ГАСТРО-НОРМ – новий вітчизняний препарат для лікування захворювань гастродуоденальної зони, асоційованих з HELICOBACTER PYLORI

Проблема лікування виразкової хвороби і хронічного гастродуоденіту — одна з найактуальніших у сучасній медицині. Хронічний гастрит, гастродуоденіт і виразкова хвороба — найбільш поширені захворювання органів травлення. Рецидивуючи впродовж тривалого часу, вони суттєво знижують працездатність, погіршують якість життя i часто призводять до тяжких ускладнень та летального кінця.

Пілоричний гелікобактеріоз вважають основною причиною хронічного гастриту типу В, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Встановлено, що із 100 осіб, інфікованих Helicobacter pylori (НР), гастрит розвивався у всіх 100, пептична виразка — у 20, рак шлунка — у 2. Найбільш небезпечне з усіх перерахованих захворювань — рак шлунка, оскільки воно потребує складного лікування, призводить до інвалідизації і часто спричинює смерть. З одного боку небезпека виникнення раку шлунка при інфікованості НР складає всього 2%, але враховуючи інфікованість населення України (більш як 80%), кількість потенційних хворих сягає 800 000 [1].

Завдяки своїй будові та продукуванню низки ферментів HР здатні долати захисні бар’єри слизової оболонки шлунка, прикріплюватися до клітин шлункового епітелію, колонізувати слизову оболонку шлунка, спричиняти запальні i виразкові ураження гастродуоденальної зони. Роль HР у розвитку патології верхнix відділів шлунково-кишкового тракту двояка. З одного боку, в процесі своєї життєдіяльності, утворюючи aмiaк iз сечовини, НР створює сприятливі умови для своєї життєдіяльності, заселяє антральний відділ шлунка, призводить до гастриту, постійної стимуляції парієтальних клітин i гіперпродукування соляної кислоти. З іншого боку, низка штамів HР виділяє цитотоксини, які ушкоджують слизову оболонку. Все це і спричинює розвиток антрального гастриту, виразкової хвороби, до раку шлунка, шлункової метаплазії дуоденального епітелію, міграції HР у дванадцятипалу кишку, дуоденіту.

На підставі новітніх даних про роль НР-інфекції в патогенезі захворювань шлунка і дванадцятипалої кишки, даних післяклінічних досліджень, проведених на кафедрі гастроентерології Запорізького державного медичного університету, були визначені показання, схеми і режими ерадикаційної терапії з використанням нового вітчизняного препарату виробництва АТ «Галичфарм» ГАСТРО-НОРМ (табл. 1).

 

Таблиця 1

 

Рекомендовані схеми потрійної терапії

 

Препарат

 

Добова доза (мг)

 

Тривалість курсу лікування (дні)

ГАСТРО-НОРМ + Амоксицилін + Метронідазол 480+2000+1200 7–10
ГАСТРО-НОРМ + Тетрациклін + Метронідазол 480+2000+1200 7–10
ГАСТРО-НОРМ + Кларитроміцин + Рабепразол 480+40+1000 7–10
ГАСТРО-НОРМ + Амоксицилін + Тинідазол 480+2000+1000 7–10
ГАСТРО-НОРМ + Амоксицилін + Фуразолідон 480+2000+400 7–10

Схема лікування вважалась прийнятною, якщо показник ерадикації бактерій у разі використання цих комбінацій перевищував 80%, а кількість побічних ефектів була нижчою за 5%. Лікування повинно бути економічно вигідним і простим у проведенні. Ерадикацію НР може забезпечити комбінована терапія з одночасним призначенням колоїдного субцитрату вісмуту (ГАСТРО-НОРМУ) з антибіотиком і тинідазолом / метронідазолом або іншими протимікробними засобами чи блокаторами H+/K+-АТФази. Тривалість курсу терапії — 7–10 днів [9].

Показання до ерадикаційної терапії:

1. Абсолютні

— виразкова хвороба в стадії загострення;

— виразкова кровотеча;

— МАLT-лімфома шлунка;

— гастрит, асоційований з НР;

— стан після резекції з приводу раку шлунка.

2. Відносні

— функціональна (невиразкова) диспепсія;

— тривале лікування інгібіторами протонного насосу;

— лікування нестероїдними протизапальними препаратами;

— стан після хірургічного лікування з приводу виразкової хвороби.

Мета лікування:

— ліквідація НР;

— загоєння ерозій і виразок, ослаблення активності і вираженості гастродуоденіту;

— профілактика загострень і ускладнень.

Як свідчить практика, досягнення повної елімінації НР стає дедалі складнішим. Ефективність антигелікобактерної терапії насамперед залежить від біодоступності протимікробного препарату і його спроможності глибоко проникати в слизову оболонку, до місця паразитування бактерій, а також від рівня резистентності НР до протимікробних препаратів, підтримання внутрішньошлункового pН на рівні 4,0–6,0 [2]. Найчастіше розвивається резистентність бактерій до метронідазолу (в 65% повна і в 30% низька чутливість) і кларитроміцину (до 25%) [3, 4].

На жаль, в Україні моніторинг резистентності НР до антигелікобактерних препаратів та обов’язковий контроль за якістю лікування (стосовно ерадикації НР) може дозволити собі далеко не кожен лікувальний заклад, тому особливого значення набуває використання найбільш ефективних схем антигелікобактерної терапії.

Тому доцільно у схеми лікування включати препарати, до яких не розвивається резистентність НР, зокрема препарати колоїдного вісмуту. Одним із таких препаратів є колоїдний субцитрат вісмуту ГАСТРО-НОРМ.

Механізм дії препаратів вісмуту на НР достатньо вивчений. Солі вісмуту виявляють по відношенню до НР бактерицидну дію — руйнують бактеріальну стінку, інгібують ферменти бактерій (каталазу, уреазу, ліпазу), запобігають адгезії до епітеліальних клітин шлунка [5].

Для всіх препаратів на основі солей вісмуту визначено мінімальні інгібуючі концентрації, при цьому найнижчу інгібуючу концентрацію у шлунковому соку (від 4 мг/л) виявлено в колоїдного субцитрату вісмуту. Саме колоїдна форма препарату дозволяє йому ефективно проникати у шлунковий слиз, тому ГАСТРО-НОРМ легко надходить в глиб шлункових ямок і навіть до епітеліоцитів, що дозволяє знищувати бактерії, які не ерадикуються іншими антибактеріальними засобами.

Крім виявленої протимікробної дії, ГАСТРО-НОРМ сприяє захисту молекули епідермального фактору росту від дії пепсину, що забезпечує поліпшення регенерації [6] у слизовій оболонці. Доведено стимулювальний ефект колоїдного вісмуту на локальний синтез простагландину Е. Цей вплив зберігається тривалий час, навіть після закінчення прийому препарату [7]. Такі властивості препарату особливо важливі для загоєння ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки гастродуоденальної зони при виразковій хворобі.

Отже, ГАСТРО-НОРМ не тільки знищує НР, а й відновлює порушені механізми репарації. Діючи бактерицидно, ГАСТРО-НОРМ також допомагає розв’язати проблему набутої первинної і вторинної резистентності НР до антибіотиків. Штамів бактерій, резистентних до препарату ГАСТРО-НОРМ, не виявлено.

При підозрі на інфікування резистентними штамами НР доцільно проводити квадритерапію. Результати досліджень свідчать, що використання в схемі лікування двох базових препаратів колоїдного субцитрату вісмуту (ГАСТРО-НОРМУ) і блокатора Н+/К+-АТФази (омепразолу), а також двох антибіотиків одночасно (квадритерапія) (табл. 2) дозволяє переборювати резистентність штамів НР до кларитроміцину і похідних нітроімідазолу.

 

Таблиця 2

 

Рекомендовані схеми квадритерапії

 

Препарат

 

Добова доза (мг)

 

Тривалість курсу (дні)

ГАСТРО-НОРМ+Омепразол+Амоксицилін+Кларитроміцин 480+40+2000+1000 7–10
ГАСТРО-НОРМ+Лансопразол+Амоксицилін+Кларитроміцин 480+30+2000+1000 7–10

Квадритерапія вважається найефективнішим методом усунення гелікобактерної інфекції, спричиненої будь-яким штамом НР, та регенерації пошкоджених ділянок слизової оболонки гастродуоденальної зони. У разі проведення данної схеми терапії ерадикація досягає 94–98% незалежно від чутливості бактерій до антибіотиків.

При лікуванні пацієнтів із захворюваннями гастродуоденальної зони, асоційованих з НР, необхідно дотримуватися наступних правил:

1. Якщо застосування вибраної схеми лікування не привело до ерадикації НР, повторювати її не варто, тому що бактерія набула резистентності до одного з компонентів препарату, включеного у схему.

2. Якщо застосування однієї, а потім іншої схеми не спричинило ерадикації, необхідно визначити чутливість до всього спектра препаратів, які застосувуються.

3. Виявлення HP через 1 рік після лікування свідчить про рецидив інфекції, а не про реінфекцію. За умов рецидиву захворювання необхідно використовувати більш ефективну схему лікування.

Після закінчення комбінованої ерадикаційної терапії рекомендується продовжити лікування з використанням антисекреторних (лансопразол 30 мг, пантопразол 40 мг, омепразол 40 мг), а також цитопротекторних препаратів (ГАСТРО-НОРМ).

Дослідження, проведені на кафедрі гастроентерології Запорізького державного медичного університету, свідчать, що застосування ГАСТРО-НОРМУ в комплексній терапії захворювань гастродуоденальної зони сприяє більш швидкому усуненню болю, прискоренню процесів загоєння ерозивних та виразкових дефектів слизової оболонки, зниженню активності гастродуоденіту та покращенню показників ерадикації пілоричних гелікобактерій.

Без ерадикації HР у слизовій оболонці гастродуоденальної зони неможливо запобігти рецидиву хвороби, а також виникненню ускладнень (кровотеча, перфорація, рубцева деформація стінок уражених органів i стеноз). Ефективне усунення інфекції значно поліпшує пеpeбіг виразкової хвороби. Ерадикація HР істотно скорочує частоту рецидивів пептичної виразки. Частота рецидивування виразкової хвороби після ефективної ерадикації HР становить від 1 до 10% протягом першого року і зберігається в тих самих межах щонайменше 7 років, у той час як у пацієнтів, котpi не одержували антигелікобактерної терапії, частота рецидивування протягом 2 років досягала практично 100%.

 

Ю.І. Решетілов, професор, завідувач кафедри гастроентерології Запорізького
державноо медичного університету

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бабак О. Я. Противоязвенная терапия: новые препараты — новые возможности//Сучасна гастроентерологія і гепатологія, № 1, вересень 2000. — с. 29–30.

2. Malfertheiner P. Helicobacter pylori. — Von der Grundlage zur Therapia, 1996.

3. Glupczynski Y. Racing antimicrobial resistance of Helicobacter pylori: A global problem Helicobacter pylori // Basic mechanisms to clinical cure. — San Diego, 1998. — 43 p.

4. Realdi G., Dore M., Piana A. et al. Pretreatment antibiotic resistance in Helicobacter pylori infection: results of three randomized controlled studies // Helicobacter. — 1999. — 4: 106–112.

5. Аруин Л.И. Капулер Л.Л. Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. — М.: Триада-Х., 1998. — 484 с.

6. Slomiany B.L., Nishikawa H., Bilski J., Slomiany A. Colloidal bismuth subcitrate inhibits peptic degradation of gastric mucus and epidermal growth factor in vitro // Am. J. Gastroenterol. — 1990. — 85: 390–393.

7. Bago J., Bacula V., Jurcic D. et al. Effects of smoking and Helicobacter pylori on prostaglandin concentration in gastric and duodenal mucosa of patients with duodenal ulcer and duodenitis // Digestion. — 1988. — V.59, suppl. 3. — P. 82.

8. Current European concept in the Management of Helicobacter pylori infection. The Maastricht Consensus Report // GUT. — 1997 — V.41, № 1. — C. 8–13.

9. Фадеенко Г.Д., Ткач С.М. Антихеликобактерная терапия: лечение по стандарту или по шаблону // Сучасна гастроентерологія і гепатологія, № 2, грудень 2000. — С. 13–15.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Комфорт вашего желудка — ваш комфортный отдых!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті