Варіанти раннього лікування COVID-19 — дослідження

28 Грудня 2021 3:23 Поділитися

Напередодні поширення варіанта «омікрон», який, як сподіваються, може сприяти масовому виробленню імунітету до SARS-CoV-2 та завершенню пандемії, ми звернулися до досліджень раннього лікування COVID-19.

Цинк та/або аскорбінова кислота

Автори одного з них вивчили, чи зменшують високі дози цинку та/або аскорбінової кислоти тяжкість перебігу інфекції. Для цього у квітні–жовтні 2020 р. у США проведено багатоцентрове рандомізоване відкрите дослідження за участю 214 дорослих пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2.

Пацієнтів було рандомізовано у співвідношенні 1:1:1:1 для отримання протягом 10 днів цинку глюконату (50 мг), аскорбінової кислоти (8000 мг), обох препаратів або стандартного лікування. Первинною кінцевою точкою була кількість днів, необхідна для досягнення зменшення вираженості симптомів на 50%, включаючи тяжкість лихоманки, кашлю, задишки та втоми (оцінювали за 4-бальною шкалою для кожного симптому).

Середній вік пацієнтів становив 45,2 року (стандартне відхилення — 14,6), та 132 (61,7%) з них були жінками. Дослідження зупинено через низьку умовну потужність для користі без істотної різниці між 4 групами за первинною кінцевою точкою. Пацієнти, які отримували звичайне лікування, досягли зменшення вираженості симптомів на 50% у середньому за 6,7 днів (стандартне відхилення — 4,4) порівняно з 5,5 (3,7) дня для групи аскорбінової кислоти та 5,9 (4,9)) дня для групи глюконату цинку, та 5,5 (3,4) у пацієнтів, що отримували обидва препарати (загалом P = 0,45). Між групами пацієнтів не було значущої різниці у вторинних результатах (госпіталізація, смерть, додаткові препарати, побічні явища).

Автори зробили висновок, що лікування високими дозами глюконату цинку, аскорбінової кислоти або комбінацією цих двох дієтичних добавок не призвело до значного скорочення тривалості симптомів порівняно зі стандартним лікуванням. Автори оглядового дослідження звернули увагу на те, що ефективність вітаміну C, вітаміну D та цинку щодо COVID-19 різнилася залежно від вихідної забезпеченості організму цими нутрієнтами, тривалості та дозування (Jandaghi P. et al., 2021).

Повідон йод для місцевого застосування

Чи може назофарингеальне застосування повідон йоду знизити вірусне навантаження у пацієнтів з нетяжкими симптомами COVID-19? У лабораторних дослідженнях розчин цього дезінфекційного засобу з концентрацією лише 0,5% швидко та повно інактивував SARS-CoV-2 протягом 15–30 с.

Клінічне дослідження, проведене у Франції, було нечисленним (24 пацієнти (≥18 років) з високим вірусним навантаженням (поріг циклу ≤20 полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) зі зворотною транскрипцією) на SARS-CoV-2 у мазках з носоглотки (Thomas S. et al., 2021).

Втручання складалося з 4 послідовних полоскань рота і горла з 25 мл 1% водного розчину повідон йоду з наступним назальним розпилюванням 2,5 мл того ж розчину в кожну ніздрю при вдиханні і нанесенням 1 мазка на слизову оболонку з наступним масажуванням ніздрі. Подальше спостереження проводилося в 1-й день, а потім кожні 2 дні протягом тижня для оцінки ефективності (визначення кількості вірусів) та безпеки деколонізації.

Середня відносна різниця у вірусних титрах між вихідним рівнем та днем ​​1 становила 75% (95% довірчий інтервал 43–95%) у групі втручання та 32% (95% ДІ 10–65%) у контрольній групі. Деколонізація носоглотки може знизити поширення інфекційного SARS-CoV-2 у дорослих з COVID-19 від легкого до помірного ступеня, зазначили автори. При цьому дисфункція щитовидної залози виникла у 42% пацієнтів, які зазнали впливу повідон йоду зі спонтанним відновленням після припинення лікування.

Метформін та запобігання госпіталізації

Платформенне рандомізоване випробування TOGETHER Trial, що проводиться у Бразилії серед дорослих амбулаторних пацієнтів із групи підвищеного ризику, у 2021 р. дозволило вперше вивчити застосування при COVID-19 метформіну в дослідженні такого рівня. У ньому взяли участь 418 пацієнтів, причому 215 рандомізовано до групи метформіну та 203 — до групи плацебо. Більше половини учасників (56,0%) були старшими за 50 років, і 57,2% становили жінки. Частки хворих з первинним результатом (госпіталізація) через 28 днів у групі метформіну та плацебо не відрізнялися (відносний ризик 1,14, ймовірність переваги 0,28). Дослідники не виявили суттєвих відмінностей між групою метформіну та плацебо щодо зниження вірусного навантаження до 7-го дня.

Антибіотики у амбулаторних та стаціонарних пацієнтів

Ефективність та безпека антибіотиків порівняно один з одним, відсутністю лікування, стандартним лікуванням, плацебо або будь-яким іншим активним втручанням з доведеною ефективністю для лікування амбулаторних та стаціонарних пацієнтів з COVID-19 оцінено за допомогою кокрановського огляду (Popp M. et al., 2021). У нього ввійшли 11 досліджень з 11 281 учасником із середнім віком 54 роки, у яких антибіотики застосовували в порівняльному контексті.

У всіх дослідженнях вивчали азитроміцин, у двох — інші антибіотики порівняно з азитроміцином. До 7 досліджень було залучено стаціонарних пацієнтів з COVID-19 від помірного до тяжкого ступеня, а до 4 — з легкими випадками коронавірусної хвороби в амбулаторних умовах. Проаналізувавши наявні дані, автори з упевненістю зробили висновок, що через 28 днів ризик смерті госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 не знижується при лікуванні азитроміцином. Крім того, відповідно до доказів із середнім ступенем достовірності, пацієнти в стаціонарних умовах з помірним та тяжким захворюванням, ймовірно, не отримують користі від азитроміцину, що використовується як потенційний противірусний та протизапальний засіб при COVID-19.

Івермектин при легкому перебігу

Як впливає івермектин на тривалість симптомів у дорослих із COVID-19 легкого ступеня тяжкості? В опублікованих у грудні 2021 р. результатах рандомізованого клінічного дослідження, в якому брали участь 476 пацієнтів, тривалість симптомів суттєво не відрізнялася у пацієнтів, які отримували 5-денний курс івермектину, порівняно з плацебо (середній час до зникнення симптомів 10 порівняно з 12 днями; для розрішення симптомів — 1,07) (Levy M., et al., 2021). Результати цього дослідження не підтримують використання івермектину для лікування пацієнтів з COVID-19 легкого ступеня, хоча можуть знадобитися більші випробування, щоб зрозуміти вплив на інші клінічно значущі результати.

Інші противірусні засоби

11 грудня у великому огляді підсумовано основні дані щодо противірусних засобів. Рандомізоване дослідження ІІІ фази фавіпіравіру у пацієнтів з легкої та середньої тяжкості COVID-19 було нечисленним та непереконливим, на думку авторів огляду (García-Lledó A. et al., 2021). Цей препарат ще не пройшов дослідження, яке б встановило чітку ефективність, і фавіпіравір все ще необхідно вважати експериментальним препаратом.

Також у грудні опубліковано дані дослідження гідрохлориду амантадину польських авторів (Bodnar W. et al., 2021). Препарат виявився ефективним у запобіганні госпіталізації та смерті у пацієнтів з COVID-19. Тому може бути виправдане проведення проспективного рандомізованого та подвійного сліпого клінічного дослідження із застосуванням амантадину.

Список використаної літератури

Bodnar W., Aranda-Abreu G., Slabon-Willand M. et al. (2021) The efficacy of amantadine hydrochloride in the treatment of COVID-19 — a single-center observation study. Pol Merkur Lekarski. Dec 16; 49(294): 389-393. PMID: 34919079.

García-Lledó A., Gómez-Pavón J., González Del Castillo J. et al. (2021) Pharmacological treatment of COVID-19: an opinion paper. Rev Esp Quimioter, Dec 11: bouza11dec2021. doi: 10.37201/req/158.2021. Epub ahead of print. PMID: 34894208.

Guenezan J., Garcia M., Strasters D. et al. (2021) Povidone Iodine Mouthwash, Gargle, and Nasal Spray to Reduce Nasopharyngeal Viral Load in Patients With COVID-19: A Randomized Clinical Trial. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.; 147(4): 400–401. doi:10.1001/jamaoto.2020.5490.

Jandaghi P., Hosseini Z., Chilibeck P. et al. (2021) The Role of Immunomodulatory Nutrients in Alleviating Complications Related to SARS-CoV-2: A Scoping Review. Adv Nutr, Dec 21: nmab128. doi: 10.1093/advances/nmab128. Epub ahead of print. PMID: 34932789.

Levy M., Recher M., Hubert H. et al. (2021) Multisystem Inflammatory Syndrome in Children by COVID-19 Vaccination Status of Adolescents in France. JAMA. Published online December 20, doi:10.1001/jama.2021.23262

Popp M., Stegemann M., Riemer M. et al. (2021) Antibiotics for the treatment of COVID-19. Cochrane Database Syst Rev. Oct 22; 10(10): CD015025. doi: 10.1002/14651858.CD015025. PMID: 34679203; PMCID: PMC8536098.

Reis G., Silva Dos S. M., Silva M. et al. (2021) Effect of early treatment with metformin on risk of emergency care and hospitalization among patients with COVID-19: The TOGETHER randomized platform clinical trial. Lancet Reg Health Am. 2022 Feb; 6: 100142. doi: 10.1016/j.lana.2021.100142. Epub 2021 Dec 14. PMID: 34927127; PMCID: PMC8668402.

Thomas S., Patel D., Bittel B. et al. (2021) Effect of High-Dose Zinc and Ascorbic Acid Supplementation vs Usual Care on Symptom Length and Reduction Among Ambulatory Patients With SARS-CoV-2 Infection: The COVID A to Z Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. ;4(2):e210369. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.0369

За матеріалами jamanetwork.com; www.thelancet.com; seq.es

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті