Проект змін до наказу МОЗ від 19.07.2005 р. № 360

ПОВІДОМЛЕННЯ

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360» розроблено на виконання п. 14 Протокольного рішення засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу від 20.04.2010 р. з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 р. за № 782/11062 (далі — наказ МОЗ України 19.07.2005 р. № 360), та посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском рецептурних лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів.

Проектом наказу передбачено:

 • у преамбулі наказу МОЗ від 19.07.2005 р. № 360 слова та цифри «затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 № 918 (із змінами)» замінити на слова та цифри «затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1542 (із змінами)»;
 • визначення граничнодопустимих для відпуску кількостей лікарських засобів (метадон, рідкі форми, та бупренорфін, таблетки по 0,2 мг, 0,4 мг, 2 мг, 4 мг і 8 мг) на один рецепт;
 • внесення змін до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення та Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затверджених наказом МОЗ України 19.07.2005 р. № 360.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу надсилати до 10.11.2010 р. за адресами:

01021, Київ, вул. Грушевського, 7, тел.: +38 (044) 200-07-93 — Курлова Вікторія Сергіївна, e-mail: к[email protected] — Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів і продукції в системі охорони здоров’я МОЗ України,

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: [email protected] — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу розроблено на п. 14 Протокольного рішення засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу від 20.04.2010 р. (щодо визначення граничнодопустимих для відпуску кількостей лікарських засобів (метадон, рідкі форми, та бупренорфін, таблетки по 0,2 мг, 0,4 мг, 2 мг, 4 мг і 8 мг) на один рецепт), з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062 (далі — наказ МОЗ України 19.07.2005 р. № 360), зокрема, у преамбулі наказу МОЗ від 19.07.2005 р. № 360 слова «затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 № 918 (із змінами)» необхідно замінити на слова «затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1542 (із змінами)», а також посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском рецептурних лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів.

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Метою даного проекту наказу є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства вищезазначеного наказу МОЗ України, визначення граничнодопустимих для відпуску кількостей лікарських засобів (метадон, рідкі форми, та бупренорфін, таблетки по 0,2 мг, 0,4 мг, 2 мг, 4 мг і 8 мг) на один рецепт, а також посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском рецептурних лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів, шляхом внесення змін до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення та Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затверджених наказом МОЗ України 19.07.2005 р. № 360.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: залишити діючий наказ МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», але не буде врегульовано наступне питання:

 • не буде приведено наказ МОЗ України 19.07.2005 р. № 360 відповідно до вимог чинного законодавства;
 • не буде визначено граничнодопустимих для відпуску кількостей лікарських засобів (метадон, рідкі форми, та бупренорфін, таблетки по 0,2 мг, 0,4 мг, 2 мг, 4 мг і 8 мг) на один рецепт, що призведе до необґрунтованих перешкод у впровадженні замісної підтримувальної терапії;
 • не буде посилено контроль за виписуванням рецептів та відпуском рецептурних лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: внесення відповідних змін до діючого наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», тобто затвердження наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360», при цьому такий варіант є оптимальний тому, що буде врегульовано наступне питання:

 • буде приведено наказ МОЗ України 19.07.2005 р. № 360 відповідно до вимог чинного законодавства;
 • буде визначено граничнодопустимих для відпуску кількостей лікарських засобів (метадон, рідкі форми, та бупренорфін, таблетки по 0,2 мг, 0,4 мг, 2 мг, 4 мг і 8 мг) на один рецепт;
 • буде посилено контроль за виписуванням рецептів та відпуском рецептурних лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів.

Третій альтернативний спосіб досягнення мети: розробка та прийняття наказу МОЗ України «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» не є оптимальний тому, що по обсягу внесені зміни не значні і викладення наказу в новій редакції не потребують.

Таким чином, найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є другий, тобто прийняття запропонованого проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360».

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Проектом наказу передбачається внесення змін у відповідність до вимог чинного законодавства, врегулювання питання щодо визначення граничнодопустимих для відпуску кількостей лікарських засобів (метадон, рідкі форми, та бупренорфін, таблетки по 0,2 мг, 0,4 мг, 2 мг, 4 мг і 8 мг) на один рецепт, а також посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском рецептурних лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів.

5. Обґрунтування можливостей визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оскільки пунктом 3 наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 р. за № 782/11062, встановлено, що:

 • контроль за правилами виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здійснює МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, головні управління (управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 • контроль за порядком відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів здійснюють у межах повноважень Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України та її територіальні інспекції, то у разі прийняття регуляторного акта, він буде виконуватись.

6. Очікувані результати

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Приведення нормативного акта відповідно до норм чинного законодавства, визначення граничнодопустимих для відпуску кількостей лікарських засобів (метадон, рідкі форми, та бупренорфін, таблетки по 0,2 мг, 0,4 мг, 2 мг, 4 мг і 8 мг) на один рецепт, посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском рецептурних лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Приведення нормативного акта відповідно до норм чинного законодавства, визначення граничнодопустимих для відпуску кількостей лікарських засобів (метадон, рідкі форми, та бупренорфін, таблетки по 0,2 мг, 0,4 мг, 2 мг, 4 мг і 8 мг) на один рецепт, посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском рецептурних лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть
Сфера інтересів громадян
Приведення нормативного акта відповідно до норм чинного законодавства, визначення граничнодопустимих для відпуску кількостей лікарських засобів (метадон, рідкі форми, та бупренорфін, таблетки по 0,2 мг, 0,4 мг, 2 мг, 4 мг і 8 мг) на один рецепт, посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском рецептурних лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів Додаткові витрати громадян відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії проекту акта необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

 • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;
 • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових витрат та часу не передбачається;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на всі заклади охорони здоров’я, незалежно від форм власності і підпорядкування та суб’єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище середнього. Проект Наказу знаходився на сайті Міністерства охорони здоров’я України для проходження процедури громадського обговорення. Після набуття чинності наказ буде опубліковано в щотижневику «Аптека» та в газеті «Урядовий кур’єр».

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись по показникам результативності регуляторного акта МОЗ АР Крим, головними управліннями (управліннями) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше ніж сорок п’ять робочих днів.

Заступник Міністра О.П. Гудзенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Закон України «Про лікарські засоби», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1542, наказ МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360.

2. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього наказу не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України.

3. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2007 р. № 360» потребує погодження з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

5. Запобігання корупції

Проект акта не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

6. Громадське обговорення

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2007 р. № 360» оприлюднено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — www.moz.gov.ua.

7. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

8. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту наказу дозволить привести у відповідність до вимог чинного законодавства вищезазначений наказ МОЗ України 19.07.2005 р. № 360, законодавчо врегулювати окремі аспекти обігу лікарських засобів, зокрема, визначити граничнодопустимі для відпуску кількості лікарських засобів на один рецепт та посилити контроль за виписуванням рецептів та відпуском рецептурних лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів.

Заступник Міністра О.П. Гудзенко

Проект

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від __________________ № ______
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ
від 19.07.2005 р. № 360

Відповідно до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1542, та з метою посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів

НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 р. за № 782/11062, слова та цифри «затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 р. № 918 (із змінами)» замінити словами та цифрами «затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1542 (із змінами)».

2. Внести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 р. за № 782/11062, такі зміни:

2.1. Абзац 1 пункту 1.3 викласти в такій редакції:

«Рецепти виписуються хворому за наявності відповідник показів з обов’язковим зберіганням верхньої частини виписаного Рецепту, до лінії відриву, та записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого)».

2.2. Другу позицію «Бупренорфін» таблиці пункту 1.22 викласти в такій редакції:

Бупренорфін таблетки 0,2 мг таблетки 0,4 мг таблетки 2 мг таблетки 4 мг таблетки 8 мг ампули 0,3 мг — 1 мл ампули 0,6 мг — 2 мл 0,034 г 0,034 г 0,16 г 0,16 г 0,16 г 20 амп. 10 амп.

2.3. Доповнити таблицю пункту 1.22 такою позицією:

Метадон, рідкі форми, 1мг в 1 мл 1 г

3. Внести до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 р. за № 782/11062, такі зміни:

3.1. Пункт 12 викласти в такій редакції:

«Рецепти (ф-1) на рецептурні лікарські засоби залишаються і зберігаються в аптеках та аптечних пунктах».

3.2. Пункт 15.2. доповнити таким абзацом:

«Рецепти (ф-1) на рецептурні лікарські засоби зберігаються в аптеках та аптечних пунктах протягом одного кварталу (не враховуючи поточного кварталу)».

4. Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гудзенка О.П.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр З.М. Митник

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360»

Чинна редакція Нова редакція
Внесення змін до Преамбули наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 р. за № 782/11062
Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 р. № 918 (із змінами), з метою удосконалення порядку виписування рецептів та посилення контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення у закладах охорони здоров’я Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1542 (із змінами), з метою удосконалення порядку виписування рецептів та посилення контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення у закладах охорони здоров’я
Внесення змін до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360
Абзац 1 пункту 1.3:
Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов’язковим записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого
Абзац 1 пункту 1.3 викласти в такій редакції:
Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов’язковим зберіганням верхньої частини виписаного Рецепту, до лінії відриву, та записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).
Друга позиція Таблиці пункту 1.22
Бупренорфін:
таблетки 0,2 мг — 20 табл.
таблетки 0,4 мг — 20 табл.
таблетки 2 мг — 10–12 табл.
ампули 0,3 мг — 1 мл — 20 амп.
ампули 0,6 мг — 2 мл — 10 амп.
Другу позицію «Бупренорфін» таблиці пункту 1.22 викласти в такій редакції:
Бупренорфін:
таблетки 0,2 мг — 0,034 г
таблетки 0,4 мг — 0,034 г
таблетки 2 мг — 0,16 г
таблетки 4 мг — 0,16 г
таблетки 8 мг — 0,16 г
ампули 0,3 мг — 1 мл — 20 амп.
ампули 0,6 мг — 2 мл — 10 амп.
Таблиця пункту 1.22 Доповнити таблицю пункту 1.22 такою позицією:
Метадон, рідкі форми, 1мг в 1 мл — 1 г;
Внесення змін до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360
Пункт 12
На Рецептах, крім перелічених у п. 11 цього Порядку, при відпуску за ними лікарських засобів, проставляється штамп «Відпущено» і повертаються хворому.
Відпуск лікарських засобів за Рецептами із штампом «Відпущено» заборонено.
У разі відпуску меншої ніж виписано в Рецепті, кількості лікарського засобу ставиться штамп «Відпущено» і робиться відмітка про кількість відпущеного лікарського засобу. За такими рецептами ліки відпускаються до досягнення кількості, призначеної лікарем
Пункт 12 викласти в такій редакції:
«Рецепти (ф-1) на рецептурні лікарські засоби залишаються і зберігаються в аптеках та аптечних пунктах».
Пункт 15.2.
Рецепти (ф-1) на лікарські засоби, відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, зберігаються в аптеках протягом трьох років (не враховуючи поточного року)
Пункт 15.2. доповнити таким абзацом:
«Рецепти (ф-1) на рецептурні лікарські засоби зберігаються в аптеках та аптечних пунктах протягом одного кварталу (не враховуючи поточного кварталу)».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Александр 23.10.2010 1:19
«Рецепти (ф-1) на рецептурні лікарські засоби зберігаються в аптеках та аптечних пунктах протягом одного кварталу (не враховуючи поточного кварталу)».-Нет,они вешаются на стенки кабинетов главных врачей.
Татьяна 03.11.2010 1:52
Я думаю, учитывая их "огромное" количество, которое приносят нам пациенты,рецепты лучше в рамочки у нас при входе в аптеки.
Ирина 24.11.2010 7:31
О чем можно говорить?! А врчи вообще помнят как пишутся на латыни действующие вещества, каковы их дозировки??? Или штат врачей добавили в клиники - очереди бесконечные (когда ж им помнить о латыни?!) Или всех уже рецептурными бланками обеспечили???
Сергей 25.11.2010 11:26
Превосходно! Полный "Адабрям-с"! В период эпидемии гриппа наиболее "продвинутые лекари" на ксероксе наштамповали готовых рецептов и вписывали только ФИО больного. Видимо одних ЧП на Майдане -2 недостаточно, еще нужны провизоры и фармацевты.
елена 25.11.2010 8:29
какая ответственность лежит на докторе за неправельное назначение лек.препарата???????? и еще за неправильно написанное ЛС???????? возможна ли замена ЛС на синоним, в случае перерегистрации и т.п.?????? и кто имеет право замены провизор или доктор?????
Марина 27.11.2010 7:46
Видимо наше правительство решило поддержать развитие похоронного бизнеса.Пока врач на латыни напишет действующее вещество Актовегина,пациент скончается.
злой ёжик 28.11.2010 8:38
А очереди в клиниках? У меня нет времени в них сидеть - с работы уволят (я, двое детей -все ж болеют). Придется взятку врачу давать - за неседение под кабинетом. А если я до сей поры принимала определенные лекарства, а новый врач выпишет то, что, мягко говоря мне не помогает... опять взятку давать? Это решена проблема повышения зарплаты врачам в нашем государстве.
Василий 28.11.2010 1:38
"Проект акта не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи"- а взятки кому давать из проверяющих-госслужащих?(Читайте Закон о коррупции)
Татьяна 29.11.2010 10:46
Если рецепт остается в аптеке, то где больной узнает способ приема и дозировку препарата? Он что, должен из сигнатуры переписать на листочек схему приема препарата? Или запомнить, или провизор должен написать ему? Учебники по фармакологии для ВУЗов возьмите (раздел рецептура - сигнатура - часть рецепта, которая предназначена для больного, в которой обозначается способ и схема приема препарата и выписывается на понятном для пациента языке!!!) По крайней мере меня так учили, или я в чем то ошибаюсь?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті