Постанова КМУ від 04.10.2010 р. № 906

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 04.10.2010 р. № 906
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ ПАСПОРТА АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ (СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форму паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу), що додається.

2. У підпункті 8 пункту 4 Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 р. № 1121, слова «відповідно до Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1570 виключити.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 p. № 259 «Деякі питання діяльності, пов’язаної з торгівлею лікарськими засобами».

4. Міністерству охорони здоров’я, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я у двомісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 04.10.2010 р. № 906

ПАСПОРТ
аптечного закладу (структурного підрозділу)1


__________________________________________________
(найменування та/або номер аптечного закладу 
(структурного підрозділу)

I. Відомості про аптечний заклад (структурний підрозділ)2

1. _________________________________________________________________________

(найменування або прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господарювання)

2. Ідентифікаційний код (номер) __________________________________________________

3. Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________

(поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку)

Номер телефону _____________________________________________________________

Форма власності _____________________________________________________________

4. Місце провадження діяльності _________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)

5. Завідувач аптечним закладом (структурним підрозділом) _________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (освіта, номер і дата укладення трудового договору))

6. Режим роботи з _________________ до _________________

Вихідні дні _________________________________________________________________

7. Приміщення, у якому розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):

__________________________________________________________________________

(зазначається тип приміщення: окреме, ізольоване (прибудоване, вбудоване, вбудовано-прибудоване), наявність окремого входу та умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, запасного чи пожежного виходів, суміщеність з іншими приміщеннями будівлі)

8. Аптечний заклад (структурний підрозділ) розміщено на ____ поверсі ____________________ будинку.

(житлового/нежитлового)

9. Будівля, де розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):

__________________________________________________________________________

(цегляна, дерев’яна, інша; капітальна/некапітальна; кількість будівель; основне використання будівлі; кількість поверхів)

10. Наявність інженерного обладнання для забезпечення (із зазначенням виду):

Теплопостачання _____________________________________________________________

(централізоване, автономне)

Вентиляції __________________________________________________________________

(механічна, природна, припливно-витяжна з механічним спонуканням)

Водопостачання ______________________________________________________________

(центральне, автономне)

Освітлення __________________________________________________________________

(електричне, природне)

Каналізації __________________________________________________________________

(центральна, автономна)

11. Структура аптечного закладу (структурного підрозділу) із зазначенням площі приміщення:

загальна площа, кв. метрів; ______________________________________________________

у тому числі:

торговельного залу ___________________________________________________________

виробничих приміщень _________________________________________________________

службово-побутових приміщень __________________________________________________

додаткових приміщень _________________________________________________________

допоміжних приміщень ________________________________________________________

зона робочих місць персоналу (для аптечних кіосків) ___________________________________

зона обслуговування населення (для аптечних кіосків) _________________________________

12. План-схема будівлі (будівель) аптечного закладу (структурного підрозділу) та його приміщень.

На плані-схемі слід зазначити нумерацію кожного приміщення, вхід до аптечного закладу (структурного підрозділу аптеки), до кожного виробничого, службово-побутового, додаткового, допоміжного приміщення, зону (місце) приймання та відвантаження продукції, рукомийник чи місце для санітарної обробки рук, зону розміщення обладнаних робочих місць персоналу, зона обслуговування населення, вантажно-розвантажувальний майданчик для під’їзду машин (для аптечного складу), за наявності окремих будівель додається план-схема кожної такої будівлі.

13. Аптечний заклад (структурний підрозділ) облаштований:

обладнанням для зберігання та відпуску лікарських засобів у торговельному залі

__________________________________________________________________________

(шафи, стелажі, холодильники, екран для захисту від прямої крапельної
інфекції тощо)

та виробничих приміщеннях _____________________________________________________

(шафи, стелажі, холодильники, сейфи, піддони)

технічними засобами для постійного контролю за температурою та відносною вологістю повітря

__________________________________________________________________________

іншими засобами вимірювання ___________________________________________________

(найменування та мета застосування)

Службово-побутові приміщення обладнані: _________________________________________

(шафи, холодильники тощо)

14. Щоденне вологе прибирання __________________________________________________

(зазначити періодичність його проведення та застосування дезінфікуючих засобів)

Суб’єкт господарювання _______________________________________________________

(уповноважена ним особа)

_________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

_________________________________________________________________________

(підпис)

_____ ______________ 20____р.

МП

II. Перевірка відомостей щодо наявності матеріально-технічної бази, її стану та освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу аптечного закладу (структурного підрозділу)3

_____ ______________ 20____р.

_________________________________________________________________________

(назва населеного пункту)

Посадовою особою ___________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

проведено огляд аптечного закладу (його структурного підрозділу): ______________________

(найменування та/або номер)

__________________________________________________________________________

(адреса місця провадження діяльності: поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)

щодо наявності матеріально-технічної бази, її стану та освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу.

Огляд проведено у присутності суб’єкта господарювання (уповноваженої ним особи)

__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Під час проведення огляду встановлено, що аптечний заклад (структурний підрозділ) здійснює/має намір здійснювати торгівлю лікарськими засобами _________________________________________________________.

(зазначається вид торгівлі — оптова, роздрібна)

Будівля, де розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ): __________________________

(капітальна/не капітальна, житлова/нежитлова)

основне використання будівлі ____________________________________________________.

Аптечний заклад розміщено на _____ поверсі ________________________________ приміщення.

(ізольованого/не ізольованого)

Загальна площа приміщень аптечного закладу (структурного підрозділу) _______ кв. метрів.

Приміщення аптечного закладу (структурного підрозділу) належить суб’єкту господарювання на праві власності, використовується на умовах оренди

__________________________________________________________________________

(документи, що підтверджують право користування приміщенням або право власності на нього)

Завідуючий аптечним закладом (його структурним підрозділом):

__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, освіта, номер і дата укладення трудового договору)

Посадова особа Держлікінспекції МОЗ або її територіального органу
__________________________

(посада)

__________________________

(підпис)

__________________________

(прізвище та ініціали)

_____ ______________ 20____р.

МП

Примітка.
1 Сторінки паспорта нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання.
2 Розділ заповнюється суб’єктом господарювання.
3 Розділ заповнюється Держлікінспекцією МОЗ або її територіальним органом.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Немец 12.10.2010 7:26
Такое впечатление, что форму паспорта составлял балерун или сталевар. Очень непрофессионально!
Кетерина 13.10.2010 1:04
Эту информацию сегодня опубликовали в интернете. Очень интересная, решила ею поделиться. Будем ждать развития событий.
Юрій 15.10.2010 8:13
цікаво, як буде інспекція заповнювати розділ ІІ в чісі, це знову призведе до затягування погодження паспорту та корупційних зловживань з боку Інспекції.
Максим Сергійович 20.10.2010 11:54
Ну по поводу корупційних зловживань Юрій не прав. А по поводу затягування погодження – ні хто нічого затягувати не буде, але паспорт дуже важкий з урахуванням того що територіальні інспекції провіряють ще і планові перевірки ліцензійних умов, навантаження буде дуже великим і можливо будуть черги на погодження паспортів.
DOKTOR 21.10.2010 4:45
радость в инспекции- хабары за согласование паспортов снова реальность. УЖАС!!!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті