Проект наказу МОЗ України щодо внесення змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів підконтрольних речовин

30 Березня 2015 5:24 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ Проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 1 серпня 2000 року № 188»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188».

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188» розроблено з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством та визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу.

Проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Бородін Сергій Олександрович, тел. (044) 200-07-93, e-mail: [email protected].

Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: [email protected].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 1 серпня 2000 року № 188»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статтею 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Статтею 305 Кримінального кодексу України визначено, що поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів, що застосовується в цьому розділі, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» на Міністерство охорони здоров’я України покладено функції із забезпечення формування державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань.

Постановами Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1129 та від 26.12.2014 № 712 внесено зміни до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (додано 27 нових наркотичних засобів та психотропних речовин).

Зважаючи на викладене, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством розроблено проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188» (далі — проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного проекту наказу є приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством та визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказ МОЗ України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього наказу не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною фіскальною службою України, Секретаріатом урядового уповноваженого європейського суду з прав людини та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України http://www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття наказу дозволить привести власні нормативно-правові акти у відповідність із чинним законодавством та визначити невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту наказу дозволить привести власні нормативно-правові акти у відповідність із чинним законодавством та визначити невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу.

Перший заступник Міністра
Олександра Павленко

Проект

оприлюднено на офіційному сайті

МОЗ України 26.03.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ
Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров’я України
від 1 серпня 2000 року № 188

Відповідно до примітки статті 305 Кримінального кодексу України та примітки статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, та невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634), що додаються.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Коношевич Л. В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

ЗМІНИ
до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, та невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу

1. Доповнити таблицю невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634), новими позиціями такого змісту:

«

AB-PINACA-CHM* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
ADBICA* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
В-22* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше

2. Доповнити таблицю невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634), новими позиціями такого змісту:

-3-метокси-4- метилпіролідинобутирофенон* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0і більше
АКВ-48* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
АМ-2233* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
РВА (пара-бромоамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
РІА (пара-йодоамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
PVP* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
N-циклогексил-МДА* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
МРА (метіопропамін)* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
2С-І-NBОМе (25I-NBOMe, NBOMe- 2C-I, BOM-Cl)* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
5F-UR-144(XLR-11)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
URB-754* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
APB* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
UR-144(KM-X1, TMCP-018, MN-001, YX-17)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
AB-001 до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
5-APDB (3-дезокси-МДА, ЕМА-4)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0і більше
6-APDB (4-дезокси-МДА, ЕМА-3)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0і більше
DОI* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0і більше
5F-АDBІСА* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
Метил 1-(5-флюоропентил)-1Н- індол-3 -карбоксилат* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
FUBIMINA* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
АB-FUBINACA* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
АB-PINACA* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
RH-34* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
Діметокси-РVР* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5і більше
2С-1* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0і більше

 

Начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Л.В. Коношевич

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 01 серпня 2000 року № 188»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Статтею 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Статтею 305 Кримінального кодексу України визначено, що поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів, що застосовується в цьому розділі, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» на Міністерство охорони здоров’я України покладено функції із забезпечення формування державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань.

Постановами Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1129 та від 26.12.2014 № 712 внесено зміни до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (додано 27 нових наркотичних засобів та психотропних речовин).

Зважаючи на викладене, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством розроблено проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188» (далі — проект наказу).

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Метою даного проекту наказу є приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством та визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: залишити без змін діючий наказ МОЗ України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733, але не буде врегульовано наступне питання:

  • приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: розробка та прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188», при цьому такий варіант є оптимальний тому, що буде врегульовано наступне питання:

  • приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.

Таким чином найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є другий, тобто прийняття запропонованого проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188».

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Проектом наказу передбачається: затвердити таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу, у новій редакції.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття акта дозволить привести власні нормативно-правові акти у відповідність із чинним законодавством, визначити невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу та сприятиме подальшому упорядкуванню та удосконаленню системи заходів в Україні, спрямованих на протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними.

6. Очікувані результати

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу. Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу. Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть
Сфера інтересів громадян
Визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу. Додаткові витрати громадян відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії проекту акту необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових витрат та часу не передбачається;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на всі заклади охорони здоров’я, незалежно від форм власності і підпорядкування;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище-середнього. Проект наказу розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України для проходження процедури громадського обговорення. Окрім цього, після прийняття цього нормативно-правового документа його буде офіційно опубліковано згідно з вимогами Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше ніж сорок п’ять робочих днів.

Перший заступник Міністра
Олександра Павленко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті