Проект постанови КМУ «Про затвердження обсягів квот на 2015 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять підконтрольні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення з території України підконтрольних речовин»

26 Травня 2015 10:08 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів квот на 2015 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів квот на 2015 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин» (далі — проект постанови).

Проект постанови розроблений Міністерством охорони здоров’я України відповідно до статті 14 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Проект постанови та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (http://www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Департамент медичної допомоги МОЗ України, Зінченко Олені Миколаївні, тел. (044) 2532458, (e-mail: [email protected]).

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги
В. Коломейчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів квот на 2015 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів квот на 2015 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин» розроблений відповідно до статті 14 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

З метою вдосконалення заходів контролю за розповсюдженням та недопущенням витоку у незаконний обіг лікарських засобів, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, Міністерство охорони здоров’я України, відповідно до покладених функцій (п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»), з урахуванням положень та вимог Конвенцій Організації Об’єднаних Націй про наркотичні засоби 1961 року, про психотропні речовини 1971 року та про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 року, якими передбачено, що країна-учасник у разі необхідності переглядає та приймає рішення стосовно доцільності посилення заходів контролю за підконтрольними речовинами та лікарськими засобами, що їх містять, шляхом запровадження обмежень обігу, які контролюють їх надходження на територію держави, запроваджує відповідну квоту, як державний захід контролю за обігом цих засобів і речовин.

2. Мета і шляхи її досягнення

Концептуальною ідеєю, покладеною в основу запропонованого проекту акта Уряду, є виконання вимог статті 14 Закону України, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», якою встановлено, що Кабінет Міністрів України щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, у межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 (далі — Перелік), виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку.

Проектом акта передбачені обсяги квот, у межах яких в Україні має здійснюватись культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин у 2015 році (далі — обсяги квот), сформовані на підставі потреб закладів охорони здоров’я України та суб’єктів господарювання.

Проект акта складається із 2 позицій, що визначають обсяг квот, у межах яких має здійснюватися культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини та 25 позицій, що визначають обсяг квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин.

3. Правові аспекти

На сьогодні в Україні у цій сфері правового регулювання діють закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», від 03 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого акта Уряду не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України, Державною службою з контролю за наркотиками, Державною регуляторною службою, Службою безпеки України.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, а тому відсутня необхідність проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення громадського обговорення. Проект акта розміщено на сайті МОЗ України: http://www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Даний проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови Кабінету Міністрів України не є регуляторним актом.

10.1 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів квот на 2015 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин» забезпечить виконання Україною міжнародних зобов’язань, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, які врегульовують обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини в кількості, що перевищує гранично допустиму.

Негативними наслідками відсутності такої правової бази стане відсутність належного контролю за суб’єктами господарювання при здійсненні діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, що перевищує гранично допустиму.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі

Проект
оприлюднений на офіційному сайті
МОЗ України 25.05.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження обсягів квот на 2015 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин

Відповідно до статті 14 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити:

обсяг квот на 2015 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789), згідно з додатком 1;

обсяг квот на 2015 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789), згідно з додатком 2.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України

ОБСЯГ КВОТ
на 2015 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини

Найменування рослини, що містить наркотичні засоби і психотропні речовини Посівна площа, гектарів
Рослини виду мак снотворний (Papaver Somniferum L) 4760
Рослини роду коноплі (Cannabis) 2620

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України

ОБСЯГ КВОТ
на 2015 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання,
ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин

Найменування наркотичного засобу, психотропної речовини Обсяг квот, грамів
виробництво, виготовлення ввезення вивезення зберігання
у формі субстанції у готовій лікарській формі у формі субстанції у готовій лікарській формі у формі субстанції у готовій лікарській формі
Наркотичні засоби
Бупренорфін* 22668 25815 6366 105 6272 29847
Кодеїн* 7996649 9353025 200105 1144130 8479385
Морфін* 405510 505515 47 3105 100110 622820
Тебаїн 700 750 20 200 780
Тримеперидин* 100000 100000 100 50000 97577
Фентаніл 1200 1205 1710 30 500 2662
Метадон* 460800 502411 519872 15 31310 1157860
Трамадол* 1690000 1920005 100 1100000 1223700
Психотропні речовини
Альпразолам 3900 4000 20 3000 1129
Гамма-оксимасляна кислота* 6500100 3500000 3000000 2000000 2210100
Діазепам 425010 445016 2000 35055 149210 367880
Хлордіазепоксид 1950 2001 5020 10631
Мідазолам 20 30 5 5 10 23
Циклобарбітал 1 10000 15001
Оксазепам 1 5000 6108
Феназепам 365015 84510 20000 300055 33060 84107
Фенобарбітал 40396614 39075035 300125 20120216 29158687
Тріазолам 20 30 5 10 16
Лоразепам 3500 4000 50 1100 3050
Кетамін* 1036293 1010002 50 549000 952354
Гама-бутиролактон 7250100 12098470
Клоназепам 18275 13970 4505 5310 11446
Гідрокодон 400 500 10 510
Оксикодон 400 500 10 510
Метилфенідат 4 2450 2454
* У тому числі солі зазначеного засобу або речовини, що використовуються в медичних та наукових цілях.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*