Постанова КМУ від 05.03.2022 р. № 198

07 Березня 2022 10:34 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 березня 2022 р. № 198

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення зміни, що додаються.
  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 24 лютого 2022 р.

Прем’єр-міністр України                                                                        Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 березня 2022 р. № 198

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення

  1. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 “Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 717) пунктом 23 такого змісту:

“23. Установити, що для аптечних закладів, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, у разі відсутності технічної можливості вносити інформацію до електронної системи охорони здоровʼя та формувати звіти положення договорів про реімбурсацію щодо внесення інформації до електронної системи охорони здоровʼя та звітування не застосовуються. У разі наявності технічної можливості формувати звіти такі звіти від аптечних закладів надсилаються і приймаються протягом наступних двох звітних періодів.”.

  1. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1086 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 208) пунктом 11 такого змісту:

“11. Установити, що на період дії воєнного стану вимоги Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого цією постановою, щодо звітів надавачів медичних послуг про надані медичні послуги та аптечних закладів про відпущені лікарські засоби не застосовуються.

Установити, що на період  дії воєнного стану реєстрація в органах Державної казначейської служби бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань для оплати медичних послуг за договорами здійснюється на підставі поданих Національною службою здоров’я Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, форми яких визначено у Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Міністерства фінансів  від 2 березня 2012 р. № 309, без подання підтвердних документів (зведеного реєстру договорів за формою згідно з додатком 1 та зведеного реєстру звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг за формою згідно з додатком 2).”.

  1. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 “Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 67, ст. 4230) пунктом 21 такого змісту:

“21. Установити, що у разі відсутності технічної можливості виписування електронних рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, на період дії воєнного стану рецепти на зазначені лікарські засоби можуть виписуватися в паперовій формі відповідно до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 19 липня 2005 р. № 360. Вимоги Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, щодо електронних рецептів для лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, не застосовуються.”.

  1. У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1440 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 9, ст. 478):

1) абзац п’ятий  пункту 7 замінити абзацами такого змісту:

“Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану, крім місяця, в якому воєнний стан було введено, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главах 4—23, 25—35 розділу ІІ цього Порядку, на місяць встановлюється на рівні більшого значення з  таких значень:

фактичної вартості відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р.;

1/n від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, де n — кількість місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг.

Для місяця, в якому було введено воєнний стан, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главах 4—23, 25—35 розділу ІІ цього Порядку, розраховується як різниця між більшим значенням з таких значень: фактичної вартості відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р., або 1/n від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг та сумою фактично сплачених коштів за зазначений місяць.

Для надавачів медичних послуг, які надають медичну допомогу пацієнтам з хронічними хворобами нирок, за пакетами медичних послуг, наведеними в главах 17 і 18 розділу ІІ цього Порядку, та у яких добуток  кількості фактично наданих медичних послуг у будь-якому місяці після введення воєнного стану, за даними електронної системи охорони здоровʼя, і відповідних тарифів є більшим за суму сплачених коштів за цей місяць,  різниця між таким добутком та  фактично сплаченими коштами за зазначеними пакетами медичних послуг  підлягає сплаті у місяці, що настає за місяцем, в якому така різниця була розрахована.

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану, крім місяця, в якому воєнний стан було введено, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главі 3 розділу ІІ цього Порядку, на місяць встановлюється на рівні більшого значення з таких значень:

суми добутків фактичної кількості відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р. за кожною діагностично-спорідненою групою, крім тих, оплата за які відбуватиметься за іншими пакетами медичних послуг, визначеними в розділі ІІ цього Порядку, базової ставки на пролікований випадок, що визначено в главі 3 розділу ІІ цього Порядку, та відповідних вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп, значення яких наведено в додатку 1 , та коефіцієнтів за готовність надавати медичну допомогу дітям або дорослим за умови відповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі та гірського коефіцієнта, якщо такі умови застосовуються до закладу;

1/n від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, де n – кількість місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг.

Для місяця, в якому було введено воєнний стан, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главі 3 розділу ІІ цього Порядку, розраховується як різниця між більшим значенням з таких значень:

добутку фактичної кількості відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р. за кожною діагностично-спорідненою групою, крім тих, оплата за які відбуватиметься за іншими пакетами медичних послуг, визначеними в розділі ІІ цього Порядку, базової ставки на пролікований випадок, що визначено в главі 3 розділу ІІ цього Порядку, та відповідних вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп, значення яких наведено в додатку 1;

1/n від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, де n — кількість місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг починаючи з місяця, в якому воєнний стан було введено, та сумою фактично сплачених коштів за зазначений місяць.

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 24 розділу ІІ цього Порядку, на місяць розраховується за формулою:

Z=S/(n−1),

де Z — фактична вартість медичних послуг за пакетом медичних послуг, передбачених в главі 24 розділу ІІ цього Порядку, на місяць;

S — залишок запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг з урахуванням фактичної оплати медичних послуг за цим пакетом за січень 2022 р.;

n − кількість місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг.

Фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 1 розділу ІІ цього Порядку, на місяць розраховується  на рівні фактичної вартості медичних послуг, наданих за таким пакетом медичних послуг,  у лютому 2022 року.

Положення розділу ІІ цього Порядку щодо розрахунку фактичної вартості медичних послуг для всіх пакетів медичних послуг не застосовуються.ˮ;

2) пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:

“Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, та у яких за договорами запланована вартість медичних послуг за пакетами медичних послуг, передбаченими главами 3—7, 10—18, 20, 23, 25—27, 34 розділу ІІ цього Порядку, менша, ніж фактична вартість медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р., помножена на 12, протягом строку дії воєнного стану скоригована запланована вартість медичних послуг за зазначеними пакетами медичних послу,  починаючи з місяця, в якому введено воєнний стан, розраховується як добуток фактичної вартості наданих медичних послуг протягом січня 2022 р. та кількості місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг, починаючи з місяця в якому було введено воєнний стан.ˮ;

3) пункти 91—93 викласти в такій редакції:

“91. Тариф на медичні послуги з лікування та супроводу дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка, яка становить 74 429 гривень за готовність надати лікування одній особі, із застосуванням таких коригувальних коефіцієнтів залежно від віку пацієнтів:

3,008 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам, яким не виповнилося 18 років;

0,824 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше.

Тариф при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

  1. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток n/12 кількості пацієнтів, яким надавач готовий надати медичні послуги, що заокруглюється до більшого цілого числа, де n — кількість місяців строку дії договору, та глобальної ставки.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється для кожної групи відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж кількість пацієнтів, яким було надано відповідні медичні послуги за період з 1 жовтня 2020 р. до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я.

  1. Фактична вартість зазначених медичних послуг за кожен місяць за кожним договором, крім останнього місяця дії договору, розраховується як 1/n запланованої вартості медичних послуг, де n — кількість місяців строку дії договору.

Фактична вартість зазначених медичних послуг за останній місяць дії договору розраховується як різниця між запланованою вартістю медичних послуг та сумою фактичних оплат за попередні місяці дії договору.ˮ;

4) пункт 136 викласти в такій редакції:

“136. НСЗУ укладає договори щодо надання протягом періоду починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому воєнний стан припинено або скасовано, до 31 грудня 2022 р. послуг з неонатального скринінгу, що передбачені специфікаціями, з надавачами медичних послуг, які визначені МОЗ і відповідають умовам закупівлі.ˮ.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті