Гармонізацію українського законодавства у сфері охорони здоров’я з європейськими вимогами виконано на 4%

23 лютого 2018 р. відбулася презентація Звіту про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншого (далі — Угода про асоціацію між Україною та ЄС) у 2017 р. (далі – Звіт). Нагадаємо, що глава 22 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС стосується сфери громадського здоров’я. Разом з тим окремі питання, дотичні до медичної галузі, такі як співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та психотропних речовин, патенти та охорона здоров’я тощо передбачені іншими главами Угоди.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, під час презентації Звіту заявила, що євроінтеграція є питанням політичної відповідальності Парламенту, Уряду, кожного міністерства й відомства. «Виконання Угоди в 2018 р. потребує активізації зусиль, консолідованої позиції та системної парламентсько-урядової співпраці», —  зазначила вона.

Разом з тим, як повідомила Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної Ради України, більше ніж 80% проектів законів щодо імплементації Угоди про асоціацію, які реєструються в Парламенті, подаються не Урядом. Їх розробкою займаються не народні депутати, а громадські об’єднання. За словами народного депутата, складається враження, що частіше громадські об’єднання розробляють євроінтеграційні законопроекти, аби отримати грант. «Іноді ці проекти потрібно переписувати разів по 15, настільки вони бувають недосконалі», — додала народний депутат. І. Геращенко також запропонувала поліпшити якість експертизи євроінтеграційних законопроектів, що надходять до Парламенту.

В цілому, за даними Звіту про виконання Угоди про асоціацію у 2017 р., Верховна Рада України виконала лише 30% євроінтеграційних зобов’язань, передбачених Угодою, центральні органи виконавчої влади — 42% та інші органи виконавчої влади — 50%.

Стосовно системи громадського здоров’я прогрес у сфері гармонізації українського законодавства з європейським становить лише 4%. Зокрема, у Звіті зазначено наступне.

З підписанням Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання стосовно зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу.

У 2017 р. Україна створила передумови для реформування системи охорони здоров’я, спрямоване на докорінну реорганізацію всієї системи. Зокрема, Верховною Радою України за поданням Уряду прийнято рамкові закони:

 • «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№ 2168-VIII), що запроваджує нову систему фінансування охорони здоров’я та залучення до постачання медичних послуг закладів охорони здоров’я усіх форм власності та фізичних осіб — підприємців;
 • «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№ 2233-VIII), що надає місцевим бюджетам додаткові дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, а також перерозподіл повноважень щодо здійснення видатків на первинну медичну допомогу.

З метою імплементації положень Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» рішеннями Уряду затверджено План заходів щодо реформи фінансування охорони здоров’я до 2020 р. (розпорядження КМУ від 15.11.2017 р. № 821). Планом заходів передбачено створення правових основ для нової системи фінансування охорони здоров’я, єдиного національного замовника послуг з медичного обслуговування населення, єдиної електронної системи обміну медичною інформацією, госпітальних округів.

Також плануються автономізація бюджетних закладів охорони здоров’я, перегляд уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш поширених медичних станів та спрощення вимог до ведення паперової звітності. Крім того, буде запроваджено нову модель фінансування для первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

У тестовому режимі запрацювали окремі компоненти електронної системи обміну медичною інформацією (eHealth). Станом на 25 січня 2018 р. до системи eHealth приєдналися 706 медичних закладів, 4961 лікар та більше 26 тис. пацієнтів.

Затверджено Положення про Національну службу здоров’я України (постанова КМУ від 27.12.2017 р. № 1101). Національна служба здоров’я України — центральний орган виконавчої влади, що реалізовуватиме державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, національний страховик, який укладатиме договори із закладами охорони здоров’я та закуповуватиме у них послуги з медичного обслуговування населення. Національна служба не володітиме коштами, які виділяються з держбюджету на оплату послуг медичного обслуговування населення, гроші зберігатимуться на казначейських рахунках, а новостворений орган контролюватиме дотримання умов договору. Передбачається, що Національна служба здоров’я розпочне роботу наприкінці червня 2018 р.

Угода про асоціацію містить зобов’язання щодо поступового наближення Україною законодавства та практики до принципів Аcquis ЄС, перелік відповідних актів ЄС викладено в Додатку XLI до Угоди про асоціацію. З метою імплементації відповідних положень Аcquis ЄС у сфері трансплантації тканин, клітин і органів та розповсюдження людських тканин і клітин на розгляді Верховної Ради перебуває проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині» (реєстраційний № 2386а-1).

З метою виконання зобов’язань у сфері боротьби з інфекційними захворюваннями на даний час працює державна установа «Центр громадського здоров’я».

На Центр покладено функції координації та впровадження заходів з питань епідеміологічного нагляду та контролю. У 2017 р. тривав процес приєднання до Центру громадського здоров’я державних установ, у тому числі лабораторних центрів, для забезпечення виконання ним основних функцій у сфері громадського здоров’я. У звітний період державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ України» (утворена у 2015 р.) стала національним членом Міжнародної асоціації національних інститутів охорони здоров’я (International Association of National Public Health Institutes – IANPHI). Продовжується робота щодо напрацювання Дорожньої карти з імплементації положень Глобального порядку денного з безпеки здоров’я.

Угодою про асоціацію передбачено імплементацію положень директив, пов’язаних з виробництвом, рекламою, реалізацією та контролем тютюну. На даний момент на розгляді Верховної Ради перебуває проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» (реєстраційний № 2820), положення якого спрямовані на імплементацію Директиви 2003/33/ЕС, що передбачено Угодою про асоціацію, та Директиви 2014/40/ЕС, яка скасовує згадану в Угоді про асоціацію Директиву 2001/37/ЕС.

Крім того, у 2017 р. розроблено проект закону «Про приєднання України до Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами». Законопроект внесений у вересні 2017 р. на розгляд Президента України. Україна ще у 2006 р. ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну. Відповідно до ст. 15 Рамкової конвенції за участю всіх сторін цієї Конвенції, включаючи Україну, підготовлено та узгоджено текст Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами. Угода про асоціацію містить зобов‘язання щодо якості та безпеки крові людини та її компонентів. Відповідна робота наразі ведеться із затримкою. Зокрема, другий рік триває робота щодо розроблення наступних проектів:

 • Стратегії розвитку національної системи крові, яка має бути затверджена відповідним рішенням Уряду;
 • змін до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» у частині визначення повноважень, відповідальності та рівнів звітності, створення належних умов для ведення господарської діяльності. Його прийняття дасть змогу створити ефективну систему контролю дотриманням вимог законодавства у сфері донорства крові та її компонентів, безпеки крові;
 • Стратегії розвитку національної системи крові, яка має бути затверджена відповідним рішенням Уряду;
 • відомчих актів МОЗ у цій сфері.

Ключові завдання на наступний рік:

 • забезпечити прийняття проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині» (реєстраційний № 2386а-1);
 • розробити проект постанови КМУ про створення Національного організаційно-методичного центру трансплантації;
 • затвердити Положення про Національну систему трансплантації;
 • завершити формування організаційної структури Центру громадського здоров’я та забезпечення його повноцінного функціонування;
 • завершити роботу над Дорожньою картою з імплементації положень Глобального порядку денного з безпеки здоров’я;
 • забезпечити прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» (реєстраційний № 2820);
 • забезпечити доопрацювання та в подальшому прийняття проекту Закону України «Про приєднання України до Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами»;
 • забезпечити розроблення та в подальшому прийняття змін до Закону України «Про донорство крові та її компонентів»;
 • забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових та відомчих актів з метою імплементації законодавства щодо донорства крові та її компонентів відповідно до європейського законодавства.

Зі свого боку зазначимо, що згаданий у звіті Закон щодо фінансових гарантій, якими передбачена реформа фінансування медичної галузі, на експертизу до міжнародних інституцій на направлявся. Проте Головне юридичне управління Верховної Ради України, аналізуючи відповідний проект, серед іншого зазначило, що він несе суттєві ризики для пацієнтів, зокрема «пацієнти опиняться в нерівних умовах при отриманні медичних послуг через їх сумнівну якість та можливу відсутність кваліфікованих медичних працівників». Чи відповідає це європейським вимогам та євроінтеграційним очікування українців? Вочевидь — ні.

За матеріалами www.kmu.gov.ua

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи