Проект постанови Уряду щодо внесення змін до постанови КМУ від 02.07.2014  р. № 240 та про визнання такою, що втратила чинність, постанови КМУ від 17.10.2008 р. № 955

05 Серпня 2016 12:12 Поділитися

Проект

розроблений Об’єднанням організацій роботодавців

медичної та мікробіологічної промисловості України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240
та про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1528) зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я:

1) привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;

2) поінформувати виробників лікарських засобів та медичних виробів про зміну ціноутворення на такі засоби та вироби, передбачену цією постановою.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2015 р., № 54, ст. 1740).

Прем’єр-міністр України
В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2014 р. № 240

1. У постанові:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

«Питання декларування граничних оптових та роздрібних цін на лікарські засоби та медичні вироби»;

у пункті 1:

підпункти 1–3 викласти у наступній редакції:

«1) з 1 вересня 2016 р. підлягають декларуванню граничні оптові та роздрібні ціна з урахуванням податків та зборів на:

лікарські засоби, включені до переліку лікарських засобів віт­чизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 480), крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі — лікарські засоби);

медичні вироби, а саме перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування і зберігання медичних виробів та лікарських засобів, набори реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів і вироби, які застосовуються у медицині, крім медичної техніки, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або щодо яких складено декларацію про відповідність медичного виробу і які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (далі — медичні вироби);»;

2) заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби і медичні вироби за цінами, які не перевищують рівня:

задекларованих граничних оптових цін з урахуванням податків та зборів, у випадку закупівлі лікарських засобів та медичних виробів у суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами;

задекларованих граничних роздрібних цін з урахуванням податків та зборів, у випадку закупівлі лікарських засобів та медичних виробів у суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

3) граничні оптові ціни на лікарські засоби та медичні вироби, внесені до набрання чинності цією постановою до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, підлягають декларуванню відповідно до цієї постанови до 1 грудня 2016 року;».

2) Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 липня 2014 р. № 240

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від ______ 2016 р. № _____)

ПОРЯДОК
декларування граничних оптових та роздрібних цін на лікарські засоби та медичні вироби

1. Цей Порядок визначає механізм декларування граничних оптових та роздрібних цін на:

лікарські засоби, включені до переліку лікарських засобів віт­чизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 480), крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі — лікарські засоби);

медичні вироби, а саме перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування і зберігання медичних виробів та лікарських засобів, набори реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів і вироби, які застосовуються у медицині, крім медичної техніки, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або щодо яких складено декларацію про відповідність медичного виробу і які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (далі — медичні вироби);

лікарські засоби та медичні вироби, які відпускаються аптечними закладами безоплатно або за пільговими рецептами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

2. Декларуванню підлягають граничні оптова та роздрібна ціни кожної лікарської форми, дозування та споживчої упаковки лікарського засобу та типу, виду, марки медичного виробу:

вітчизняного виробництва — у національній валюті без урахування витрат, пов’язаних з навантаженням, розвантаженням та транспортуванням;

іноземного виробництва — у національній валюті із зазначенням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або медичний виріб.

3. Для декларування граничних оптової та роздрібної цін на лікарський засіб за декларативним принципом власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноважена ним в установленому порядку особа (заявник) подає МОЗ такі документи:

1) заяву про декларування граничних оптової та роздрібної цін на лікарський засіб за формою, встановленою МОЗ;

2) довіреність, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи декларувати граничні оптову та роздрібну ціни на лікарський засіб, видану власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку, або копію такої довіреності, засвідчену в установленому законодавством порядку.

4. Для декларування граничних оптової та роздрібної цін на медичний виріб власник свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або уповноважена ним в установленому порядку особа (заявник) подає МОЗ такі документи:

1) заяву про декларування граничних оптової та роздрібної цін на медичний виріб за формою, встановленою МОЗ;

2) копію виданого Держлікслужбою свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або складеної декларації про відповідність медичного виробу;

3) довіреність, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи декларувати граничні оптову та роздрібну ціни на медичний виріб, видану власником свідоцтва про державну реєстрацію такого виробу, з перекладом на українську мову, засвідчену в установленому законодавством порядку, або копію такої довіреності, засвідчену в установленому законодавством порядку.

5. У разі коли заявник є юридичною особою, документи, зазначені у пунктах 3 і 4 цього Порядку, засвідчуються підписом її керівника, скріпленим печаткою (за наявності).

Відповідальність за недостовірність зазначеної в таких документах інформації покладається на заявника.

Переліки документів, зазначені у пунктах 3 і 4 цього Порядку, для процедури декларування є вичерпними.

6. У разі коли документи, зазначені у пунктах 3 і 4 цього Порядку, подані не в повному обсязі, оформлені з порушенням установлених вимог, МОЗ повідомляє про це заявникові в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати їх реєстрації.

7. За умови подання в повному обсязі та належним чином оформлених документів МОЗ:

приймає рішення про декларування граничних оптової та роздрібної цін на лікарський засіб або медичний виріб, запропонованих заявником, і вносить відомості до реєстру граничних оптових та роздрібних цін на лікарські засоби і медичні вироби у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати подання документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку;

розміщує у дводенний строк після прийняття зазначеного рішення на власному веб-сайті відповідну інформацію.

8. У разі зміни протягом поточного місяця середньомісячного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, більше ніж на 5 відсотків задекларовані граничні оптові та роздрібні ціни на лікарські засоби та медичні вироби іноземного виробництва підлягають коригуванню МОЗ та внесенню до реєстру граничних оптових та роздрібних цін на лікарські засоби і медичні вироби до 10 числа наступного місяця.

9. Положення про реєстр граничних оптових та роздрібних цін на лікарські засоби і медичні вироби та порядок внесення до нього змін затверджуються МОЗ.

10. Граничні оптові та роздрібні ціни на лікарські засоби та медичні вироби, що підлягають декларуванню, можуть змінюватися у зв’язку із зміною умов виробництва і продажу (реалізації) лікарських засобів і медичних виробів, що не залежать від господарської діяльності заявника.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті