Доступна профілактика серцево-судинних захворювань

Доступна профілактика серцево-судинних захворюваньЗагальновідомо, що серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в усьому світі. За даними ВООЗ, у 2012 р. від серцево-судинних захворювань померло 17,5 млн осіб, що становить 31% усіх випадків смерті в світі. З цього числа 7,4 млн осіб померли від ішемічної хвороби серця і 6,7 млн — в результаті інсульту. У Європі серцево-судинна патологія також щорічно забирає чимало життів і вже впродовж багатьох років залишається переважною причиною смерті. При цьому, на жаль, Україна займає 1-ше місце в Європі за рівнем смертності від серцево-судинних захворювань. В Україні щороку помирає близько 310 тис. осіб від ішемічної хвороби серця, що становить щодня близько 850 хворих (Nichols M. et al., 2012). Дана група захворювань становить значну не тільки медичну, але і соціально-економічну проблему. Тому в нашій країні дуже гостро стоїть проблема профілактики серцево-судинних захворювань. Але часто найкращі наміри лікарів наштовхуються на, здавалося б, зовсім не медичні проблеми. Наразі наша країна переживає досить складні часи — економічна криза суттєво вплинула на можливості багатьох пацієнтів оплачувати лікування, і тепер рішення про вибір фармакотерапевтичної стратегії значною мірою ґрунтується на вартості лікування. У цьому контексті на тлі різкого здорожчання лікарських засобів зарубіжного виробництва привертають увагу препарати українських виробників, які попри складну ситуацію у країні прикладають значні зусилля для стримування підвищення цін на лікарські засоби. Одним із таких препаратів є АЦЕКОР КАРДІО виробництва вітчизняної компанії «МІКРОХІМ», діючою речовиною якого є добре вивчена та популярна серед лікарів та пацієнтів ацетилсаліцилова кислота.

Доступна профілактика серцево-судинних захворюваньАцетилсаліцилова кислота використовується в медичній практиці понад 100 років, а останнім часом широко застосовується як антиагрегант завдяки здатності інгібувати функцію тромбоцитів та виявляти протизапальні властивості. Сьогодні вона належить до одного із найчастіше використовуваних лікарських засобів для профілактики та лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, у патогенезі яких лежить розвиток артеріального тромбозу (Кобза І.І., Рудик Т.Б., Кобза Т.І., 2014). Ацетилсаліцилову кислоту використовують у комплексній терапії коронарної (ішемічної) хвороби серця, ішемій мозку, пов’язаних з атеросклеротичним ураженням судин, діабетичної ангіопатії, гіпергомоцистеїнемії та тромбофілії різного генезу (Лупанов В.П., 2007).

Основними показаннями до профілактичного прийому ацетилсаліцилової кислоти є (Лупанов В.П., 2007):

 • нестабільна стенокардія;
 • гострий і підгострий інфаркт міокарда (у тому числі підозра на інфаркт міокарда);
 • стабільна стенокардія;
 • черезшкірна транслюмінальна катетерна ангіопластика; транслюмінальна балонна коронарна ангіопластика;
 • ендартеректомія сонної артерії;
 • аортокоронарне або артеріовенозне шунтування;
 • динамічні порушення мозкового кровообігу;
 • ішемічний інсульт в анамнезі;
 • стенізуючий атеросклероз периферичних артерій;
 • післяопераційний тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок;
 • миготлива аритмія та ін.

Однак, на жаль, результати останніх опитувань свідчать про те, що багато пацієнтів, які знаходяться в зоні ризику щодо розвитку серцево-судинних захворювань і з цього приводу потребують призначення ацетилсаліцилової кислоти, не отримують цей препарат (Лупанов В.П., 2007).

Механізм профілактичної дії

АЦЕКОР КАРДІОВелике значення препаратів ацетилсаліцилової кислоти яскраво демонструє той факт, що у 1982 р. за відкриття механізму її дії було присуджено Нобелівську премію. Відомо, що ацетилсаліцилова кислота сприятливо впливає на серцево-судинну систему шляхом пригнічення активності циклооксигенази (ЦОГ). Таким чином, ацетилсаліцилова кислота знижує синтез тромбоксану А2 — потужного медіатора агрегації тромбоцитів.

Пригнічення агрегації тромбоцитів — головний, але не єдиний механізм дії ацетилсаліцилової кислоти. У недавніх дослідженнях була виявлена здатність препарату знижувати рівень гемостатичних і прозапальних маркерів.

Важливо враховувати, що в нашому організмі існують дві ізоформи ЦОГ — конститутивна (ЦОГ-1) та індуцибельна (ЦОГ-2). Для інгібування ЦОГ-2 необхідні більш високі дози ацетилсаліцилової кислоти, ніж для пригнічення активності ЦОГ-1. Цим пояснюється відмінність в дозах ацетилсаліцилової кислоти, що необхідні для пригнічення агрегації тромбоцитів, з одного боку, та забезпечення протизапального або знеболювального ефекту — з іншого. Результати контрольованих клінічних досліджень підтвердили уявлення про те, що ацетилсаліцилова кислота знижує ризик розвитку інфаркту міокарда та ішемічного інсульту саме за рахунок інактивації ЦОГ-1, відповідальної за агрегацію тромбоцитів. Антитромботичний ефект ацетилсаліцилової кислоти досягає максимуму при використанні в дозі 75–100 мг/добу (Перепеч Н.Б., Михайлова И.Е., 2007).

Клінічно Доведена ефективність

Профілактична дія ацетилсаліцилової кислоти щодо попередження розвитку серцево-судинних захворювань доведена в ході багатьох досліджень. Сьогодні нам доступні переконливі дані близько 100 рандомізованих клінічних досліджень, які впевнено доводять ефективність та розкривають особливості профілю безпеки ацетилсаліцилової кислоти при прийомі з метою попередження інфаркту міокарда, ішемічного інсульту і смерті від судинних захворювань (Patrono C., Rocca B., 2008).

Так, згідно з результатами метааналізу «Antiplatelet Trialists’ Collaboration» регулярний прийом ацетилсаліцилової кислоти дозволяє досягти майже 25% зниження відносного ризику смерті від серцево-судинних подій, у тому числі інфаркту міокарда та інсульту порівняно з плацебо (Кобза І.І., Рудик Т.Б., Кобза Т.І., 2014).

Ішемічна хвороба серця. Антитромбоцитарна терапія із застосуванням ацетилсаліцилової кислоти ефективна в запобіганні коронарних ускладнень у пацієнтів із хронічними формами ішемічної хвороби серця. Так, згідно з результатами дослідження SAPAT призначення ацетилсаліцилової кислоти хворим на стабільну стенокардію призводило до зниження ризику розвитку інфаркту міокарда або раптової смерті протягом 50 міс спостереження на 34%.

Також виявлено достовірне на 22–32% зниження ризику фатальних і нефатальних судинних ускладнень, інсультів та загальної смертності на тлі лікування ацетилсаліциловою кислотою у порівнянні з групою хворих, які приймали плацебо (Перепеч Н.Б., Михайлова И.Е., 2007).

Ішемічний інсульт. Це захворювання є ще одним показанням до застосування ацетилсаліцилової кислоти. У метааналізі 16 досліджень, що включали 55 тис. учасників, які приймали ацетилсаліцилову кислоту при середній тривалості лікування 3 роки, було відзначено зниження частоти інфаркту міокарда й ішемічних інсультів (Перепеч Н.Б., Михайлова И.Е., 2007).

Артеріальна гіпертензія. Європейським товариством кардіологів та Європейським товариством з артеріальної гіпертензії прийом ацетилсаліцилової кислоти в дозі 75–100 мг/добу рекомендований усім хворим на артеріальну гіпертензію з анамнезом серцево-судинних подій при відсутності протипоказань (Карпов Ю.А., 2008).

Згідно з даними досліджень прийом ацетилсаліцилової кислоти пацієнтами з артеріальною гіпертензією статистично достовірно знижував ризик серйозних серцево-судинних подій на 15% й інфаркту міокарда на 36% (Перепеч Н.Б., Михайлова И.Е., 2007).

Однак, незважаючи на високу ефективність, застосування ацетилсаліцилової кислоти у 25% випадків супроводжується розвитком побічних ефектів. Найбільш значущими серед них є розвиток гастропатії (Верткин А.Л., Аристархова О.Ю., Адонина Е.В. и соавт., 2009).

Покращення профілю безпеки

Ефективний шлях зниження гастротоксичності при тривалому застосуванні ацетилсаліцилової кислоти — призначення спеціальних лікарських форм цього препарату, наприклад, кишково-розчинних таблеток. Саме у такій лікарській формі випускається АЦЕКОР КАРДІО компанії «МІКРОХІМ».

Ацекор Кардіо — доступний та популярний

АЦЕКОР КАРДІО випускається у формі кишково-розчинних таблеток. Використання сучасних лікарських форм ацетилсаліцилової кислоти з кишково-розчинним покриттям є одним із підходів щодо запобігання розвитку гастропатії і підвищує ймовірність дотримання пацієнтами рекомендованого режиму лікування. Знижує вірогідність ускладнень також призначення ацетилсаліцилової кислоти в мінімальних дозах, які підтвердили свою ефективність при щоденному прийомі в рандомізованих клінічних дослідженнях.

Таким чином, форма випуску препарату АЦЕКОР КАРДІО — таблетка з кишково-розчинною оболонкою забезпечує захист слизової оболонки шлунка і зниження ризику гастропатії, а також забезпечує стабільність вивільнення діючої речовини. Одна таблетка препарату АЦЕКОР КАРДІО містить 100 мг ацетилсаліцилової кислоти. Така доза забезпечує стабільний антитромбоцитарний ефект при регулярному прийомі 1 таблетки на добу без додаткового підвищення ризику геморагічних ускладнень (Перепеч Н.Б., Михайлова И.Е., 2007).

Ще одним важливим аспектом при виборі лікарського засобу з метою проведення довготривалої терапії є вартість курсу лікування. Необхідно відмітити, що АЦЕКОР КАРДІО є одним із найдоступніших лікарських засобів серед препаратів ацетилсаліцилової кислоти (група B01A C06 «Кислота ацетилсаліцилова») як за середньозваженою вартістю 1 упаковки, так і за вартістю одного дня лікування (у перерахунку на встановлену добову дозу — DDD (Defined Daily Dose)). Так, вартість одного дня лікування препаратом АЦЕКОР КАРДІО станом на березень 2015 р. становить лише 70 коп., що в 4,8 раза дешевше у порівнянні з найдорожчим (у перерахунку на DDD) препаратом даної групи (група B01A C06).

До уваги фармацевтів

Доведена ефективність та прийнятний профіль безпеки ацетилсаліцилової кислоти у формі кишково-розчинних таблеток створює сприятливий базис для формування лояльності серед лікарів до препарату АЦЕКОР КАРДІО.

Саме з метою підвищення інформованості лікарів щодо наявності доступної форми кишково-розчинних таблеток ацетилсаліцилової кислоти компанія «МІКРОХІМ» активізувала промоцію свого препарату з метою донесення потрібної та дуже важливої саме зараз інформації до лікарської спільноти. Яскравим підтвердженням цього є аналітичні дані (рисунок)*.

Рисунок. 1
Динаміка обсягів продажу препарату АЦЕКОР КАРДІО у натуральному вираженні із зазначенням кількості згадок про візити медичних представників у січні 2013 — березні 2015 р.

Слід зазначити, що підвищення активності промоційної діяльності, спрямованої на лікарів, привело до відчутного збільшення обсягів продажу препарату АЦЕКОР КАРДІО в натуральному вираженні, що свідчить про довіру до нього як з боку медичної спільноти, так і з боку пацієнтів.

Таким чином, АЦЕКОР КАРДІО — це затребуваний доступний препарат для профілактики широкого спектру серцево-судинних захворювань від українського виробника.

Не забудьте попіклуватися про належний товарний запас АЦЕКОР КАРДІО в аптеці!

Інформація для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників
АЦЕКОР КАРДIО. Склад. Ацетилсаліцилова кислота. Лікарська форма. Таблетки кишково-розчинні. Основні фізико-хімічні властивості. Таблетки білого кольору з двоопуклою гладкою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Антитромботичні засоби. Код АТХ В01А С06. Показання. Для зниження ризику: летального наслідку у пацієнтів із підозрою на гострий інфаркт міокарда; захворюваності і летального наслідку у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда; транзиторних ішемічних атак (ТІА) та інсульту у пацієнтів з ТІА; захворюваності і летального наслідку при стабільній і нестабільній стенокардії; інфаркту міокарда у пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень (цукровий діабет, контрольована артеріальна гіпертензія) та особам із багатофакторним ризиком серцево-судинних захворювань (гіперліпідемія, ожиріння, тютюнопаління, літній вік). Для профілактики: тромбозів та емболій після операцій на судинах (черезшкірна транслюмінальна катетерна ангіопластика (РТСА), ендартеректомія сонної артерії, аортокоронарне шунтування (CABG), артеріовенозне шунтування); тромбозу глибоких вен та емболії легененової артерії після довготривалої іммобілізації (після хірургічних операцій). Для вторинної профілактики інсульту. Протипоказання. Гіперчутливість до ацетилсаліцилової кислоти, інших саліцилатів або до будь-якого компонента препарату. Астма, спричинена застосуванням саліцилатів або речовин з подібною дією, особливо НПЗП, в анамнезі. Гострі пептичні виразки. Геморагічний діатез. Ниркова недостатність тяжкого ступеня. Печінкова недостатність тяжкого ступеня. Серцева недостатність тяжкого ступеня. Комбінація з метотрексатом у дозуванні 15 мг/тиж або більше (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»). Побічні реакції. З боку шлунково-кишкового тракту: диспепсія, біль в епігастральній ділянці та абдомінальний біль; запалення шлунково-кишкового тракту, ерозивно-виразкові ураження шлунково-кишкового тракту, які у поодиноких випадках можуть спричинити шлунково-кишкові геморагії і перфорації з відповідними лабораторними показниками та клінічними проявами. З боку системи крові і кровотворення: інтраопераційні геморагії, гематоми, кровотечі з органів сечостатевої системи, носові кровотечі, кровотечі з ясен, геморагії шлунково-кишкового тракту, мозкові геморагії (особливо у пацієнтів із неконтрольованою артеріальною гіпертензією та/або при одночасному застосуванні антигемостатичних засобів). Геморагії можуть призвести до гострої і хронічної постгеморагічної анемії/залізодефіцитної анемії (внаслідок так званої прихованої мікрокровотечі) з відповідними лабораторними проявами і клінічними симптомами, такими як астенія, блідість шкірного покриву, гіпоперфузія. У пацієнтів із тяжкими формами недостатності глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази виявляли гемоліз та гемолітичну анемію. З боку серцево-судинної системи: блідість шкірного покриву, гіпоперфузія. З боку імунної системи: алергічні реакції, у тому числі висип, кропив’янка, набряк, свербіж, анафілактичний шок. З боку системи дихання: бронхоспазм, серцево-дихальна недостатність, риніт, закладення носа. З боку органа слуху: дзвін у вухах. Інші: астенія, запаморочення, транзиторна печінкова недостатність із підвищенням рівня трансаміназ печінки. Повідомлялося про порушення функції нирок та розвиток гострої ниркової недостатності. Реакції підвищеної чутливості з відповідними лабораторними та клінічними проявами включають астматичний стан, шкірні реакції легкого або середнього ступеня, а також з боку респіраторного тракту, шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи. Виробник. ТОВ Науково-виробнича фірма «МІКРОХІМ». Р.п.: UA/9628/01/01 з 30.05.2014 по 30.05.2019
Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

_________
*При підготовці матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» / «Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Ацекор

Останні новини та статті