Питання підготовки та вдосконалення фармацевтичних кадрів. Погляд із Чернігівщини

14 грудня 2007 р. в Чернігові відбувся науково-практичний семінар, присвячений питанням фармацевтичних кадрів. В його роботі взяли участь фармацевти та провізори Чернігівської обл., студенти фармацевтичного коледжу та фармацевтичного відділення Національного фармацевтичного університету України.

Питання кадрової політики у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я вельми актуальні, про що свідчить проведення у 2007 р. ряду конференцій, семінарів, тренінгів, присвячених цій проблемі.

Людмила Федорова Семінар відкрила головний державний інспектор з контролю якості лікарських засобів у Чернігівській обл., кандидат фармацевтичних наук Людмила Федорова. Вона підкреслила, що аптечний працівник — це людина, яка несе знання і досягнення науки. Тому він повинен систематично самоудосконалюватися, не тільки прекрасно знати свою роботу, але й любити її. Тоді він дійсно виконає свій обов’язок, буде робити все можливе для зниження захворюваності, продовження життя людей, підвищення їх професійної та соціальної активності.

Світлана Старунська Про проблеми безперервної освіти, а саме атестацію та підвищення кваліфікації фармацевтичних кадрів, розповіла начальник відділу кадрів та організаційного забезпечення Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України Світлана Старунська. Вона підкреслила, що питання підготовки та перепідготовки фармацевтичних кадрів є чи не найважливішим на шляху до європейської інтеграції фармацевтичного сектору охорони здоров’я України.

Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (ст. 74) визначено: «Фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним вимогам»; ст. 75: «Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників здійснюються відповідними середніми і вищими навчальними та науковими закладами, закладами підвищення кваліфікації перепідготовки кадрів, а також через інтернатуру, аспірантуру згідно із законодавством про освіту»; ст. 78: «Фармацевтичні працівники зобов’язані постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності».

Ефективність роботи аптечних закладів напряму залежить від професіоналізму спеціалістів, що забезпечується рівнем їх кваліфікації в  поєднанні з такими рисами характеру, як добросовісність, старанність та принциповість.

В  Україні склалося так, що більшість керівників суб’єктів господарської діяльності не є фахівцями фармацевтичної галузі. У них немає необхідних знань для контролю за належним виконанням посадових обов’язків працівниками аптечних закладів. Крім того, деякі керівники навіть не розуміють важливості і специфічності завдань, покладених на такі заклади, які, згідно з постановою КМУ № 1570 «Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в  аптечних закладах», є, в  першу чергу, закладами охорони здоров’я. Тому забезпечення належного функціонування аптечних закладів головним чином залежить від відповідальності та рівня кваліфікації персоналу, який там працює.

Водночас треба визнати, що в  деяких областях взагалі гостро стоїть проблема фармацевтичних кадрів, тим більше з відповідним рівнем кваліфікації. Мають місце випадки, коли керівники свідомо ігнорують вимоги чинного законодавства, призначаючи на фармацевтичні посади некваліфікованих осіб. Звідси і витікає велика кількість порушників законодавства та, відповідно, знаходження в  обігу проблемних лікарських засобів.

Згідно з наказом МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» встановлений Перелік провізорських посад у закладах охорони здоров’я:

 • керівники фармацевтичних (аптечних) закладів та їх заступники;
 • керівники структурних підрозділів;
 • провізори-спеціалісти.

Провізорські спеціальності, які повинні відповідати посаді фахівця, а саме:

 • організація і управління фармацією;
 • загальна фармація;
 • аналітично-контрольна фармація;
 • клінічна фармація.

Затвердження наказу МОЗ України від 12.12.2006 р. № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», усунуло розбіжності в  чинних нормативно-правових актах (постанова КМУ від 16.02.1998 р. № 179 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я» та наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я»).

Про основні напрямки діяльності державної територіальної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Чернігівській обл. та результати перевірок аптечних закладів області розповіла Людмила Федорова. Вона наголосила, що станом на 1 жовтня 2007 р. на території Чернігівської обл. функціонує 437 аптечних закладів (рис. 1), в  яких працює більше 1000 фахівців з вищою та середньою фармацевтичною освітою:

 • 5 аптечних складів: 1 — комунальної форми власноті та 4 — недержавної;
 • 204 аптеки: 76 — державної та комунальної форм власності і 128 — недержавної;
 • 168 аптечних пунктів: 82 — державної та комунальної форм власності і 86 — недержавної;
 • 60 аптечних кіосків: 17 — державної та комунальної форм власності і 43 — недержавної.
Структура аптечних закладів Чернігівської обл. станом на 1 жовтня 2007 р.

Рис. 1. Структура аптечних закладів Чернігівської обл. станом на 1 жовтня 2007 р.

Під час перевірки, наголосила доповідач, були встановлені порушення щодо здійснення робіт з виробництва, контролю якості, зберігання та реалізації лікарських засобів особами, що не мають відповідної спеціальної освіти в  1 аптечному закладі недержавної форми власності, що становить 0,26%; порушення в  частині здійснення діяльності особами, кваліфікація яких не відповідає вимогам, виявлені в  3 аптечних закладах державної та комунальної форм власності та в  6 — приватної, що становить 2,36% загальної кількості перевірених закладів, що підтверджує актуальність кадрової проблеми, яка існує в  регіонах нашої країни (таблиця, рис. 2).

Таблиця

Кількість перевірок аптечних закладів та структура порушень кваліфікаційних вимог за 11 міс 2007 р.

Форма власності Державна,
комунальна
Приватна Всього
Кількість перевірок 135 246 381
Здійснення діяльності особами, які не відповідають кваліфікаційним вимогам 3 (2,2%) 6 (2,4%) 9 (2,36%)
Здійснення діяльності особами, які не мають відповідної освіти 1(0,41%) 1 (0,26%)Співвідношення повідомлень, надісланих до органу ліцензування за 11 міс 2007 р., про пропорушення Ліцензійних умов, що стосувалися та не стосувалися порушень кваліфікаційних вимог (%)

Рис. 2. Співвідношення повідомлень, надісланих до органу ліцензування за 11 міс 2007 р., про пропорушення Ліцензійних умов, що стосувалися та не стосувалися порушень кваліфікаційних вимог (%)

За період роботи атестаційної комісії при Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України 3 фахівцям відмовлено у присвоєнні кваліфікаційної категорії через відсутність відповідної спеціалізації згідно з номенклатурою провізорських посад. При наданні до атестаційної комісії необхідних документів ці спеціалісти можуть отримати кваліфікаційні категорії за рішенням комісії.

Атестація спеціалістів фармації (провізорів та фармацевтів) проводиться з метою підвищення професійної майстерності, відповідальності за ефективність та якість роботи. Це важлива форма морального та матеріального стимулювання, спрямована на вдосконалення діяльності аптечних закладів (підприємств) усіх форм власності, що займаються фармацевтичною діяльністю.

Рівень знань фахівців аптечних закладів, підвищення їх професійної кваліфікації, у тому числі наявність кваліфікаційної категорії, впливає на стан роботи названих закладів у цілому. Питання відповідності персоналу аптечних закладів кваліфікаційним вимогам включені до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі ними. Вимоги до фахівців аптечних закладів достатньо суворо регламентовані та базуються на таких принципах:

 • достатня кількість персоналу з відповідною кваліфікацією та практичним досвідом;
 • високий рівень знань персоналом нормативної документації;
 • наявність чіткої організаційної схеми роботи аптечного закладу;
 • чіткий розподіл обов’язків та відповідальності;
 • організація професійного навчання.

Відсутність курсів підвищення кваліфікації спеціалістів аптечних закладів або несвоєчасне їх проходження, низький рівень знань вимог чинного законодавства України з питань обігу лікарських засобів призводить до їх порушень. Так, спеціалістами Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України під час перевірок аптечних закладів області за 9 міс 2007 р. виявлені такі порушення:

 • невідповідність приміщень та устаткування вимогам нормативних документів (відсутність психрометрів, недостатня кількість обладнання та устаткування, відсутність або неправильне заповнення службової документації тощо) — 34,7%;
 • недотримання порядку відпуску лікарських засобів — 21,3%;
 • недотримання санітарних норм і правил — 23,6%;
 • порушення умов зберігання лікарських засобів — 18,4%;
 • інші порушення — 2%.

Світлана Пасталиця Про питання забезпечення кваліфікованими кадрами регіону та про етичні питання у фармацевтичному секторі доповіла генеральний директор комунального підприємства «Ліки України» Чернігівської обласної ради Світлана Пасталиця. Вона зазначила, що кадрове забезпечення фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я надзвичайно актуальне і болюче питання для Чернігівської обл. взагалі (а не лише сільської місцевості):

– існує реальна проблема неукомплектованості кадрами, про що свідчать і результати останнього розподілу молодих спеціалістів у Національному фармацевтичному університеті України — лише 2 з Чернігівської обл.;

– проблеми організації виїзних тематичних шкіл і тренінгів для провізорів та фармацевтів регіону.

Також доповідач наголосила, що ситуація, яка склалася, потребує вирішення на державному рівні, а саме — слід зосередитись на підготовці кадрів за держзамовленням — вихідців з сільської місцевості області, звернути увагу на інфраструктуру та соціальне забезпечення не лише медичних працівників, а й фармацевтів та провізорів, які працюють у сільській місцевості.

Не менш болючими для фармацевтичного сектору є також етичне питання — це рецептурний та безрецептурний відпуск лікарських засобів, «продаж» спиртовмісних лікарських засобів (настоянок, екстрактів, бальзамів), які приймають в  основному далеко не за призначенням.

Валентин Панченко Тему кадрового забезпечення фармацевтичного сектору продовжив директор Чернігівської філії Національного фармацевтичного університету України Валентин Панченко. Чернігівська обл. чи не єдина, в  якій немає медичного ВНЗу і жодного фармацевтичного відділення в  середніх медичних закладах, тому відкриття філії Національного фармацевтичного університету при Чернігівському державному педагогічному університеті, де майбутні провізори навчаються протягом 1–2- го курсів — перший крок до подолання кадрової кризи в  Чернігівській обл.

Представлені доповіді семінару ще раз засвідчили, що підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я є надзвичайно важливою проблемою, особливо для регіонів країни, і потребує невідкладного вирішення.

Олександр Ніколаєнко Для учасників семінару була організована виставка продукції фармацевтичних фірм та презентація сучасних препаратів.

Генеральний директор науково-виробничого центру «Ербіс», кандидат біологічних наук, академік Міжнародної академії біоенерготехнологій, академік Російської академії природничих наук Олександр Ніколаєнко зокрема повідомив, що одним із напрямів роботи очолюваного ним центру є розробка препаратів нового покоління. n

Тетяна Попченко, фото Любові Столяр

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті