах. В локальних протоколах відсутні терміни виконання індикаторів якості лікування та виконавці по кожному індикатору, що порушує додаток 9 наказу МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України». У 26 протоколах відсутні підписи всіх укладачів. Виявлені численні помилки змісту локальних протоколів.

Аналіз роботи комісії Національного Інституту раку з контролю за якістю лікування хворих та дотримання стандартів діагностики та лікування онкологічних хворих у 2011-2014 роках, контроль за роботою якої згідно з вимогами наказу НІР від 24.10.2012 № 162-кн виконує директор Інституту раку І.Б. Щепотін, показав недбале ведення документації:

неправильну назву відділень НІР;

відсутність затвердженого положення про вищезазначену комісію;

відсутність підписів під аналітичними довідками, а в ряді випадків і самих аналітичних довідок;

відсутність взаємозв’язку між індикаторами якості надання медичної допомоги, представленими в локальних протоколах НІР та показниками якості медичної допомоги, проаналізованої комісією по контролю за якістю лікування НІР;

не проаналізована велика кількість індикаторів якості локальних протоколів за 2011-2013 роки, що свідчить про формальність проведення засідань комісії і відсутність інтересу до виконання локальних протоколів Національного Інституту раку;

не проводилось перевірок відділення пухлин шкіри та м’яких тканин.

Довідка про перевірку питання — додаток 5.

Організація та проведення клінічних випробувань лікарських засобів.

Перевіркою клінічних випробувань (далі — КВ) були виявлені наступні порушення:

у відділенні онкогематології досліджувані лікарські засоби зберігаються з порушенням вимог інструкцій спонсора КВ, а саме: не ведеться температурний контроль;

у відділеннях онкогематології. консервативних методів лікування. пластичної та реконструктивної онкоурології та пухлин шкіри та м’яких тканик досліджувані лікарські засоби виписують та отримують з аптеки НІР.

реєструють у вхідному журналі відділу старші медичні сестри, які не входять до групи дослідників;

у відділенні дитячої онкології 24.04.2014 (у період втрати чинності Акредитаційного сертифікату) розпочато КВ, до якого залучений 1 пацієнт.

Положення щодо роботи Етичної комісії НІР (далі — ЕК) не підписане Головою та секретарем ЕК, не відображають функціональні обов’язки ЕК. Так, наприклад, у Положенні відсутній розділ щодо можливості розгляду ЕК дисертаційних робіт та науково-дослідних робіт.

Заява на попередній розгляд проекту в галузі медичних і біологічних наук із залученням людей, як суб’єктів дослідження, не затверджена керівником НІР.

ЕК не розроблено стандартні операційні процедури щодо упорядкування її роботи.

Обліково-медична документація ведеться не чітко, а саме: реєстрація вхідної документації ведеться на електронному’ носії, на якому вносяться не всі дати надходження документів для розгляду на засіданнях комісії, журнал вихідної документації відсутній, що унеможливлює аналіз дотримання терміну розгляду документів згідно з вимогами нормативних актів.

Під час роботи Комісії до Голови Комісії 11.06.2014 звернувся із заявою пацієнт Папташевський В. В., 1982 року народження. Відповідно до заяви пацієнту запропонували прийняти участь у КВ, але обстеження ПЕТ/КТ та лікарські засоби для проведення 5 та 6 курсу хіміотерапії пацієнт мав придбати за власні кошти.

Пацієнт був госпіталізований в НІР 26.05.2014 у відділ онкогематології з приводу лімфоми. Протягом всього періоду перебування в НІР пацієнт був обстежений: ЕХО КГ, ФГДС (ФГДС була проведена 11.06.2014, під час якої у пацієнта була виявлена язва 12 палої кишки 1,5 см, покрита фібрином).

В історії хвороби № 6367 зазначено, що пацієнту рекомендовано обстеження ПЕТ/КТ, яке він мав пройти.

05.06.2014 пацієнту був введений порт-катетер для проведення хіміотерапії. 06.06.2014 проведений консиліум та призначено препарат ритуксимаб 50 мг № 1 та 100 мг № 2 (із аптеки НІР). Водночас, в історії хвороби не зазначено, чи вводився призначений препарат.

Пацієнт звернувся до Голови комісії з приводу того, що йому запропонували прийняти участь у КВ та надали інформацію про випробування та форму інформованої згоди. КВ: «Рандомізоване, відкрите, мультицентрове порівняльне дослідження 3 фази з двома групами для оцінки ролі променевої терапії на область середостіння після ритуксимаб-вмісної хіміотерапії у пацієнтів з вперше діагностовано первинною медіастинальною великоклітинною В-клітиною лімфомою (ПМВКЛ)» код протоколу IELSG, версія протоколу 1.0 — 24.10.2011. Відповідальний дослідник — Крячок I.A.

Слід відмітити, що дане дослідження не було зазначено в переліку КВ, які проводяться в НІР за період з 2008 до теперішнього часу.

Протокол КВ розглядався на засіданні ЕК НІР 31.10.2012 (протокол засідання ЕК від 31.10.2012 № 42).

Оскільки у даному КВ не застосовується досліджуваний лікарський засіб, а проводиться оцінка впливу променевої терапії при застосуванні тільки стандартної терапії лікування великоклітинною лімфомою, Державний експертний центр МОЗ України (далі — Центр) після розгляду матеріалів надав лист від 05.11.2012 № 16/1145/к, в якому зазначено, що дане КВ розглядається як неінтервенційне, тому не потребує проведення експертизи у Центрі.

Згідно з наданим Протоколом ініціатором та клінічним координатором даного КВ є представники закордонних компаній Італії, Великої Британії, Канади, Швейцарії, при цьому, не зазначено які саме компанії чи установи.

В історії хвороби інформація щодо проведення процедури отримання інформованої згоди відсутня. Крім того, відсутнє обґрунтування критеріїв включення пацієнта до даного клінічного випробування.

Слід звернути увагу на наявність договору страхування страхової компанії HDI страхування: «Договір страхування відповідальності перед третіми особами щодо нанесення шкоди їх життю та здоров’ю під час проведення клінічного випробування» від 01.11.2012 №15-000720-491. В якості Страхувальника виступає Інститут онкології Південної Швейцарії Лікарня Сан-Джованні (СН 6500 Беллінцова, Швейцарія. Президент — Франко Каваллі).

Згідно з умовами протоколу КВ усі пацієнти мають пройти обстеження ПЕТ/КТ в сертифікованій лабораторії (зі слів відповідального дослідника це лабораторія Всеукраїнського центру радіохірургії, розташована в клінічній лікарні «Феофанія»).

Відповідно до наданого договору страхування (п.7.2) кількість осіб, які мають бути залучені до КВ та відповідно мають страхове покриття становить 10 осіб. Термін дії договору з 01.11.2012 до 31.10.2015. Тобто, пацієнти, які залучені до даного дослідження застраховані. При цьому, інформація щодо страхування пацієнтів, № договору страхування, адреси та місцезнаходження страхової компанії, а також місцезнаходження та контакти Голови або секретаря ЕК НІР відсутня у формі інформованої згоди, яка надається пацієнтам, що є порушенням вимог наказу МОЗ України від 16.02.2009 № 95 «Настанова. Лікарські засоби. Належна клінічна практика» в розділі надання інформації про КВ та проведення процедури отримання інформованої згоди.

Довідка про перевірку питання — додаток 6.

Використання лікарських засобів.

Перевіркою медичної документації та заяви Гальчук В.Г. встановлено, що хворій Гальчук О.В. (1959 р.н.) з діагнозом «Нейросаркома правої сідниці Т0 б N0 MG-З III стадії, стан після комбінованого лікування, пролонгація морбі, (метастази в пульмонум) ІІ клінічна група» був призначений дороговартісний лікарський засіб «Доцетактін», який був придбаний за кошти хворої.

Згідно зі списком лікарських засобів, які є в аптеці лікарні, зазначений лікарський засіб є та був на момент призначення його в наявності, як такий що придбаний за бюджетні кошти.

Водночас, відповідно до письмового пояснення завідувача внутрішньолікарняної аптеки Стадник Н.В. заявка від головної медичної сестри відділення пухлин м’яких тканин щодо отримання безкоштовного лікарського засобу «Доцетактін» для лікування хворої Гальчук О.В. не надходила.

Разом з тим, згідно з письмовим поясненням лікуючого лікаря Бойчука С.І. зазначений лікарський препарат в момент перебування хворої Гальчук О.В. (з 12.05.2014 по 21.05.2014 та з 02.06.2014 по 11.05.2014) на стаціонарному лікуванні у відділенні пухлин м’яких тканин HIР був відсутній, що не відповідає дійсності.

Крім того, станом на 31.05.2014 в наявності було 252 флакони, а станом на 10.06.2014 — 211 флаконів лікарського засобу «Доцетактін».

Разом з тим, у листку лікарських призначень (історія хвороби № 6631) виявлено факт призначення лікарських засобів «розчин Рингера», «Ресорбілат», «Дексалгін», «Осітрон» після виписки хворого. Так, хвора Гальчук О.В. 10.06.2014 виписалась зі стаціонарного лікування, а 11.06.2014 зафіксовано призначення вказаній хворій зазначених лікарських засобів. Довідка про перевірку питання — додаток 7.

Здійснення науково-дослідної діяльності

Про погіршення стану наукової діяльності свідчить, зокрема:

зменшення протягом 2008 — 2014 років кількості здійснених фундаментальних науково-дослідних робіт;

виконання у період з 2008 року лише 1 ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи;

не виконання науково-дослідних робіт на основі господарських договорів;

невисокий рівень наукових публікацій (індекс Гірша за Scopus) співробітників HIР: директор НІР, професор Шепотін І.Б. — 8 (за час роботи в НІР — 1); заступник директора з наукової роботи, професор Крячок I.A. — 3;

професор Стаховський Е.О. — 1;

оформлення неналежним чином первинної документації з виконання науково-дослідних робіт;

зменшення кількості наукових співробітників із 119 до 105 осіб, у т.ч. кандидатів наук з 46 до 31;

зменшення на 9% питомої ваги наукових співробітників із науковим ступенем (з 61,3% до 52,3%);

зменшення кількості засідань спеціалізованої вченої ради із 7-8 до 3-4 на рік, розглянутих на них дисертаційних робіт — з 11-10 до 4-6;

навчання за період 2008-2014 роки у клінічній ординатурі НІР лише 4 осіб.

Довідка про перевірку питання — додаток 8.

Стан правового забезпечення та ведення претензійно-позовної роботи

Встановлені такі порушення:

У структурі НІР відсутня юридична служба, що є порушенням вимог пунктів 2 — 5 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1040 (далі — постанова КМ України № 1040).

Посадові інструкції юрисконсульта І категорії та провідного юрисконсульта відділу кадрів в частині «Кваліфікаційні вимоги» не відповідають вимогам наказу Міністерства праці та соціальної політики від 29 грудня 2004 р. № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» та постанові КМ України № 1040.

Водночас, Положення про Відділ кадрів, до складу якого зараховані юрисконсульти (згідно зі штатним розкладом, структурою, наказами, посадовими інструкціями тощо) не містить норм про юридичну службу, що є порушенням вимог постанови КМ України № 1040.

Жоден з юрисконсультів не підвищував свій кваліфікаційний рівень знань, що є порушенням директором НІР Щепотіним І.Б. умов підпункту 10 абзацу 2 пункту 2.2. Контракту від 07.06.2010 р. № 531.

Провідного юрисконсульта Каліман В.Г. не ознайомлено з наказом про прийняття на роботу.

Не розроблене та не погоджене з МОЗ України положення про претензійну та позовну роботу, що є порушенням вимог наказу МОЗ України від 15.04.2014 № 268 «Про удосконалення претензійної та позовної роботи в МОЗ України».

Про відсутність контролю за судовими рішеннями свідчить, зокрема:

В журналах обліку позовних заяв, які розпочаті лише 01.01.2014 р., неможливо з’ясувати об’єктивну кількість судових справ.

Рішенням Голосіївського районного суду міста Києва у справі № 1-18/10 р., яке набрало законної сили 13.09.2010 р. стягнуто з Бориса Б.О. на користь НІР відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 96 293 грн. Виконавчий лист на примусове виконання рішення Голосіївським районним судом м. Києва видано 23.04.2010 р.

Заява про відкриття виконавчого провадження до Відділу державної виконавчої служби Святошинського районного управління юстиції у місті Києві, інститутом направлена лише 29.05.2014 р.

На момент проведення перевірки виконавче провадження по примусовому виконанню рішення не відкрито.

Інфляційне збільшення заборгованості (з урахуванням офіційного індексу інфляції за період зволікання НІР із зверненням вироку/рішення до примусового виконання) склало 20 319, 32 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.01.2014 у справі № 910/20979/13 зобов’язано стягнути з HIP на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Медінжиніринг» 750 200 грн. основного боргу, 28425,95 грн. річних та 15572,52 грн. судового збору.

Зазначене рішення в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України, НІР не оскаржувалось.

Разом з тим, рішенням суду, постановою Відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції у місті Києві від 28.02.2014 р. відкрито виконавче провадження № 42252685, в рамках якого 28.02.2014 р. накладено арешт на все майно НІР та оголошено заборону на його відчуження.

Відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на все рухоме майно НІР накладено арешт.

Крім того, про зазначене рішення НІР не повідомляв МОЗ України, що позбавило можливості реалізувати свої процесуальні права в порядку, визначеному процесуальним законодавством.

Також у провадженні Господарського суду міста Києва перебувала справа № 910/4474/14 за позовом Управління державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві про стягнення з НІР 2 259,15 грн. заборгованості за надані послуги з охорони відповідно до договору від 28.01.2013 №8/172.

Відповідачем НІР сума боргу в розмірі 2259,15 грн. сплачена позивачу відповідно до платіжного доручення від 20.03.2014 р. № 261.

Ухвалою Господарського суду міста Києва припинено провадження у справі № 910/4474/14.

Додатково стягнуто з НІР на користь Управління державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві 1 827,00 грн.

Рішенням Господарського суду місті Києва від 28.01.2014 р. задоволено позов Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві до НІР, з якого стягнуто на користь Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві 2 581,50 грн заборгованості, та 1 720,50 грн. витрат зі сплати судового збору.

Рішення в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України, не оскаржувалось.

Платіжним дорученням № 65 від 20.03.2014 р. зазначена сума Інститутом була сплачена.

У зв’язку з відкриттям кримінальних справ, які порушені за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Медсервіс-Партнер» за попередньою змовою зі службовими особами НІР (кримінальна справа № 70-554) та відносно Дехтяра О.Ф., за ознаками злочину передбаченого частиною першою статті 265 КК України шодо незаконного поводження з радіоактивними матеріалами, (кримінальна справа № 20-4043), комісії не надано відповідних документів для їх ознайомлення у зв’язку з їх виїмкою.

Довідка про перевірку питання — додаток 9.

Перевірка дотримання законодавства про працю та прав працівників

Встановлені порушення трудового законодавства. Так, вибірковою перевіркою встановлено 5 випадків включення до складу операційних бригад лікарів, які напередодні протягом 24 годин працювали та/або чергували по клініці Інституту (відповідно до графіку чергувань та табелів обліку робочого часу), а наступного дня виконували хірургічні втручання (відповідно до протоколів оперативних втручань та історій хвороб), при цьому не отримуючи наступного дня відпочинку та без відповідних відміток в табелях обліку робочого часу.

Зазначене є порушенням, зокрема, статті 59 КЗпП України, допущене Директором Інституту І.Б. Щепотіним, який відповідно до підпунктів 5 та 11 абзацу 2 пункту 2.2. Контракту від 07.06.2010 р. № 531 повинен вживати заходів по створенню в кожному структурному підрозділі установи на кожному робочому місці працівника установи, умов праці відповідно до вимог законодавства, а також забезпечення додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці та несе відповідальність за стан нормування праці в установі.

Довідка про перевірку питання — додаток 10.

Стан дотримання санітарного законодавства.

Зокрема, у зв’язку з будівництвом радіологічного корпусу на території Інституту знесена будівля патолого-анатомічного відділення, що є

порушенням вимог СанПіН 5179-90 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», ДБН В.2.2.-10-2001 «Заклади охорони здоров’я».

Частина приміщень Інституту не відповідає санітарним нормам та правилам щодо набору та їх площі, наприклад, нормативна площа на 1 ліжко (не менше) 7 м2, у палатах відділень клініки № 1, клініки № 2 знаходиться більше 4 ліжок (від 5 до 8 ліжок), що є порушенням вимог СанПіН 5179-90 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», ДБН В.2.2.-10-2001 «Заклади охорони здоров’я», розділу ІІ «Стационары» «Пособие по проектированию учреждений здравоохранения» (к СНиП 2.08.02-89).

Встановлені порушення вимог СанПіН 5179-90 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», а саме:

 • в частині не відповідності покриття підлоги його функціональному призначенню (паркет) в рентген кабінеті поліклініки (кабінет № 716), в якому проводяться інвазивні втручання без погодження із санепідслужбою, та до якого тимчасово переведено відділення інтервенційної радіології у зв’язку з проведенням капітального ремонту в будівлі клініки № 1, і не дає можливості якісно проводити дезінфекцію приміщення, що також є порушенням вимог ДБН В.2.2.-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»;
 • розділу 6 в частині відсутності витяжної вентиляції з механічним спонуканням в приміщеннях відділень клініки № 2 (не передбачена) та у відділеннях клініки № 1 (не функціонує, не проводяться поточні ремонти та очистка систем вентиляції);
 • в частині не обладнання водопровідними кранами з механізмом ліктьового способу приведення в дію рукомийників у процедурних кабінетах корпусів № 1 та № 2 (відділення хіміотерапії солідних пухлин, відділення пухлин голови та шиї);
 • в частині відсутності захисної арматури на більшій частині приладів денного освітлення у корпусі № 2;
 • в частині не здійснення медичними працівниками заміни на чисті медичних халатів після виходу в них на вулицю.

Довідка про перевірку питання — додаток 11.

Стан кадрового забезпечення.

Встановлено відсутність дієвого контролю за кадровим забезпеченням. Так, з часу призначення директора НІР Щепотіна І. Б. і до моменту проведення перевірки було втрачено кадровим потенціал в розмірі близько 117 фахівців високого рівня: професорів — 6, докторів медичних наук — 5, кандидатів медичних наук — 26, наукових співробітників — 34 та лікарів — 52:

п/п Фахівці 2008 2009 2010–2014
1. Професор 4 1 1
2, Д. мед. наук 2 3
3. К. мед. наук 7 4 15
4. К. біол. наук 2
5. К. техн. наук 2
6. К. соц. наук 1
7. Наукові співробітники 22 2 10
8. Лікарі 16 9 27
Разом: 42 19 54

Директором НІР не дотримуються положення Статут) в частині питань кадрового забезпечення, що призвело до низки порушень трудового законодавства, зокрема вимог статті 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», наказів МОЗ України від 12.08.09 р. № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я», від 19.12.1997 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», від 23.11.07 р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», від 17.03.1993 р. № 48 «Про порядок направлення на стажування і їх наступного допуску до лікарської діяльності», від 29.03.2002 р. № 117 «Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» в частині допуску до медичної практики лікарів та середнього медичного персоналу без відповідного підвищення кваліфікації.

Встановлена невідповідність єдиним кваліфікаційним вимогам медичних працівників, зокрема, у заступника директора з наукової роботи Крячок I.A. термін дії сертифіката лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Онкологія» закінчився 14.05.2014.

Крім того, Крячок І.A. та Стаховський Е.О. у 2008 році призначені на посади заступників директора з наукової роботи НІР без погодження з МОЗ України, а також за відсутності сертифікатів лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», які отримані лише 31.05.2012 р. та 26.10.2012 р., що є порушенням вимог наказу МОЗ України від 29.03.2002 №117 «Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я».

Завідувач відділення хіміотерапії солідних пухлин Сивак Л.A. отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Онкологія» 17.05.2010 р. № 1352, а посвідчення про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Онкологія» 26.10.2010 р. № 2228 без відповідного стажу роботи за зазначеною лікарською спеціальністю в НІР.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Сидоренко К.Д. не атестований з 19.12.2013 р., а завідувач відділення функціональної діагностики Бобро І.В. не атестована з 11.05.2009 р. При цьому, зазначені особи не переведені на посади лікарів-стажистів.

При проведенні аналізу хірургічної діяльності з’ясовано, що в НІР проводяться хірургічні втручання із застосуванням лапароскопічної техніки. Робота на зазначеному обладнанні потребує відповідних навиків та наявності у лікаря сертифіката спеціаліста за спеціальністю «Ендоскопія». Слід зазначити, що такі сертифікати відсутні у осіб, що проводять лапароскопічні хірургічні втручання.

Крім того, встановлені випадки зарахування директором НІР на посади лікарів-спеціалістів осіб без проходження курсів спеціалізації за відповідною спеціальністю, зокрема на посади наукових співробітників науково-дослідного відділення пухлин органів черевної порожнини та зачеревного простору зараховані Махмудов Д.Е. та Бурлака A.A., які за фахом являються лікарями-онкологами, а також на посади лікарів — хірургів — онкологів, у яких відсутня первинна спеціалізація за спеціальністю «Хірургія» або «Онкохірургія».

Також виявлено факти призначення на наукові посади осіб, які не мають вищої медичної освіти.

Так, посаду старшого наукового співробітника науково-дослідного відділення управління якістю медичної допомоги онкологічним хворим займає Журбенко A.B., яка за спеціальністю технолог хлібу, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.

Посаду провідного наукового співробітника науково-дослідного відділення епідеміології раку з національним канцер-реєстром займає Гулак Л.О., яка 25.06.1977 р. здобула спеціальність ядерна фізика, кваліфікація — викладач фізики.

Посаду наукового співробітника науково-дослідного відділення координації наукових досліджень, впроваджень та захисту прав інтелектуальної власності та підготовки кадрів займає Доля Ю.О., яка 16.06.2006 р. здобула спеціальність перекладач (німецька, англійська мови) за кваліфікацією — магістр філології, перекладач німецької та англійської мов, викладач.

Ряд медичних сестер своєчасно не підвищили свою кваліфікацію: Кожуховська А.О., Лаврик Ю.О., Сладка H.A., Бородавка Н.Б. тощо.

Посадові інструкції працівників Інституту не відповідають вимогам наказу Міністерства праці та соціальної політики Украї­ни від 29.12.2004 р. № 336 та містять такі порушення:

у відділенні пухлин органів грудної порожнини з рентген-хірургічним кабінетом — не зазначена дата затвердження посадової інструкції;

у відділенні пластичної та реконструктивної онкоурології — з посадовими інструкціями не ознайомлені співробітниками відділення;

у поліклінічному відділенні консультативної поліклініки — у посадових інструкціях не передбачено місце для підпису співробітників, не ознайомлені співробітники відділення та відсутня дата затвердження посадової інструкції.

у відділеннях онкогінекології, дитячої онкології, ендоскопічному відділенні, бактеріологічній лабораторії, відділенні трансфузіологїї, клініко-діагностичній лабораторії — відсутні положення про відділення.

Наявна неукомплекгованість НІР медичними працівниками.

Укомплектованість закладу лікарями становить 80%, а молодших спеціалістів з медичною освітою становить 75%.

Особові справи оформлені неналежним чином, зокрема відсутні ксерокопії окремих документів, що посвідчують особу — працівника (паспорт), або документи про освіту або підвищення кваліфікації, згоди на обробку та використання персональних даних працівників НІР, що є порушенням вимог наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5 «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів, державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів».

На всіх наказах, окрім наказів про застосування заходів дисциплінарного стягнення, відсутні підписи працівників НІР щодо ознайомлення з ними.

Підстави до всіх наказів зберігаються в окремих папках, які підписані в довільному порядку без проставлення номенклатурного номера, так як номенклатура у відділі кадрів відсутня.

При оформленні наказів про надання відпусток не зазначається норма закону, відповідно до якої надається та чи інша відпустка, не вказується повністю період робочого року, за який надається щорічна основна відпустка.

Відсутній узагальнений графік відпусток працівників НІР, але є окремі графіки відпусток по структурним підрозділам НІР, в деяких з них відсутні підписи завідуючих відділень та старшої медичної сестри, що є порушенням вимог статті 79 КЗпП України та Закон України «Про відпустки».

Встановлені порушення Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 р. № 1912, в частині відсутності письмової згоди кандидатів, індивідуальних планів і звітів про виконану роботу та не відповідності встановленій формі списків осіб, зарахованих до кадрового резерву.

Відсутні відмітки щодо ознайомлення працівників НІР з наказами про прийняття на роботу, про звільнення та з правилами внутрішнього трудового розпорядку і Колективним договором.

Довідка про перевірку питання — додаток 12.

Організація та здійснення державних закупівель

Встановлені порушення проведених державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

Так, закупівля медичного обладнання проводиться без врахування пропозицій профільних завідувачів відділень НІР (або їх ігнорування), а закуповується з гіршими характеристиками.

До 18 травня 2013 р. в НІР був відсутній затверджений Порядок формування номенклатури лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповувалися Інститутом, медико — технічних вимог до них, визначення їх кількості та орієнтовної вартості.

Відповідно до підпункту 1.1. положення про Комісію з розробки вихідних даних для закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення, затвердженого наказом НІР від 18.05.2013 № 96-кн вихідні дані оформлюються протоколом комісії за формою, згідно з додатками, проте, будь-які форми додатків до цього наказу відсутні, зокрема форма протоколу комісії, яким оформлюються вихідні дані.

Відповідно до наданих копій документів за 2012 рік, закупівля онкопрепаратів здійснювалася на підставі доповідної або рапорту головного лікаря Ляльки І.Ю. на ім’я директора НІР Щепотіна І.Б. щодо нагальної потреби в закупівлі лікарських препаратів для забезпечення лікувального процесу. До доповідної або рапорту прикладалися технічні вимоги або технічне завдання на закупівлю, в яких зазначалися міжнародна назва лікарського засобу, форма випуску, дозування, кількість, орієнтовна ціна, сума.

Проте в наданих документах відсутнє будь-яке обґрунтування підстави для формування номенклатури лікарських препаратів та медичних виробів, передбачених до закупівлі, медико-технічні вимоги до них, обґрунтування визначення їх кількості та вартості. Також відсутні будь-які протоколи засідань щодо опрацювання зазначених питань.

Відповідно до наданих копій документів за 2013-2014 рр. закупівля інших лікарських засобів та медичних виробів здійснювалася на підставі рапорту головного лікаря, голови комісії з розробки вихідних даних Ляльки І.Ю. на ім’я директора НІР Шепотіна І.Б., в якому зазначається, що закупівля проводиться на основі заявок завідуючих відповідних за профілем відділень, на підставі яких сформований та затверджений перелік лікарських засобів до закупівлі.

Однак, завідувач відділення інтенсивної терапії НІР Сидоренко К.Д. заперечив даний факт оскільки, обладнання для реінфузії крові та апарату ШВЛ для транспортування хворих, яке планувалось придбати, за своїми характеристиками було низької якості та не відповідало сучасним вимогам. Про зазначене заперечення він описав у висновках, адресованих до комісії з конкурсних торгів НІР. Проте, його зауваження не були прийняті до уваги та був придбаний апарат з гіршими характеристиками.

Також, в протоколах Комісії відсутні будь-які посилання щодо відповідності предметів закупівлі до відповідних нормативних актів та вимог.

Також, Порядком підготовки та погодження рішення Комісії з розробки вихідних даних для закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення не визначено яким чином Комісією проводиться перевірка відповідності предметів закупівлі до відповідних нормативних актів та вимогам і чи проводиться така перевірка взагалі.

Крім того, жодним рапортом, доповідною чи протоколом Комісії не визначені вимоги щодо терміну придатності предметів закупівлі.

Відповідно до підпункту 3.1 Положення про Комісію з розробки вихідних даних потреба в лікарських засобах та виробах медичного призначення, що закуповуватимуться Інститутом, визначається на підставі заявок завідуючих структурними підрозділами, проте не визначений порядок формування заявок та їх форма.

Згідно з поясненням директора НІР Щепотіна І.Б. від 11.06.2014 р. кількість препаратів та виробів медичного призначення, в яких виникла потреба, визначалася завідуючими таких відділень виходячи з ліжкового фонду та контингенту обслуговування, а також враховуючи профіль відділення.

Довідка про перевірку питання — додаток 13.

Стан фінансово-господарської діяльності

Встановлені окремі порушення фінансово-господарської діяльності.

Так, НІР не виконано вимоги наказу від 30.09.2010 № 134-кн «Про затвердження тарифів на медичні послуги Національного інституту раку», а саме: використовуються проіндексовані (станом на 01.09.2010 р.), але не затверджені відповідним чином, тарифи на медичні послуги, які ще були розроблені Інститутом онкології Академії медичних наук України.

У період з 01.09.2010 до теперішнього часу тарифи не індексувались, що призводить до неповного відшкодування вартості наданих платних послуг.

Крім того пункт 5.1 наказу від 14.07.2009 р. №137-кн «Про порядок надання медичної допомоги особам, які не мають громадянства України та іншим бажаючим на платній основі», в який визначає порядок надання медичної допомоги особам, які не мають — громадянства України та іншим бажаючим на платній основі суперечить міжнародним договорам та угодам, Основам законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про благодійництво та благодійні організації».

Водночас, комісії МОЗ України листом від 06.06.2014 р. № 508-кн було надано копію іншого наказу «Про надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України», реквізити якого (№ 137 кн від 14.07.2009 р.) співпадають з попереднім.

Журнал реєстрації наказів за 2009 р. для перевірки відповідності зазначених наказів комісії не надано.

Також підтверджено нераціональне використання медичного обладнання.

В ході проведеної вибіркової інвентаризації встановлено, що в НІР не використовується придбане у 2011 р. за рахунок коштів загального фонду державного бюджету обладнання на суму близько 38 млн грн., а саме: Система для контактної променевої терапії Gamma Med plus вартістю 8 820,0 тис. грн., апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур BV Pulsera вартістю 2550,0 тис. грн., прискорювач лінійний медичний Clinak вартістю 26550,0 тис. грн.

Водночас згідно з договором від 20.12.2011 № У1311-02 (349) гарантійний термін обслуговування на прискорювач лінійний медичний Clinak закінчився 20.12.2013 р., що призводить до виникнення ризику щодо подальшого гарантійного обслуговування після монтажу (встановлення) обладнання, його налагодження та введення в експлуатацію, навчання спеціалістів принципам роботи на обладнанні та вірогідності залучення додаткових бюджетних коштів на зазначені цілі.

Крім того, згідно з договором від 09.09.2013 р. № 322 придбана НІР система рентгенівська пересувна з С-аркою R-12AFG вартістю 780 000,0 грн., яка введена в експлуатацію 18.10.2013 та придбана, відповідно до договору № 307 від 15.11.2011 р., система мамографічна в комплекті з системою цифрової радіографії на основі фото стимульованих люмінофоров та камерою для друку медичних зображень вартістю 4 478 700,0 грн., яка введена в експлуатацію 23.12.2013р., також не використовуються.

Відповідно до договору від 21.11.2011 р. № У1111-06 апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур BV Pulsera вартістю 4 790 000,0 грн., який введено в експлуатацію 29.02.2012 р., та апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур BV Endura вартістю 1 990 000,0 грн., який введено в експлуатацію 13.02.2012 р., не використовується.

Таким чином, високовартісне спеціалізоване медичне обладнання в кількості 4 од. на загальну суму 12 038 000,0 грн., яке було введено в експлуатацію протягом 2012-2013 років, протягом тривалого терміну не використовується.

В поясненні директора Інституту Щепотіна І.Б. є розбіжності з поясненнями завідуючого операційного відділення Борисюка Б.О. та завідуючого відділом дозиметрії іонізуючого випромінювання та радіаційної безпеки Вексклярського Р.З. стосовно використання/не використання системи рентгенівської пересувної з С-аркою R -12АFG.

При проведенні вибіркової інвентаризації медикаментів на складі та у відділенні дитячої онкології виявлено на складі залишки лікарських засоби в кількості 356 од. з обмеженим терміном придатності.

Довідка про перевірку питання — додаток 14.

За результатами проведеної перевірки комісія дійшла таких висновків:.

Перевірка стану усунення порушень, встановлених попередніми контрольними заходами, засвідчила суттєві прогалини у системі внутрішнього контролю в Інституті, зокрема, не здійснено або здійснено в не достатньому обсязі заходи щодо усунення переважної більшості виявлених порушень, а окремі порушення нормативно-правових актів продовжують мати місце.

Так, тривалий час не виконані заходи з усунення порушень вимог пожежної безпеки, не забезпечено виконання постанови Головного державного санітарного лікаря Голосіївського район м. Києва від 09.04.2012 р. № 45 про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства в частині закриття відділення пухлин шкіри та м’яких тканин (клініки № 2).

Встановлені порушення Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 р. № 584, в частині не забезпечення відповідного режиму зберігання лікарських засобів, що ставить під сумнів їх придатність; а також наявності лікарського засобу з простроченим терміном придатності.

Мають місце порушення нормативно-правових актів в частині не здійснення візування юрисконсультом наказів та договорів, а також не виконання протягом тривалого терміну рекомендацій щодо ведення Журналу обліку позовних заяв та претензій.

Не забезпечено належні умови для збереження готівкових коштів каси в приміщенні реєстратури Поліклініки Інституту.

Тривалий час не використовується медичне обладнання, що свідчить про неефективне використання бюджетних коштів.

Встановлені випадки допущення до медичної практики лікарів без сертифікатів відповідної спеціалізації.

Встановлені випадки неналежного ведення Листків обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару.

Крім того, комісією встановлено зайве нарахування та виплату заробітної плати у сумі 2008,92 грн., що підлягають поверненню до бюджету.

На неналежному рівні проводиться робота щодо виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 р., за якими Інститут визначено відповідальним

виконавцем, та співвиконавцем.

Локальні протоколи надання медичної допомоги в інституті розроблені не за всіма локалізаціями.

Структура протоколів не відповідає затвердженій — відсутні окремі розділи, терміни виконання індикаторів якості лікування та виконавці по кожному індикатору. У 26 протоколах відсутні підписи всіх укладачів. Виявлені чисельні помилки змісту локальних протоколів.

Аналіз роботи комісії Національного Інститут раку з контро­лю за якістю лікування хворих та дотримання стандартів діагностики та лікування онкологічних хворих у 2011-2014 роках, контроль за роботою якої згідно з вимогами наказу НІР від 24.10.2012 р. № 162-кн виконує директор Інституту раку І.Б. Щепотін, показав недбале ведення документації. Роботу вищезазначеної комісії можна вважати формальною з чисельними порушеннями. Таким чином, контроль за роботою комісії з боку директора Інституту Щепотіна І.Б. відсутній.

Виявлені численні порушення форми і змісту локальних протоколів, формальна робота і порушення в роботі комісії Національного Інституту Раку з контролю за якістю лікування хворих та дотриманню «Стандартів діагностики та лікування онкологічних хворих», відсутність контролю за роботою вказаної комісії з боку директора Інституту Щепотіна І.Б. дає підставу вважати роботу з локальними протоколами та контролю за їх виконанням — незадовільною.

Про низький рівень управління та контролю якістю медичної допомоги свідчить:

відсутність персональної відповідальності та заходів ефективного контролю керівництва НІР в частині організації діяльності НІР щодо реалізації основного завдання, визначеного Статутом НІР, — профілактики, діагностики та лікування, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від онкологічних захворювань на загальнодержавному рівні та в умовах НІР;

невизначеність алгоритму зворотнього зв’язку Інституту з регіональними онкологічними диспансерами, онкологічними та онкогематологічними відділеннями (кабінетами), відділеннями променевої діагностики та ядерної медицини, що унеможливлює нині реалізацію Інститутом визначеного Статутом напрям}’ діяльності з організаційно-методичної координації роботи лікувально-профілактичних установ та закладів онкологічного профілю;

практична відсутність розробки та впровадження заходів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 р.» в частині клінічної роботи — профілактики онкологічних захворювань, удосконалення методів діагностики та спеціального лікування онкологічних хворих, удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим. Є відсутніми аналіз виконання розробленого у 2008 р. та схваленого провідними фахівцями зі спеціальності «Онкологія» Національного плану боротьби з раком «50 кроків боротьби з раком в Україні», основною метою якого було визначено зниження смертності населення від раку на 8% упродовж 5 років;

відсутність скоординованої, підконтрольної керівництву, системи контролю якості медичної допомоги, що надається в Інституті;

незадовільний рівень поточного контролю якості надання медичної допомоги пацієнтам в умовах НІР, про що свідчить відсутність підтверджень впровадженню та застосуванню локальних протоколів надання медичної допомоги; відсутність комплексу заходів за результатами засідань МР;

використання виробів медичного призначення не за своїм призначенням;

неналежне ведення первинної медичної документації, що ускладнює, по-перше, належну організацію лікувального процесу, по-друге — унеможливлює проведення клініко-експертного розгляду питань діагностики, лікування та реабілітації певних випадків надання медичної допомоги;

невиконання вимог нормативно-правових актів щодо організації лікувального процесу. Так, встановлено випадки:

недотримання директором НІР положень Статуту в частині питань кадрового забезпечення, що призвела до низки порушень трудового законодавства в частині допуску до медичної практики лікарів та середнього медичного персоналу без відповідного підвищення кваліфікації.

Враховуючи те, що відповідно до Статуту Національного інституту раку, затвердженого наказом МОЗ України від 24.04.09 р. № 116-0, метою діяльності Інституту як головної державної науково-дослідної та лікувально-профілактичної установи у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями є:

по-перше, визначення стратегії розвитку онкологічної служби України та основних заходів щодо профілактики, діагностики та лікування, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від онкологічних захворювань;

по-друге, координація роботи лікувально-профілактичних, науково-дослідних установ та закладів онкологічної служби незалежно від їх рівня та відомчого підпорядкування для підвищення якості й доступності надання онкологічної допомоги населенню, а також з огляду на те, що відповідно до Положення про національний заклад (установу) України, затвердженого Указом Президента України від 16.06.95 р. № 451, однією з підстав для надання закладу України статусу національного є наявність у закладі фахівців з високим рівнем професійної кваліфікації, забезпечення вагомих результатів в діяльності закладу та наявність сучасної матеріально-технічної бази,

зазначені вище недоліки свідчать про незадовільну реалізацію основних завдань Інституту як головної державної науково-дослідної та лікувально-профілактичної установи у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями, що безпосередньо погіршує якість надання медичної допомоги в Інституті, та опосередковано — у лікувально-профілактичних, науково-дослідних установах та закладах онкологічної служби держави через відсутність належного методично-організаційного супроводу.

Така ситуація вимагає оперативного реагування та вжиття невідкладних вичерпних заходів з усунення вказаних недоліків задля забезпечення можливості виконання Інститутом функцій національного закладу охорони здоров’я у сфері профілактики, діагностики та лікування онкологічних захворювань.

З урахуванням виявлених недоліків роботу Етичної комісії НІР можна вважати незадовільною з огляду на те, що діяльність Етичної комісії НІР має надати впевненість, що права та здоров’я пацієнтів будуть захищені, як в рамках проведення клінічних випробувань, дисертаційних робіт так і в рамках виконання різних програм, до яких залучаються пацієнти.

В НІР процедура надходження, обліку та зберігання досліджуваних лікарських засобів за всіма клінічними випробуваннями не відповідає вимогам нормативно-правових актів, зокрема:

встановлені випадки залучення пацієнтів до клінічних випробувань у період втрати чинності терміну дії Акредитаційного сертифіката;

зафіксовані випадки вимагання проведення дорого вартісного інструментального обстеження та придбання лікарських засобів для проведення хіміотерапії від пацієнтів, які залучені до проведення клінічних випробувань;

запроваджена негативна практика придбання хворими лікарських засобів за власні кошти за наявності таких лікарських засобів на складі;

встановлено випадок призначення лікарських засобів пацієнту, який виписаний.

Близько 25% приладів вимірювальної техніки НІР не пройшли метрологічної повірки.

З 2008 року по 2014 рік в НІР виконана лише 1 ініціативно-пошукова НДР і взагалі не виконувалась господарсько-договірна наукова тематика.

Рівень наукових публікацій співробітників НІР невисокий: індекс Гірша (Scopus) директора НІР, професора Шепотіна І.Б. — 8 (за час роботи в НІР — 1), заступника директора з наукової роботи, професора Крячок I.A. — 3; професора Стаховського Е.О. — 1.

Крім того комісією відмічено:

зменшення кількості науково-дослідних робіт;

низький рівень цитування співробітників НІР у виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus;

наявні охоронні документи лише на корисні моделі;

недостатня підготовка наукових кадрів;

погіршення роботи спеціалізованої вченої ради установи;

недостатнє використання можливостей клінічної ординатури для підготовки висококваліфікованих кадрів для практичної охорони здоров’я.

Встановлені порушення санітарного законодавства, зокрема:

значна частина приміщень структурних підрозділів НІР не відповідає санітарним нормам та правилам щодо набору та площі приміщень;

площа палат не відповідає нормативам з розрахунку на 1 ліжко відповідно до кількості ліжок у палатах (окрім новозбудованого хірургічного корпусу);

внутрішнє оздоблення в деяких приміщеннях не відповідає їх функціональному призначенню;

частина стерилізуючого обладнання потребує ремонту (два автоклави).

Встановлені порушення у роботі юридичної служби, зокрема:

посадові інструкції юрисконсультів не відповідають вимогам, які встановлені Міністерством праці та соціальної політики;

жоден з юрисконсультів не підвищував свій кваліфікаційний рівень знань.

Відсутній контроль з боку директора НІР щодо ведення

претензійної та позовної роботи, про свідчить не розроблене та не погоджене з МОЗ України положення про претензійну та позовну роботу7.

Встановлені порушення умов Контракту директором Інституту Щепотіним І.Б., а саме:

підпунктів 1 та 10 абзацу 2 пункту 2.2. в частині не створення в кожному структурному підрозділі на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог законодавства, а також не забезпечено додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

пункту 5 та 11 абзацу 2 пункту 2.2. в частині не оформлення права власності на будівлі та споруди, що знаходяться на балансі НІР, та не переоформлення акту на земельну ділянку, на якій розташований НІР.

пункту 1.1. в частині не належного ведення позовної роботи НІР, що призвело до накладення арешту на майно установи, що може в подальшому призвести до незаконного відчуження майна та/або об’єктів державної власності, яке знаходиться на балансі.

Директором НІР не дотримуються положення Статуту в частині питань кадрового забезпечення, що призвело до низки порушень трудового законодавства в частині допуску до медичної практики лікарів та середнього медичного персоналу без відповідного підвищення кваліфікації, а також порушень підпунктів 9, 10 абзацу 2 пункту 2.2. Контракту від 07.06.2010 р. № 531, зокрема:

не забезпечення високоефективної науково-дослідної роботи за пріоритетними напрямками та подальшого розвитку онкологічної служби в Україні у зв’язку із зайняттям наукових посади особами, які не мають вищої медичної освіти;

не забезпечення своєчасного проведення підготовки та перепідготовки працівників та спеціалістів НІР;

відсутність розроблених та затверджених положень окремих відділень, відсутність посадових інструкцій у окремих структурних підрозділах та порушення правил їх оформлення, а також оформлення неналежним чином особових справ працівників НІР;

не відповідність ряд медичних працівників, як лікарського так і молодшого персоналу, єдиним встановленим кваліфікаційним вимогам;

зарахування керівників та лікарів на відповідні посади здійснює­ться без відповідної первинної спеціалізації та з порушенням вимог законодавства України;

не доукомплектованість медичним персоналом НІР.

Втрата кадрового потенціалу (близько 117 фахівців високого рівня).

Свідченням надання директором Інституту Щепотіним І.Б. завідомо неправдивої інформації шляхом службового підлогу стало надання комісії двох наказів, датованих однією датою під одним номером (наказ від 14.07.2009 р. № 137-кн), який у свою чергу суперечить міжнародним договорам та угодам, Основам законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» в частині визначення порядку надання медичної допомоги особам, які не мають громадянства України, та іншим бажаючим на платній основі, що, зокрема сприяє проявам корупції.

Інститутом не виконано вимоги наказу від 30.09.2010 р. № 134-кн «Про затвердження тарифів на медичні послуги Національного інституту раку», що призводить до неповного відшкодування вартості наданих платних послуг.

Інститутом не використовується придбане за рахунок коштів загального фонду державного бюджету обладнання на суму 49 958,0 тис. грн.

Наказ НІР від 18.05.2013 р. № 96-кн «Про створення Комісії з розробки вихідних даних для закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення» є копією наказу МОЗ України від 30.12.2011 р. № 1019 «Про забезпечення планування та виконання бюджетних програм, головним розпорядником бюджетних коштів за якими є МОЗ України», вимоги якого не дотримуються, внаслідок чого закупівлі в НІР проводяться не прозоро та невідкрито.

У протоколах Комісії з розробки вихідних даних для закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення відсутні будь-які посилання щодо відповідності предметів закупівлі нормативним актам та вимогам, які відповідно до пункту 2 Порядку підготовки та погодження рішення Комісії з розробки вихідних даних для закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення, затвердженого наказом НІР від 18.05.2013 р. № 96-кн, використовує Комісія при формуванні вихідних даних.

При цьому, вказаним Порядком не визначено процедуру, згідно з якою Комісією проводиться перевірка відповідності предметів закупівлі вище перерахованим нормативним актам та вимогам, відсутні дані щодо проведення такої перевірки.

Всупереч вимогам підпункту 3.1 Положення про Комісію з розробки вихідних даних не визначений порядок формування заявок та їх форма щодо потреби в лікарських засобах та виробах медичного призначення, що закуповуватимуться Інститутом. Також, жодним документом Комісії не передбачені вимоги щодо терміну придатності предметів закупівлі.

Разом з тим від попереднього керівництва МОЗ України та особисто Міністра охорони здоров’я України Богатирьової Р.В. ніякої реакції на відповідність НІР вимогам виробничої дисципліни та наявності значних організаційних недоліків не було, що є недопустимим і повинно бути предметом окремого розгляду та розслідування.

Враховуючи, що усі виявлені попередніми комісіями недоліки, які потребували в НІР негайного усунення, не ліквідовані протягом останніх двох років, крім того допущено ряд нових порушень законодавства, про що свідчать результати цієї перевірки, комісія вважає таку ситуацію неприпустимою.

З урахуванням викладеного комісією надані такі пропозиції:

1. На рівні Міністерства охорони здоров’я України:

Здійснити заходи з негайного розірвання контракту з директором Національного інституту раку Щепотіним І.Б. та матеріали перевірки передати до правоохоронних органів.

Надати доручення керівникам структурних підрозділів, які відповідають за наукову діяльність в сфері охорони здоров’я, щодо розроблення нормативно-правового акта, який би регламентував кваліфікаційні вимоги до посад керівних і наукових працівників науково-дослідних установ і організацій галузі.

2. На рівні Національного інституту раку:

2.1. Забезпечити реалізацію основних завдань, визначених Статутом Інституту, у роботі значну частину відвівши заходам, спрямованим на профілактику онкологічних захворювань та реабілітацію.

2.2. Запровадити дієву систему контролю якості медичних послуг, визначивши особу, відповідальну за координацію та контроль за проведенням заходів щодо контролю та управлінню якістю медичної допомоги у підпорядкованих структурних підрозділах. Удосконалити діяльність МР з метою суттєвого впливу на покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам. Розробити та запровадити в усіх структурних підрозділах інституту практичне застосування локальних протоколів медичної допомоги.

2.3. Привести у відповідність до вимог наказу МОЗ від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» розробку локальних протоколів.

2.4. Вжити невідкладних заходів щодо розробки та широкого запровадження заходів, спрямованих на відновлення онкологічних профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією в амбулаторно-поліклінічних закладах, забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів тощо.

2.5. Забезпечити дієвий контроль за виконанням наказів МОЗ України в частині ведення первинної медичної документації, алгоритмів обстеження та лікування пацієнтів.

2.6. Забезпечити суворе дотримання трудового законодавства в частині допуску до медичної практики та підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу.

2.7. Забезпечити укомплектованість особових справ відповідними, належним чином завіреними, копіями документів про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників.

2.8. Своєчасно подавати до МОЗ України заявки щодо направлення випускників середніх та вищих медичних навчальних закладів.

2.9. Забезпечити повірку та атестацію засобів вимірювальної техніки для надання якісної діагностики пацієнтам.

2.10. Розробити порядок введення нового медичного обладнання та визначити при цьому особу, відповідальну за зберігання відповідного комплекту документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про метрологічну атестацію та сертифікат відповідності).

2.11. Забезпечити укладання договорів з фахівцями підприємств для проведення післягарантійного ремонту та обслуговування медичної техніки.

2.12. Розробити стандартні операційні процедури щодо діяльності Етичної комісії НІР, а також забезпечивши належне її розташування.

2.13. Внести зміни до Положення про Етичної комісії НІР із зазначенням функцій та напрямків роботи.

2.14. Привести у відповідність журнали вхідної та вихідної документації.

2.15. Забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів щодо організації, проведення та документального оформлення клінічних випробувань.

2.16. Забезпечити вжиття у порядку, визначеному процесуальним законодавством, вичерпних заходів, спрямованих на скасування Рішення Господарського суду міста Києва від 14.01.2014 р. у справі № 910/20979/13 та постанови Відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції у місті Києві від 28.02.2014 р. ВП № 42252685 про накладення арешту на все майно боржника та оголошення заборони на його відчуження, а також закриття виконавчого провадження.

2.17. Здійснити в повному обсязі претензійно-позовну роботу, спрямовану на повернення в бюджет зайво сплачених за договором коштів.

2.18. Забезпечити приведення роботи юридичної служби установи та претензійно-позовної роботи у відповідність до вимог законодавства.

2.19. Здійснити реєстрацію (перереєстрацію) всього нерухомого майна Інституту та внесення його до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, як об’єктів державної власності, в порядку визначеному законодавством.

2.20. Посилити контроль за претензійною та позовною роботою.

2.21. Посилити науково-дослідну роботу, у тому числі ініціативно-пошукову та господарсько-договірну, із урахуванням пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок.

2.22. З метою посилення виконання та результативності фундаментальних досліджень, а також підвищення рівня наукових публікацій розглянути на засіданні Вченої ради НІР питання щодо стану та перспектив розвитку експериментальних наукових досліджень, створення на базі віварію експериментальної клініки; а також стан та заходи щодо посилення рівня наукових публікацій співробітників НІР та їх включення до видань, які внесені до наукометричних баз.

2.23. Переглянути перспективні плани підготовки наукових кадрів в наукових підрозділах. Більш активно використовувати підготовку кандидатів та докторів наук через аспірантуру і докторантуру.

2.24. Активізувати роботу з підготовки висококваліфікованих кадрів для практичної охорони здоров’я у клінічній ординатурі.

2.25. З метою повного відшкодування вартості наданих платних послуг перезатвердити тарифи на надання медичних послуг.

2.26. Забезпечити придбання необхідного медичного обладнання за умови наявності відповідних приміщень (площ) для введення його в експлуатацію.

2.27. Вчасно здійснювати придбання витратних матеріалів для дороговартісного обладнання.

2.28. Здійснити заходи щодо своєчасного використання лікарських засобів.

2.29. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічного режиму: дотримання нормативної площі на 1 ліжко та кількість ліжок у палатах, функціонування припливно-витяжної вентиляції з механічним спонуканням, проведення поточних ремонтів та очистку систем вентиляції, перевірку роботи їх ефективності в приміщеннях клініки №1 для дотримання допустимих параметрів мікроклімату та повітряно-теплового балансу приміщень.

2.30. Забезпечити проведення ремонту непрацюючих автоклавів.

2.31. Привести у відповідність до функціонального призначення внутрішнє оздоблення приміщень, згідно вимог СанПіН 5179-90 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

2.32. Розробити посадові інструкції на всіх працівників (у яких відсутні посадові інструкції), а також на всі посади, затверджені у штатному розписі, затвердити їх в установленому порядку, та ознайомити з ними належним чином працівників НІР.

2.33. Забезпечити своєчасне проходження підвищення кваліфікації медичних працівників.

2.34. Забезпечити дотримання порядку призначення та звільнення керівного складу та працівників НІР.

2.35. Розробити та затвердити форми додатків до наказу НІР від 18.05.2013 р. № 96 кн «Про створення Комісії з розробки вихідних даних для закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення», зокрема форму протоколу комісії, яким оформлюються вихідні дані.

2.36. У формі протоколу Комісії з розробки вихідних даних передбачити зазначення відповідності предметів закупівлі нормативним актам та вимогам, які відповідно до пункту 2 Порядку підготовки та погодження рішення Комісії з розробки вихідних даних для закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення, затвердженого наказом НІР від 18.05.2013 р. №96 кн використовує Комісія при формуванні вихідних даних.

2.37. Розробити порядок формування заявок на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення та їх форму.

2.38. Передбачити вимоги щодо терміну придатності предметів закупівлі.

2.39. З метою забезпечення прозорості та відкритості процедур закупівель, що проводяться НІР, включити до складу Комісії з розробки вихідних даних представників громадських та пацієнтських організацій.

2.40. З метою забезпечення відкритості та публічності стану забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення в НІР забезпечити розміщення та щотижневе оновлення на офіційнрму веб-сайті НІР інформації щодо наявних залишків лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються НІР, в розрізі відділень.

2.41. З метою інформування пацієнтів, забезпечити розміщення та щоденне оновлення на інформаційних стендах у відділеннях НІР інформації щодо наявних залишків лікарських засобів та виробів медичного призначення.

2.42. Забезпечити усунення встановлених порушень у термін до 01.09.2014 р.

2.43 Здійснити заходи з відшкодування зайво нарахованої та виплаченої заробітної плати у сумі 2008,92 грн.

Голова комісії Л.Г. Розенфельд
Заступник голови комісії О.В. Худошина
Члени комісії
О.М. Левченко
Л.Ю. Торовець
І.І. Шевчук
М.В. Хайтович
Т.В. Савіна
Ю.М. Дяк
І.М. Хіміч
Т.М. Яковенко
О.М. Кучер
Д.С. Осинський
О.О. Петриченко
О.О. Литвиненко
В.Г. Мпиалов
Б.В. Сорокин
І.М. Одшчук

Додаток 3

Інформація про ситуацію , що склалася навколо заводу з виробництвом інсулінів ПрАТ «Індар», та заходи, що вживаються МОЗ України для забезпечення стабільної безперебійної роботи цього стратегічно важливого для України підприємства

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про подальше реформування медичної та мікробіологічної промисловості» від 05.06.2000 р. № 897, до статутного капіталу ДАК «Укрмедпром» передано пакет акцій у розмірі 70,7 відсотків акцій ПрАТ «Індар».

У відповідності до статуту ДАК «Укрмедпром» (далі — Статут), МОЗ України є органом управління ДАК «Укрмедпром» та єдиним його акціонером.

За змістом пункту 13.2 розділу Статуту «Правління товариства» статуту ПрАТ «Індар» голова та члени правління обираються та/або відкликаються загальними зборами акціонерів.

Так, листом від 08.04.2014 № 07/90, ДАК «Укрмедпром» повідомило МОЗ України про те, що підготовка до річних загальних зборів ПрАТ «Індар» призначених на 30 квітня 2014 р., не ведеться та вказані дії правління Товариства можуть призвести до зриву проведення загальних зборів, що матиме наслідки порушення прав та інтересів товариства, акціонерів та держави (копія листа додається).

У зв’язку з цим, МОЗ України, відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства», було запропоновано прийняти рішення про відсторонення від виконання обов’язків голови правління ПрАТ «Індар» та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження на час проведення перевірки. А також надано доручення на голосування членам наглядової ради Товариства — юридичній особі ДАК «Укрмедпром» та фізичній особі Політіко Д.В.

Згідно з протоколом засідання наглядової ради ПрАТ «Індар» від 10.04.2014 № 15 було прийнято рішення про відсторонення від виконання повноважень голови правління Товариства Вишневської Л.В. та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління.

На виконання рішення наглядової ради ПрАТ «Індар» від 10 квітня 2014 р., 11 квітня 2014 р. до будівлі правління Товариства для знайомства тимчасово виконуючого обов’язки голови правління з колективом Товариства, прибули голова та члени наглядової ради ПрАТ «Індар».

Для забезпечення дотримання інтересів держави в особі МОЗ України, під час представлення тимчасово виконуючого обов’язки голови правління, були присутні заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов та начальник Юридичного управління МОЗ України Андрій Пивоваров.

Крім цього, з метою недопущення порушення прав та законних інтересів акціонера, МОЗ України листом від 10.04.2014 р. № 14.03-04/10009 звернулося до Головного управління МВС України в м. Києві з проханням забезпечити громадський порядок на території ПрАТ «Індар».

Зазначаємо, що під час процедури представлення нового тимчасово виконуючого обов’язки голови правління Товариства, представники держави діяли виключно у порядку, який передбачений законодавством та жодного втручання у фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Індар» не здійснювалось.

У органі, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб у Дарницькому районі міста Києва, працівники МОЗ України не перебували та жодних заходів не вчиняли.

Київ

Додатково повідомляємо, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцїв (витяг з ЄДРПОУ від 27.05.2014 р.), на сьогодні тимчасово виконуючим обов’язки голови правління ПрАТ «Індар» є Соляник Людмила Павлівна призначена відповідно до рішення правління ПрАТ «Індар».

Крім того, за наявною в МОЗ України інформацією стосовно Вишневської Л.В. відкрито кримінальне провадження за статтями 1915 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні в особливо великих розмірах), 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Додаток 4

Інформація щодо організаційної структури МОЗ України

Наказ МОЗ України «Про внесення змін до розподілу обов’язків між міністром охорони здоров’я України, першим заступником міністра, заступниками міністра та заступником міністра – керівником апарату»;

Наказ МОЗ України «Про затвердження структури апарату МОЗ України на 2014 рік»;

Наказ МОЗ України щодо внесення змін до структури апарату МОЗ України на 2014 рік.

Додаток 5

Звіт

про роботу Міністерства охорони здоров’я України у березні – червні 2014 року

Буремні соціальні зміни в житті України за період березень-травень 2014 року, кризові явища в економіці та медична реформа стосуються усіх аспектів охорони здоров’я. Головним посилом та викликом часу є орієнтація на задоволення інтересів саме пацієнта та профілактика неінфекційних хвороб. Важливою позицією реформи медицини є соціальна справедливість, а саме гарантоване отримання певного обсягу медичних послуг кожним громадянином не залежно від соціального статусу та місця проживання. Модель здоров’я людини обумовлена декількома чинниками: на 50-60% умовами та способом життя, на 20% спадковістю, на 20% станом навколишнього середовища і на 10% станом медичної науки та організацією надання медичної допомоги населенню.

У рамках виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та з метою стабілізації соціально-економічного становища у державі діяльність Міністерства охорони здоров’я України у березні – травні 2014 року було спрямовано на удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, покращення фінансування галузі та матеріально-технічне забезпечення медичних закладів і установ, поліпшення доступності та покращення якості медичного обслуговування населення.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ РОБОТИ:

1. Прийнято ряд нових нормативно-правових актів, які регламентують різні сторони діяльності медичної сфери, якими, зокрема, врегульовано наступні питання:

постанови Кабінету Міністрів України:

від 25.03.2014 №95 «Деякі питання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я»;

від 19.03.2014 № 121 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту»;

від 05.03.2014 № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну»;

від 16.05.2014 № 134 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

від 16.05.2014 № 325 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року (Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення у Міжнародній клініці відновного лікування заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч).

Розпорядження Кабінету Міністрів України (з кадрових питань): від 05.03.2014 № 139-р «Про призначення Салютіна Р.В. першим заступником Міністра охорони здоров’я України»;

від 05.03.2014 № 138-р «Про звільнення Качура О.Ю. з посади першого заступника Міністра охорони здоров’я України»;

від 05.04.2014 № 307-р «Про звільнення Богачева P.M. з посади заступника Міністра охорони здоров’я України – керівника апарату»;

від 05.04.2014 № 309-р «Про звільнення Александріної Т.А. з посади Голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

від 05.04.2014 № 310-р «Про звільнення Ханюкова Є.В. з посади першого заступника Голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

від 05.04.2014 № 313-р «Про звільнення Пономаренка А.М. з посади Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України»;

від 16.04.2014 № 372-р «Про призначення Лазоришинця В.В. заступником Міністра охорони здоров’я України – керівником апарату»;

від 16.04.2014 № 373-р «Про призначення Лісневської Н.О. заступником Міністра охорони здоров’я України»;

від 30.04.2014 № 427-р «Про звільнення Соловйова О.С. з посади Голови Державної служби України з лікарських засобів»;

від 16.05.2014 № 466-р «Про звільнення Толстанова O.K. з посади заступника Міністра охорони здоров’я України»;

від 27.05.2014 № 516-р «Про призначення Курпіти В.І. Головою Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

від 04.06.2014 № 532-р «Про звільнення Демченко І.Б. з посади першого заступника Голови Державної служби України з лікарських засобів»;

від 04.06.2014 № 533-р «Про призначення Пасічника М.Ф. Головою Державної служби України з лікарських засобів».

Розпорядження Кабінету Міністрів України (підписання Угоди): від 04.06.2014 № 527-р «Про підписання Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів та дослідницьких установ і Узгодженого протоколу щодо проектних деталей, Протоколу обговорення стосовно протидії корупції, Протоколу обговорення стосовно товарів до зазначеної Угоди».

Накази стосовно:

затвердження Порядку контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні «ін вітро» у жінок із безпліддям (наказ МОЗ України від 02.04.2014 № 232, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 16.04.2014 № 428/25205);з

зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року №360 (наказ МОЗ України від 02.04.2014 № 239, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.04.2014 № 420/25197);

затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (наказ МОЗ України від 08.04.2014 № 248, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.05.2014 № 472/25249);

порядку особистого прийому громадян у Міністерстві охорони здоров’я України (наказ МОЗ України від 09.04.2014 № 253, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 07.05.2014 № 483/25260);

організації виконання Закону України «Про звернення громадян» у Міністерстві охорони здоров’я України (наказ МОЗ України від 09.04.2014 № 253, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 07.05.2014 № 482/25259);

зміни до Типового положення про будинок дитини при виправній колонії (спільний наказ Мін’юст України, МОЗ України; від 24.04.2014 № 685/5/281, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 28.04.2014 № 461/25238);

збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни в закладах охорони здоров’я (наказ МОЗ України від 30.04.2014 № 293, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.05.2014 № 556/25333);

організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві охорони здоров’я України (наказ МОЗ України від 06.05.2014 № 299, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.05.2014 № 557/25334).

2. Доопрацьовано проект Закону України «Про права пацієнтів» (р. №2438 від 01.03.2013, внесений народними депутатами України ЯценюкомА.П. (з 27.02.2014 Прем’єр-міністр України), Шкварилюком В.В., Іванчуком A.B. та іншими).

3. Розроблено проекти законів України:

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування)». Проект погоджено Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, низкою зацікавленими ЦОВВ без зауважень. Зауваження подано Мінфіном, Мінекономіки, Мін’юстом;

«Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу».

«Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби».

4. Розроблено нові версії проектів законів України:

«Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування».

«Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування населення».

«Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

5. Розроблено та забезпечено широке громадське обговорення Концепції національної системи охорони здоров’я.

6. Розроблено проект Указу Президента України «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 467».

7. Розроблено проекти постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України:

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 982» (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою).

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012 року № 210» (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги).

«Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії».

«Про внесення змін до пункту 2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376.

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 248 (про затвердження Порядку використання коштів, передбачених для виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів).

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2014 рік, між адміністративно-територіальними одиницями» (внесення змін до додатку № 5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»).

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 р. № 1317» (внесення змін до Положення про медико-соціальну експертизу та Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності).

«Про внесення змін до Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757».

«Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України».

8. Розроблено Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, який був прийнятий на засіданні Кабінету Міністрів України 9 березня 2014 року № 121.

9. Фінансування видатків, передбачених МОЗ України в Державному бюджеті на 2014 рік за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», на централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення та лікувального харчування (для дітей, хворих на фенілкетонурію) здійснено в повному обсязі бюджетних призначень 5-ти місяців на загальну суму 599460,6 тис. гривень

10. Продовжено роботу зі створення сучасного Міжнародного реабілітаційного центру «InterMedicalEcoCity» для лікування дітей з дитячим церебральним паралічем на Арабатській стрілці, Генічеський район Херсонської області.

11. Проведено аналіз результатів реалізації пілотного проекту реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві.

12. Продовжувалось формування мережі амбулаторій.

Станом на 01.01.2014 функціонує 8602 заклади, які надають амбулаторно – поліклінічну допомогу, з них 4032 – в сільській місцевості, що на 42% більше, ніж в минулому році.

За оперативною інформацією станом на 15.05.2014 функціонує 5776 амбулаторій, з них 2002 у містах, 3774 у сільській місцевості. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Херсонській, Чернігівській областях досягнуто нормативу, затвердженого МОЗ України.

13. Поліпшилось оснащення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, медичною технікою та виробами медичного призначення. Відповідно до табелю оснащення забезпечення цих закладів зросло з 33,0% у 2013 році до 41,0% у 2014 році.

14. Забезпечено подальший розвиток первинної медичної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини.

15. МОЗ України ініційовано запровадження практики спрощення існуючих процедур, спрямованих на поліпшення доступу пацієнтів до необхідного лікування, зокрема спрощення процедури реєстрації лікарських засобів, зареєстрованих в ЄС, а також відміни періодичності перереєстрації та запровадження безстрокової дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб після його перереєстрації.

16. Фінансування охорони здоров’я. Обсяг видатків на охорону здоров’я, передбачений Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», становить 54,8 млрд. грн., в тому числі по загальному фонду – 51,4 млрд. грн. (у 2011 р. – 49,0 млрд. грн. (вт.ч. загальний фонд – 43,1 млрд. грн.), у 2012 р. – 58,5млрд.грн. (вт.ч. загальний фонд – 52,0 млрд. грн.), у 2013 р. – 60,7 млрд.грн. (в т. ч. загальний фонд – 56,3 млрд. фн.) або із зростанням у 1,1 рази проти 2011 року та спадом на 6,3 % проти 2012 року.

17. Збільшено обсяг видатків на охорону здоров’я у розрахунку на одного жителя із 1 069,5 грн. у 2011 році до 1 201,9 гри. у 2014 році (на 12,4 %).

18. В рамках програмно-цільового підходу до планування видатків Державного бюджету реалізуються 18 цільових програм та бюджетних заходів програмного характеру в сфері охорони здоров’я. За рахунок коштів державного бюджету регіони забезпечуються імунобіологічними препаратами, тест- системами для діагностики донорської крові, медикаментами для хворих на цукровий діабет, частково для онкологічних хворих та хворих на туберкульоз.

19. Міністерством охорони здоров’я України у 2013 році здійснено оплату у сумі 913,4 млн. фн. на закупівлю 1412 автомобілів швидкої медичної допомоги.

20. Закріплено позитивну тенденцію до зменшення рівня смертності дітей до 1 року (у 1994 році – 14,9 на 1000 народжених живими; у 1999 – 12,8; у 2011 – 11,3; у 2014 – за попередніми розрахунковими даними за результатами оперативного моніторингу за 5 місяців поточного року показник склав – 7,59 на 1000 народжених живими, що є найкращим показником за останні 20 років. Для закріплення позитивних тенденцій необхідним є зменшення у структурі смертності дітей окремих негативних станів, які виникають у перинатальному періоді, попередження виникнення природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій; забезпечення належного догляду за дитиною, незалежно від місця її проживання – у сільській місцевості чи в місті. За статистичними даними в Україні спостерігається збільшення кількості народжених дітей з малою та критично малою масою тіла. Щороку в Україні народжується понад 4 000 недоношених дітей з масою тіла менше 1 500 фамів. Серед них щонайменше 70- 75% потребують профілактики та лікування різних розладів.

Аналогічна ситуація спостерігається щодо зменшення рівня материнської смертності (у 1994 році — показник складав 32,3 на 100 тисяч народжених живими; у 2001 – 24,1); у 2014 році за оперативними даними моніторингу за 5 місяців показник складає 14,9 на 100 тисяч народжених живими.

21. Народжуваність в Україні (розрахункові дані за результатами оперативного моніторингу):

У порівнянні з 2013 роком у 2014 році кількість пологів за оперативними даними дещо зменшилася. Кількість пологів за 5 місяців 2014 року склала 187697, за такий же період 2013 року – 197424. Але цього року до розрахункових даних не включено АР Крим та м. Севастополь. Слід звернути увагу на погіршення показника природного руху населення (без даних АР Крим та м. Севастополь в 2014 році).

За результатами оперативного моніторингу відмічається зниження показника народжуваності. Так, за 3 міс.2014 року показник народжуваності становив 10,6 на 1000 населення (за 3 міс.2013 року – 10,5; за 3 міс.2012 року – 11,1), природній приріст за 3 міс.2014 року складав (-)5,3 (в 2013 – -4,6).

22. Збережено достатньо мережу закладів системи охорони здоров’я (майже 7 тис. закладів та установ усіх форм власності). Здійснено її оптимізацію: кількість лікарень за рахунок реорганізації та об’єднання зменшилась.

Ліжковий фонд приведено до оптимального рівня 80,5 на 10 тис. населення із збереженням доступності стаціонарної медичної допомоги, а чисельність амбулаторно-поліклінічних закладів зросла (у тому числі сільських лікарських амбулаторій на 5,8 %).

23. Заробітна плата працівників охорони здоров’я зросла у 7,3 раз порівняно з 2004 роком і досягла у квітні 2014 року 2371 гри. Заборгованість із заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я, що фінансуються з місцевих бюджетів станом на 11.06.2014 становить 523,2 тис. гривень.

24. З лютого місяця 2014 року Національним банком України змінено курсову політику, що призвело до підвищення курсу гривни по відношенню до долара США. Зазначені зміни призвели до здорожчання фармацевтичної продукції, що знайшло своє відображення на показниках розвитку фармацевтичного ринку України.

Так, за даними Державної служби статистики України обсяг реалізованої фармацевтичної продукції вітчизняними підприємствами (КВЕД 21 «Основні фармацевтичні продукти і фармацевтичні препарати») за період січень-квітень 2014 році у грошовому виразі у дол. США зменшився на 1,18% та склав 441,59 млн. дол. США, а у національній валюті, навпаки, збільшився на 16,2% та склав понад 4148,9 млн. грн.

25. Водночас, за І квартал 2014 року обсяг внутрішнього фармацевтичного ринку України у порівнянні з відповідним періодом 2013 р., зріс як у доларах США на 16,41%, так і у національній валюті на 31,55%, що становить 1 022,63 млн. дол. США та 9237,36 млн. грн. відповідно.

26. Обсяг експорту фармацевтичної продукції у порівнянні з І кварталом 2013 року теж збільшився, як у доларах США на 7,3%, так і у національній валюті 22,1%, та становить 59,38 млн. дол. США та 539,77млн. грн. відповідно.

Необхідно зазначити, що продукція українського виробництва експортується більше ніж до 60 країн світу та продається на ринках Європи (Німеччина, Болгарія, Румунія, Польща, Литва тощо), Північної Африки, Східної Азії, та країн Ближнього Сходу.

27. В 2013 році Держлікслужбою України було видано 200 сертифікатів лікарських засобів (СРР) для міжнародної торгівлі, в 2014 році – 67 сертифікатів.

28. Станом на 01.06.2014 6824 суб’єкти господарювання мали ліцензії на здійснення господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ, яку проваджували через 21604 аптечних закладів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість ліцензіатів збільшилась на 1,79% (станом на 01.06.2013 р. їх нараховувалось 6704).

29. Зберігається тенденція до збільшення кількості аптек. Станом на 01.06.2014 їх кількість в державі становила 15996 закладів, рік тому – 15588 аптек. Важливо, що їх кількість зросла не тільки в містах (на 2,2% – з 11960 до 12228 аптек), але й в селах та СМТ (на 3,9% – з 3628 до 3768 аптек).

30. Станом на 01.06.2014 у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 1,74% зменшилась загальна кількість населення, що обслуговується однією аптекою або аптечним пунктом (з 2183 до 2145 осіб): в містах на 1,51% (з 1984 до 1954 осіб), в селах – на 2,39% (з 2809 до 2742 осіб).

31. Останнім часом Україна, як, мабуть, жодна із держав східноєвропейського регіону, наполегливо виявляє політичну волю та відданість справі боротьби з найжорстокішими за своїми наслідками хворобами в історії людства – ШЛ-інфекцією та туберкульозом.

32. Відмічається стабілізація та зменшення рівня захворюваності на туберкульоз у всіх регіонах України.

За підсумками І кварталу 2014 року показник захворюваності знизився на 4,5%, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року (кількість захворівших у 1 кварталі 2014 року склала 7 754 проти 8 121 у І кварталі 2013 року ).

33. Збережено тенденцію до зниження смертності від туберкульозу. Смертність від туберкульозу у І кварталі 2014 року (за даними Держкомстату України) знизилась на 12,1 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ця тенденція свідчить про ефективність заходів з протидії туберкульозу.

34. Кількість випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом, у 2014 році зменшилася на 7,0% у порівнянні з відповідним періодом минулого року, за рахунок збільшення доступу ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб до APT (за останні 5 місяців кількість хворих, які отримують APT збільшилась на 1658 осіб та станом на 01.05.2014 становить 57 442 особи).

35. В країні спостерігається стійка позитивна тенденція до зменшення частки нових випадків ВІЛ-інфекції серед молоді.

36. Збережено тенденцію зниження частоти передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні, досягнуто певних успіхів – відмічається деяка стабілізація показника захворюваності на 100 тисяч населення: 46,5; 45,5 і 47,5 на 100 тисяч населення.

37. Запроваджено молекулярно-генетичні методи діагностики туберкульозу, що дало змогу вчасно виявляти випадки захворювання, в тому числі мультирезистентного туберкульозу.

38. Забезпечено реалізацію заходів щодо протидії епідемії туберкульозу та дотримання стандартів медичної допомоги в 14 регіонах з високим та середнім рівнями захворюваності на туберкульоз. За підсумками перевірок розроблено плани невідкладних заходів для кожного регіону.

39. За технічної підтримки ВООЗ продовжено проведення епідеміологічного дослідження щодо хіміорезистентного туберкульозу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1. Потребує прийняття Верховною Радою України Закон України «Про права пацієнтів».

2. Необхідно внести зміни до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування)».

3. На період розробки проекту Закону України «Про референтне ціноутворення на ліки» тимчасово врегулювати питання шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів про стабілізацію цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення.

4. Система охорони здоров’я України тривалий час не модернізувалася та не адаптувалася до нового соціально-економічного устрою ‘держави, що призвело до накопичення та загострення проблем.

5. Потребує зміни система управління через роздержавлення та створення лікарського, медсестринського самоврядування та самоврядування працівників фармації; зміна системи фінансування; зміна підготовки кадрів.

6. Необхідність прийняття проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/Сніду.

7. Подолання епідемії туберкульозу залишається для Міністерства охорони здоров’я України одним з пріоритетів державної політики.

8. На часі підвищення рівня заробітної плати працівників галузі охорони здоров’я, оскільки десятиліттями зберігається постійне відставання рівня середньої заробітної плати у галузі від працівників промисловості, освіти та культури.

9. Потребує подальшого оновлення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, що фінансуються з місцевих бюджетів.

10. Потребує 100 відсоткового фінансування програма імунопрофілактики, реалізація якої повинна стати одним з пріоритетів державної політики у сфері охорони здоров’я.

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про права пацієнтів» (р. № 2438 від 01.03.2013, внесений народними депутатами України Яценюком А.П. (з 27.02.2014 Прем’єр-міністр України), Шкварилюком В.В., Іванчуком A.B. та іншими).

2. Прискорення погодження центральними органами виконавчої влади і подання до Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування)».

3. Прискорення доопрацювання зацікавленими міністерствами проекту Закону України «Про референтне ціноутворення на ліки».

Прийняття Урядом проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про стабілізацію цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення», який 10.06.2014 схвалено на засіданні Урядового комітету з питань гуманітарного розвитку».

4. Формування комплексної законодавчої та нормативної бази реформ.

5. Впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

6. Запровадження нових підходів щодо планування мережі закладів охорони здоров’я та нових механізмів фінансування закладів охорони здоров’я, збільшення самостійності керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності щодо управління фінансовими ресурсами, підвищення конкуренції у системі охорони здоров’я.

7. Запровадження ліцензування професійної діяльності.

8. Підписання кредитної угоди для реалізації проекту створення Міжнародного реабілітаційного центру «InterMedicalEcoCity».

9. Розробка програми потужних упереджувальних інформаційно- роз’яснювальних кампаній серед населення та фахівців галузі з метою отримання зворотного зв’язку із суспільством та медичною спільнотою.

10. Впровадження референтного ціноутворення та подальше запровадження системи реімбурсації, запровадження механізму укладання довгострокових контрактів щодо постачання лікарських засобів, регулювання ринку медичних виробів та державно-приватного партнерства.

11. Поновлення матеріально-технічної бази центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом та протитуберкульозних закладів.

12. Проведення капітальних ремонтів для приведення протитуберкульозних закладів відповідно до вимог інфекційного контролю.

13. Закупівля сучасного медичного обладнання для діагностики ВІЛ-інфекції та туберкульозу.

14. Укомплектування кадрового складу центрів з профілактики та боротьби зі СШДом та протитуберкульозних закладів.

15. Децентралізація надання медичних послуг ВІЛ-інфікованим та хворим на туберкульоз.

16. Питання реформування перинатальної допомоги та створення перинатапьних центрів є одним із головних пріоритетів в діяльності перинатальної допомоги.

Подальше створення мережі перинатапьних центрів дасть змогу покращити якість та доступність висококваліфікованої перинатальної допомоги та значно покращити показники материнської та малюкової захворюваності і смертності.

17. Відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 620 «Про затвердження Державної цільової програми біобезпеки та біологічного захисту на 2015-2010 роки» шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 71 «Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України».

18. Прискорення прийняття рішення щодо встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні не меншому, ніж розмір мінімальної заробітної плати.

19. Передбачення субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для покращання матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, а саме на:

–  закінчення будівництва ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання;

–  забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру;

-погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на кінець 2012 та 2013 років за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, що були передбачені на 2012 та 2013 роки (заборгованість виникла у зв’язку з непроплатами Державною казначейською службою України);

–  забезпечення санаторно-курортними путівками дітей інвалідів;

–  модернізацію лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу;

– здійснення заходів щодо забезпечення медико-соціальних експертних комісій належними матеріально-технічною базою, доступом до Інтернет, кадрами тощо.

Додаток 6

Інформаційно-аналітичні матеріали

про роботу Міністерства охорони здоров’я України у березні – червні 2014 року

Реформування охорони здоров’я в Україні.

1. Реформування сфери охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві, започатковане у 2011 р., відповідно до програми попереднього Уряду, законів України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» та «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві», наказів МОЗ України, спрямованих на реалізацію цих законів.

Незважаючи на те, що Одеська та Полтавська області не є пілотними з впровадження проекту реформування сфери охорони здоров’я України, більшість заходів з реформування сфери охорони здоров’я в цих регіонах також започатковані у 2011—2013 рр. відповідно до усіх чинних законодавчих норм та з урахуванням результатів впровадження реформи в пілотних регіонах.

Основні напрями реформування сфери охорони здоров’я в регіонах спрямовані на формування нової системи фінансово та організаційно розмежованої трирівневої медичної допомоги населенню, запроваджені відповідно до рішень і розпоряджень обласних (у м. Києві – міської) державних адміністрацій, наказів департаментів (управлінь) охорони здоров’я із залученням регіональних громадських організацій та медичної спільноти.

2. Основні заходи регіональних програм та планів реформування сфери охорони здоров’я у 2011-2013 рр. спрямовані на:

–  розробку нових механізмів фінансування сфери охорони здоров’я з урахуванням розмежування рівнів надання медичної допомоги населенню;

–  розвиток первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах загальної практики сімейної медицини (ЗПСМ);

–  структурну перебудову екстреної медичної допомоги (ЕМД) відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;

–  розвиток перинатальної допомоги в рамках реалізації національного проекту «Нове життя»;

–  формування мережі закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

– поліпшення кадрового та матеріально-технічного забезпечення, передусім первинної ланки надання медичної допомоги населенню.

3. Хід реформування сфери охорони здоров’я відбувається на тлі активної участі громадських організацій, лікарських асоціацій, комунікативного та наукового супроводу.

При департаментах охорони здоров’я функціонують громадські ради, до складу яких входять представники громадських, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, асоціацій, органів самоорганізації населення та інших недержавних організацій і установ. Громадські об’єднання відіграють особливу роль у формуванні політики в питаннях реформи охорони здоров’я на рівні сіл і міських мікрорайонів, тобто там, де громадяни безпосередньо отримують ПМСД.

Із метою обговорення ходу реформування охорони здоров’я, обґрунтування можливості та доцільності відповідних змін на регіональному і територіальному рівнях проводяться громадські слухання, наради, «круглі столи», прес-конференції, консультації з громадськістю, організовуються виступи на телебаченні та в місцевій періодиці. В Одеській та Полтавській областях активно пропагується набутий досвід реформування сфери охорони здоров’я в пілотних регіонах. Аналізується досвід реформування системи в пілотних областях, обговорюються дії та компетенція органів місцевого самоврядування в цій сфері.

Розглядаються можливості та приклади співпраці громадськості, органів місцевого самоврядування, керівних органів охорони здоров’я регіону в реформах охорони здоров’я. Кожна зміна при оптимізації діяльності ЗОЗ, коригування тих чи інших планів, пов’язаних з реформуванням, неодмінно обговорюється та погоджується з місцевою громадою.

Основна увага комунікативного супроводу реформ приділяється роз’ясненню населенню мети реформ і перетворень, акцентуванню важливості розуміння людьми державних кроків із реформування сфери охорони здоров’я.

Науковий супровід реформ охорони здоров’я в регіонах проводять профільні кафедри вищих медичних навчальних закладів (ВМНЗ), які займаються до – та післядипломним навчанням із питань організації та управління охороною здоров’я, підготовкою лікарів загальної практики — сімейних лікарів (ЛЗПСЛ). Провідні науковці кафедр є членами робочих груп з реформування охорони здоров’я в регіонах, залучаються до розробки та обговорення регіональних нормативно-правових і стратегічних документів.

Голови та представники регіональних лікарських асоціацій, насамперед асоціацій організаторів охорони здоров’я, сімейних лікарів є членами координаційних рад – дорадчих органів, діяльність яких спрямована на обговорення нагальних питань розвитку охорони здоров’я в регіоні та прийняття виважених висновків щодо вирішення проблемних питань, які гальмують її розвиток. Асоціації неонатологів та акушерів-гінекологів беруть участь у розробці медичного та технічного завдань, планів підготовки фахівців для роботи регіональних перинатальних центрів.

4. У регіонах завершено фінансове розмежування ЗОЗ первинного та вторинного рівнів медичної допомоги, що дало змогу сконцентрувати кошти на фінансування закладів ПМСД на рівні районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення, та сформовано систему надання ПМСД.

Станом на початок 2014 р. у пілотних регіонах повністю сформовано мережу ЗОЗ, які надають ПМСД. Формування мережі центрів первинної медико – санітарної допомоги (ЦПМСД) в Одеській області виконано на 97,30% від потреби, Полтавській – на 100% від запланованого. Усі відкриті ЦПМСД мають статус юридичних осіб, реєстраційні посвідчення та ліцензії МОЗ України на медичну практику.

Адміністративно – територіальна одиниця

Кількість ЦПМСД

Відсоток від запланованого

усього сільська місцевість міста
Вінницька обл.

33

6

27

100

Дніпропетровська обл.

53

30

23

100

Донецька обл.

72

55

17

100

Одеська обл.

33

9

24

93,7

Полтавська обл.

34

9

25

100

м. Київ

28

28

100

 

Адміністративно – територіальна одиниця Кількість АЗПСМ, усього Кількість ФАПів, які обслуговують понад 1000 осіб
усього сільська місцевість міста
Вінницька обл.

302

68

234

62

Дніпропетровська обл.

376

141

235

15

Донецька обл.

357

205

152

24

Одеська обл.

246

69

177

82

Полтавська обл.

315

81

234

12

м. Київ

257

257

Разом із формуванням і розвитком мережі закладів, які надають ПМСД, введено більшість штатних посад лікарів загальної практики – сімейних лікарів (ЛЗПСЛ) та їх укомплектування за рахунок навчання в інтернатурі та перепідготовки лікарів інших лікарських спеціальностей.

Адміністративно – територіальна одиниця

Кількість штатних посад ЛЗПСЛ

Кількість фізичних осіб ЛЗПСЛ

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Вінницька обл. (усього) 755,50 855,25 961,25 582 643 750
міста 397,00 372,00 441,25 327 328 398
сільська місцевість 358,50 483,25 520,00 255 315 352
Дніпропетровська обл. (усього) 2200,75 1061,25 1478,75 1582 715 1068
міста 1543,75 509,75 912,5 1161 368 697
сільська місцевість 657,00 551,50 566,25 421 347 371
Донецька обл. (усього) 544,25 937,75 1250,00 451 598 867
міста 387,50 650,00 865,75 285 414 635
сільська місцевість 156,50 287,75 384,25 166 184 232
Одеська обл. (усього) 718,50 914,50 1137,75 514 626 764
міста 190,25 319,75 417,25 162 236 316
сільська місцевість 528,25 594,75 720,50 352 390 448
Полтавська обл. (усього) 674,00 733,00 850,50 498 514 565
міста 367,50 376,00 475,75 305 301 355
сільська місцевість 306,75 357,00 374,75 193 213 210
м. Київ (усього) 335,75 525,50 747,25 201 353 503

Забезпеченість амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) у м. Києві становить 0,90 на 10 тис. населення, у Донецькій області: для міського населення – 0,85 на 10 тис. населення, для сільського населення – 2,82 на 10 тис. населення, у Вінницькій області: відповідно 0,79 та 2,85 на 10 тис. населення, у Полтавській області: відповідно 1,00 та 4,00 на 10 тис. населення (при нормативі, затвердженому МОЗ України, для міст – 1 амбулаторія на 10 тис. населення, для сільської місцевості – 3,30 на 10 тис. населення). Досягнення нормативу відбуватиметься поступово до 2020 року.

Рис. 1. Укомплектованість штатних посад лікарів загальної практики – сімейних лікарів фізичними особами лікарями загальної практики – сімейними лікарями (усього, %)

Стан матеріально-технічного оснащення закладів ПМСД має тенденцію до поліпшення виключно в пілотних регіонах (за рахунок централізованих закупок обладнання та автотранспорту).

Адміністративно – територіальна одиниця

Відсоток амбулаторій оснащених відповідно до табелю матеріально – технічного оснащення

Відсоток амбулаторій оснащених транспортними засобами

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Вінницька обл. (усього)

міста

25,00

75,70

56,50

сільська місцевість

65,00

60,00

60,70

Дніпропетровська обл. (усього)

26,70

33,50

40,10

58,40

91,10

99,20

міста

27,80

38,40

44,50

30,60

98,70

100,00

сільська місцевість

25,90

28,50

37,00

75,80

86,10

98,70

Донецька обл. (усього)

міста

34,30

48,70

84,00

68,70

78,10

80,20

сільська місцевість

55,50

68,20

82,00

79,30

81,80

84,00

Одеська обл. (усього)

міста

0

0

0

41,00

40,00

44,00

сільська місцевість

0

0

0

85,00

82,00

80,00

Полтавська обл. (усього)

58,60

51,80

54,00

67,00

58,00

66,00

міста

66,40

65,50

67,30

64,10

56,70

60,40

сільська місцевість

50,80

38,10

40,70

69,90

59,30

71,60

м. Київ (усього)

0

0

0

н/д*

н/д*

100,00

Досить важливим є доступність лікарських засобів для сільського населення і функціонування пунктів їх реалізації на базі СЛА та ФАПів. їх кількість значно зросла лише в Дніпропетровській області із 43,50% до 94,80%.

Рис. 2. Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів, які здійснюють реалізацію лікарських засобів (%)

5. У рамках реалізації Закону України від 05.07.2012 № 5081-VІ «Про екстрену медичну допомогу» в регіонах розроблено перспективні плани функціонування та розвитку ЕМД, затверджені обласними (у м. Києві – міською) державними адміністраціями та погоджені МОЗ України.

Створено ЦПМСД, до складу яких увійшли відокремлені структурні підрозділи — станції швидкої медичної допомоги (ШМД), підстанції, пункти постійного та тимчасового базування. Отримано ліцензії на медичну практику та роботу з наркотичними засобами. Створення єдиної системи дало змогу об’єднати розрізнені підрозділи ШМД в єдину структуру, водночас, наявність станцій ШМД як юридичних осіб, робить її більш гнучкою в управлінні і дозволяє краще використати наявний потенціал з ініціативою на місцях та значно наблизити якісну ЕМД до найбільш віддалених адміністративних одиниць.

Для поліпшення надання ЕМД у регіонах у 2013 р. розпочато створення пунктів постійного та тимчасового базування.

Формування мережі пунктів постійного та тимчасового базування

(станом на 01.01.2014 р.)

Адміністративно – територіальна одиниця

Кількість існуючих пунктів постійного базування / % від запланованих

Кількість існуючих пунктів тимчасового базування / % від запланованих

Вінницька обл.

19 /100,00%

23 /100,00%

Дніпропетровська обл.

63 /100,00%

36 / 100,00%

Донецька обл.

66 / 89,20%

6/100,00%

Одеська обл.

40 / 5,50%

1 /100,00%

Полтавська обл.

13

10

м. Київ

25 / 100,00%

Згідно із Законом України «Про екстрену медичну допомогу», визначено нормативну кількість – 1 бригада ЕМД на 10 тис. населення. Цей показник є наближеним до нормативного у Дніпропетровській та Донецькій областях, значно нижчим за норматив – у Полтавській області та м. Києві, незважаючи на те, що реалізація положень вищезазначеного закону розпочалась одночасно в усіх регіонах України.

Забезпеченість населення екстреною медичною допомогою

(станом на 01.01.2014 р.)

Адміністративно – територіальна одиниця

Кількість бригад на 10 тис. нас.

Питома вага фельдшерських бригад ЕМД (%)

Питома вага лікарських бригад ЕМД (%)

Питома вага спеціалізованих бригад ЕМД

Вінницька обл. 0,75 59,2 33,3 7,5
Донецька обл.. 0,83 46,3 42,1 11,6
Дніпропетровськаобл. 0,85 64,2 32,3 3,6
Одеська обл. 0,77 50,0 41,2 8,8
Полтавська обл. 0,68 63,3 23,7 13,0
м. Київ 0,43 8,5 91,5 10,5

Нормативи своєчасності надання ЕМД визначено відповідними положеннями Закону України «Про екстрену медичну допомогу»: 10 хв. у містах і 20 хв. у сільських районах. Протягом 2011-2013 рр. ці показники поступово зросли в усіх регіонах (як у містах, так і в сільській місцевості).

Своєчасність надання екстреної медичної допомоги

Адміністративно – територіальна одиниця

Загальна кількість викликів ЕМД

Відсоток викликів ЕМД з поїздом у визначений нормативом час

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Вінницька обл. (усього)

435631

420176

367436

_

міста

3ЗОЗ53

326055

279512

83,90

86,40

88,70

сільська місцевість

105278

94221

87924

72,80

79,60

83,60

Дніпропетровська обл. (усього)

958527

880710

862494

міста

862920

753785

721441

92,10

92,70

91,30

сільська місцевість

95607

126925

141053

91,40

92,60

90,20

Донецька обл. (усього)

1104985

1041209

1023128

84,90

85,20

86,10

міста

1019671

937890

923158

86,10

85,00

86,10

сільська місцевість

85314

103319

99970

80,10

86,70

84,80

Одеська обл. (усього)

582666

582057

568092

_

міста

473963

469521

445856

89,00

90,20

91,80

сільська місцевість

108703

112536

122236

76,00

79,50

н/д

Полтавська обл. (усього)

447465

441256

334920

_

міста

370108

361680

261043

82,70

82,00

98,50

сільська місцевість

77357

79576

73877

90,20

89,60

97,90

м. Київ (усього)

418662

444285

485048

50,90

54,30

85,90

6. Структурна перебудова мережі ЗОЗ для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в регіонах проведена за етапами.

Розроблено проекти модернізації стаціонарних закладів області, які планується включити до складу майбутніх госпітальних округів, на підставі даних аналізу матеріально-технічного стану, кадрового забезпечення ЗОЗ регіону.

Проведено аудит стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги згідно з наказом МОЗ України від 17.08.2012 № 637 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги».

Здійснено інвентаризацію обладнання в ЗОЗ, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, відповідно до постанови КМУ від 14.09.2013 № 711 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу» та наказу МОЗ України від 28.10.2013 № 918.

На підставі результатів самоаналізу кожним ЗОЗ вторинного рівня підготовлено перспективні плани розвитку.

Розроблено та затверджено обласними (у м. Києві – міською) державними адміністраціями плани-схеми госпітальних округів і плани перспективного розвитку закладів охорони здоров’я (ЛІЛ) з урахуванням положень постанови КМУ від 24.10.2012 № 1113, якою затверджено порядок створення госпітальних округів.

На підставі базових критеріїв (кількість і щільність населення, що обслуговується госпітальним округом, радіус території обслуговування), з огляду на стан матеріально-технічної бази ЗОЗ у кожній окремо взятій адміністративно- територіальній одиниці регіону та стан доріг, транспортні сполучення між ЗОЗ, встановлено, що створення госпітальних округів обумовлює певну етапність, яка залежить від усунення несприятливих чинників і вирішення проблем щодо відповідності матеріально-технічної бази ЗОЗ вторинного рівня (будівель та їх матеріального оснащення) існуючим стандартам. До впровадження кожного з етапів створення госпітальних округів, усі ЗОЗ мають залишатися у статусі ЦРЛ.

Подальша структурна реформа вторинної медичної допомоги дасть змогу зменшити вплив надмірної децентралізації та фрагментацію фінансових потоків на фінансування закладів, які її надають. Адже, крім закладів, що знаходяться в системі МОЗ України, існує низка паралельних медичних служб інших міністерств і відомств, що, своєю чергою, у деякій мірі може приводити до розпорошення фінансових ресурсів і дублювання в наданні вторинної медичної допомоги.

Усі зміни в структурі ліжкового фонду здійснюються з урахуванням потреб населення в медичній допомозі і не перешкоджають наданню допомоги та роботі лікарняних ліжок.

Динаміка забезпеченості населення лікарняними ліжками у 2011-2013 рр.

(на 10 тис. населення)

Адміністративно – територіальна одиниця

Рік

Динаміка скорочення (%)

2011

2012

2013

Вінницька обл. 79,80 75,37 64,10 19,67
Дніпропетровська обл. 79,00 77,73 68,80 12,91
Донецька обл. 85,00 83,97 74,90 11,88
Одеська обл. 79,30 76,85 68,70 13,37
Полтавська обл. 82,20 81,52 70,70 13,99
м. Київ 76,60 74,15 71,20 7,05

7. У рамках Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» в регіонах оптимізовано перинатальну службу. Проведення централізації акушерської допомоги в регіонах дало змогу сконцентрувати пологи в найпотужніших пологових центрах, де зосереджений належний кадровий та матеріально-технічний потенціал. Результатом регіоналізації перинатальної допомоги стало впровадження алгоритмів дій на всіх рівнях надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям і новонародженим відповідно до ризиків, наявності екстрагенітальної та акушерської патології.

За три роки найбільше зниження показників малюкової смертності відмічено у Вінницькій області (на 24,10%), Дніпропетровській області (на 20,00%) та Полтавській області (на 9,80%). В інших областях даний показник відносно сталий, а в м. Києві виявлено незначне збільшення (на 1,80%), проте смертність немовлят на 1000 народжених живими без іногородніх у м. Києві порівняно з 2011 р. зросла і а 4,80%.

8. В умовах реформування галузі охорони здоров’я фінансування ЗОЗ пілотних регіонів здійснюється за кодами економічної класифікації та частково

програмно-цільовим методом, який передбачає складання і виконання бюджету в розрізі бюджетних програм. У не пілотних регіонах фінансування проводиться відповідно до норм Бюджетного кодексу України.

У ході реформування галузі охорони здоров’я та поступового запровадження нових фінансових механізмів фінансування значно зростає частка видатків зведеного бюджету, що виділяється на фінансування ПМСД і видатки на надання ПМСД у розрахунку на одного жителя. У 2016 р. для надання ПМСД, у середньому, видатки із зведеного бюджету становили 8,00-10,00%, станом на 2013 р. цей показник коливався від 25,00% до 12,40%.

Фінансове забезпечення первинної ланки надання медичної допомоги

Адміністративно – територіальна одиниця

Видатки на надання ПМСД у розрахунку на одного жителя (гри)

Відсоток витрат на ПМСД від зведеного бюджету (загальний бюджет та спеціальний фонд)

Відсоток витрат на ПМСД загального фонду зведеного бюджету

Відсоток витрат на ПМСД спеціального фонду зведеного бюджету

Вінницька обл.

218,63

22,40

21,70

29,30

Дніпропетровська обл.

237,80

18,53

19,16

6,10

Донецька обл.

200,00

18,60

16,60

2,00

Одеська обл.

147,90

25,00

25,00

Полтавська обл.

136,20

12,40

13,20

2,40

м. Київ

184,89

13,60

14,30

5,00

9. Позитивні результати реформи:

1) Сформована мережа закладів, які надають первинну медичну допомогу (ПМД) шляхом процесів розмежування первинного і вторинного рівнів надання медичної допомоги та створення центрів ПМСД зі статусом юридичних осіб. У 2013 р. функціонувало 186 ЦПМСД порівняно з 2011 р. їх чисельність зросла на 27 од. (з 159 у 2011 р. до 186 у 2013 р.).

У 2013 р. в м. Києві створено 19 центрів ПМСД у непілотних районах міста (крім Дарницького і Дніпровського районів, в які х у 2012 р. створено 9 таких закладів). Також змінилася чисельність центрів ПМСД у Вінницькій області (у містах їх кількість зменшилася на 2 од.). Спостерігається позитивна тенденція до формування мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (ЗП – СМ) для забезпечення фізичної доступності населення до первинної медичної допомоги.

2) У Дніпропетровській та Донецькій областях більшість центрів ПМСД створено в містах, у Вінницькій – у сільських районах. Це пов’язано з адміністративно-територіальним устроєм цих областей та географічними особливостями розселення населення.

Особливістю створення та функціонування центрів ПМСД у м. Києві є їх господарський статус – у формі комунальних неприбуткових підприємств, які в своїй діяльності керуються вже нормами та положеннями Господарського кодексу

України. В інших пілотних регіонах центри ПМСД створені та функціонують як бюджетні установи, тобто відпрацьовано різні підходи щодо створення та функціонування таких закладів.

3) Намітилися певні позитивні зрушення щодо поліпшення рівня кадрового забезпечення:

–  у Дніпропетровській області чисельність ЛЗП/СЛ зросла з 404 у 2011 р. до 1068 у 2013 р., відповідно на 10 тис. населення з 1,22 у 2011 р. до 3,20 у 2013 р.;

–  у Донецькій області чисельність ЛЗП/СЛ зросла з 452 у 2011 р. до 867 у 2013 р., відповідно на 10 тис. населення з 1,03 у 2011 р. до 2,03 у 2013 р.;

– у Вінницькій області чисельність ЛЗП/СЛ зросла з 607 у 2011 р. до 750 у 2013 р., відповідно на 10 тис. населення з 3,73 у 2011 р. до 4,63 у 2013 р.;

-ум. Києві чисельність ЛЗП/СЛ зросла з 241 у 2011 р. до 503 у 2013 р., відповідно на 10 тис. населення з 0,87 у 2011 р. до 1,8 у 2013 році.

4) Безпосередньо сімейними лікарями надавалася первинна медична допомога 86,80% населення Вінницької області, 59,40% Дніпропетровської, 43,20% Донецької; 38,60% м. Києва.

5) Відмічається значне покращення рівнів оснащення центрів ПМСД транспортними засобами, комп’ютерами відповідно до табеля матеріально- технічного оснащення як у містах, так і сільських районах.

6) Перехід до обслуговування пацієнтів з 1 січня 2013 р. лікарями первинної ланки, обраними самими пацієнтами сприяє формуванню, з одного боку, партнерських відносин між лікарем і пацієнтом, з іншого – конкуренції між лікарями у боротьбі за пацієнта. Поряд з цим відновлюється система формування раціональних маршрутів пацієнтів шляхом використання системи направлень пацієнтів лікарем первинної ланки при необхідності отримання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.

7) Здійснюється реалізація нового механізму виплати медичним працівникам первинної ланки надбавок за обсяг і якість виконаної роботи за кошти відповідної субвенції з Державного бюджету.

Середній розмір заробітної плати у 2013 році лікарів з урахуванням надбавок за обсяг та якість коливався від 4456 грн у Дніпропетровській до 5363 грн у м. Києві, молодших медичних працівників із медичною освітою – відповідно 3439 і 4876 грн. За підсумками 2013 року середня заробітна плата лікаря, який надавав ПМД населенню в пілотних регіонах, перевищувала до 50% її рівень в цілому по галузі (середня заробітна тата лікарів у 2013 р. – 3573 грн).

8) У 2013 році були врегульовані питання оплати праці керівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та їх заступникам в частині встановлення надбавки за якість виконаної роботи, а також медичним працівникам таких закладів, які забезпечують збір та обробку інформації, необхідної для визначення показників якості.

9) Щодо доступності лікарських засобів для сільського населення, у звітному році у Дніпропетровській і Вінницькій областях збільшено мережу пунктів реалізації лікарських засобів (Дніпропетровська – 94,8%; Вінницька – 65,3% від їх загальної чисельності), у Донецькій – мережа сільських лікарських амбулаторій і ФАПів, які мали пункти реалізації лікарських засобів, скоротилася порівняно з 2012 р. на 10,5% і становила 37,1% у 2013 р.

Дані щодо доступності лікарських засобів для сільського населення

Показник

Дніпропетровська

Донецька

Вінницька

Кількість сільських лікарських амбулаторій і ФАПів, які мають пункти реалізації лікарських засобів, абс. чисельність

621

215

786

Загальна кількість сільських лікарських амбулаторій і ФАПів, абс. чисельність

655

580

1204

Питома вага сільських лікарських амбулаторій і ФАПів, які мають пункти реалізації лікарських засобів у загальній кількості лікарських амбулаторій і ФАПів, у відсотках

94,8

37,1

65,3

10) За даними моніторингу у 2013 р. квартири було виділено у всіх пілотних регіонах, за виключенням Вінницької області, де у містах квартири не виділялися.

Дані щодо забезпечення медичних працівників ПМСД житлом

Показник

Дніпропетровська

Донецька

Вінницька

м. Київ

сільські райони

міста

сільські райони

міста

сільські райони

міста

Кількість лікарів ПМСД не забезпечених житлом, всього

22

22

5

6

37

4

141

Кількість молодших медичних працівників з медичною освітою у закладах ПМСД не забезпечених житлом, всього

27

20

2

17

75

11

94

Кількість виділених квартир для вказаної категорії, од.

4

10

4

5

4

0

5

11) Здійснювалася робота щодо створення пулів фінансових ресурсів шляхом об’єднання коштів на третинну, вторинну та екстрену медичну допомогу на рівні обласних бюджетів (Дніпропетровська область – переважно всі заклади ВМД передано на обласний бюджет, Вінницька область – райони передали свої заклади ВМД на обласний рівень, за винятком є м. Вінниця, Донецька областьне відбулось передачі закладів ВМД на обласний рівень, в результаті заклади залишились на тому рівні, на якому вони були традиційно, для м. Києваце питання не було актуальним, оскільки вся система надання як первинної, так і вторинної та екстреної медичної допомоги фінансується з міського бюджету ).

12) Забезпечувалося виконання заходів щодо своєчасності надання ЕМД. Зокрема у: Дніпропетровській області 90,20% викликів ЕМД у сільській місцевості здійснено з доїздом до пацієнта до 20 хв.; у містах 91,30% викликів ШМД забезпечено з доїздом до пацієнта у 10-хвилинний термін; Донецькій – 84,80% викликів ШМД у сільській місцевості здійснено з доїздом до пацієнта до 20 хв.; у містах 86,10% викликів ШМД забезпечено з доїздом до пацієнта у 10- хвилинний термін; Вінницькій – 83,60% викликів ШМД у сільській місцевості здійснено з доїздом до пацієнта до 20 хв.; у містах 88,70% викликів ШМД забезпечено з доїздом до пацієнта у 10-хвилинний термін; м. Києві – 87,00% екстрених викликів швидкої медичної допомоги забезпечено з доїздом до пацієнта у 10-хвилинний термін.

13) Центри ЕМД та медицини катастроф функціонували у всіх пілотних регіонах та у м. Києві. Тривало створення оперативно-диспетчерської служби у Дніпропетровській, Донецькій та Вінницькій областях.

14) Парк автомобілів швидкої медичної допомоги у пілотних регіонах на початок 2014 року налічував 1177 одиниць, при цьому тільки 57% були забезпечені радіозв’язком і навігаційними приладами (від 100% у м. Києві до 40,6% у Вінницькій області).

15) Забезпечувалося виконання заходів щодо своєчасності надання ШМД, зокрема у :

– у Дніпропетровській області 90,2% викликів швидкої медичної допомоги у сільській місцевості здійснено з доїздом до пацієнта до 20 хвилин; у містах 91,3% викликів швидкої медичної допомоги забезпечено з доїздом до пацієнта у 10 хвилинний термін;

– Донецькій – 84,8% викликів швидкої медичної допомоги у сільській місцевості здійснено з доїздом до пацієнта до 20 хвилин; у містах 86,1% викликів швидкої медичної допомоги забезпечено з доїздом до пацієнта у 10 хвилинний термін;

– Вінницькій – 83,6% викликів швидкої медичної допомоги у сільській місцевості здійснено з доїздом до пацієнта до 20 хвилин; у містах 88,7% викликів швидкої медичної допомоги забезпечено з доїздом до пацієнта у 10 хвилинний термін;

– м. Києві – 87,0% екстрених викликів швидкої медичної допомоги забезпечено з доїздом до пацієнта у 10 хвилинний термін.

Питома вага викликів екстреної (швидкої) медичної допомоги становила у Дніпропетровській області 64,8 на 1000 населення, Донецькій – 232,7 на 1000 населення; Вінницькій – 227 на 1000 населення; м. Києві – 169,7 на 1000 населення.

16) Зросли видатки на фінансування надання населенню ПМД (відповідно на рівні 17,5-22,40% від видатків зведеного бюджету (загальний бюджет і спеціальний фонд).

17) Для надання гнучкості у використанні фінансових ресурсів при переході від фінансування за кошторисами до фінансування за-скороченою економічною класифікацією видатків бюджету внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України прийнято постанову від 08.02.2012 № 86 «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Зазначені зміни дали можливість фінансувати заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу у пілотних регіонах за двома кодами економічної класифікації видатків: КЕКВ 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 року № 465 «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ») передбачається запровадити з 1 січня 2014 року порядок фінансування за двома кодами економічної класифікації видатків у закладах охорони здоров’я пілотних регіонів, які надають вторинну та екстрену медичну допомогу, а також у закладах, що надають первинну медичну допомогу на всій території України.

18) Для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування та забезпечення єдиного підходу до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету за пропозиціями МОЗ України, Міністерством фінансів України видано наказ від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за № 456/20769.

19) 3 метою складання та виконання місцевих бюджетів за програмно – цільовим методом МОЗ України спільно з Мінфіном затверджено наказ від 21.09.2012 №728/1015 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та їх результативних показників у галузі «Охорона здоров’я» для пілотних регіонів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.09.2012 за № 1650/21962. Порівняльний аналіз виконання бюджетної програми «Первинна медична допомога населенню» у 2012 році на рівні пілотних регіонів дозволив співставити ефективність їх виконання та оцінити за бальною шкалою як «високу» (225 балів) у Донецькій, «середню» – Вінницькій та Дніпропетровській областях (відповідно 198,5 та 200 балів).

20) Модель модернізації первинної допомоги, яка сьогодні запроваджується в Україні, повною мірою відповідає принципам, вимогам і критеріям, виробленим для ефективного функціонування первинної медичної допомоги в світі і включає низку компонентів: юридичне та структурне розмежування первинної та вторинної медичної допомоги; формування розгалуженої та відповідно оснащеної інфраструктури ПМСД; запровадження системи надання первинної медичної допомоги за сімейним принципом та контрольно-пропускної системи (принцип «воротаря») для формування оптимального маршруту пацієнта, вільного вибору пацієнтом лікаря первинної ланки; фінансування закладів первинної медичної допомоги з міських та районних бюджетів за подушним принципом; оплата праці медичного персоналу первинної ланки, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи.

21) Фінансово-економічні механізми, які відпрацьовуються на рівні пілотних регіонів, зокрема перерозподіл ресурсів між закладами охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу, розмежування видатків між місцевими бюджетами на охорону здоров’я за видами медичної допомоги і формування більш потужних пулів для фінансування медичної допомоги населенню, запровадження стратегічних закупівель медичної допомоги на основі договорів, застосування елементів програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів у частині видатків на охорону здоров’я за відповідними видами медичної допомоги, відповідають даним найкращого світового досвіду, який базується на фактичних даних з питань здоров’я, що містяться в мережі Health Evidence Network – HEN та Європейській мережі ВООЗ з науково обґрунтованої політики (EVIPNet), інших базах фактичних даних міжнародних організацій (ВООЗ, Світового банку, ООН).

22) Окремі показники якості та ефективності надання медичної допомоги.

Найвищий рівень показника питомої ваги хворих з занедбаними формами злоякісних новоутворень серед кількості всього хворих з візуальними формами злоякісного новоутворення, взятих на обліку у звітному році з вперше встановленим діагнозом, у Донецькій області (19,2%), найнижчий – Вінницькій (5,6%).

Найвищі рівні показника питомої ваги хворих на занедбані форми (фіброзно-кавернозний) туберкульозу серед усіх форм туберкульозу легень у Донецькій (2,5%) та Вінницькій (1,8%) областях.

Показник проведених оперативних втручань в стаціонарах на 10 тис. населення практично однаковий у всіх пілотах (на рівні 593,4 -597,7 на 10 тис. населення).

Відносно кількості проведених оперативних втручань в стаціонарах, при наданні термінової хірургічної допомоги на 10 тис. населення, то величина цього показника найвища у м. Києві (38,2%) та Дніпропетровській області (31,67%).

Окремі показники ефективності та якості медичної допомоги

Показник

Дніпропетровська

Донецька

Вінницька

м. Київ

2013

2013

2013

2013

Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну медичну допомогу (дільничного терапевта, дільничного педіатра, лікаря загальної практики-сімейного лікаря).

2126

2225

1754

2003

Питома вага кількості хворих з занедбаними формами злоякісних новоутворень серед кількості всього хворих 3 візуальними формами злоякісного новоутворення, взятих на обліку у звітному році з вперше встановленим діагнозом.

15,6

19,2

5,9

16,5

Питома вага хворих на занедбані форми (фіброзно – кавернозний) туберкульозу серед усіх форм туберкульозу легень.

1,4

2,5

1,8

0,4

Кількість проведених оперативних втручань в стаціонарах на 10 тис. населення по області

597,7

н/д

597,3

593,4

Кількість проведених оперативних втручань в стаціонарах, при наданні термінової хірургічної допомоги на 10 тис. населення по області

31,67

н/д

28,5

38,2

10. Загальними проблемами реалізації ходу реформування сфери охорони здоров’я в регіонах є:

– недосконалість чинної нормативно-правової бази щодо фінансування охорони здоров’я внаслідок невизначеності гарантованого рівня медичної допомоги, яка надається безоплатно, та відсутності єдиної методики розрахунку вартості медичних послуг і розподілу обсягу фінансування між первинним та вторинним рівнями медичної допомоги в загальному обсязі фінансування на 1 мешканця;

– недостатній рівень фінансування галузі та фінансової підтримки реформи;

– ЗОЗ працюють в умовах неукомплектованості штатних посад фізичними особами як лікарів, так і молодших спеціалістів із медичною освітою;

–  недостатнього устаткування сучасним обладнанням, автомобільним транспортом тощо;

–  недостатній рівень використання інформаційних технологій через низький рівень поширення локальних мереж у ЗОЗ, неефективного використання сучасних комп’ютерних технологій, низький рівень володіння медичними працівниками (1-20%), практичними навиками роботи з комп’ютерною технікою;

–  недостатній рівень готовності управлінців всіх рівнів управління до роботи в нових умовах, передусім для забезпечення скоординованої роботи ЗОЗ, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, організації нових медичних маршрутів пацієнтів з урахуванням їх поведінкових стереотипів;

–  вкрай недостатнє інформаційно-комунікаційне забезпечення реформи на центральному і місцевому рівнях.

11. Загальні висновки:

Використовувати статистичні дані щодо захворюваності, смертності інвалідності та інших об’єктивних статистичних індикаторів діяльності галузі охорони здоров’я на цьому етапі реформи некоректно з наукової терки зору, бо доведено, що зміни у цих показниках настають мінімум через 5 років. На цьому етапі коректними є показники структури і процесу, які наведені у аналітичній довідці та демонструють позитивну динаміку.

Напрацювання пілотних та непілотних регіонів України щодо реформування первинної та екстреної медичної допомоги в цілому є позитивними та такими, що відповідають перспективним напрямам розвитку галузі які витікають з рекомендацій ВООЗ та Світового банку (об’єднання пулів коштів, структурно-функціональне визначення ПМД і ВМД та обсягів/пропорцій їх фінансування, впровадження інтегрованого надання первинної медичної допомоги, застосування нових ефективних методів фінансування та оплати праці, законодавче закріплення права пацієнта на вибір лікаря первинної ланки та система направлень до закладів, що надають ВМД тощо).

Практичні кроки з реформування ВМД обмежились лише створенням регіональних пулів коштів ВМД та моделюванням спеціалізації закладів у межах госпітальних округів, контури яких були визначені надто компромісно.

Проблеми реалізації пов’язані передусім з недофінансуванням галузі та невизначеністю гарантованого рівня медичної допомоги, недостатнім фінансуванням безпосередньо заходів реформи, недосконалим кадровим забезпеченням, передусім лікарями для первинної ланки 03, низькою якістю менеджменту на усіх рівнях, низьким рівнем інформатизації галузі та недостатнім інформаційно-комунікаційним забезпеченням.

Пропозиції:

Термін дії Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» з метою напрацювання досвіду щодо реформування вторинної медичної допомоги та подальшого відпрацювання взаємодії між закладами ПМД та ВМД необхідно подовжити до 2017 року.

Скасувати Закон України «Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я», як такий, що порушує визначені законом права місцевого самоврядування та обмежує можливості реорганізації закладів у відповідності до потреб населення (відповідний законопроект направлено МОЗ України до Мін’юсту України).

Завершити формування центрів ПМСД в Україні до кінця 2014 року (на сьогодні сформовано 70% ЦПМСД), звернувши особливу увагу на добір та підготовку керівних кадрів для первинної ланки охорони здоров’я.

Поступово поширити фінансування за спрощеною системою (за 2-ма кодами економічної класифікації) на усі види медичної допомоги на усій території України.

Вишукати можливість для інвестування послідовної побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на пріоритетних напрямках: ПМД, ЕМД, формування інфраструктури лікарень інтенсивного лікування (у т.ч. шляхом введення цільових акцизів та за механізмом державно-приватного партнерства) у межах адміністративних територій (районів/округів), створення яких передбачено при реформуванні місцевого самоврядування, а також на інформатизацію галузі.

Підвищити якість підготовки спеціалістів для первинної ланки охорони здоров’я на додипломному і післядипломному етапах шляхом затвердження оновлених програм підготовки лікарів та медсестер загальної практики-сімейної медицини на компетентнісній основі з акцентом на оволодінні практичними навиками та впровадити їх в практику навчання.

Вишукати можливість цільового фінансування заходів з вивчення громадської думки та інформаційно-комунікаційного забезпечення побудови нової національної системи охорони здоров’я.

Розробити концепцію подальшого розвитку системи охорони здоров’я (управління, фінансування, кадрове забезпечення, інформатизація, громадська охорона здоров’я тощо), провести її широке громадське обговорення та подати на розгляд Уряду України, а також план дій з її реалізації. У плані дій передбачити конкретні заходи щодо законодавчого забезпечення розвитку системи охорони здоров’я.

Сьогоднішні пілотні проекти з реформування системи охорони здоров’я у трьох областях та місті Києві, спрямовані на реструктуризацію системи охорони здоров’я та відпрацювання адекватних механізмів фінансування системи надання медичної допомоги. При цьому посилюється, в першу чергу, первинна ланка медичної допомоги, яка надає медичну допомогу майже 75 % населення і базується переважно на медикаментозному лікуванні, тобто фармакотерапії.

Доля фармакотерапії займає леву частину і при надані медичної допомоги другого рівня, у тому числі і у стаціонарах. Тому паралельно було заплановано відпрацювання низки проблем, які накопич) валися у галузі стосовно обслуговування конкретного пацієнта, починаючи від діагностики, у який спосіб проводиться призначення йому ліків, що і яким чином пацієнт їх отримує і, у разі впровадження системи відшкодування вартості лікування з боку держави, за яким механізмом це буде відбуватися. Питання ціноутворення на лікарські засоби, визначення вартості медикаментозного лікування це була лише частина проекту, тобто споживання дешевих ліків, які призначені, або застосовуються хворим не правильно, здоров’я не покращує.

Саме на весь комплекс зазначених проблем був спрямований пілотпий проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою шляхом встановлення граничного рівня оптово-відпускних цін на такі засоби з використанням механізму визначення порівняльних (референтних) цін (постанова Кабінету Міністрів України № 340 від 25 квітня 2012 року), в результаті якого було знижено роздрібні (середньозважені) ціни на гіпотензивні лікарські засоби в середньому на 13,9% та здійснювався відпуск хворим зазначених препаратів з відшкодуванням їх вартості від 60 до 90 відсотків, що в свою чергу призвело до зниження кількості викликів швидкої медичної допомоги з приводу гіпертензивних кризів на 16 % та кількості інсультів на 6,4 %.

Позитивні результати проведення цього проекту стали підставою для продовження його і в 2014 році. 11 червня 2014 Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку та умов надання у 2014 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 982).

В умовах цінової ситуації, яка склалась на фармацевтичному ринку протягом останніх місяців, у зв’язку із значним коливанням курсу іноземних валют, встановленого Національним банком України, та введенням з квітня 2014 року ставки податку на додану вартість у розмірі 7% на постачання лікарських засобів і виробів медичного призначення та беручи до уваги те, що наші пацієнти лікуються переважно за власний рахунок (витрати на роздрібний сегмент ринку становлять близько 85 %) ми чітко усвідомлюємо, що необхідно провадити системну комплексну роботу із запровадження європейських підходів до ціноутворення на ліки та поширення практики відшкодування вартості на них (реімбурсації).

Стратегічною метою впровадження референтного ціноутворення є підвищення рівня доступності лікарських засобів в умовах політики жорсткої економії. Однак, ми усвідомлюємо, що такий підхід вимагає підтримки як всіх учасників фармацевтичного ринку, так і всіх зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

Враховуючи набутий досвід та виконуючи доручення Уряду Міністерством було розроблено проект акту Кабінету Міністрів України, щодо запровадження з 1 серпня 2014 року декларування змін оптово-відпускних цін на рецептурні лікарські засоби, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів, із застосуванням референтного ціноутворення на такі ліки.

На засіданні Уряду зазначений проект було відкладено та доручено Мінекономрозвитку України доопрацювати його разом з МОЗ України.

Міністерство співпрацює з центральними органами виконавчої влади та представниками провідних професійних громадських організацій задля розроблення виваженого та ефективного проекту рішення Уряду.

Зазначений проект постанови став основою для доопрацьованого Мінекономрозвитку України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про стабілізацію цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення», який 10.06.2014 схвалено на засіданні Урядового комітету з питань гуманітарного розвитку.

Водночас, для скоординованої роботи всіх органів влади, суб’єктів ринку, важливим є визначення саме законодавчого підґрунтя для врегулювання питання референтного ціноутворення на ліки та впровадження системи відшкодування їх вартості як одного з невід’ємних елементів страхової медицини.

Програма діяльності Уряду «100 днів – 100 кроків Уряду» передбачає розробку законопроекту «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби».

МОЗ України в рамках відповідної робочої групи, до складу якої увійшли представники центральних органів виконавчої влади, провідних професійних асоціацій фармацевтичного ринку та громадських організацій проводиться робота із підготовки пропозицій до цього законопроекту, який має визначати основні принципи державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та, в основу яких взято Директиву Ради ЕЕС 89/105 від 21 грудня 1988 р. щодо прозорості заходів з регулювання цін на лікарські засоби для використання у людей та їх включення до сфери національних систем страхування.

Це є необхідною передумовою для впровадження ефективного обов’язкового медичного страхування та раціонального витрачання як бюджетних коштів, так і коштів населення країни.

Щодо фінансування охорони здоров’я.

Обсяг видатків на охорону здоров’я, передбачений Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», становить 54,8 млрд. грн., в тому числі по загальному фонду – 51,4 млрд. грн. (у 2011 р. – 49,0 млрд. грн. (в т.ч. загальний фонд – 43,1 млрд. грн.), у 2012 р. – 58,5 млрд.грн. (вт. ч. загальний фонд – 52,0 млрд. грн.), у 2013 р. – 60,7 млрд.грн. (в т.ч. загальний фонд – 56,3 млрд. грн.) або із зростанням у 1,1 рази проти 2011 року та спадом на 6,3 % проти 2012 року.

Основне зменшення зидатків зведеного бюджету на охорону здоров’я пов’язано з тим, що підвищення у 2014 році розмірів мінімальної заробітної плати темпами, що не відповідають темпам розвитку економіки, є невиправданим.

У зв’язку з цим внесеними змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачено збереження протягом 2014 року розміру мінімальної заробітної плати на рівні 1218 гривень.

Вказане забезпечило значну економію видатків бюджету на оплату праці працівників сфери охорони здоров’я.

Середня заробітна плата працівників охорони здоров’я зросла у 7,3 раз порівняно з 2004 роком і досягла у квітні 2014 року 2371 грн. Заборгованість із заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я, що фінансуються з місцевих бюджетів станом на 11.06.2014 становить 523,2 тис. гривень.

Крім того, з метою економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, у проекті змін до Державного бюджету України на 2014 рік передбачено зменшення видатків, зокрема на скорочення видатків на утримання центрального Апарату МОЗ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через МОЗ України внаслідок скорочення чисельності їх працівників – 49,1 млн. гривень.

Крім того, з метою економного та раціонального використання державних коштів у змінах до Державного бюджету України на 2014 рік передбачено зменшення видатків, зокрема на:

придбання медичного обладнання для медичного центру Міністерства охорони здоров’я України – 70 млн. гривень;

розвитку служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України – 625 млн. гривень;

фінансування заходів по забезпеченню реалізації інвестиційного проекту з оснащення закладів охорони здоров’я сучасним високотехнологічним медичним обладнанням – 140,0 млн. гривень.

При уточненні показників зведеного бюджету на охорону здоров’я враховано зміни до Бюджетного кодексу України стосовно визначення особливостей взаємовідносин між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, відповідно до яких видатки місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, у тому числі міста Севастополя, здійснюються за рахунок та в межах усіх доходів, іцо сплачуються (перераховуються) на території Автономної Республіки Крим, у тому числі міста Севастополя, без застосування механізму вирівнювання та надання з державного бюджету міжбюджетних трансфертів.

Видатки загального фонду на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру становить 2 005,5 млн. грн.

Окрім того залишилось збільшення видатків спеціального фонду від проведення державних лотерей в Україні для лікування онкохворих дітей, які становлять – 173,3 млн. грн.

Також у складі загального обсягу видатків на охорону здоров’я на 2014 рік залишились врахованими наступні цільові видатки:

для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет в обсязі 572 млн. грн.;

підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги у пілотних регіонах для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу за обсяг та якість виконаної роботи – 250 млн. грн. (розподілено для бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та бюджету міста Києва);

для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» в обсязі – 351,6 млн. грн.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на охорону здоров’я у 2014 році передбачено в уточненому обсязі 295,9 млн. грн., з них:

придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 19,0 млн. грн.;

придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 138,0 млн. грн.;

часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – 138,9 млн. грн.

Стан фінансування охорони здоров’я за рахунок коштів місцевих бюджетів станом на 01.04.2014 року.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на розвиток системи охорони здоров’я місцевого підпорядкування, розподіляється між видами видатків відповідно до пріоритетних завдань бюджетної політики держави на 2014 рік, виходячи із обмежених можливостей ресурсної видаткової частини бюджету.

При формуванні Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я Міністерством фінансів України було визначено в обсязі 42 583,6 млн. грн., який зростає по відношенню до відповідного показника 2013 року на 2 587,7 млн. грн., або на 6,5% більше аналогічного розрахункового обсягу 2013 року (39 995,9 млн. грн.). Разом з тим за розрахунками регіонів мінімальна потреба на розвиток охорони здоров’я становить понад 80 000 млн. грн., що у середньому складає 53%.’

Станом на 01.01.2014 місцевими радами прийнято бюджет на охорону здоров’я в обсязі 43 764.7 млн. грн., що на 1 181,1 млн. грн. (2,7%), більше розрахункового показника Міністерства фінансів України.

Майже всіма місцевими радами прийнято бюджет на охорону здоров’я більше розрахункового показника Міністерства фінансів України. Найвищий рівень досягнуто в м. Києві 19,3%, Запорізькій 11,0%, Рівненській 9%, Луганській 8,2%, Київській 7,5%, Миколаївській 6,8% областях. Менше розрахункового показника Міністерства Фінансів України спостерігається в Донецькій (на 31,5%) та Одеській (на 3,0%) областях.

За даними станом на 01.04.2014 заклади охорони здоров’я місцевого підпорядкування профінансовано в обсязі 9 906,8 млн. грн., що становить 26,8% від уточненого річного плану.

Необхідно відзначити найвищий рівень фінансування зазначених видатків у наступних областях, а саме: Донецькій 28,7%, Чернігівській 25,4%, Хмельницькій 24,1%, Івано-Франківській 23,7%, Волинській 23,5% та Кіровоградській 23,4%.

Найнижчий рівень зазначених видатків відзначається у м. Києві 18,6%, Вінницькій 21,1% Луганській 21,4%, Черкаській 21,5%, Львівській 21,5% та у Дніпропетровській 21,8% областях.

Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я на одного жителя на 2014 рік становить 1 011,0 грн. при плановому показнику 983,7 грн.

Найвищий обсяг видатків на охорону здоров’я на одного жителя на 2014 рік спостерігається у м. Києві 1233,5 грн., Луганській 1 110,0 грн., Запорізькій 1 083,6 грн., Дніпропетровській 1 065,8 грн., Івано-Франківській 1 045,8 грн., та у Вінницькій 1 035,6 грн. областях.

Найнижчий рівень зазначених видатків відзначається у Донецькій 840,7 грн., Одеській 912,4 грн., Закарпатській 959,0 гри., Волинській 964,6 грн. та у Чернівецькій 970,0 грн. областях.

При формуванні Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» Міністерством фінансів України у розрахункових обсягах видатків на охорону здоров’я було враховано цільові кошти в сумі 572,0 мли. грн. на реалізацію Державної цільової програми «Цукровий діабет» для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Прийнято місцевими органами влади на зазначені заходи 594,8 млн. грн.

Станом на 01.04.2014 Державна цільова програма «Цукровий діабет» для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет профінансовано в обсязі 32,7 млн. грн., що становить 6,2%.

Необхідно відзначити, що найвищий рівень фінансування Державної цільової програми «Цукровий діабет» для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет станом на 01.04.2014 досягнуто у м. Києві 24,4%, Чернігівській 21,7%, Житомирській 16,6%, Тернопільській 15,3%, Вінницькій 14,3%, та Чернівецькій 14,2% областях від загальної суми фінансування.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання:

–  медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги в обсязі 137 992,3 тис. грн., що на 185 122,8 тис. грн. (53,7%) менше порівняно до показника 2013 року;

–  витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії в обсязі 18113,2 тис.грн., що на 181 886,8 тис.грн. (90,9%) менше відношенню до відповідного показника 2013 року;

–  часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в обсязі 138 890,1 тис. гри., що на 52 746,2 тис. грн. (27,5%) менше відношенню до відповідного показника 2013 року;

Станом на 01.04.2014 заклади охорони здоров’я місцевого підпорядкування майже не профінансовано у зв’язку з не затвердженням Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Обсяги видатків на охорону здоров’я місцевих бюджетів першочергово спрямовані:

–  На оплату праці з нарахуваннями медичних працівників у сумі 29 833,9 млн. грн., що становить 68% від обсягу фінансування. Профінансовано станом на 01.04.2014 в обсязі 6 918,1млн.грн., (23,2%), заборгованість становить станом на 11.06.2014 в обсязі 523.2 тис. грн. по Тернопільській області.

–  На забезпечення комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 3158,1 млн. грн., або 7,2% від загальної суми фінансування. Профінансовано станом на 01.04.2014 в обсязі 1010,0 млн.грн., (32,0%), заборгованість становить на 11.06.2014 в обсязі 182,2 млн. грн., а саме:

м. Київ -136 581,0 тис. грн., в т.ч. прострочена -86 341,2 тис. грн.;

Чернігівській – 11 359,5 тис. грн., в т.ч. прострочена – 685,6 тис. грн.;

Луганській – 11 237,0 тис. грн., в т.ч. прострочена -594,7 тис. грн.;

Київській – 9 045,5 тис. грн., в т.ч. прострочена – 545,5 тис. грн.;

Івано-Франківській – 7 698,5 тис. грн., в т.ч. прострочена-2 722,5 тис. грн.

Заборгованість відсутня у Волинській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Херсонській, Черкаській областях.

–   На придбання медикаментів в сумі 3146,3 млн. гри., або 7,1% від загальної суми фінансування. Профінансовано станом на 01.04.2014 в обсязі 426,9 млн. грн., (13,6%), заборгованість становить на 11.06.2014 в обсязі 88,7 млн. грн., а саме:

м. Київ – 64 564,6 тис. грн., в т.ч. прострочена – 41 826,6 тис. грн.; Івано-Франківській – 8 307,6 тис. грн., в т.ч. прострочена – 72,4 тис. грн.; Львівській – 4 617,7 тис. грн., в т.ч. прострочена – 27,8 тис. грн.;

Миколаївській – 1 821,2 тис. грн.;

Київській – 1 764,9 тис. грн., в т.ч. прострочена – 20,3 тис. грн.

Відсутня заборгованість зазначених видатків у наступних областях: Волинській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Черкаській.

19.3  На продукти харчування у сумі 874,9 млн. грн., або 1,9% від загальної суми фінансування. Профінансовано станом на 01.04.2014 в обсязі 169,3 млн.грн., (19,4%), заборгованість становить на 11.06.2014 в обсязі 19,3  млн. грн., а саме:

м. Київ- 13 579,0тис. грн., вт.ч. прострочена – 7 518,1 тис. грн.;.

Київській – 1 006,9 тис. грн., в т.ч. прострочена – 17,4 тис. грн.;

Вінницькій – 825,2 тис. грн.;

Львівській – 783,4 тис. грн., в т.ч. прострочена – 36,2 тис. гри.;

Чернігівській – 878,7 тис. грн., в т.ч. прострочена – 6,9 тис. грн.

Відсутня заборгованість зазначених видатків у наступних областях: Волинській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Херсонській, Черкаській.

У структурі видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я питома вага заробітної плати з нарахуваннями у 2014 році зростає і її обсяг складає до 68% при зниженні питомої ваги інших видатків, зокрема, на медикаменти, продукти харчування, придбання обладнання тощо. На забезпечення діагностики та лікувального процесу хворих обсяги видатків враховуються в основному за залишковим принципом. Темпи оновлення матеріально-технічної бази знизилися.

Інформація про організацію і здійснення дергісавних закупівель у 2014 році.

Щороку стан виконання державних програм і комплексних заходів програмного характеру помітно поліпшується. Позитивні тенденції у виконанні програм і заходів досягаються за рахунок головними чином оптимізації номенклатури централізованих державних закупівель, досягнення зниження цін закупівель, а також вжиття відповідних організаційно-методичних заходів.

Поряд з цим, одним із визначальних позитивних тенденцій у системі державних централізованих закупівель є покращення якості предметів закупівлі – лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання (автотранспорту), що закуповуються за державні кошти.

Аналіз структури закупівель свідчить про те, що кожного року МОЗ України закуповує все більше оригінальних препаратів для забезпечення хворих за різними нозологіями.

Помітне поліпшення структури закупівель відмічається з 2011 року. Саме за підсумками 2011 року вдалося вийти на показник 83% закупівель оригінальних препаратів у грошовому виразі у загальній структурі централізованих державних закупівель.

За останні два роки тенденція лише покращилася. Як наслідок за підсумками 2013 року закупівель питома вага оригінальних препаратів досягла 87%. При цьому ціни, у тому числі і на оригінальні препарати, продовжують знижуватися.

МОЗ України пильнує, аби за окремими нозологіями забезпечувати виключно оригінальними препаратами. Це стосується особливо напрямів забезпечення хворих дітей (дитяча онкологія, гемофілія, імунопрофілактика, напрями реалізації державної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року тощо).

Покращується якість не тільки медикаментів і медичних виробів, які закуповуються за державні кошти, а й медичного автотранспорту.

Нажаль, у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» видатки на централізовану закупівлю медичного обладнання для забезпечення закладів охорони здоров’я не передбачено.

Так, за підсумками 2013 року МОЗ України закупило якісні автомобілі швидкої медичної допомоги для служби екстреної медичної допомоги у кількості 1412 одиниць різних типів, а саме – тип А2, тип В та тип С. Внаслідок підвищення вимог до предмету закупівлі шляхом внесення змін до ДСТУ постачальниками запропоновано якісні «карети» швидкої з сучасною комплектацією і обладнанням від провідних світових виробників медичного обладнання.

Міністерством у 2013 році здійснено оплату у сумі 913,4 млн. грн. на закупівлю 1412 автомобілів швидкої медичної допомоги.

МОЗ України вживає вичерпних заходів, щоб у 2014 році забезпечити закупівлі якомога якісніших медикаментів для потреб закладів охорони здоров’я з метою безперервного забезпечення їх лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Питання подальшого забезпечення закладів охорони здоров’я знаходиться під пильним контролем МОЗ України і вживаються усі можливі заходи.

Фінансування закупівель.

На 2014 рік обсяг державного фінансування відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (зі змінами) на централізовану закупівлю лікарських засобів і виробів медичного призначення передбачено 2 178,8 млн. грн., з них 2 005,5 млн. грн. по загальному фонду і 173,3 млн. гри. по спеціальному фонду.

Номенклатура закупівель і збір заявок з регіонів.

На сьогодні у межах формування номенклатури централізованих закупівель на поточний рік вже затверджено 30 протоколів номенклатури із 30 передбачених.

Отримані номенклатури закупівель активним чином опрацьовуються і вносяться до нової автоматизованої системи підтримки державних закупівель.

Необхідно зазначити, що у процесі формування номенклатур та підготовки інформацій про предмет закупівель за усіма програмами та заходами програмного характеру брали участь представники громадських пацієнтських організацій, що забезпечило прозорість зазначених процесів.

Наразі зібрано заявки та підготовлено Інформацію про предмет закупівель за усіма програмами і централізованими заходами, замовником яких є МОЗ України. Однак у зв’язку з унесенням змін до методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах, затвердженої наказом МОЗ України від 22.02.2013 № 156 «Про внесення змін до Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 464/22996 від 22.03.2013, міністерством повторно узагальнюється інформація щодо потреби лікувально-профілактичних закладів у протитуберкульозних препаратах та виробах медичного призначення.

Забезпеченість закладів.

За здійсненими закупівлями минулого року заклади охорони здоров’я на сьогодні забезпечені основними лікарськими засобами і медичними виробами. У співставленні із річним обсягом закупівлі у межах бюджетних асигнувань середній рівень забезпеченості закладів охорони здоров’я складає близько 55- 58%.

Наявний обсяг забезпеченості препаратами і медичними виробами дозволяє здійснювати базові стандартизовані схеми лікування.

Пролонгація дії договорів па 20%.

Продовжується погодження структурними підрозділами МОЗ України проектів додаткових угод на пролонгацію дії договорів 2013 року на 20% з метою забезпечення безперервного забезпечення медикаментами до моменту поставок за закупівлями 2014 року.

Загалом передбачається пролонгація договорів на загальну суму 16,1 млн. грн. шляхом укладання 9 додаткових угод по імунопрофілактиці, для забезпечення лікування хворих дітей на ДЦП у Міжнародній клініці відновного лікування (Казявкіна), а також для забезпечення перитонеального діалізу.

Поставки автомобілів швидкої медичної допомоги.

На сьогодні в Державне українське об’єднання «Політехмед» поставлено 1412 одиниць автомобілів швидкої медичної допомоги, із них поставлено :

НВО «Практика» автомобілі швидкої медичної допомоги типу «А2» – 103 од., типу «В» -143 од. та типу «С» – 913 од.

III «АІС-Столиця» автомобіль швидкої медичної допомоги AC-G-32214- ШМДА2, тип А2 (на базі автобусу ГАЗ 32213), виробництва ТОВ “Виробниче об’єднання “Авто-Холдінг”, у кількості 103 од.

ТОВ «ІЛАТАНМЕД» автомобіль швидкої медичної допомоги PEUGEOT BOXER, тип В, виробництва ТОВ “АВТОСПЕЦПРОМ”, у кількості 150 од.

У 2014 році здійснена поставка в заклади охорони здоров’я 1267 одиниць зазначених автомобілів. *

Наразі триває поставка вказаних автомобілів для центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інформація з питань діяльності внутрішнього аудиту за звітний період в системі МОЗ України.

Базові основи державного внутрішнього фінансового контролю визначено в Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. № 158.

Діяльність внутрішнього аудиту в системі МОЗ України запроваджено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», яка регламентована Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247

Основною метою проведення аудиторських досліджень є надання достовірної інформації та обґрунтованих висновків з відображенням оцінки реального стану виконання покладених завдань на заклади охорони здоров’я, та практичної допомоги керівникам закладів, яка направлена на удосконалення внутрішнього контролю в цілому. Діяльність Міністерства спрямована на максимальне охоплення аудиторським дослідженням діяльності підприємств, установ та закладів охорони здоров’я, проведення аудиту ефективності бюджетних програм, що спрямовані на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

Відповідно до Планів діяльності з внутрішнього аудиту на І півріччя 2014 року Міністерством проведено:

2 внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності:

Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Барвінок».

Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Джерело».

Окрім планової здійснюється і позапланова робота, зокрема, проведено 3 позапланові внутрішні аудити, а саме:

Аудит діяльності Державного підприємства «Український інформаційно – обчислювальний центр МОЗ України» за період з 01.01.2013 по 01.01.2014.

Державного підприємства «Інженерно-технічний центр МОЗ України» за період діяльності з 01.07.2011 по 01.01.2014.

Аудит діяльності Державного підприємства «Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України» за період з 01.01.2013 по 01.01.2014.

За результатами проведених аудиторських досліджень та сформованих висновків щодо діяльності підприємств, загальної функціональної спроможності системи внутрішнього контролю, Державним підприємствам та МОЗ України, як уповноваженого органу управління, надані рекомендації для врахування в подальшій роботі.

Зокрема, надано рекомендації щодо покращення та удосконалення діяльності досліджених установ та звернуто увагу структурних підрозділів на прогалини у нормативно-правових актах, згідно з якими працюють установи та організації, що належать до сфери управління МОЗ України.

Здійснювалась також реалізація заходів за результатами зовнішніх аудитів, проведених Рахунковою палатою України.

За результатами внутрішніх аудитів та аудитів, здійснених ’Рахунковою палатою України і Державною фінансовою інспекцією України у 2014 році, направлено оглядові листи МОЗ України до Міністерства охорони здоров’я АР Крим, підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також підприємств, установ та організації, що належать до сфери управління МОЗ України, з метою недопущення виявлених порушень та для врахування в роботі.

Міністерством з метою проведення моніторингу за введенням в експлуатацію медичного обладнання, яке закуповується за кошти державного та місцевих бюджетів відповідно до наказу МОЗ України від 08.09.2011 № 575 опрацьовано інформацію щодо стану використання медичного обладнання, придбаного за кошти державного та місцевих бюджетів (кошти субвенції) та введення його в експлуатацію підпорядкованими закладами охорони здоров’я, надану територіальними структурними підрозділами з питань охорони здоров’я станом на 01.01.2014. Листом МОЗ України надано рекомендації головам ОДА щодо необхідності передбачити у місцевих бюджетах кошти на ремонт та реконструкцію приміщень для встановлення придбаного медичного обладнання.

З метою удосконалення діяльності з питань внутрішнього аудиту Міністерством включено до Плану основних організаційних заходів МОЗ України на 2014 рік ряд необхідних заходів, зокрема:

внесення змін до наказу МОЗ України від 27.03.2012 № 207 «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі МОЗ України»;

розробка і впровадження індикаторів стану внутрішнього контролю в апараті МОЗ України та установах і організаціях, що належать до сфери управління МОЗ України;

ведення бази, яка містить дані щодо об’єктів внутрішнього аудиту МОЗ України.

Інформація щодо контролю якості медичних послуг.

За звітний період МОЗ України видано 861 ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, переоформлено 38 ліцензій, видано 117 копій ліцензій, видано 10 дублікатів ліцензій.

До МОЗ України за вказаний період, як органу з ліцензування, не надійшло жодної скарги з питань надання адміністративних послуг з ліцензування медичної практики.

Акредитовано 381 заклад охорони здоров’я, з них: 12 – вищої категорії, 171 – першої, 198 – другої.»;

Проведено 32 планових та 3 позапланових перевірок додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

За результатами зазначених перевірок 15 ліцензіатам анульовано ліцензії, 26 – видано розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Кадрове забезпечення сфери охорони здоров’я.

Основним пріоритетом діяльності МОЗ України є кадрове забезпечення* процесу реформування галузі, спрямоване на першочергове укомплектування первинної ланки та закладів екстреної медичної допомоги.

У 2014 році кількість випускників вищих медичних навчальних закладів, які направлені на роботу сімейними лікарями, збільшилась на 328 осіб у порівнянні з 2013 роком.

У 2014 році за звітами голів комісій з працевлаштування випускників вищих навчальних закладів до державних закладів охорони здоров’я направлення на роботу отримали 3755 випускників, з них 3533 лікаря, 167 провізорів, 28 медичних психологів, 17 клінічних провізорів, 5 технологів парфумерно – косметичних виробів та 4 бакалаври з лабораторної діагностики. У тому числі, з медичного факультету 3355 осіб, стоматологічного — 178, у розрізі спеціальностей лікувального профілю: «Лікувальна справа» -2454 особи, «Педіатрія» – 673, «Медико – профілактична справа» – 228.

З числа випускників 2014 року, які навчались за державним замовленням, 1937 осіб (51,6 % від загального випуску лікарів) отримали направлення на роботу до закладів охорони здоров’я сільської місцевості. У тому числі, до ЦПМСД направлено 1511 осіб, сільських лікарських амбулаторій — 409. На посади лікарів загальної практики – сімейних лікарів направлено 2003 особи, що забезпечило виконання Плану на 158 %.

Відповідно до перспективного Плану підготовки кадрів для реформ у сфері медицини у пілотних регіонах 477 випускників направлено на посади лікарів загальної практики – сімейних лікарів у центри первинної медико – санітарної допомоги пілотних регіонів, а саме до Вінницького – 47, Донецького – 186, Дніпропетровського-124 та м. Києва-120 випускників, що забезпечило виконання Плану на 134 %.

З числа випускників 2014 року на посади лікарів-фтизіатрів направлено 58 осіб, лікарів-фтизіатрів дитячих -12 осіб, на посади лікарів-патологоанатомів — 26, лікарів-радіологів — 61, лікарів-лаборантів — 72 особи.

Перспективний план прийому студентів для навчання за лікарськими спеціальностями у 2014 буде збільшено до 5165 осіб (+597) у порівнянні із минулим роком для відповідної підготовки лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

З метою забезпечення належної професійної орієнтації абітурієнтів ректорам вищих навчальних закладів МОЗ України доручено інформувати вступників, які вступатимуть на навчання за державним замовленням, щодо їх обов’язкового працевлаштування на посади лікарів загальної практики – сімейних лікарів.

До регіональних департаментів охорони здоров’я доведено перспективну квоту цільового прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України, яку було збільшено на 182 місця для

областей із найбільшим кадровим дефіцитом, загалом — 1196 осіб (у 2013 році — 1014 осіб). Також регіонам запропоновано, у разі потреби, внести зміни до Уточненого перспективного Плану підготовки кадрів для реформ у сфері медицини у пілотних регіонах до 2015 року (для забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги).

З метою поліпшення підготовки молодших медичних спеціалістів, підняття престижу медичної професії у червні 2014 року заплановано проведення конкурсів професійної майстерності.

Оновлено персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України (наказ МОЗ України від 29.05.2014 № 196-к).

Поліпшення якості підготовки та підвищення кваліфікації медичних спеціалістів.

1) МОЗ Україно вжито організаційних заходів щодо поліпшення організації навчально-методичної діяльності підпорядкованих вищих навчальних закладів: уніфіковано систему підготовки фахівців за заочною формою навчання (спеціальності напряму «Фармація») та оцінювання студентів; узагальнено показники галузевого моніторингу діяльності та рейтингу вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України;

2) за дорученням Уряду до навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах впроваджено наскрізну програму «Паліативна та хоспісна допомога»;

3) спільно з МОН України, Національним університетом «Києво- Могилянська академія», Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика розпочато роботу щодо оновлення кваліфікаційних характеристик працівників за професією «Менеджмент в охороні здоров’я». Затверджено наказ МОЗ України від 14.03.2014 № 185 «Про перепідготовку за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я»;

4) спільно з Міноборони проведено роботу щодо затвердження мережі кафедр військової підготовки у вищих навчальних закладах МОЗ України; збільшено кількість навчальних годин для викладання питань військової медицини.

Інформація щодо поширення соціально-небезпечних захворювань у 2014

році.

Поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу (насамперед хіміорезистентного) на території України призводить до втрати працездатності, послаблення здоров’я населення України, підвищення рівня інвалідності і смертності, що становить загрозу національній безпеці країни та потребує постійного збільшення видатків з державного бюджету.

Вжиті державою заходи, дозволили призупинили подальше поширення епідемії туберкульозу в країні: за підсумками І кварталу 2014 року показник захворюваності знизився на 4,5%, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року (кількість захворівших у І кварталі 2014 року склала 7 754 проти 8 121 у І кварталі 2013 року).

Смертність від туберкульозу у І кварталі 2014 року (за даними Держкомстату України) знизилась на 12,1 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ця тенденція свідчить про ефективність заходів з протидії туберкульозу та пов’язана, насамперед, з адекватним забезпеченням потреби у протитуберкульозних препаратах. Однак проблемним питанням залишається зростання захворюваності на хіміорезистентний туберкульоз та поєднаної інфекції туберкульоз/ВІЛ.

Масштаби епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, як й в усьому світі, продовжують зростати. На сьогодні повне зцілення від ВІЛ-інфекції, на жаль, не можливе.

Станом на 01.06.2014 року під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я перебуває 142 542 ВІЛ-інфіковані людини, з них із діагнозом СНІД – 31 302 особи. З 1987 року по травень 2014 року в Україні померло від хвороб, зумовлених СНІДом, 33 411 особи.

За п’ять місяців 2014 року в країні зареєстровано 9238 нових випадків ВІЛ- інфекції.

Діагноз СНІДу встановлено 4536 ВІЛ-інфікованим особам, у тому числі 38 дітям віком до 14 років.

Кількість нових випадків ВІЛ-інфекції за п’ять місяців 2014 року, в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, зросла на 2,6%.

Кількість нових випадків СНІДу, в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, зросла на 5,1%, а кількість випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом, у цьому році зменшилася на 7,0%, що свідчить про позитивний вплив широкомасштабного впровадження антиретровірусної терапії в Україні.

Протягом останніх рссів, заданими Державної служби статистики України, завдяки впровадженню з середини 2004 р. широкомасштабної антиретровірусної терапії (APT), досягнуто стабілізації смертності населення України, зумовленої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) (2009 – 2013рр.: 11,7; 12,3; 12,6; 12,5 та, за попередніми даними 2013 p., 11,0 на 100 тисяч населення, відповідно). Загальна кількість хворих на ВІЛ-інфекцію, які отримували APT в Україні станом на 01.05.2014 p., становила 57 442 особи, що забезпечило доступ до програм APT майже усіх ВІЛ-інфікованих осіб, які перебували під медичним наглядом і потребували такого лікування. Рівень охоплення APT від оціночної чисельності ВІЛ-інфікованих осіб, які її потребували, становив 51,0%.

Первинна профілактика ВІЛ та обізнаність щодо проблеми ВІЛ/СНІДу відіграють важливу роль у комплексній протидії епідемії. Необхідними є політична відданість, підвищення використання ресурсів шляхом впровадження економічних підходів, збільшення державних ресурсів та впровадження відповідних програм для повернення у зворотному напрямі невисоких на сьогодні темпів поширення ВІЛ-інфекцїї серед загального населення, в першу чергу, серед молоді.

Епідемія посилює потребу в ініціативах, які направлені на підвищення ефективності системи дієвих заходів запобігання подальшому поширенню епідемії ВІЛ-інфекції. Реалізація заходів профілактики серед групи населення підвищеного ризику інфікування – споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) – мала вирішальний вплив на розвиток епідемії ВІЛ-інфекції в Україні. За даними рутинного епідеміологічного нагляду в Україні з 2006 по 2013 pp. відбувалося поступове зменшення кількості нових зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції серед СІН, що призвело до реального зниження інтенсивності епідемічного процесу ВІЛ-інфекції. Вперше, у 2012 p., порівняно з попереднім роком, в Україні було зареєстровано зниження показника захворюваності на ВІЛ-інфекцію на 1,6%.

Найвищі рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію в показниках на 100 тисяч населення, як і раніше, зареєстровано у Південно-Східних регіонах країни. Порівняно спокійною залишається ситуація в західних регіонах країни. Але, в цих регіонах зареєстровано найвищі темпи приросту показників захворюваності на ВІЛ-інфекцію, що є прогностичною ознакою розвитку епідемії.

Останніми роками спостерігається збільшення кількості ВІЛ-інфікованих осіб серед мешканців села, що також є прогностичною ознакою подальшого розвитку епідемії ВІЛ-інфекції.

Факти свідчать, що число нових випадків ВІЛ-інфекції та смертність від СНІДу в Україні скорочуються. Незважаючи на економічні труднощі, які переживає країна в даний час, міцніє впевненість у тому, що зусилля у боротьбі з ВІЛ-інфекцією в Україні вийшли на важливий етап.

Продемонструвавши рішучі наміри та послідовність дій на вищому рівні державної влади, Україна має всі можливості для того, щоб уповільнити розвиток епідемії ВІЛ-інфекції та звести її нанівець.

Державою чітко визначені завдання щодо досягнення Цілей розвитку тисячоліття як складової частини національної довгострокової стратегії розвитку, в тому числі і Цілі 6 «Обмеження розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, формування тенденції щодо скорочення їх масштабів».

Наразі основні зусилля держави спрямовані на:

– реформування системи надання протитуберкульозної допомоги шляхом максимального наближення медичних послуг до хворого, що забезпечить підвищення рівня доступу населення до діагностики, лікування туберкульозу та догляду. Концепція реформування системи гадання протитуберкульозної допомоги будується на основі Концепції нової системи охорони здоров’я.

Проводиться робота щодо залучення коштів проекту Світового банку «Удосконалення охорони здоров’я на службі у людей» з метою розробки та впровадження нових методів бюджетування для надавачів послуг на первинному рівні медичної допомоги та амбулаторних закладів вторинного рівня;

– розбудову системи моніторингу та оцінки в галузі протидії туберкульозу. Наказом МОЗ від 15.05.2014 №326 затверджено положення про відділ моніторингу і оцінки заходів протидії захворювання на туберкульоз у протитуберкульозних закладах, що дасть можливість більш ефективно реалізувати державну політику на регіональному рівні;

розширення можливостей діагностики туберкульозу з метою максимального виявлення джерел інфікування. Наказом МОЗ від 15.05.2014 затверджено Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз;

– посилення координації заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, розширення охоплення профілактичним* лікуванням латентної туберкульозної інфекції людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом;

– залучення громадських організацій до активної участі у протидії туберкульозу, підвищення рівня громадської обізнаності, розв’язання проблеми, пов’язаної з негативним ставленням суспільства до хворих на туберкульоз та їх дискримінації у системі охорони здоров’я; сприяння створенню належних умов для ефективної реалізації потенціалу та розвитку об’єднань громадян, які провадять діяльність у сфері протидії туберкульозу.

Протягом 5 місяців 2014 року проведено 9 засідань ліцензійної комісії Держслужби України соцзахворювань на яких розглянуто 47 пакетів документів щодо провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, в тому числі 3 пакети документів на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

За результатами розгляду документів, прийнято рішення щодо видачі 15 суб’єктам господарювання ліцензій на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, 4 копій ліцензій та переоформлено 5 ліцензій, здійснено 23 відмов в видачі ліцензій.

З метою здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини проведено 3 перевірки та 1 перевірка за дотриманням суб’єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

Працівниками сектору організаційно-правового забезпечення та ліцензування було підготовлено та поширено серед суб’єктів господарювання пам’ятку про перелік документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її

компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини та перелік нормативно-правових актів, які застосовуються в діяльності служби крові.

Удосконалення нормативно-правової бази та приведення її у відповідність до вимог ЄС є одним з основних завдань діяльності Держслужби України соцзахворювань у напрямку ефективної реалізації державної політики з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.

На сьогодні забезпечено стратегічне планування реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки шляхом розробки проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки.

З метою врегулювання питання звільнення від оподаткування податком на додану вартість при здійсненні операцій з постачання товарів, робіт та послуг, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби із СШДом, туберкульозом та малярією в Україні шляхом розробки, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 284».

Доопрацьовано проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей», який знаходиться на перепогодженні в зацікавлених міністерствах та відомствах та «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань». Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань», знаходиться на погодженні з заінтересованими органами.

Завершується робота над розробкою Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ, затвердження якого врегулює питання організації надання медичної допомоги хворим на ко-інфекцію: туберкульоз/ВІЛ.

З метою приведення нормативно-правових актів МОЗ України у відповідність до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333, підготовлено проект змін до наказу МОЗ України від 27.03.2012 № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за № 889/21201.

Держслужбою України соцзахворювань забезпечено підготовку проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку внутрішньолабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізів», метою якого є підвищення рівня якості діяльності лабораторій в напрямку контролю якості роботи персоналу та обладнання, якості використання наборів реагентів (тест – систем) та дотримання умов проведення досліджень.

З метою приведення у відповідність до сучасної нормативно-правової бази України та розширення основних функцій та прав кабінетів «Довіра» щодо децентралізації спеціалізованої медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та, відповідно, цільового використання коштів Державного бюджету України, шляхом ефективного використання матеріально-технічних і кадрових ресурсів кабінетів «Довіра» розроблено проект наказу МОЗ України «Про затвердження змін до Типового положення про кабінет «Довіра».

Затверджено наказ МОЗ України від 27.05.2014 року № 359 «Про впровадження застосування рідкої форми препарату «Метадону гідрохлорид Молтені» (метадону гідрохлориду розчин оральний, 1 мг/мл, флакони по 1000 мл) для проведення замісної підтримувальної терапії особам з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів», відповідно до якого розпочато реалізацію пілотного проекту з впровадження рідкої форми препарату метадону гідрохлориду в закладах охорони здоров’я міст Дніпропетровська та Києва.

Держслужбою України соцзахворювань підведено підсумки діяльності за 2013 рік, шляхом проведення 10 квітня 2014 року засідання Колегії Держслужби України соцзахворювань «Підсумки діяльності Держслужби України соцзахворювань у 2013 році. Стан реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу». На засіданні, також, висвітлені результати реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки за 2012 — 2013 роки та Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНЩ на 2009 – 2013 роки за п’ять років.

Проблемним питанням щодо контролю за туберкульозом та ВІЛ-інфекцією СШДом на сьогодні є зволікання із закупівлею протитуберкульозних та антиретровірусних препаратів за державні кошти, що становить загрозу для забезпечення безперервності лікувального процесу.

Про санітарно- епідемічну ситуацію в Україні (станом на 01.06.2014).

Всього в Україні реєструється понад 50 нозологічних форм інфекційних хвороб, з приводу яких щорічно за медичною допомогою звертаються від 8 до 10 млн. осіб.

В умовах зростаючого антропогенного впливу на навколишнє середовище, збільшення кількості резистентних до лікарських препаратів та дезінфекційних засобів збудників інфекційних хвороб, різноманітності природних зон та біоценозів територій, що створюють сприятливі умови для довготривалого існування природно-вогнищевих інфекцій, таких як туляремія, лептоспіроз, лістеріоз, гарячка Ку, кліщовий енцефаліт, встановлення нових нозологічних форм, що раніше не реєструвались на території країни – вірусні геморагічні гарячки: Кримська, Західного Нілу, Каліфорнійський енцефаліт, підвищення міграції населення, зростання міжнародної торгівлі, а також стихійних лих і катастроф, з’явились об’єктивні передумови для змін епідемічної ситуації на окремих територіях.

Погіршення екологічної, соціальної, економічної ситуації негативно вплинуло на рівень медичної допомоги населенню, охоплення профілактичними щепленнями населення та на рівень інфекційної захворюваності в цілому.

Згідно з обліково-статистичною звітністю – «Звіт про окремі інфекції і паразитарні захворювання», затвердженою наказом МОЗ України від 02.06.2009 року № 378 та за результатами епідеміологічного аналізу, в останні роки захворюваність населення на гострі кишкові інфекції, особливо серед дітей, є найбільш поширеною. Зростає кількість випадків гострих кишкових інфекцій з невстановленим збудником, джерелом інфікування та факторами передачі інфекції.

Серед усіх гострих кишкових інфекцій більшість – це ентерити, коліти, гастроентерити та харчові токсикоінфекції, спричинені невстановленими збудниками.

З початку цього року станом на травень серед населення країни було зареєстровано понад 3 млн. випадків інфекційних хвороб. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року захворюваність у цілому знизилась на 9,5 %.

Проте, зросла кількість випадків гострих кишкових інфекційних хвороб зі встановленими та невстановленими збудниками, вірусного менінгіту, вірусного гепатиту А, на 80 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла захворюваність на кашлюк та майже на 22 % – кількість випадків захворювань на сальмонельозні інфекції.

За зазначений період було зареєстровано 1 випадок правця, жодного випадку дифтерії та сказу.

За цей період було зареєстровано 25 спалахів кишкових захворювань, внаслідок яких постраждало 265 осіб, у т. ч. 186 дітей (70,2 % від усіх постраждалих).

Збільшилась кількість спалахів в організованих дитячих колективах та побуті, кількість спалахів, які пов’язано з реалізацією харчових продуктів в закладах громадського харчування.

Основними причинами цих спалахів було порушення власниками – приватними підприємцями, або керівниками організованих дитячих колективів, вимог санітарного законодавства, недотримання працівниками правил особистої гігієни, порушення технології приготування їжі, зберігання харчових продуктів без належного температурного режиму, порушення термінів та порядку проходження працівниками періодичних медичних оглядів.

Проте, визначені законодавством особливості здійснення державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб унеможливлюють здійснення Держсанепідслужбою України державного санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю за дотриманням вимог санітарного законодавства, як того потребує ситуація – оперативно та в необхідному обсязі. Це в свою чергу також може бути однією з причин виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій, збільшення кількості випадків інфекційних захворювань та їх розповсюдження серед населення, в т. ч. дитячого.

Незважаючи на це, два роки поспіль попереджено спалахи інфекційних хвороб у закладах оздоровлення та відпочинку, під час реформування Держсанепідслужби України це безумовно є вагомим професійним здобутком і свідчить про ефективність протиепідемічної діяльності служби в цілому.

З метою запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, своєчасного розслідування причин виникнення та локалізації спалахів, у т.ч. гострих кишкових інфекцій, адекватного лікування осіб, що постраждали, обласні лабораторні центри Держсанепідслужби України щорічно проводять понад 700 тисяч досліджень проб харчових продуктів, питної води, з об’єктів довкілля.

Завдяки виваженій науково – обґрунтованій діяльності системи організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду, унікальній фаховій підготовці санітарних лікарів, епідеміологів, бактеріологів в Україні вдається утримувати епідемічну ситуацію контрольованою, на відносно стабільному рівні.

Станом на сьогодні епідемічна ситуація в країні, в т. ч. щодо вакцинокерованих інфекцій, залишається контрольованою, проте вже сьогодні викликає занепокоєння низький рівень охоплення населення щепленнями, зокрема дітей першого року життя.

Завдяки ефективному проведенню імунопрофілактики в минулі роки, коли показники охоплення становили 97,0 % – 99,0 %, мало місце зниження захворюваності на вакцинокеровані інфекції. Було досягнуто достатньо напружений рівень популяційного імунітету, що сприяло стримуванню росту та розповсюдженню інфекційних хвороб, керованих засобами специфічної імунопрофілактики. Проте, сформована потужною антивакцинальною компанією громадська недовіра до щеплень та недостатнє з різних причин забезпечення лікувально-профілактичних закладів вакцинами, створили небезпечну ситуацію, знизивши до критичного рівень охоплення населення щепленнями.

В останні роки захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, а також кашлюк, набувають нестабільного характеру, про що свідчить чергування підйому і спаду захворюваності, зменшення міжепідемічних періодів.

Актуальною залишається проблема кору. В цілому в країні захворюваність на кір знаходиться майже на рівні показників аналогічного періоду минулого року.

Разом з тим, з початку року мало місце п’ять спалахів кору в організованих колективах, переважною причиною яких була відсутність відомостей про щеплення дітей за відмови їхніх батьків від проведення вакцинації.

Ситуація з захворюваністю на грип та ГРВІ у поточному епідсезоні не викликала особливого занепокоєння. Після різкого підйому захворюваності в епідсезоні 2009-2010 років, спостерігається зниження випадків грипу та ГРВІ серед населення. У цьому епідсезоні лише на окремих територіях мали місце поодинокі незначні перевищення епідемічних порогів, а саме: в окремих районах Донецької, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Чернівецької, областей.

З початку епідемічного сезону 2013-2014 рр. проти грипу було вакциновано близько 250 тис. осіб, ця кількість дещо більше ніж у минулому епідсезоні, проте охоплення населення щепленнями проти грипу є досить низьким і становить менше 1 %.

За інформацією ВООЗ епідемічна ситуація щодо поліомієліту в світі залишається неблагополучною. З початку 2014 року станом на травень у світі зареєстровано 82 випадки поліомієліту, в т. ч. 73 – у ендемічних з цього захворювання країнах: Пакистан, Афганістан, Нігерія та ще 9 у неендемічних країнах: Сирія, Ірак, Камерун, Сомалі, Екваторіальна Гвінея.

Україна належить до країн, що сертифіковані ВООЗ як території вільні від поліомієліту. Цього статусу було досягнуто завдяки охопленню щепленнями проти поліомієліту понад 95 % населення.

Міжнародна діяльність.

19-24 травня 2014 року у Женеві відбулася 67-ма сесія Всесвітньої Асамблеї охорони здоров’я – керівного органу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Захід зібрав близько 3,5 тисяч учасників, делегації 194 держав-членів ВООЗ, представлених переважно на міністерському рівні, а також спеціалізованих установ, програм і фондів системи ООН та неурядових організацій.

Делегацію України на сесії очолив Міністр охорони здоров’я Мусій О.С. До її складу увійшли також Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях в Женеві.

Президентом 67-ї сесії ВАОЗ було обрано представника Куби. Його заступниками – представників Конго, Бахрейну, Литви, Шрі-Ланки та Фіджі.

У рамках свого візиту до Женеви глава української делегації Міністр охорони здоров’я України Мусій О.С. зустрівся з Генеральним директором ВООЗ Маргарет Чен, директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужаною Якаб, керівництвом Правління Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Міністром охорони здоров’я та соціальних послуг США Кетлін Сібеліус, Міністром охорони здоров’я Литовської Республіки Вітянісом Андрюкайтісом, Виконавчим директором Об’єднаної Програми ООН з боротьби проти СНІДу (ЮНЕЙДС) Мішелем Сідібе, керівництвом Правління Глобального фонду боротьби зі СШДом, туберкульозом та малярією.

Україна заручилася підтримкою ВООЗ, ЮНЕЙДС, Глобального фонду у питаннях подальшої боротьби з епідемією з ВІЛ/СШД і туберкульозу, імунізації, реформи системи охорони здоров’я, відновлення прав 800-та пацієнтів, які залишились в Криму без доступу до замісної терапії.

Під час зустрічі з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужаною Якаб, представники України виступили з ініціативою проведення у Копенгагені, де базується Європейське бюро ВООЗ, трьохсторонніх перемовин між представниками Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства охорони здоров’я Росії для позитивного вирішення питання надання медичної допомоги громадянам України, які знаходяться на тимчасово окупованій території України в Криму та безперешкодного доступу до лікування на сході України.

Учасниками Асамблеї було розглянуто пропозиції з покращення системи глобальної координації заходів з боротьби з небезпечними інфекційними захворюваннями; делегати ухвалили 9 показників, що дозволяють вимірювати прогрес у виконанні відповідного Глобального плану ВООЗ, а також коло повноважень та план роботи Глобального координаційного механізму.

Було затверджено Стратегію ВООЗ в області народної медицини на 2014- 2025 рр., яка спрямована на створення бази знань для розробки національної політики та посилення контролю якості, підвищення безпеки та гарантування належного застосування та ефективності народної медицини шляхом її регулювання.

Делегатами було затверджено новий Глобальний план дій на 2014-2021 рр., який має на меті покращення здоров’я та якості життя інвалідів у всьому світі за

рахунок розширення доступу до послуг охорони здоров’я, створення нових та удосконалення вже існуючих послуг та технологій, що допомагатимуть їм розвивати та відновлювати навички та функції.

У виступі української делегації, зокрема, наголошено на важливості визнання паліативної допомоги невід’ємною частиною системи охорони здоров’я, позитивно відзначено підтримку, що надається з боку неурядових організацій у сфері розвитку паліативної допомоги в Україні, а також поінформовано про зусилля, які докладаються нашою державою для оптимізації національного законодавства у сфері кон тролю за наркотичними засобами.

В ухваленій відповідній резолюції, співавторами якої стала рекордна кількість держав-членів ВООЗ, у тому числі Україна, підкреслюється, що потреба у паліативній допомозі зростатиме, що спричинено подальшим розповсюдженням небезпечних інфекційних захворювань та старінням населення у всьому світі.

Впродовж сесії здійснювалася активна координація позиції України та держав Європейського Союзу з питань порядку денного. За погодженням з Центром, було забезпечено приєднання до 6 заяв, виголошених від імені ЄС.

11а цьогорічній Асамблеї було продовжено запроваджену у ході 132-ї сесії Виконкому ВООЗ (січень 2013 року) практику виголошення заяв від імені Європейської регіональної групи (53 країни). Так, було зроблено 3 заяви з пунктів порядку денного «Багатосекторальні дії із забезпечення здорової старості на основі підходу, що охоплює увесь життєвий цикл», «Поліомієліт: посилення діяльності в рамках глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту» та «Механізм взаємодії з недержавними структурами», які загалом відповідають позиції України з відповідних питань.

Делегація України використала участь у 67-й сесії Всесвітньої Асамблеї охорони здоров’я з метою інформування міжнародної спільноти про національну політику та дії Уряду України у галузі охорони здоров’я, конкретні досягнення та нагальні виклики для нашої країни у цій сфері. Робота делегації забезпечила новий поштовх у подальшому залученні досвіду і ресурсів ВООЗ для вирішення проблем у галузі охорони здоров’я, що мають місце в Україні, а також розширення двостороннього співробітництва на цьому напрямку.

У рамках свого візиту до Женеви глава української делегації Міністр охорони здоров’я України Мусій О.С. провів зустріч з Генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров’я М.Чен та Директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Ж. Якаб, під час яких відзначив, що цілі і завдання України у сфері охорони здоров’я, задекларовані і впроваджувані новим Урядом країни, повністю узгоджуються з генеральними стратегіями ВООЗ за такими напрямками, як профілактична медицина і зміцнення здорового способу життя, боротьба з тютюнопалінням і алкоголізмом, вплив клімату на здоров’я населення, заходи з подолання ВІЛ/СПІДу і туберкульозу, а також вакцинація.

Під час зустрічі з Виконавчим директором Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) М. Сідібе було обговорено актуальні напрямки співпраці з Програмою, зокрема у контексті набуття Україною членства у керівному органі ЮНЕЙДС – Координаційній раді – на період 2014-2016 рр.

У ході зустрічі з керівником Департаменту управління грантами Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією Марком Елдон-Едінгтоном було, серед іншого, обговорено підготовку Україною технічної заявки на отримання гранту Фонду у новому форматі (єдина заявка щодо ВІЛ/СНІДу та туберкульозу), яка отримала попередню схвальну оцінку міжнародних донорів. Мусій О.С. також висловив Глобальному фонду вдячність за надзвичайно важливу для українських пацієнтів допомогу, яка надається з його боку.

У свою чергу, з боку керівництва міжнародних організацій було дано високу оцінку зусиллям нашої країни з реформування системи охорони здоров’я, відзначено успіхи у подоланні епідемії ВІЛ/СНІД і наголошено на необхідності продовження розпочатої роботи на цьому напрямку з дотриманням набраних темпів, а також підтверджено готовність і надалі надавати всіляку підтримку Україні у цій діяльності.

У ході Асамблеї Мусій О.С. також провів зустрічі з міністрами охорони здоров’я низки держав-членів ВООЗ, зокрема США, Німеччини, Литви, Польщі та Куби, у ході яких було обговорено актуальні питання двосторонньої співпраці.

Інформаційно – роз’яснювальна робота.

Міністерством охорони здоров’я України постійно забезпечується проведення системної роз’яснювальної роботи Міністерства серед громадськості та ЗМІ із пріоритетних питань державної політики.

Зокрема, за період з 01.03.2014 – 10.06.2014 у рамках реалізації Програми діяльності Уряду, а саме з питань протидії корупції в органах державної влади; скорочення видатків на утримання апарату Міністерства; виходу з медичної кризи; розробки нової Концепції системи охорони здоров’я, забезпечення прозорості державних закупівель; забезпечення регіонів автомобілями швидкої медичної допомоги; залучення міжнародного досвіду в реалізації спільних проектів у галузі охорони здоров’я та відпрацювання основних положень та нормативно-правових актів відповідно до європейських вимог тощо:

– проведено прес-конференцій, брифінгів, круглих столів – 24;

– дано відповіді на 150 інформаційних запитів від ЗМІ, із яких організовано записів інтерв’ю, коментарів, участі у теле – радіоефірах – 45;

– опубліковано повідомлень на офіційному веб-сайті МОЗ України www.moz.gov.ua з тем: реформування галузі; протидія корупції; контроль за якістю лікарських засобів; взаємодія з інститутами громадянського суспільства; профілактична медицина; новини МОЗ України; новини регіонів; оперативна інформація тощо – 540, із них на офіційному веб-сайті Уряду «Урядовий портал» -98.

На виконання протоколу наради Віце-прем’єр-міністра України О.Сича від 17 квітня 2014 року триває посилена співпраця з інформаційно-аналітичним центром «Єдина країна» в питаннях надання оперативної систематичної інформації щодо актуальних питань роботи галузі.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті