Інфраструктура аптечного ритейлу: тренд на відновлення екстенсивної консолідації

Кількість точок аптечного ритейлу збільшується. При цьому аптечний сегмент продовжує шлях до консолідації, після локдауну посилилася тенденція до екстенсивної консолідації аптечних мереж. Найвищі темпи консолідації фіксуються в топмережах, які активно нарощують кількість торгових точок. Наразі топ-100 аптечних мереж акумулюють трохи більше 84% ринку роздрібної реалізації та володіють 59% аптечних точок. У цій публікації наведено ключові тренди сегмента аптечного ритейлу та його інфраструктури. Для підготовки матеріалу використано дані синдикативної бази даних «Axioma», а також аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії Proxima Research.

МЕТОДОЛОГІЯ

Дослідження базується на даних про суб’єктів господарювання — зареєстрованих в установленому законодавством порядку юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з роздрібною торгівлею лікарськими засобами, а також фізичних осіб — підприємців (ФОП), які провадять діяльність у зазначеній сфері.

У дослідженні використовується поняття «аптечна мережа». Аптечною мережею можуть бути як окремі аптечні підприємства (мережі централізованого типу), так і їх сукупність (мережі холдингового типу), об’єднані спільним власником або за рядом договірних параметрів (цілі, засоби, бренд і т.д.). Разом з тим холдингові аптечні мережі можуть включати кілька десятків ліцензіатів.

Для аналізу використано дані за жовтень 2018 р., 2019 р. та 2020 р., уточнені й актуалізовані синдикативною базою даних «Ахіоma». У дослідженні вивчали інфраструктуру аптечного сегмента України (на території, підконтрольній українському Уряду).

У рамках цього дослідження передбачено розподіл торгових точок за різними параметрами:

  • типом населеного пункту: місто, селище міського типу (смт), село;
  • типом аптечного закладу: аптека, аптечний пункт;
  • форма власності: ФОП та юридична особа, комунальні та приватні аптечні заклади.

У публікації також наводяться дані щодо середнього виторгу на місяць у розрахунку на 1 торгову точку. Важливо зазначити, що методологія моніторингу цього показника дозволяє бачити всю генеральну сукупність торгових точок, у тому числі ФОП, із щомісячною дискретністю і за категоріями товарів.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ

Упродовж останніх років загальна кількість аптечних точок суттєво не змінюється та залишається відносно стабільною. Незначне її зменшення фіксується у квітні–травні 2020 р., що пов’язано із закриттям деяких аптек у період загальнонаціонального локдауну (рис. 1). Однак у подальшому відзначається перманентне зростання кількості торгових точок, яка станом на жовтень 2021 р. становить 20 643, у той час як у жовтні 2020 р. цей показник фіксувався на рівні 19 855.

Рис. 1
Динаміка кількості торгових точок у розрізі типу аптечного підприємства за період з січня 2019 р. до жовт­ня 2021 р.
Динаміка кількості торгових точок у розрізі типу аптечного підприємства за період з січня 2019 р. до жовт­ня 2021 р.

Багато експертів, зокрема й зарубіжних, вважають, що в Україні забагато аптечних точок. Та незважаючи на це, показник продовжує зростати. Так, станом на грудень 2018 р. кількість торгових точок становила 20 506, а станом на жовтень 2021 р. — 20 643. Для порівняння, у Польщі за цей же період кількість аптек зменшилася з 14 377 до 13 212. І в Польщі триває тенденція до подальшого множення цього показника, так, за прогнозами експертів, на кінець 2022 р. у Польщі залишиться менше 13 тис. аптечних точок.

Також надмірну кількість аптек в Україні демонструє такий показник, як кількість населення на 1 аптеку (рис. 2). В Україні цей показник становить 1851 особу** на 1 аптеку, що є найнижчим серед європейських країн та навіть країн регіону Співдружності незалежних держав.

Рис. 2
Кількість жителів, які мають доступ до однієї аптеки в деяких європейських країнах та країнах СНД
Кількість жителів, які мають доступ до однієї аптеки в деяких європейських країнах та країнах СНД

ГЕОГРАФІЯ ТА СТРУКТУРА

Найбільша кількість торгових точок сконцентрована у м. Київ. Серед областей України лідерами за цим показником є Дніпропетровська, Одеська та Харківська області (рис. 3).

Рис. 3
Кількість торгових точок у регіонах України за станом на жовтень 2021 р.
Кількість торгових точок у регіонах України за станом на жовтень 2021 р.

Більша частина точок продажу сконцентрована в містах. За підсумками жовтня 2021 р. питома вага аптечних точок продажу в містах становить 75%, у смт — 13% і у селах — 12%. При цьому кількість торгових точок зросла в усіх типах населених пунктів, порівняно із жовтнем 2020 р. (рис. 4).

Рис. 4
Кількість торгових точок у розрізі типів населених пунктів за підсумками жовтня 2019–2021 рр.
Кількість торгових точок у розрізі типів населених пунктів за підсумками жовтня 2019–2021 рр.

У структурі аптечного ритейлу в розрізі типу аптечного підприємства левову частку (84%) акумулюють аптеки. Також слід відзначити тенденцію до зростання кількості аптек та зменшення кількості аптечних пунктів. За підсумками жовтня 2021 р. кількість аптек зросла на 1115 точок, або на 7%, у той час як кількість аптечних пунктів зменшилася на 327 точок, або 9% (рис. 5).

Рис. 5
Кількість торгових точок у розрізі типу аптечного підприємства за підсумками жовтня 2019–2021 рр.
Кількість торгових точок у розрізі типу аптечного підприємства за підсумками жовтня 2019–2021 рр.
Ще одним трендом є збільшення кількості торгових точок, що належать юридичним особам, у той час як кількість точок, власниками яких є ФОП, зменшується (рис. 6).
Рис. 6
Кількість торгових точок у розрізі форми власності за підсумками жовтня 2019–2021 рр.
Кількість торгових точок у розрізі форми власності за підсумками жовтня 2019–2021 рр.

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

За підсумками жовтня 2021 р. середній виторг 1 торгової точки в цілому по Україні становить 711,4 тис. грн та збільшився на 19% порівняно із жовтнем 2020 р.

Безумовно, рівень середнього виторгу відрізняється залежно від типу населеного пункту, у якому розташовано аптечний заклад. Так, за підсумками жовтня 2021 р. середній виторг на 1 торгову точку в місті становить 837,7 тис. грн, для смт — 451,6 тис. грн і для села — 222,7 тис. грн (рис. 7). Тобто чим більшим є населений пункт, тим вищий показник середнього виторгу. Це пов’язано з більшою кількістю населення та більш високим рівнем доходів у більших населених пунктах і, відповідно, більшою купівельною спроможністю.

Рис. 7
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі типів населених пунктів за підсумками жовтня 2019–2021 рр.
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі типів населених пунктів за підсумками жовтня 2019–2021 рр.

Також відрізняється середній виторг на 1 торгову точку залежно від типу аптечного підприємства: для аптек цей показник вищий і становить 787,2 тис. грн на місяць, а для аптечних пунктів — 323,8 тис. грн (рис. 8).

Рис. 8
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі типу аптечного підприємства за підсумками жовтня 2019–2021 рр.
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі типу аптечного підприємства за підсумками жовтня 2019–2021 рр.

У розрізі форми власності середній виторг на місяць 1 торгової точки, що належить юридичній особі, становить 844,3 тис. грн, у той час як для аптечних закладів, що перебувають у власності приватних підприємців, — 237,1 тис. грн, що більш ніж у 3,5 рази менше (рис. 9).

Рис. 9
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі форми власності за підсумками жовтня 2019–2021 рр.
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі форми власності за підсумками жовтня 2019–2021 рр.

КОНСОЛІДАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками жовтня 2021 р. найбільша аптечна мережа за обсягами товарообігу Аптека-Магнолія акумулює 14,4% від загального обсягу аптечного продажу (рис. 10). При цьому лідер за обсягами товарообігу не є лідером за кількістю аптечних точок. За цим показником лідирує Мережа аптек «Подорожник» із 1286 торговими точками, що відповідає 6,2% від загальної кількості.

Рис. 10
Динаміка топ-10 аптечних мереж за обсягами товарообігу та кількістю торгових точок, що їм належать, за період січень 2019 р. — жовтень 2021 р. із зазначенням питомої ваги в загальному обсязі ринку за підсумками жовтня 2021 р.
Динаміка топ-10 аптечних мереж за обсягами товарообігу та кількістю торгових точок, що їм належать, за період січень 2019 р. — жовтень 2021 р. із зазначенням питомої ваги в загальному обсязі ринку за підсумками жовтня 2021 р.

Як уже зазначалося, наразі вираженим є тренд на екстенсивну консолідацію. Лідери аптечного сегмента продовжують активно нарощувати кількість торгових точок. За підсумками жовтня 2021 р. топ-3 мережі володіють більш ніж 1 тис. торгових точок кожна (див. рис. 10).

Консолідація аптечних мереж триває. Частка топ-100 мереж щоквартальна зростає і за підсумками ІІІ кв. 2021 р. становить 84% у загальному товарообігу, та вони володіють 59% торгових точок (рис. 11).

Рис. 11
Динаміка питомої ваги топ-100, топ-10, топ-5 та топ-3 аптечних мереж за обсягами товарообігу та кількістю торгових точок, що їм належать, за період І кв. 2017 р. — ІІІ кв. 2021 р.
Динаміка питомої ваги топ-100, топ-10, топ-5 та топ-3 аптечних мереж за обсягами товарообігу та кількістю торгових точок, що їм належать, за період І кв. 2017 р. — ІІІ кв. 2021 р.

Звертаючи увагу на лідерів аптечного ритейлу, варто відзначити, що за підсумками січня–жовтня 2021 р. лідером серед аптечних мереж за обсягами товарообігу є «Аптека-Магнолія» (АНЦ, Благодія, Копійка). Топ-5 також формують «Сіріус-95» (Бажаємо здоров’я), «Гамма-55» (Аптека 911), «Подорожник», а також асоціація невеликих аптечних мереж «АСНОВА» (таблиця).

Таблиця. Топ-10 аптечних мереж за обсягами товарообігу за період січень–жовтень 2021 р. із зазначенням їх питомої ваги в загальному обсязі продажу та темпів зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року
Аптечна мережа Товарообіг, млн грн Частка в товарообігу, % Зростання товарообігу, %
АПТЕКА-МАГНОЛІЯ 16 613 14,4 36,8
СІРІУС-95 12 335 10,7 34,1
ГАММА-55 11 846 10,3 43,0
МЕРЕЖА АПТЕК «ПОДОРОЖНИК» 9733 8,4 42,5
АСНОВА 5768 5,0 5,2
ФАРМАСТОР 5257 4,6 19,9
МЕД-СЕРВІС ГРУП 3120 2,7 9,1
МЕРЕЖА АПТЕК «Д.С.» 2413 2,1 16,7
АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» 2332 2,0 34,0
ЗДОРОВА РОДИНА 1966 1,7 39,1

АПТЕЧНА НАЦІНКА

В умовах високої конкуренції аптечна націнка продовжує знижуватися і за підсумками січня–жовтня 2021 р. в середньому становить 17% (рис. 12). При цьому маржинальний дохід аптек більшою мірою залежить від зростання ринку та взаємодії з виробником.

Рис. 12
Динаміка аптечної маржі та аптечної націнки за період січень 2017 р. — жовтень 2021 р.
Динаміка аптечної маржі та аптечної націнки за період січень 2017 р. — жовтень 2021 р.

НА ЗАВЕРШЕННЯ

Після незначного зменшення в період локдауну, загальна кількість торгових точок в Украї­ні продовжує поступово зростати. При цьому зростання фіксується для всіх типів населених пунктів, однак більше нових аптечних закладів з’являється у крупних містах. У той же час зменшується кількість аптечних пунктів та закладів, що належать ФОП. Найбільший приріст виторгу на 1 торгову точку зафіксовано для міських аптек, що належать юридичним особам.

Продовжується консолідація аптечного сегмента. В умовах жорсткої конкурентної боротьби лідери сегмента поступово захоплюють ринок. Невеликим аптечним мережам важко з ними конкурувати, а тому найближчим часом слід очікувати руху в бік створення асоціацій невеликих аптечних мереж та аптек, що належать приватним підприємцям. Наразі яскравим прикладом такої взаємодії є проєкт «АCНОВА», який допомагає таким аптекам у вирішенні ряду важливих для них питань.

Денис Кірсанов
*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь та частини зони проведення ООС.
**Дані про кількість населення взято з електронного перепису населення України станом на 1 грудня 2019 р., яка становить 37,289 млн осіб.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті