Проблеми розвитку паліативної допомоги в Україні. Пропозиції щодо їх подолання

15 лютого 2008 р. у залі засідань Міністерства охорони здоров’я України відбувся круглий стіл на тему «Розвиток паліативної допомоги в Україні: доступність знеболення та обіг опіоїдів», в якому взяли участь міністр охорони здоров’я України Василь Князевич, представники міністерств охорони здоров’я, праці та соціальної політики, представники коаліції батьків онкохворих дітей, члени Міжвідомчої робочої групи з паліативної допомоги: начальник відділу спеціалізованої медичної допомоги МОЗ України Ольга Коллякова, директор навчально-методичного центру паліативної допомоги Анатолій Царенко, президент Всеукраїнської асоціації паліативної допомоги Світлана Мартинюк–Гресь, заступник директора Інституту держави і права НАН України Володимир Горбатенко, віце-президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк, директор програми розвитку паліативної допомоги в Україні Всеукраїнської асоціації паліативної допомоги Олександр Вольф, професор Каліфорнійського університету, головний лікар хоспісу в Сан-Дієго (США) Френк Феріс, юрист фармацевтичного управління Харківської ОДА Світлана Полуніна, начальник юридичного управління МОЗ України Євген Лоєнко, а також представники Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України.

Василь Князевич Відкриваючи круглий стіл, міністр охорони здоров’я України Василь Князевич зазначив, що до цього часу держава не приділяла достатньої уваги питанню надання паліативної допомоги в Україні, яка є одним із вищих проявів гуманізму і свідченням цивілізованості суспільства. Зараз в Україні існує близько 500 хоспісних ліжок, що вкрай недостатньо і не задовольняє потреб населення. Для вирішення цієї проблеми МОЗ України має співпрацювати з представниками громадських організацій щодо розробки проектів деяких нормативно-правових актів, які регулюватимуть порядок надання паліативної допомоги та діяльність хоспісів.

Юрій Губський Президент Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Юрій Губський нагадав, що при МОЗ працює Міжвідомча робоча група з питань удосконалення законодавства щодо надання медико-соціальних послуг особам літнього віку та невиліковно хворим (наказ МОЗ від 6.07.2006 р. № 201), до складу якої входять представники міністерств охорони здоров’я, праці та соціальної політики, асоціацій медичних працівників та паліативної допомоги, Мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, різних церков — загалом близько 30 українських і закордонних експертів. За 1,5 року її діяльності вдалося звернути увагу громадськості на дуже важливу, болючу та невирішену проблему паліативної допомоги. Україну відвідали експерти з Польщі, Молдови, Великобританії, Таджикістану, Франції, проведено ряд міжнародних конференцій та інших заходів, зокрема присвячених Всесвітньому дню хоспісної допомоги населенню, в яких взяли участь представники хоспісів, лікувальних закладів, а також різних релігійних конфесій України.

Ю. Губський зазначив, що Україна знаходиться лише на початку шляху подолання цієї соціальної проблеми і для успішного його завершення необхідно вирішити декілька основних завдань. До них можна віднести розробку Концепції паліативної допомоги, створення нормативно-правових актів з організації її надання, чіткого законодавчого визначення терміну «хоспіс», організаційну роботу та підготовку професійних кадрів, що також вимагає законодавчого та фінансового забезпечення.

Світлана Полуніна Юрист фармацевтичного управління Харківської ОДА Світлана Полуніна звернула увагу присутніх на проблему доступності знеболення та нормативних перешкод щодо обігу опіоїдів. Згідно з постановою від 18.01.2003 р. КМУ № 58 р. «Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів», обіг наркотичних лікарських засобів дозволяється підприємствам, установам та організаціям тільки державної та комунальної форм власності. З 1 січня 2008 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», який дозволяє здійснювати обіг наркотичних та психотропних речовин юридичним особам всіх форм власності за умови наявності в них ліцензії, але відповідні постанови КМУ ще не розроблені. З точки зору С. Полуніної, потребують змін також діючі ліцензійні умови. Неузгодженість в законодавстві щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, є перешкодою для виходу на ринок нових суб’єктів господарювання. Вже розроблений проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», але він потребує доопрацювання через відсутність залежно від виду діяльності (аптека, лікувально-профілактичний заклад чи оптові постачальники), чітких вимог до матеріально-технічної бази. Крім того, однією з перешкод для виходу на ринок нових суб’єктів є економічна складова, зумовлена обладнанням системами сигналізації, що коштує дорого, та низьким рівнем прибутку з продажу наркотичних лікарських засобів.

Френк Феріс Професор Каліфорнійського університету Френк Феріс підкреслив, що процес ефективного розвитку і впровадження паліативної допомоги потребує підтримки як на вищому урядовому рівні, так і громадських та релігійних організацій. Крім доступності ліків, перепідготовки та підготовки фахівців, важливим є створення спеціалізованих медичних закладів. Персонал, який буде працювати в цих закладах, навчатиметься у міжнародних експертів, оскільки зараз не кожен медичний працівник в Україні може надати повну висококваліфіковану паліативну допомогу. Також Ф. Феріс зауважив, що лікар, який володіє навиками паліативної допомоги, повинен працювати з пацієнтом з самого початку захворювання, а не в останні тижні його життя, як це відбувається в Україні.

Анатолій Царенко Директор навчально-методичного центру Асоціації паліативної допомоги Анатолій Царенко зазначив, що за минулий рік питання надання паліативної допомоги вийшло на якісно новий рівень. Для вирішення проблеми Міністерство праці і соціальної політики та МОЗ об’єднали свої зусилля, що свідчить про зміну пріоритетів державної політики. Хоспіси — це вимога часу, і в наступні роки очікується неминучий розвиток закладів, які надаватимуть паліативну допомогу. Також він відмітив важливість підготовки, перепідготовки і ліцензування кадрів, яка постає через відсутність спеціальності «Паліативна допомога» в номенклатурі лікарських і сестринських спеціальностей.

Враховуючи надзвичайну важливість цієї проблеми, учасники круглого столу внесли пропозиції щодо її вирішення, а саме: надання більших повноважень вже діючій Міжвідомчій робочій групі; введення до її складу представників Інституту держави і права, міністерства внутрішніх справ, СБУ для участі в розробці нової удосконаленої нормативно-правової бази щодо забезпечення доступності наркотичних та психотропних препаратів; розробка нормативних положень, які регламентують створення та діяльність хоспісів; координація дій влади та громадських організацій для створення ефективної хоспісної мережі в регіонах; вивчення стану паліативної допомоги в розвинених країнах та застосування цього досвіду в Україні. З цією метою в Києві планується проведення іноземними фахівцями 3-тижневого теоретично-практичного семінару для 30 спеціалістів, які надаватимуть паліативну допомогу, з подальшим їх стажуванням в Польщі та США. Саме ці фахівці стануть першими національними тренерами на базі навчально-методичного центру паліативної допомоги. Для вирішення питання підготовки і ліцензування кадрів була внесена пропозиція МОЗ затвердити спеціальність «Паліативна допомога» та ввести відповідний навчальний курс на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика. Також було підкреслено важливість співпраці з Міжнародним фондом «Відродження» згідно з його програмою «Ініціативи в галузі охорони громадського здоров’я» та з експертами ВООЗ.

Всі висловлені пропозиції та зауваження знайшли своє відображення в рішенні круглого столу, яке ми пропонуємо вашій увазі. n

Ганна Барміна,
фото Олександра Устинова

РІШЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ
РОЗВИТОК ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ:
ДОСТУПНІСТЬ ЗНЕБОЛЕННЯ ТА ОБІГ ОПІОЇДІВ

На виконання Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002–2011 рр., урядової програми «Український прорив: для людей, а не політиків», з метою подальшого розвитку системи паліативної, хоспісної допомоги людям з невиліковними хворобами та обмеженим прогнозом життя, розробки та контролю за виконанням відповідної Державної програми, координації діяльності установ, відомств, органів виконавчої влади, удосконалення нормативних актів, що регулюють надання населенню паліативної допомоги, підготовки фахівців, розвитку мережі хоспісів та інформування громадськості з вищевказаних питань

необхідно:

1. Визнати важливість та актуальність діяльності Міжвідомчої робочої групи з удосконалення законодавчих актів медико-соціальної допомоги, створеної відповідно до наказу МОЗ України № 201АДМ від 6.07.2006 р. Подальший розвиток паліативної допомоги в Україні, нагальна потреба вирішення проблеми адаптації нормативної бази для покращання доступності невиліковно хворих до ефективного знеболення, у тому числі із застосуванням опіоїдних анальгетиків, потребує збільшення повноважень та компетенції Міжвідомчої робочої групи. У зв’язку з цим необхідно змінити та розширити склад робочої групи і запросити до участі в ній представників МОЗ, МВС, Комітету з контролю за наркотиками МОЗ, громадських організацій, Всеукраїнської ради церков та інших зацікавлених сторін. Слід змінити назву вищевказаної робочої групи на «Міжвідомча координаційна рада з розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги при МОЗ України (далі – Координаційна рада)». В зв’язку цим внести відповідні зміни до наказу МОЗ України № 201 адм. від 6.07.2006 р., розробити відповідне Положення про Координаційну раду.

2. Координаційна рада повинна сприяти створенню та координації діяльності регіональних міжвідомчих робочих груп (координаційних рад) з паліативної допомоги з органами місцевої влади, громадськими організаціями та ін.

3. Визначити пріоритетними такі напрямки діяльності Координаційної ради:

  • приведення нормативної бази щодо впровадження медико-соціальної та паліативної допомоги у відповідність з сучасними міжнародними вимогами;
  • вивчення потреби та розробка пропозицій щодо фінансування, методологічного забезпечення медико-соціальної та паліативної допомоги, її взаємодії з існуючою системою надання медичної допомоги та соціальних послуг;
  • удосконалення та розвиток системи підготовки/перепідготовки кадрів з паліативної допомоги, зокрема на базі Державного навчально-методичного геріатричного центру НМАПО ім. П.Л. Шупика та Навчально-методичного центру Асоціації паліативної допомоги;
  • підготовка необхідних документів для введення лікарської та медсестринської спеціальності «паліативна допомога» згідно з існуючими вимогами;
  • у співпраці зі Всеукраїнською радою церков визначити принципи духовної опіки хворих, які потребують медико-соціальної, паліативної допомоги.

4. Необхідно передбачити періодичне звітування про діяльність Координаційної ради перед міністром охорони здоров’я України.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті