Громадська рада при МОЗ України: проактивніше, ефективніше, конструктивніше

10536116 серпня 2016 р. у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України відбулося розширене засідання Правління Громадської ради при МОЗ України, де було піднято низку актуальних, а подекуди гострих питань діяльності галузі охорони здоров’я, а також визначено пріоритетні напрямки та організаційні підстави роботи консультативно-дорадчого органу на останню третину поточного року.

ДО НОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Максим ІоновВідкриваючи розширене засідання Правління, Максим Іонов, голова Громадської ради при МОЗ України, висловив сподівання, що сезон відпусток і тимчасова перерва в роботі органу надали можливість набратися сил і гарного настрою для подальшої спільної роботи — до того ж, з новим керівництвом МОЗ.

«Не можу не відзначити той факт, що поперед­нє керівництво МОЗ України, на жаль, не приділяло достойної уваги співпраці з Громадською радою (на сьогодні досі немає затвердженого плану консультацій з громадськістю на 2016 рік!). І взагалі, останній рік роботи Міністерства без визначеного очільника, а також криза в його управлінському апараті призвели до негативних наслідків не лише у взаємодії з Громадською радою, а й у сфері охорони здоров’я в цілому. Але вважаю, що не слід озиратися назад, а потрібно йти далі. І, якщо є така можливість, активізувати свою діяльність і працювати максимально корисно для нашої спільноти. Як ви знаєте, з 1 серпня 2016 р. в.о. міністра охорони здоров’я призначено Уляну Супрун. Зараз відбувається процес призначення заступників і радників, найближчим часом поч­нуться конкурси на вакантні посади. Керівництво змінюється, разом з цим змінюється й ідео­логія діяльності відомства у цілому, — в тому числі у царині взаємодії з громадськістю. Перші ознаки вказують на те, що це — зміни на краще. Тож вважаю, що має відбутися й певне переформатування, вірніше, конгруентна зміна ідеології діяльності Громадської ради, яка повинна стати більш проактивною, ефективною і конструктивною», — підкреслив доповідач.

Оксана СивакНа засідання Громадської ради завітала радник міністра охорони здоров’я Оксана Сивак. Вона запевнила, що чинне керівництво МОЗ України жваво цікавиться думками та поглядами, напрацюваннями та пропозиціями членів Громадської ради щодо порядку денного діяльності МОЗ України. Серед іншого вона відзначила кричущий дисонанс між величезною кількістю завдань, що стоять нині перед Міністерством у царині розбудови системи охорони здоров’я, і катастрофічним, за її висловом, браком кадрових ресурсів у відомстві. Радник міністра підкреслила, що У. Супрун та її команда (які самі прийшли працювати у державне відомство з громадського сектору) розглядають Громадську раду при МОЗ України не лише як консультативно-дорадчий експертний орган, але й як безпосереднє джерело такої експертизи у предметній фаховій площині, тобто в якості потужного ешелону для поповнен­ня кадрового складу відомства. До того ж нині одним з пріоритетних напрямків роботи відомства є розробка та впровадження нової структури Міністерства — така необхідність є нагальною, і до цієї роботи також долучатимуться представники громадського сектору. О. Сивак закликала членів Громадської ради активно приєднатися до формування нової команди Міністерства і запросила брати участь у конкурсних відборах на міністерські посади: оголошення цих конкурсів у МОЗ України планують розпочати вже найближчим часом.

щодо дЕЯКих ТАЄМНИЦь ЗАКУПІВЕЛЬ ЛІКІВ

Віктор СердюкОкрему увагу учасники зборів приділили питанням медикаментозного забезпечення населення, зокрема проблемам державних закупівель лікарських препаратів. Так, Віктор Сердюк, президент всеукраїнської благодійної організації (ВБО) «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів», звернувся до Правління Громадської ради при МОЗ України з пропозицією розглянути питання та сприяти попередженню ризиків для життя та здоров’я громадян України, пов’язаних з непрозорістю та непрофесійністю закупівель, які розпочалися в 2015 р. і досі не завершені міжнародними організаціями. На думку громадського діяча, ризики, пов’язані з виключенням закупівель МОЗ України з-під дії Закону України «Про публічні закупівлі» та спробами повторно залучити міжнародні організації без належного аналізу ризиків та небезпек зриву термінів закупівель, несуть пряму загрозу через закупівлі лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості та безпеки. Так, ч. 3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» робить виняток для МОЗ України, чим відкриває йому шлях для продовження медичного експерименту в 2016 р. Тобто дія закону не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод про закупівлі, які укладаються МОЗ України зі спеціалізованими організаціями. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з особливими правилами і процедурами, які на свій розсуд установлюють спеціалізовані організації, що здійснюють закупівлі, — при цьому Кабінет Міністрів України визначає лише особ­ливості ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів і не впливає на прозорість та сам процес закупівлі.

У доповідача виникає багато запитань до таємного способу, яким виключили закупівлі МОЗ України із загальних правил публічних закупівель в Україні. У публічному доступі відсутня інформація щодо ініціаторів внесення зазначеного вище пункту до Закону України «Про пуб­лічні закупівлі» (відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»), прізвища і посади цих осіб. Він також цікавиться, чи подавалися у встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» порядку пропозиції та/або зауваження експертного середовища у сфері охорони здоров’я та/або інших осіб до змісту зазначеного вище положення закону. Також не обґрунтовано вплив на права та законні інтереси споживачів лікарських засобів, невідомо, чи здійснювався аналіз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття (оскільки обґрунтування очікуваних наслідків відсутнє в офіційно опублікованих документах, як того вимагає законодавство України). Оратору незрозуміло, чи запитувалася у відповідності до ч. 5 ст. 93 Закону України «Про регламент Верховної Ради України» думка МОЗ України (інших державних органів, об’єднань громадян) щодо доцільності прийняття законопроекту та/або офіційна позиція щодо внесення до Закону України «Про публічні закупівлі» таких змін (якщо запитувалася, то невідомо, якою була думка/офіційна позиція МОЗ України). Невідомо, чим автори законопроекту обґрунтували наявність виключного із загального правила становища МОЗ України під час здійснення закупівель, а саме — через міжнародні організації. Нарешті, на сайті Верховної Ради України (картка законопроекту) відсутні дані щодо розгляду профільним Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я даних змін до закону «Про публічні закупівлі».

Враховуючи необхідність негайного забезпечення пацієнтів належним лікуванням та важливість зазначених вище питань, беручи до уваги звернення і скарги, що надійшли до ВБО «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів» з приводу спроб закупівлі неякісних, невідповідних ліків, несвоєчасності та непрозорості процедури закупівель, дискримінаційних вимог до виробників, а також з огляду на непрозорість проходження законопроекту під час розробки і затвердження нормативно-правового акта, — очолюване доповідачем громадське об’єднання звернулося з вимогою надання відповідної публічної інформації до Кабінету Міністрів України, Комітету Верхов­ної Ради України з питань охорони здоров’я, Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших органів державної влади й осіб, які брали (або мали брати) безпосередню участь в розробці, погодженні, аналізі та оцінці законопроекту про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі». «Ми наполегливо просимо Правління Громадської Ради при МОЗ України підтримати нашу ініціативу і звернутися до МОЗ України з проханням невідкладно надати можливості для здійснення громадської експертизи усієї інформації та документації, яка стосується авторів, експертів, консультантів, відповідальних у МОЗ України осіб, а також щодо усіх етапів розробки, погодження і реєстрації законопроекту», — закликав В. Сердюк.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

На порядок денний розширеного засідання Правління Громадської ради при МОЗ України було винесено цілу низку нагальних питань, зокрема: комунікація з МОЗ України (проблеми, механізми інформування та залучення); актуальні проблеми охорони здоров’я і нагальні питання для вирішення їх комітетами Громадської ради; підготовка до загальних зборів Громадської ради тощо. Особливо відзначалася важливість того, що у першій половині вересня Кабінет Міністрів України планує провести засідання, яке буде цілковито присвячене ситуації в охороні здоров’я і реформі галузі. До цього часу Громадська рада при МОЗ України має підготувати та подати до МОЗ України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетів і плану дій стосовно виведення галузі з кризи, попередньо опрацювавши їх у комітетах і на Правлінні Громадської ради. А на другу половину вересня, за рішенням Правління, було заплановано загальне засідання Громадської ради, точна дата і порядок денний якого мають бути визначені на наступному засіданні Правління.

105362

На завершення зборів М. Іонов звернувся з проханням до заступників голови Громадської ради і голів комітетів протягом тижня обговорити надані пропозиції і подати відповідну інформацію, а підсумовуючи результати засідання, висловив задоволення у зв’язку з тим, що, незважаючи на відпускний період, зібрався кворум і засідання Правління відбувалося з активним обговоренням усіх питань порядку денного, ба, навіть більше того — були присутні чимало бажаючих рядових членів Громадської ради, які загострили увагу і винесли на розгляд Правління певні важливі ініціативи, які обов’язково будуть вивчені та з яких будуть прийняті відповідні конструктивні рішення. «Хочу нагадати, що Регламент Громадської ради дозволяє проводити засідання комітетів на тільки очно, а й в електрон­ному режимі, — тож відпускний сезон не має стати на заваді плідній роботі: було б бажання — і натхнення прийде. Тож бажаю тим, хто відпочиває, приємного відпочинку, а нам усім — конструктивної роботи!», — підсумував головуючий.

Ми продовжуватимемо моніторувати подальшу діяльність Громадської ради при МОЗ України.

Віктор Журавель,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті