100 років самовідданої праці. Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України» святкує віковий ювілей

Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України (Харків) є однією з найстаріших науково-дослідних установ нашої країни. Інститут відомий не тільки в Україні, але й за її межами як лідер у галузі ортопедії і травматології, alma mater для декількох поколінь вчених і лікарів, батьківщина цілої наукової школи і фундатор безлічі клінічних і організацiйних нововведень. Святкуванню ювілею 4—5 жовтня 2007 р. була присвячена міжнародна конференція з актуальних проблем артрології та вертебрології, а на  урочистій частині, крім провідних спеціалістів галузі, були присутні також представники влади, адже це свято стосується не тільки медичної громадськості — праця інституту є дуже важливою для всієї країни.

Карл Вегнер

Історія інституту почалася у 1907 р., коли відповідно до рішення з’їзду спеціалістів гірничої промисловості Півдня Росії було створено Медико-механічний інститут, директором якого призначено Карла Вегнера. Саме в цьому інституті вперше в Росії були застосовані прогресивні методики лікування переломів кісток — постійне скелетне витягнення і заглибний остеосинтез.

У 1920 р. інститут перейшов у підпорядкування Наркому охорони здоров’я України під назвою Перший державний український медико-механічний інститут, а 1925 року був реорганізований в Український клінічний інститут ортопедії та травматології. Очолив його видатний вчений, ортопед-травматолог, професор Михайло Ситенко. Під його керівництвом та за його безпосередньою участю були розроблені прогресивні на той час методики лікування вогнепальних поранень опорно-рухової системи, створені нові конструкції лікувальних протезів і транспортних іммобілізаційних шин, впроваджено в практику ряд оригінальних оперативних методів, конструкцій ортопедичних апаратів і систем постійного скелетного витягнення. За ініціативою М.І. Ситенка в  Україні було створено унікальну систему ортопедо-травматологічної та протезно-ортопедичної допомоги населенню, яка стала основою для інших регіонів СРСР. Після смерті М.І. Ситенка в 1940 р. інституту було присвоєне його ім’я.

М.І. Ситенко

З початком Великої Вітчизняної війни на базі інституту було створено евакогоспіталь № 3348, який у вересні 1941 р. евакуювали до Новосибірська. За короткий час співробітникам інституту вдалося зробити його одним з кращих, до якого направляли виключно тяжкопоранених з ушкодженнями опорно-рухової системи. Після визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників інститут поновив свою діяльність у вересні 1943 р. як Український науково-дослідний інститут ортопедії та травматології ім. М.І. Ситенка. Його директором було призначено професора Миколу Новаченка, під керівництвом якого продовжилася плідна теоретична та практична робота.

Олексій Корж

З 1965 по 1996 р. інститут очолював заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН і АМН України, академік РАМН Олексій Корж. Під його керівництвом було обґрунтовано, розроблено та впроваджено низку хірургічних втручань: реконструкція грудної клітки при тяжкій стадії сколіозу, трансплантація головки стегнової кістки, реконструкція кульшового суглоба при вродженому вивиху стегна і деформівному коксартрозі, сучасні методики використання кісткових і керамічних алотрансплантатів. Вперше в країні академіком О.О. Коржем було запропоновано і впроваджено експрес-протезування на  операційному столі після ампутації кінцівки.

Микола Корж
Микола Корж

З вересня 1996 р. інститут очолює заслужений діяч науки і техніки України, професор Микола Корж. У 2000 р. інститут увійшов до складу АМН України і одержав назву Інститут патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка АМН України, з 2007 р. — Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України».

Нині в штаті інституту 503 працівники, серед яких 18 докторів наук, з них 11 професорів, 46 кандидатів медичних, біологічних, фармацевтичних і технічних наук. У його складі 14 науково-дослідних підрозділів, 5 клінічних відділень, консультативно-діагностичне відділення, науково-організаційний відділ, відділ науково-медичної інформації, науковий архів, наукова бібліотека. Основними напрямками наукової діяльності інституту є експериментально-теоретичні дослідження в  галузі ортопедії та травматології, проблеми пошкоджень і захворювань хребта, механізми регенерації кісткової тканини, ортопедична артрологія та ендопротезування, ортопедична онкологія, травматологія хребта та суглобів.

За останні роки в інституті були створені принципово нові технології лікування пошкоджень і захворювань хребта, великих суглобів та інструментарій для їх виконання, розроблені та впроваджені в клінічну практику нові способи хірургічних втручань при пухлинах хребта, використання ендопротезів для лікування злоякісних кісткових пухлин, матеріали з гідроксилапатитної та корундової кераміки для заміщення дефекту кісток і уражених хребців, унікальна система корекції деформації скелета у дітей та дорослих, розроблена система використання апаратів зовнішньої черезкісткової фіксації на стрижневій і спице-стрижневій основі.

В інституті проводяться реконструктивно-відновні операції при тяжких наслідках травм і захворюваннях таза, пухлинах кісток, ендопротезування суглобів сучасними конструкціями ендопротезів, декомпресивно-стабілізуючі хірургічні втручання при тяжких формах сколіозу на різних відділах хребта і грудній клітці за новими технологіями.

Досягненнями видатних вчених і фахівців інституту, які в різні роки працювали в  його стінах, — К.Ф. Вегнера, М.І. Ситенка, В.Д. Чакліна, М.П. Новаченка, Л.П. Ніколаєва, Ф.Є. Ельяшберга, О.П. Котова, В.О. Маркса, О.В. Недрігайлової, Б.Й. Шкурова, К.Ф. Єленевського, Є.І. Лисицького, О.О. Коржа, М.В. Андрусона, Є.Я. Панкова, М.І. Куліша, Г.Х. Грунтовського, М.О. Коржа, С.Д. Шевченка, В.О. Радченка і багатьох інших — сформована ситенківська школа ортопедії, травматології та протезування, що широко відома як в Україні, так і за її межами.

Наукові досягнення вчених інституту були високо оцінені державою. За останні 30 років фундаментальні та прикладні розробки вчених були двічі відзначені Державними преміями СРСР (академік О.О. Корж, доктор медичних наук М.В. Андрусон) і двічі Державними преміями України (професор М.І. Куліш, професор Б.І. Сіменач). За вагомий внесок у розвиток медичної науки академік О.О. Корж і професор М.О. Корж були нагороджені почесними грамотами Верховної Ради України. Ряд співробітників інституту нагороджено почесними грамотами МОЗ України та АМН України. Тричі (2005–2007 рр.) інститут був нагороджений Дипломом за участь у національних спеціалізованих виставках реабілітаційного обладнання та адаптаційних технологій для людей з обмеженими фізичними можливостями. На базі інституту працюють Європейський секретаріат ІSMISS (The International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery — Міжнародне товариство малоінвазивної та інструментальної хірургії хребта) і Рада директорів World Spine (Світова організація дослідників хребта). Інститут є засновником у 1927 р. першого в Україні та країнах колишнього СРСР фахового журналу «Ортопедія, травматологія та протезування», видавництво якого здійснюється ним і сьогодні.

Святкуванню дня народження інституту працівники, як і належить справжнім вченим, присвятили міжнародну конференцію, на  якій зустрілися спеціалісти галузі з різних країн. Для багатьох із них інститут був alma mater та місцем, де вони почали свою професійну кар’єру. Ювілей став дуже приємним приводом для того, щоби разом обговорити професійні питання, існуючі проблеми і шляхи їх вирішення, останні досягнення науки та перспективні методи лікування. Співробітникам інституту є про що розповісти — адже відомо, що, як і 100 років тому, в стінах цього закладу народжуються нові методики лікування, він залишається орієнтиром для професіоналів не тільки в наший країні, але і за її межами. На конференції були представлені найсучасніші методики лікування ортопедичної та травматологічної патології: способи регенерації кісток, суглобів і міжхребцевих дисків, нові конструкції для ендопротезування суглобів, композитні та біоматеріали для заміщення дефектів кісткової тканини, висвітлені перспективи застосування нанотехнологій та молекулярної біології. Доповіді охоплювали практично весь спектр захворювань ортопедичного та травматологічного профілю та сучасні методи лікування.

Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України» святкує віковий ювілей

На урочистій частині святкування ювілею були присутні люди, долі яких об’єднав інститут: медичний колектив, лікарі та вчені; послідовники наукової школи, народженої в  цьому закладі; колишні працівникі; пацієнти, яким співробітники інституту повертали здоров’я — всі ті, хто гордо називають себе ситенківцями. Один з найвідоміших профільних закладів країни і Харкова прийшли привітати також представники влади: голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен Аваков, якій також передав поздоровлення Президента України Віктора Ющенка, голова Харківської обласної ради Васiлій Салигін, перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Біловол, начальник лікувально-організаційного управління АМН України Василь Лазоришинець та ін. Згідно з наказом Президента України було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня доктора медичних наук, професора, директора інституту, заслуженого діяча науки і техніки України Миколу Коржа. За свою самовіддану працю багато співробітників інституту було нагороджено медалями, дипломами, почесними званнями.

Багато теплих слів пролунало в  цей день на адресу колективу інституту, але всі, хто прийшли на це свято, зійшлися в одному — у впевненості, що перші 100 років стануть надійним фундаментом подальшого зростання і розвитку. n

Олег Терновенко,
фото надані Інститутом патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України

?

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті