ДФС вважає законним нарахування вітчизняним фармвиробникам податкових зобов’язань за операціями, звільненими від ПДВ

08 Лютого 2018 3:59 Поділитися

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (ООРММП) отримало відповідь від Державної фіскальної служби України (ДФС) на своє звернення з проханням надати роз’яснення щодо нарахування податкових зобов’язань та формування податкового кредиту за операціями, звільненими від обкладання податком на додану вартість (ПДВ), а саме під час здійснення закупівель фармацевтичної продукції із залученням спеціалізованих закупівельних організацій, оскільки ДФС вимагає від українських фармвиробників, які постачають лікарські засоби за державними програмами (тендерами), донараховувати та сплачувати прихований ПДВ за рахунок того, що вони втрачають частину податкового кредиту пропорційно до частки продажу ліків за договором тендера в загальних обсягах продажу.

ДФС у своїй відповіді, зокрема, зазначає, що якщо придбані платником ПДВ товари/послуги призначаються для використання або починають використовуватися, зокрема, в неоподатковуваних ПДВ операціях (у тому числі операціях, звільнених від обкладання ПДВ) або частково в оподатковуваних ПДВ і частково в неоподатковуваних ПДВ операціях, то у такого платника податку виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ). При цьому таке нарахування податкових зобов’язань з ПДВ здійснюється всіма платниками ПДВ, які придбавають товари/послуги з ПДВ, що призначаються для використання (повністю або частково) в неоподатковуваних ПДВ операціях.

У зв’язку із цим ООРММП просить підприємства підготувати свої висновки і пропозиції до даної відповіді ДФС та надіслати їх на елект­ронну адресу: [email protected] до 19 лютого з метою узагальнення та підготовки консолідованого висновку.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ДФС)

від 04.01.2018 р.
№ 406/6/9999150302-15

Об’єднання організацій роботодавців
медичної та мікробіологічної промисловості України
Міністерство фінансів України
Головне управління ДФС у м. Київ

Про розгляд звернення

Державна фіскальна служба України розглянула звернення Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України від 27.11.2017 р. № 01/346 щодо порядку застосування тимчасового режиму звільнення від обкладання ПДВ, визначеного п. 38 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі — ПКУ), надіслане листом Міністерства фінансів України від 22.12.2017 р. № 11310-09-10/36342 (вх. ДФС № 2494/4 від 27.12.2017 р.), та повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (п. 1.1 ст. 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

П. 38 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що тимчасово, до 31 березня 2019 р., звільняються від обкладання ПДВ, зокрема, операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до п. 38 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, у системі охорони здоров’я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я (далі — МОЗ України), та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Звільнення від обкладання ПДВ, передбачене п. 38 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, застосовується, якщо ввезення та/або постачання здійснюється на підставі договорів зі спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначено відповідним законом, укладених на виконання угод між МОЗ України та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я (далі — спеціалізована організація).

У разі порушення цільового використання лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться на митну територію України та/або постачаються на митній території України відповідно до п. 38 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, що мала бути сплачена в момент ввезення (нарахована в момент постачання) таких лікарських засобів та медичних виробів, а також несе відповідальність відповідно до законодавства.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, та порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від обкладання ПДВ відповідно до п. 38 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 р. № 787.

Порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1153 (далі — Порядок № 1153). П. 2 Порядку № 1153 передбачено, що ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів здійснюється підприємствами, установами, організаціями в порядку та на умовах, установлених Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також на виконання відповідних угод (договорів), укладених між МОЗ України та спеціалізованими організаціями.

Враховуючи викладене, тимчасовий (до 31.03.2019 р.) режим звільнення від обкладання ПДВ для операцій з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені на митну територію України та/або поставлені на митній території Украї­ни відповідно до п. 38 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, застосовується за умови, що таке постачання здійснюється на підставі договору, однією із сторін якого є спеціалізована організація, укладеного на виконання зазначеної вище угоди між спеціалізованою організацією та МОЗ України.

Щодо порядку нарахування податкових зобов’язань у разі, якщо придбані платником податку товари/послуги призначаються для використання або починають використовуватися, зокрема, в неоподатковуваних ПДВ операціях або частково в оподатковуваних ПДВ і частково в неоподатковуваних ПДВ операціях.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 розділу V ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані в разі здійснення, зокрема, операцій з:

  • придбання або виготовлення товарів та послуг;
  • ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п. 198.3 ст. 198 розділу V ПКУ).

Разом із цим п. 198.5 ст. 198 розділу V ПКУ визначено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних у терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних ПДВ операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених п. 189.9 ст. 189 розділу V ПКУ).

З метою застосування п. 198.5 ст. 198 розділу V ПКУ податкові зобов’язання з ПДВ визначаються за товарами/послугами, необоротними активами:

  • придбаних для використання в неоподатковуваних операціях — на дату їх придбання;
  • придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, — на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

П. 199.1 ст. 199 розділу V ПКУ визначено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду та зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів у неоподатковуваних операціях.

Частка використання товарів/послуг, не­оборотних активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за поперед­ній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у відсотках величина застосовується протягом поточного календарного року (п. 199.2 ст. 199 розділу V ПКУ).

Отже, у разі якщо придбані платником ПДВ товари/послуги призначаються для використання або починають використовуватися, зокрема, в неоподатковуваних ПДВ операціях (у тому числі операціях, звільнених від оподаткування ПДВ) або частково в оподатковуваних ПДВ і частково в неоподатковуваних ПДВ операціях, то у такого платника податку виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними п. 198.5 ст. 198 або п. 199.1 ст. 199 розділу V ПКУ відповідно.

Зазначена позиція ДФС щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ, починаючи з 01.07.2015 р., відповідно до п. 198.5 ст. 198 або п. 199.1 ст. 199 розділу V ПКУ повною мірою узгоджується з нормами ПКУ та є незмінною з дати набрання чинності змінами до вказаних норм ПКУ.

При цьому таке нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 або п. 199.1 ст. 199 розділу V ПКУ здійснюється всіма платниками ПДВ, які придбавають товари/послуги з ПДВ, що призначаються для використання (повністю або частково) в неоподатковуваних ПДВ операціях.

В.о. голови М.В. Продан
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*