Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну»

21 Січня 2016 3:11 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну» (далі — Проект постанови), який розроблено на виконання підпункту 4 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», щодо необхідності розробки проекту акта стосовно запровадження механізму відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на цукровий діабет препарати інсуліну у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», та, беручи до уваги необхідність приведення до єдиних уніфікованих правил визначення та застосування державних регульованих цін на лікарські засоби згідно з положеннями Закону України «Про ціни і ціноутворення» і з метою забезпечення економічної обґрунтованості зміни рівня цін на цю продукцію, у тому числі орієнтацію цін внутрішнього ринку на рівень цін світового ринку, що використовується у механізмі декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби (постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення»).

Проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Захворювання на цукровий діабет в останні роки у зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих в усьому світі набуває загрозливого масштабу світової епідемії. Лише за період з 1990 по 2014 роки загальна кількість хворих на цукровий діабет збільшилася майже втричі і за стриманими прогнозами експертів у 2030 році досягне 552 млн. осіб.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щорічний приріст хворих на цукровий діабет становить приблизно 15%. В Україні щороку реєструється зростання кількості хворих на цукровий діабет в середньому на 9,8 — 11%. Так, станом на 01.01.2015, за даними Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України в країні зареєстровано 1 197 317 хворих на цукровий діабет (без урахування Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та території Донецької та Луганської областей, що не підконтрольні Україні).

За статистичними даними МОЗ України, станом на 01.01.2015 загальна кількість хворих на цукровий діабет, які приймають препарати інсуліну, становить 217 770 осіб, з них 209 786 осіб дорослого населення та 8028 дітей.

Необхідно зазначити, що препарати інсуліну отримують хворі на цукровий діабет типу 1 та 2 (інсулінозалежні та інсулінонезалежні).

Щороку видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну зростають.

Розрахунок потреби в інсулінах для хворих здійснюється структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідно до наказу МОЗ України від 23.03.2011 № 160 «Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2011 року за № 480/19218 (далі — наказ МОЗ України), а саме:

– на одного хворого та одну вагітну — в середньому 50 ОД на добу або 18250 ОД на рік;

– на одну дитину віком до 18 років — в середньому 40 ОД на добу або 14600 ОД на рік.

Під час збирання даних про потребу на наступний рік отримані розрахунки щодо потреби за кожним видом інсуліну на рік складаються з: потреби згідно з наказом МОЗ України + 5% індексації на препарати, + 10% запасу препарату на вперше виявлених хворих на цукровий діабет та переведення на інший вид інсуліну.

У рамках коштів цільових видатків місцевих бюджетів на безоплатне забезпечення препаратами інсуліну осіб, хворих на діабет, на сьогодні структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій здійснюється закупівля препаратів інсуліну на обласному або районному рівні.

Так, на виконання підпункту 4 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», щодо необхідності розробки та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта стосовно запровадження у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», відшкодування вартості препаратів інсуліну та, беручи до уваги необхідність приведення до єдиних уніфікованих правил визначення та застосування державних регульованих цін на лікарські засоби згідно з положеннями Закону України «Про ціни і ціноутворення» та з метою забезпечення економічної обґрунтованості зміни рівня цін на цю продукцію, у тому числі орієнтацію цін внутрішнього ринку на рівень цін світового ринку, що використовується у механізмі декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби (постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення»).

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено:

запровадити механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на діабет препарати інсуліну у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», що дозволить перейти від процедури державної закупівлі таких препаратів на соціально-економічну систему реімбурсації, яка базується на відшкодуванні (компенсації) вартості лікарських засобів аптечним закладам, що є загальноприйнятою практикою забезпечення лікарськими засобами амбулаторних пацієнтів у європейських країнах.

Відшкодування вартості препаратів інсуліну здійснюється на рівні затвердженої МОЗ референтної ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб з урахуванням надбавок, податків та зборів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета проекту постанови  запровадження механізму відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на цукровий діабет препарати інсуліну у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 2 липня 2014 року № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення»;

від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну»;

від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб’єктів господарювання. Відшкодування вартості препаратів інсуліну відбуватиметься в межах обсягу коштів місцевого бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з обласними та Київською міською державними адміністраціями, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою розвитку підприємництва, Антимонопольним комітетом та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови потребує погодження з обласними та Київською міською державними адміністраціями.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному сайті МОЗ України (http://www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на діабет препарати інсуліну у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», тобто перейти від процедури державної закупівлі таких препаратів на соціально-економічну систему реімбурсації, яка базується на відшкодуванні (компенсації) вартості лікарських засобів аптечним закладам, що, в свою чергу, дозволить ендокринологічній службі займатись визначеними функціями щодо забезпечення лікувального процесу хворих.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці України.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить:

  • запровадити механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на діабет препарати інсуліну у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», тобто перейти від процедури державної закупівлі таких препаратів на соціально-економічну систему реімбурсації, яка базується на відшкодуванні (компенсації) вартості лікарських засобів аптечним закладам, що є загальноприйнятою практикою забезпечення лікарськими засобами амбулаторних пацієнтів у європейських країнах;
  • забезпечити хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.
Міністр охорони здоров’я України
Олександр Квіташвілі

ПРОЕКТ
винесено на громадське обговорення МОЗ України 20.01.2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження Порядку відшкодування вартості
препаратів інсуліну

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відшкодування вартості препаратів інсуліну, що додається.

2. Автономній Республіці Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щомісяця до 15 числа Міністерству охорони здоров’я інформацію про хід виконання Порядку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, для узагальнення та подання до 20 числа Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від________2016 р. № ______

ПОРЯДОК
відшкодування вартості препаратів інсуліну

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі — суб’єкти господарювання).

Відшкодування вартості препаратів інсуліну здійснюється на рівні затвердженої МОЗ референтної ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб з урахуванням податків та зборів, граничних постачальницько-збутових надбавок не вище ніж 10 відсотків та торговельних (роздрібних) надбавок не вище ніж 10 відсотків.

Ціни на препарати інсуліну, що призначаються на амбулаторному рівні, не підлягають державному регулюванню, яке здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825).

2. Відпуск лікарських засобів здійснюється суб’єктами господарювання, перелік яких визначається структурними підрозділами з питань охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або розпорядниками коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети згідно з законодавством, на рівних умовах, відповідно до укладених договорів, на підставі рецептів на препарати інсуліну, виписаних закладами охорони здоров’я за місцем диспансерного спостереження пацієнта згідно з реєстром хворих на цукровий діабет, який ведеться МОЗ, на рецептурних бланках форми № 1 (далі — рецепти).

Віднесення до певної категорії хворих згідно з додатком до цієї постанови з метою відпуску препаратів інсуліну здійснюється лікарем- ендокринологом з занесенням даних до амбулаторної картки та реєстру пацієнтів.

Рецепт діє протягом 30 календарних днів з моменту його видачі, крім випадків, передбачених чинним законодавством, та зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років, починаючи з 1 січня наступного року.

3. Суб’єкти господарювання здійснюють відпуск препаратів інсуліну категоріям хворих за рецептами з оплатою споживачем, якого віднесено до категорії, визначеної пунктами 10 або 11 додатка до цієї постанови, різниці між фактичною роздрібною ціною, встановленою на момент придбання препарату інсуліну, та референтною ціною (ціною відшкодування), затвердженою МОЗ.

4. Суб’єкт господарювання щомісяця складає звіт про відпущені препарати інсуліну, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назви, сила дії, форма випуску, кількість одиниць інсуліну в упаковці, кількість відпущених упаковок, референтна та роздрібна ціни, найменування закладу охорони здоров’я, роздрібна сума та сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період.

Суб’єкт господарювання подає звіт про відпущені препарати інсуліну до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця, розпорядникам коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства, для здійснення цільових видатків місцевих бюджетів на пільгове забезпечення препаратами інсуліну осіб, хворих на діабет, визначених рішеннями про такі видатки відповідно до законодавства, для відшкодування суб’єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 15 днів з дня отримання звіту.

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від ____________ 2016 р. № ___)

Перелік категорій хворих для відшкодування вартості
препаратів інсуліну

Категорія пацієнтів, яким призначається певний вид і форма випуску інсуліну Вид інсуліну Відшкодування
1. Дорослі, у яких діагноз цукрового діабету встановлено після 18 років Інсулін людини (флакон) Повне відшкодування згідно з Порядком розрахунку референтної ціни
2. Дорослі, які хворіють на цукровий діабет з дитинства Інсулін людини (картридж, шприц-ручка)
3. Учні середніх і вищих навчальних закладів Інсулін людини (картридж, шприц-ручка)
4. Стан, за якого зір з корекцією становить менше 0,4 на око, що краще бачить Інсулін людини (картридж, шприц-ручка)
5. Пацієнти з наявністю алергії на препарат інсуліну (зафіксованої в умовах спеціалізованого ендокринологічного стаціонару) Інсулін людини (флакон, картридж) або аналог інсуліну (флакон, картридж, шприц-ручка)
6. Діти віком до 17 років включно та вагітні Інсулін людини або аналог інсуліну (картридж, шприц-ручка)
7. Пацієнти, які отримували аналоги інсуліну у віці до 17 років включно, за наявності задовільної компенсації захворювання (НвА1с менше 7,5%) * Аналог інсуліну (флакон, картридж, шприц-ручка)
8. Дорослі, які отримували раніше безперервне лікування аналогами інсуліну. У разі лікування не менше 1 року, рівень НвА1с має становити менше 7,5%.* Дорослі, які отримували аналог інсуліну та мають рівень НвА1с більше 7,5%, але при попередньому лікуванні інсуліном людини мали часті гострі ускладнення цукрового діабету (тяжкі гіпоглікемічні стани) * Аналог інсуліну (флакон, картридж, шприц-ручка)
9. Дорослі, які отримували раніше безперервне лікування інсуліном людини у картриджі. У разі лікування не менше 1 року, рівень НвА1с має становити менше 7,5%.* Інсулін людини (картридж, шприц-ручка)
10. Дорослі, у яких діагноз цукрового діабету встановлено після 18 років і яким лікарями, що спостерігають хворих на цукровий діабет та мають право призначати препарати інсуліну, призначено інсулін людини у флаконі та за бажанням готові виступити співплатником вартості інсуліну людини у картриджі, шприц-ручці Інсулін людини (картридж, шприц-ручка) Часткове відшкодування згідно з Порядком розрахунку референтної ціни
11. Дорослі, яким лікарями, що спостерігають хворих на цукровий діабет та мають право призначати препарати інсуліну, призначено інсулін людини, які не мають протипоказань до лікування аналогами інсуліну та за бажанням готові виступити співплатником вартості аналогу інсуліну Аналог інсуліну (картридж, шприц-ручка)
Примітка: * — протягом першого року впровадження постанови у зазначеної категорії хворих допускається рівень НвА1с — не вище 8,0%

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну»

1. Опис проблеми

Захворювання на цукровий діабет в останні роки у зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих в усьому світі набуває загрозливого масштабу світової епідемії. Лише за період з 1990 по 2014 роки загальна кількість хворих на цукровий діабет збільшилася майже втричі і за стриманими прогнозами експертів у 2030 році досягне 552 млн осіб.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічний приріст хворих на цукровий діабет становить приблизно 15%. В Україні щорічно реєструється зростання кількості хворих на цукровий діабет в середньому на 9,8–11%. Так, станом на 01.01.2015, за даними Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України, в країні зареєстровано 1 197 317 хворих на цукровий діабет (без урахування АР Крим, м. Севастополя та території Донецької та Луганської областей, що не підконтрольні Україні).

За статистичними даними МОЗ України станом на 01.01.2015, загальна кількість хворих на цукровий діабет, які приймають препарати інсуліну, становить 217 770 осіб, з них 209 786 осіб дорослого населення та 8028 дітей.

Необхідно зазначити, що препарати інсуліну отримують хворі на цукровий діабет типу 1 та 2 (інсулінозалежні та інсулінонезалежні).

Щороку видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну зростають.

Розрахунок потреби в інсулінах для хворих здійснюється структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідно до наказу МОЗ України від 23.03.2011 № 160 «Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2011 року за № 480/19218 (далі — наказ МОЗ України), а саме:

– на одного хворого та одну вагітну — в середньому 50 ОД на добу або 18250 ОД на рік;

– на одну дитину віком до 18 років — в середньому 40 ОД на добу або 14600 ОД на рік.

Під час підготовки інформації про потребу на наступний рік отримані розрахунки щодо потреби за кожним видом інсуліну на рік складаються з: потреби згідно з наказом МОЗ України + 5% індексації на препарати, + 10% запасу препарату на вперше виявлених хворих на цукровий діабет та переведення на інший вид інсуліну.

У рамках коштів цільових видатків місцевих бюджетів на безоплатне забезпечення препаратами інсуліну осіб, хворих на цукровий діабет, на сьогодні структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій здійснюється закупівля препаратів інсуліну на обласному або районному рівні.

Так, на виконання підпункту 4 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» щодо необхідності розробки та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта стосовно запровадження у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», відшкодування вартості препаратів інсуліну та, беручи до уваги необхідність приведення до єдиних уніфікованих правил визначення та застосування державних регульованих цін на лікарські засоби згідно з положеннями Закону України «Про ціни і ціноутворення» та з метою забезпечення економічної обґрунтованості зміни рівня цін на цю продукцію, у тому числі орієнтацію цін внутрішнього ринку на рівень цін світового ринку, що використовується у механізмі декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби (постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення»), проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено:

запровадити механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на цукровий діабет препарати інсуліну у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», що дозволить перейти від процедури державної закупівлі таких препаратів на соціально-економічну систему реімбурсації, яка базується на відшкодуванні (компенсації) вартості лікарських засобів аптечним закладам, що є загальноприйнятою практикою забезпечення лікарськими засобами амбулаторних пацієнтів у європейських країнах.

Відшкодування вартості препаратів інсуліну здійснюється на рівні затвердженої МОЗ референтної ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб з урахуванням надбавок, податків та зборів.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Мета проекту постанови  запровадження механізму відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на діабет препарати інсуліну у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуацію такою, яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб недоцільний, оскільки не буде запроваджено механізму відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на діабет препарати інсуліну.

Другий спосіб: прийняти запропонований проект постанови. Цей спосіб є оптимальний, оскільки буде виконано вимоги підпункту 4 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» щодо необхідності розробки та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта стосовно запровадження у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», відшкодування вартості препаратів інсуліну та приведено до єдиних уніфікованих правил визначення та застосування державних регульованих цін на лікарські засоби згідно з положеннями Закону України «Про ціни і ціноутворення».

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено запровадити механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на діабет препарати інсуліну у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», що дозволить перейти від процедури державної закупівлі таких препаратів на соціально-економічну систему реімбурсації, яка базується на відшкодуванні (компенсації) вартості лікарських засобів аптечним закладам, що є загальноприйнятою практикою забезпечення лікарськими засобами амбулаторних пацієнтів у європейських країнах.

Прийняття проекту постанови дозволить забезпечити хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та привести до єдиних уніфікованих правил визначення та застосування державних регульованих цін на лікарські засоби згідно з положеннями Закону України «Про ціни і ціноутворення».

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дозволить:

запровадити механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на діабет препарати інсуліну у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», що дозволить перейти від процедури державної закупівлі таких препаратів на соціально-економічну систему реімбурсації, яка базується на відшкодуванні (компенсації) вартості лікарських засобів аптечним закладам, що є загальноприйнятою практикою забезпечення лікарськими засобами амбулаторних пацієнтів у європейських країнах;

забезпечити хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.

6. Очікувані результати

Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на діабет препарати у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», тобто перейти від процедури державної закупівлі таких препаратів на соціально-економічну систему реімбурсації, яка базується на відшкодуванні (компенсації) вартості лікарських засобів аптечним закладам, що, в свою чергу, дозволить ендокринологічній службі займатись визначеними функціями щодо забезпечення лікувального процесу хворих.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії проекту постанови — необмежений, але доти, доки не будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

8. Показники результативності акта

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів та буде здійснюватись за рахунок цільових видатків місцевих бюджетів на безоплатне забезпечення такими препаратами осіб, хворих на діабет;

2) кількість лікарських засобів, ціни на які будуть підлягати державному регулюванню;

3) рівень поінформованості про норми проекту постанови оцінюється як середній, що забезпечується його оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій, висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через 1 рік після набрання чинності регуляторним актом, за результатами якого можливо здійснити визначення показників базового та повторного відстеження.

Міністр охорони здоров’я України
Олександр Квіташвілі

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті