Перелік наукових заходів на жовтень 2007 р.

З’ЇЗДИ

24–25 жовтня, м. Одеса
Перший з’їзд неонатологів України

Асоціація неонатологів України
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л .Шупика МОЗ України
04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
Тел./факс: (044) 236-09-61
Одеський державний медичний університет МОЗ України
65026, Одеса, пров. Валіховський, 2
Тел.: (048) 720-24-04

КОНГРЕСИ

4–5 жовтня, м. Вінниця
VI конгрес з інтегративної антропології

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56
Тел.: (0432) 46-55-30, 32-27-42, 32 65-49

9–11 жовтня, м. Київ
IV конгрес педіатрів України

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України.
04050, Київ, вул. Мануїльського, 8
Тел. (044) 483-38-94.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України
01001, Київ, вул. Терещенківська, 23
Тел.: (044) 234-53-75, 235-50-74

23–24 жовтня, м. Київ
Перший національний Астма Конгрес

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10
Тел.: (044) 275-05-68, 275-40-11,
тел./факс: 275-21-18

25–26 жовтня, м. Київ
Конгрес торакальних хірургів

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
01133, Київ, пров. Лабораторний, 18
Тел.: (044) 529-22-47, 528-75-83,
тел./факс: 528-11-11

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1–2 жовтня, м. Миргород
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гострі та хронічні захворювання вуха. Сучасні технології діагностики та лікування»

Українське науково медичне товариство оториноларингологів. Інститут отоларингологів ім. О.С. Коломійченка АМН України АМН України
03057, Київ, вул. Зоологічна, 3
Тел.: (044) 483-12-82,
тел./факс: 483-15-80

3–4 жовтня, м. Київ
Науково-практична конференція «Ураження кісткової та хрящової тканини у хворих на  ревматичні захворювання»

Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» АМН України
03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5
Тел.: (044) 249-70-03

3–4 жовтня, м. Чернівці
Науково-практична конференція «Підготовка клінічних провізорів в Україні: досвід, проблеми та перспективи»

Буковинський державний медичний університет МОЗ України
58000, Чернівці, пл. Театральна, 2
Тел.: (0372) 55-37-54

3–4 жовтня, м. Ужгород
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Карпатські читання: Лікування та діагностика судинно-мозкових захворювань»

Українська асоціація боротьби з інсультом
02222, Київ, а/с 77
Тел.: (044) 530-54-89

3–4 жовтня, м. Одеса
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення пародонтології, імплантології та остеології (гігієна порожнини рота, фармакотерапія)»

Інститут стоматології АМН України
65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Тел.: (048) 728-24-69
Одеський державний медичний університет МОЗ України
65026, Одеса, пров. Валіховський, 2
Тел.: (0482) 23-33-24

4–5 жовтня, АР Крим, м. Ялта
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної і реконструктивної хірургії»

Інститут невідкладної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України
83045, Донецьк, просп. Ленінський, 47
Тел.: (062) 313-11-22, 387-50-27

4–5 жовтня, м. Миколаїв
Науково-практична конференція «Паразитози та тропічні інфекції людини»

Асоціація інфекціоністів України
46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1
Тел.: (0352) 52-47-25
Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України
03680, Київ, вул. М. Амосова, 5
Тел.: (044) 275-37-11

4–5 жовтня, м. Тернопіль
Науково-практична конференція «ВІЛ-інфекція — проблема захисту лікаря»

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1
Тел.: (0352) 52-72-69, 43-11-33

5–6 жовтня, м. Одеса
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія–2007»

Одеський державний медичний університет МОЗ України
65026, Одеса, вул. Ольгієвська, 4А
Тел.: (048) 728-50-29, 728-50-30, 728-50-31, 716-56-36

5–6 жовтня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології в андрології та сексуальній медицині»

Українська асоціація андрології та сексуальної медицини
01133, Київ, вул. Верхня, 5
Тел.: (044) 254-68-31
Національний медичний університет ім. О.О .Богомольця МОЗ України

6–7 жовтня, Туреччина, м. Анталія
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Терапія супроводу в  лікуванні онкологічних захворювань»

Інститут онкології АМН України
03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Тел.: (044) 257-10-90, факс: 259-02-81
Українське товариство медикаментозної онкології

8 жовтня, м. Одеса; 9 жовтня, м. Миколаїв; 10 жовтня, м. Херсон
Науково-практична конференція «Загальна медична практика: від доказової медицини до формулярної системи»

Асоціація лікарів-інтерністів України
03049, Київ, просп. Повітрофлотський, 9
Тел.: (044) 465-17-13, 481-10-39
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України
Одеський державний медичний університет МОЗ України

10 жовтня, м. Харків
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гостра серцево-судинна патологія в клінічній практиці»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
61176, Харків, вул. Корчагінців, 58
Тел.: (057) 715-33-41

11–12 жовтня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми ендокринної гінекології»

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України
04050, Київ, вул. Мануїльського, 8
Тел.: (044) 483-38-94, 483-80-26
Асоціація акушерів-гінекологів України

11–12 жовтня, м. Тернопіль
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»

Тернопільська державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1
Тел.: (0352) 52-72-22

11–12 жовтня, м. Київ
Науково-практична конференція «Вчення Л.В. Громашевського на сучасному етапі розвитку епідемічного процесу»

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України
03038, Київ, вул. М. Амосова, 5
Тел.: (044) 275-37-44

15–16 жовтня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ультразвукової та функціональної діагностики в  ангіології»

Інститут онкології АМН України
03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Тел.: (044) 258-97-86
Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики
03037, Київ, просп. Червонозоряний, 17
Тел.: (044) 270-14-35.

15–16 жовтня, м. Одеса
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вчені майбутнього» (для молодих вчених)

Одеський державний медичний університет МОЗ України
65026, Одеса, пров. Валіховський, 2
Тел.: (048) 723-74-24, 728-50-29, 728-50-30, 728-50-31

16–17 жовтня, м. Донецьк
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми гігієни та екології», присвячена 75-річчю кафедри гігієни та екології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16
Тел.: (0622) 95-42-84

18–19 жовтня, м. Запоріжжя
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Аналітична, судово-медична та клінічна токсикологія і наркологія»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України
69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26
Тел.: (061) 224-64-75, (0612) 33-50-93

18–19 жовтня, м. Полтава
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи лікування та профілактики в терапевтичній стоматології»

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України
36024, Полтава, вул. Шевченка, 23
Тел.: (05322) 2-28-82, 7-05-39

19–20 жовтня, м. Київ
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної охорони здоров’я України. Кадри: стан організації, управління; медичні інформаційні системи та медичні інформаційні технології », присвячена 130-річчю з дня народження проф. С.А. Томіліна

Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення населення
Київської міської державної адміністрації
01034, Київ, пров. Георгієвський, 9
Тел./факс: (044) 270-51-80, 279-30-11
Український інститут громадського здоров’я МОЗ України
01001, Київ, вул. Димитрова, 5, корп. 10А
Тел.: (044) 284-39-38, 284-39-34
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

24–25 жовтня, м. Харків
Науково-практична конференція «Дитяча гастроентерологія: можливості та перспективи»

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України
61153, Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А
Тел.: (0572) 62-31-27, факс: 62-41-17
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

24–25 жовтня, м. Чернівці
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Розвиток медсестринської справи в Україні: шляхи та проблеми»

Буковинський державний медичний університет МОЗ України
58000, Чернівці, пл. Театральна, 2
Тел.: (0372) 55-37-54, 59-26-20

25 жовтня, м. Луганськ
Науково-практична конференція «Сучасні питання остеології» (для молодих вчених)

Луганський державний медичний університет МОЗ України
91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1
Тел.: (0642) 63-02-52, 63-02-55, факс: 53-20-36

25–26 жовтня, м. Вінниця
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фармакології»

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56
Тел.: (0432) 32-27-42, 32-78-13

25–26 жовтня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання лікування вроджених вад серця»

Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України
01135, Київ, вул. В. Чорновола, 28/1
Тел.: (044) 238-90-49, 284-03-11

26 жовтня, м. Одеса
Науково –практична конференція «Актуальні питання патології шкіри та урогенітальних інфекцій»

Одеський державний медичний університет МОЗ України.
65026, Одеса, пров. Валіховський, 2
Тел.: (048) 720-16-22, 716-56-36

26–27 жовтня, м. Чернівці
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти лікування психічних розладів»

Буковинський державний медичний університет МОЗ України
58005, Чернівці, вул. Мусоргського, 2
Тел.: (03722) 4-07-04, 4-74-76

За матеріалами
Українського центру наукової медичної інформації
та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України
(Укрмедпатентінформ: Київ, вул. Маршала Жукова, 21А,
тел.: (044) 513-46-43) — з доповненнями та уточненнями
прес-служби «Щотижневика АПТЕКА»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті