Проект урядової постанови «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Міністерство фінансів України

Міністерство соціальної політики України

Антимонопольний комітет України

За результатами наради з питань впровадження механізму реімбурсації лікарських засобів та референтного ціноутворення, що відбулась в Кабінеті Міністрів України 07.11.2016, МОЗ України на заміну проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (надісланого листом від 31.10.2016 № 18.2-04/3661/28145) надсилає на погодження доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів».

Просимо погодити проект постанови в одноденний термін.

Додаток: на____ арк.

В.о. Міністра Уляна Супрун

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів»

1. Обґрунтування необхідності прийняті акта

Раціональне використання фармацевтичних продуктів с невід’ємною частиною поточних зусиль з реформування охорони здоров’я. Належне застосування технологій для лікування і запобігання хвороб можна розглядати як інвестиції в людський капітал. Раціональна фармакотерапія в поєднанні із зусиллями в галузі суспільної охорони здоров’я, розглядається в якості важливого компонента пакета реформ, щоб скоротити різницю в середній тривалості життя серед місцевих жителів (Україна в середньому 70,76 джерело ООН) і сусідніх країнах (Польща в середньому 77,14 джерело ООН). Крім того, використання фармацевтичних продуктів на первинному рівні може перерозподілити ресурси, щоб зменшити залежність від надмірної інфраструктури лікарні і впровадити клінічні протоколи та алгоритми лікування (США і СС) відповідно до технологій, заснованими на фактичних даних для запобігання / управляти захворювання (гіпертонія, серцево- судинних захворювань, діабет 2 типу) з високою смертністю.

Враховуючи обмежене фінансування необхідно оптимізувати перелік лікарських засобів для відшкодування, сфокусувавшись на першочерговому забезпеченні основними лікарськими засобами. З цією метою пропонується перелік лікарських засобів для відшкодування, сформований на основі 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачається запровадження відшкодування вартості лікарських засобів, для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету IIтипу, бронхіальної астми.

2. Мета і шлихи її досягнення

Мста проекту постанови – запровадження механізму відшкодування вартості лікарських засобів, перелік міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії яких відповідає переліку міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії лікарських засобів з 19випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ, аптечним закладам для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету IIтипу, бронхіальної астми.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері регулюються наступними нормативно- правовими актами:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови потребує додаткові фінансові витрати з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не потребує погодження з обласними та Київською міською державними адміністраціями.

7. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

8. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

9. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua).

10. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

11. Оцінка регуляторного виливу

Проект постанови є регуляторним актом. Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм відшкодування вартості лікарських засобів.

12. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці України.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм відшкодування вартості лікарських засобів, перелік міжнароднихнепатентованих назв, лікарських форм та сили дії яких відповідає переліку міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії лікарських засобів з 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ, аптечним закладам для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми, а також підвищити доступність лікарських засобів для різних верст населення.

В.о. Міністра охорони
здоров’я України
Уляна Супрун

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від                 2016 р. №

Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо запровадження з 1 квітня 2017 р. програми відшкодування вартості лікарських засобів при амбулаторному лікуванні хворих на серцево-судинних хвороби, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми згідно з переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (далі – Перелік), що додається.

2. Затвердити порядок відшкодування вартості лікарських засобів, що додається

3. Установити, що:

1) дія постанови поширюється на лікарські засоби, що в установленому порядку зареєстровані в Україні та внесені до Національного переліку лікарських засобів;

2) на лікарські засоби включені до Переліку, застосовуються постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 5 відсотків від оптово-відпускної ціни, з урахуванням податків та зборів, або торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються від оптово-відпускної ціни.

3) лікарські засоби включені до Переліку виписуються на рецептурних бланках згідно з формою № 1 із зазначенням міжнародної непатентованої назви, дозування та форми випуску;

4. Міністерству охорони здоров’я за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі у місячний строк з дня на брання чинності цієї постанови:

1) Затвердити Порядок визначення ціни відшкодування на лікарські засоби;

2) встановити та оприлюднити ціни відшкодування.

5. Відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

6. Міністерству охорони здоров’я, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям провести роз’яснювальну роботу серед населення та здійснювати контроль за виконанням цієї постанови.

7. Міністерству охорони здоров’я розробити та подати на затвердження до Кабінету Міністрів України проект акту щодо затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової і роздрібної торгівлі лікарськими засобами передбачивши обов’язковість наявності в аптечних закладах лікарських засобів, включених до Переліку.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від           2016 р, №

ПОРЯДОК

відшкодування вартості лікарських засобів

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування вартості лікарських засобів при амбулаторному лікуванні пацієнтів, суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі — суб’єкти господарювання).

2. Відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється по всіх торговельних марках, ціни препаратів котрих знаходяться між оптово- відпускною ціною та медіаною найменших цін препаратів доступних на ринках референтних країн, в розмірі затвердженої МОЗ оптово-відпускної ціни відповідно до Переліку, дозування та форми випуску лікарських засобів, що призначаються для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми та включених до програми відшкодування вартості.

3. В разі наявності на ринку лише двох препаратів, відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється для обох препаратів в розмірі затвердженої МОЗ оптово-відпускної ціни відповідно до Переліку.

4. Відпуск лікарських засобів вартість яких підлягає відшкодуванню, здійснюється суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної реалізації лікарських засобів на підставі рецептів на лікарські засоби за програмою відшкодування вартості, виписаних закладами охорони здоров’я за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1 (далі — рецепти).

5. Різниця між фактичною роздрібною ціною, встановленою на момент придбання лікарського засобу, та розміром відшкодування, затвердженого МОЗ, сплачується споживачем.

6. Строк дії рецепту становить 30 календарних днів з моменту його видачі, крім випадків, передбачених законодавством, та зберігається у суб’єкта господарювання протягом п’яти років починаючи з 01 січня наступного року.

7. Суб’єкт господарювання щомісяця складає звіт про лікарські засоби програми відшкодування вартості, відпущені за цінами відшкодування, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назви, дозування, форма випуску, кількість доз, ціна відшкодування, найменування закладу охорони здоров’я, та сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період.

8. Суб’єкт господарювання подає вищезазначений звіт про відпущені за цінами відшкодування лікарські засоби програми відшкодування вартості, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця розпорядникам коштів місцевих бюджетів для відшкодування суб’єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 15 робочих днів з дня отримання звіту.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

від__________ 2016 р. №__________

ПЕРЕЛІК

міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, вартість котрих підлягає відшкодуванню

Міжнародна непатентована назва Лікарська форма Сила дії
Серцево-судинні хвороби
1. Аміодарон (Amiodarone) Таблетки 100; 200; 400 мг;
2. Амлодипін (Amlodipine) Таблетки 5 мг;
3. Атенолол (Atenolol) Таблетки 50 мг; 100 мг;
4. Верапаміл (Verapamil) Таблетки 40 мг; 80 мг;
5. Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) Таблетки 12,5 мг; 25 мг;
6. Спіронолактон (Spironolactone) Таблетки 25 мг;
7. Фуросемід (Furosemide) Таблетки 40 мг;
8. Дигоксин (Digoxin) розчин оральний 50 мкг/мл;
9. Дигоксин (Digoxin) Таблетки 62,5 мкг/мл; 250 мкг/мл;
 10. Еналаприл (Enalapril) Таблетки 2,5 мг; 5 мг;
 11. Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) Таблетки сублінгвальні 5 мг;
 12. Карведілол (Carvedilol) таблетки 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг;
 13. Клопідогрель (Clopidogrel) Таблетки 75 мг; 300 мг
 14. Метопролол (Metoprolol) таблетки 25 мг; 50 мг; 100 мг;
 15. Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) таблетки сублінгвальні 0,5 мг;
 16. Симвастатин (Sіmvastatin) Таблетки 5мг, 10 мг; 20 мг; 40 мг;
 17. Бісопролол (Bisoprolol) таблетки 1,25 мг; 5 мг;
Бронхіальна астма
 18. Беклометазон (Beclometasone) аерозоль для інгаляцій 50 мкг/доза; 100 мкг/доза;
 19. Будесонід (Budesonide) порошок для інгаляцій дозований 100 мкг/доза; 200 мкг/доза;
20. Будесонід (Budesonide) суспензія для розпилення 0,25 мг/мл; 0,5 мг/мл;
 21. Сальбутамол (Salbutamol) аерозоль для інгаляцій 100 мкг/доза;
 22. Сальбутамол (БаИхиато!) розчин для інгаляцій, небули 5 мг/мл;
Цукровий діабету II типу
 23. Метформін (Metformin) Таблетки 500 мг;
 24 Гліклазид (Gliclazide) таблетки 30 мг 60 мг; 80 мг;

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті