Жінка та гормональні ритми її здоров’я

Чоловік тримає обох, а жінка тримає баланс. А що ж забезпечує баланс у житті самої жінки? Як зберегти здоров’я, відчути радість материнства і насолоджуватися зрілістю? Саме вирішенню вищенаведених питань була присвячена науково-практична конференція «Жінка та гормональні ритми її здоров’я», що відбулася в Києві 1 листопада. Конференція зібрала широке коло лікарів різних спеціальностей, яких об’єднує піклування про здоров’я жінки. Захід відбувся за підтримки угорської фармацевтичної компанії Gedeon Richter, а також німецької компанії Bionorica. Далі представляємо увазі шановних читачів найбільш цікаві доповіді, у яких наведено сучасні підходи до лікування найпоширеніших захворювань та станів, що вражають жіноцтво в новому тисячолітті.

Конференцію відкрив Юрій Вдовиченко, президент Української асоціації перинатальної медицини, перший проректор Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика, член-кореспондент Національної академії медичних наук України (НАМН України), доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, привітавши всіх учасників однієї з найбільш відвідуваних та авторитетних конференцій у сфері жіночого здоров’я в Україні. Він підкреслив, що подіб­ні заходи дозволяють практикуючим лікарям підвищувати свою кваліфікацію та забезпечувати безперервність післядипломної освіти в пов­ній відповідності з європейськими та світовими стандартами.

Світлана Жук, завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, відмітила, що репродуктивна поведінка людей стрімко змінюється. Так, середній вік перших пологів тепер становить 28 років, відмічається велика кількість абортів та інфекційних і соматичних хвороб у жінок віком до 28 років.

Говорячи про репродуктивне здоров’я жінок, С. Жук відмітила недостатньо серйозне ставлення пацієнток та й деяких лікарів до наявності больового синдрому під час менструації. За даними епідеміологічного дослідження, що було проведене у 2017 р. у ряді країн, больові відчуття під час менструації відмічають 94% дівчаток-підлітків та молодих жінок. Це небезпечно ще й тим, що може призвести до розвитку депресії, порушення сну та негативного впливу на якість життя. Крім того, дисменорея в 13 разів частіше асоційована з важким нециклічним тазовим болем, у ряді випадків відмічають інтерстиціальний цистит, гіпералгезію та синдром подразненого кишечнику. Деякі вчені висловлюють припущення, що саме первинна дисменорея може передувати аденоміозу. Так, згідно з результатами досліджень, 80% пацієнток з матковою формою ендометріозу мали в анамнезі скарги на менструальний біль. Таким чином, дисменорея потребує значної уваги клініцистів. На жаль, у нашій країні не існує клінічних рекомендацій щодо ведення жінок з менструальним болем, однак ми можемо користуватися міжнародними протоколами, у цьому контексті цікавим є консенсус Канадського товариства акушерів-гінекологів (Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada — SOGC) з ведення жінок з первинною дисменореєю. Згідно із цими рекомендаціями, лікарю необхідно самостійно цікавитися станом пацієнток під час менструації, а не чекати, що вони поскаржаться на біль самі. При цьому серед медикаментозних методів лікування дисменореї рекомендується застосування анальгетиків та ряду гормональних препаратів (комбінованих оральних контрацептивів (КОК) та гестагенів). У цьому контексті увагу привертає широка лінійка КОК у продуктовому портфелі компанії Gedeon Richter, що дозволяє індивідуально підібрати гормональний препарат відповідно до потреб конкретної пацієнтки, зокрема, це такі лікарські засоби, як Регулон, Новінет, Ліндинет 20, Ліндинет 30, Мідіана, Дарилія, Белара та Силует. Альтернативою цим засобам є немедикаментозні методи лікування, у тому числі застосування дієтичних добавок. Дієтичною добавкою, що буде актуальною для жінок з дисменореєю, є Ріхтер ЦиклоБаланс (Richter CycleBalance®) від компанії Gedeon Richter, експерта в галузі гінекології. Ріхтер ЦиклоБаланс — це спеціально розроблена вченими комбінація активних речовин, що дозволяє регулювати менструальний цикл та рівні гормонів, які є ключовими для майбутньої вагітності. Ріхтер ЦиклоБаланс сприяє правильному функціонуванню яєчників, і тому, як зауважила С. Жук, може бути корисною також для жінок із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ), що є поширеною причиною проблем з настанням вагітності. Ріхтер ЦиклоБаланс містить міо-інозитол (2000 мг) та фолієву кислоту (200 мкг). Відомо, що підвищення рівня фолатів в організмі жінки знижує ризик виникнення дефектів нервової трубки у плода, а корекція дефіциту міо-інозитолу покращує якість яйцеклітини. Тож Ріхтер ЦиклоБаланс буде актуальним при гіперандрогенії (СПКЯ, акне), порушеннях менструального циклу, безплідді, для відновлення овуляції та покращення овоцитів та при гестаційному цукровому діабеті.

Говорячи про репродуктивне старіння жінки, С. Жук підкреслила, що менопаузальна гормонотерапія є визнаною найбільш ефективною стратегією боротьби із змінами, пов’язаними з менопаузою. При цьому дуже важливо правильно визначити режим прийому та дозування гормональних препаратів. У цьому випадку безперечні переваги мають трансдермальні методи введення гормональних препаратів, наприклад новий трансдермальний спрей з естрадіолом від компанії Gedeon Richter — Лензетто.

Тему менопаузальної гормонотерапії більш широко представив Марко Гамбаччані (Marco Gambacciani), президент Італійського товариства з питань менопаузи (Italian Menopause Society), кафедра акушерства та гінекології шпиталю при Університеті Пізи (Department of Obstetrics and Gynecology Pisa University Hospital), який у своїй доповіді «Трансдермальний спрей — інноваційний шлях доставки естрадіолу» детально окреслив переваги трансдермальних методів доставки естрадіолу в порівнянні з пероральними гормональними препаратами з боку печінки та згортання крові. М. Гамбаччані акцентував увагу на необхідності індивідуального підбору терапії для усунення симптомів менопау­зи. Симптоми менопаузи не можна ігнорувати, адже згідно з результатами сучасних досліджень нестача естрогенів під час менопаузи негативно впливає на здоров’я жінки, підвищуючи ризик розвитку остеопорозу, кардіоваскулярних подій. Останні дослідження підтверджують роль естрогенів у захисті від деяких нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера. Замісна гормональна терапія сприяє зниженню ризику смертності від серцево-судинних подій на 30%, однак лише в тому випадку, якщо її розпочато у віці 50–59 років.

Втім відомо, що прийом пероральних естрогенів підвищує ризик розвитку венозної тромбоемболії, тому вони не показані жінкам, що входять до групи ризику розвитку цього захворювання. На жаль, усе більше жінок потрапляють до групи ризику виникнення венозної тромбоемболії, адже зайва маса тіла, тромбоз глибоких вен, деякі генетичні мутації фактору згортання крові IV підвищують вірогідність розвитку згаданого захворювання. У цьому аспекті надзвичайно важливими є дані, які свідчать, що трансдермальний метод доставки естрадіолу у випадку гормонзамісної терапії дозволяє уникнути підвищення ризику розвитку венозної тромбоемболії, навіть у пацієнтів з мутаціями, що впливають на процес згортання крові. Слід підкреслити, що застосування естрогенів сприяє зниженню ризику розвитку ішемічної хвороби серця та смерті від неї, інсульту, тромбозу глибоких вен, особ­ливо в осіб похилого віку. Доведено, що транс­дермальні форми естрогенів викликають зменшення кількості припливів порівняно з плацебо. Крім того, трансдермальна терапія більш доцільна у випадку зниженого лібідо у жінки, також такий метод введення знижує вірогідність жовчно-кам’яної хвороби.

Наразі існує декілька методів трансдермального введення естрогенів: пластир, гель та спрей. При цьому спрей Лензетто об’єднує переваги гелю (варіабельне дозування, непомітність) та пластиру (точність дозування, зручність). При цьому в разі застосування пластиру в 12% випадків розвиваються шкірні реакції, а при застосуванні спрея — лише в 1,3% (на рівні плацебо). Спрей Лензетто має вдалий фармакокінетичний профіль, естрадіол у формі спрея швидко поглинається, засіб не лишає слідів на одязі.

Таким чином, трансдермальний метод введення естрогенів (Лензетто) відкриває шлях до динамічного, гнучкого та персоналізованого вибору гормональної замісної терапії у жінок у період менопаузи.

Даце Матуле (Dace Matule), професор, президент Асоціації гінекологів та акушерів Латвії (President of Association of Gynecologists and Obstetricians of Latvia), представила результати багатоцентрового рандомізованого подвійного сліпого клінічного дослідження ІІІ фази PEARL IV, присвяченого ефективності та профілю безпеки застосування препарату Есмія (уліпристал ацетат) для медикаментозного лікування міоми матки. Міома матки — це моноклональний гормончутливий проліферат, який складається з фенотипово змінених гладком’язових клітин. Міома матки має такий самий потенціал малігнізації, що й нормальна тканина, відповідно, онкологічна настороженість при міомі є високою. При цьому основним гормоном, що має вирішальний вплив на формування та ріст міоми матки, є прогестерон.

Під час вибору методу лікування міоми матки важливе значення має вік пацієнтки, вираженість симптомів захворювання, репродуктивні плани, бажання уникнути операції та зберегти матку. Наразі застосування препарату Есмія дає реальну альтернативу хірургічному втручанню при міомі матки. Залежно від розташування вузлів міоми та вираженості симптомів призначають 2-місячні або триваліші курси терапії препаратом Есмія. При прийомі препарату аменорея досягалася в більшості пацієнток, а контроль кровотечі відзначався в середньому вже через 5 днів. Препарат забезпечує клінічно значуще зменшення об’єму вузлів міоми матки у 80% пацієнток уже протягом першого курсу прийому. Прийом препарату Есмія може спричинити міграцію вузлів міоми, нормалізуючи порожнину матки та усуваючи таким чином необхідність проведення операції. Спроби завагітніти можна поновити вже через 2 міс після терапії препаратом Есмія. При цьому після лікування Есмією вузли міоми матки під час вагітності не з’являються знову. Для пацієнток, що не планують найближчим часом вагітніти, доступна довготривала інтермітуюча терапія препаратом Есмія, що призводить до клінічно значимого зменшення вузлів та контролю кровотеч, відповідно, відпадає необхідність в оперативному втручанні. При прийомі Есмія вдається досягти контролю над болем та підвищити якість життя, при цьому ефект зберігається і після завершення лікування. Д. Матуле звернула увагу учасників конференції, що не рекомендується призначати Есмію пацієнтам з відомими захворюваннями печінки, а на початку та в ході терапії необхідно проводити печінкові проби. Препарат Есмія входить до настанови Національного інституту здоров’я і досконалої допомоги (National Institute for Health and Care Excellence — NICE) з лікування менструальної кровотечі при міомі матки та підлягає відшкодуванню (реімбурсації) у 17 країнах.

Олександр Юзько, президент Української асоціації репродуктивної медицини, завідувач кафедри акушерства і гінекології Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України, розповів про особливості застосування естрогенів при лікуванні безпліддя. Він відмітив, що репродуктологи також широко застосовують трансдермальні методи введення естрогенів, такі як спрей Лензетто, адже вони мають більш сприятливий метаболічний профіль, враховуючи те, що у пацієнток старшого репродуктивного віку, як правило, відмічають соматичні та метаболічні порушення. У разі настання вагітності логічно у такого контингенту пацієнток продовжувати естрогенну підтримку трансдермально.

О. Юзько також відмітив, що з метою покращення функції яєчників широко застосовують інозитол, який сприяє відновленню овуляції, покращує якість яйцеклітин, підвищує фертильність, позитивно впливає на метаболізм та покращує настрій. У цьому контекс­ті увагу привертає Ріхтер ЦиклоБаланс, що містить міо-інозитол, який, згідно з результатами досліджень, підвищує частоту настання вагітності та покращує її перебіг.

Володимир Медведь, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар Украї­ни, представив доповідь на тему «Доказова медицина і реальна клінічна практика: тривожна дисгармонія», у якій серед іншого звернув увагу на недоведену ефективність ряду методів лікування, які застосовуються вітчизняними акушерами-гінекологами. В. Медведь звернув увагу присутніх на високу поширеність анемії серед вагітних. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, для профілактики анемії, народження дітей з малою масою тіла та передчасних пологів вагітним рекомендується щоденний прийом препаратів заліза та фоліє­вої кислоти. У цьому контексті увагу привертає продукт Ріхтер ФерроБіо компанії Gedeon Richter, до складу якого входить як гемове, так і негемове залізо, що забезпечує швидке підвищення рівня гемоглобіну і феритину, добру переносимість, відсутність металевого присмаку в роті. Крім того, на всмоктування Ріхтер ФерроБіо не впливає прийом їжі.

Про роль андрогенів у житті жінки з точки зору гінеколога і дерматовенеролога розповіли Галина Резніченко, професор кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, заслужений лікар України, та Наталія Резніченко, доктор медичних наук, професор кафедри дерматовенерології та косметології Запорізького державного медичного університету. Так, було зазначено, що надлишок андрогенів може призвести до появи акне та себореї, витончення та порідіння волосся, гіперпігментації та ін. У такому разі важливо підібрати КОК, ефективність якого доведена при гіперандрогенії, саме таким препаратом є Белара компанії Gedeon Richter. У свою чергу, пацієнтки з СПКЯ можуть отримати користь від засобів, що містять міо-інозитол, таких як Ріхтер ЦиклоБаланс. Так, було показано, що 72% пацієнток із СПКЯ відновили овуляцію на фоні прийому міо-інозитолу, який входить до складу Ріхтер ЦиклоБаланс.

Таким чином, у ході конференції було розглянуто цікаві клінічні випадки та проаналізовано підходи до їх лікування. Велику зацікавленість викликали доповіді щодо застосування препаратів Есмія, Лензетто та Ріхтер ЦиклоБаланс, що свідчать про високу затребуваність таких терапевтичних підходів у сучасній гінекології.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті