Зміст номера #428

Неинъекционные формы инсулина

Cахарный диабет (СД) – актуальная медико-социальная проблема. На сегодняшний день в мире насчитывается около 150-180 млн больных СД, их количество неуклонно увеличивается среди людей молодого возраста. По прогнозам экспертов ВОЗ и IDF (Inte ational Diabetes Federation – Международная диабетическая федерация), к 2025 г. количество больных СД может удвоиться и составить более 300 млн человек. Достигнуты большие успехи в терапии СД, однако заболевание остается хроническим, требующим постоянного контроля для предупреждения осложнений и инвалидности. Рост заболеваемости СД связано с проблемой лечения, решить которую невозможно без совместных усилий исследователей, врачей, представителей государственных и общественных структур, производителей лекарственных препаратов. СД является тяжелым пожизненным заболеванием и требует постоянного участия пациентов в процессе лечения. До сих пор не решена одна из главных проблем инсулинотерапии – комплаентность (согласие пациентов придерживаться назначенного режима лечения). В большей степени это касается больных СД II типа, составляющих около 90% всех пациентов с СД. В решении этой проблемы специалисты возлагают большие надежды на создание неинъекционных форм инсулина. Активная рекламная кампания, проводившаяся около года назад, поутихла, но фармацевтические компании продолжают конкурировать за право первыми разработать такой продукт. О том, какие успехи достигнуты в этом направлении, пойдет речь в данной публикации.

Інформація про результати торгів
(що відбулися до 23.02.2004 р.)

Предмет закупівлі Замовник Дата проведення торгів Переможець торгів, ціна державного контракту Номер оголошення у ВДЗ Апаратура електродіагностична та апаратура для лікування Станція швидкої невідкладної медичної допомоги Сімферопольської міськради АР Крим 30.12.2003 р. «САББАТ-компанія здоров’я» (м. Сімферополь, АР Крим)/68 000 грн./16.01.2004 р.; КРДФ «Медтехніка» (м. Сімферополь, АР Крим)/72 000 грн./16.01.2004 р.; ПП Ачкасов Г.М. (м. Сімферополь, АР […]

ПРОЛІТ та ПРОЛІТ-СУПЕРКАПСУЛИ – поєднання людської мудрості з цілющими силами природи

Один із найважливіших принципів східної медицини – лікування людини не з окремою нозологією, а всього організму, створення передумов для підтримки здоров’я після одужання та запобігання дії тих патологічних чинників, які знову можуть спровокувати захворювання. Цей принцип – відновлення балансу, гармонії в людському організмі – реалізується за допомогою засобів, створених за стародавніми рецептами східних цілителів. Компанія “Грінвуд” – ексклюзивний дистриб’ютор засобів традиційної східної медицини – продовжує інформувати читачів “Щотижневика АПТЕКА” про свою продукцію, представлену на українському ринку.

Сучасні підходи до лікування АГ та серцевої недостатності

16-19 лютого в Будинку Кіно у Києві проходив I Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес “Ліки та життя”, в рамках якого були об’єднані спеціалізована виставка “Аптека-2004” та наукова програма, що охоплювала широке коло актуальних питань медичної та фармацевтичної галузі. На конгресі висвітлювались питання створення та контролю якості, системи реєстрації лікарських засобів в Україні; нових підходів до діагностики та лікування пацієнтів з різними захворюваннями; застосування сучасних лікарських засобів у кардіології, онкології, оториноларингології, пульмонології, ендокринології. 18 лютого 2004 р. в рамках конгресу відбулося засідання наукової секції “Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності”. В організації роботи секції взяла участь фармацевтична компанія “Пліва”.

КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ – вагомий аргумент у боротьбі з болем

Біль – один з найчастіших симптомів багатьох гострих та хронічних захворювань, з яким зустрічаються у повсякденній клінічній практиці лікарі різних спеціальностей. Больове відчуття відіграє важливу захисну роль, оскільки є своєрідним “сигналом” про ушкодження чи потенційну небезпеку для організму. Але одночасно біль – це страждання, яке істотно погіршує самопочуття та якість життя пацієнтів. Безперечно, найбільш “драматичними” за своєю клінічною картиною та небезпечними є гострі больові синдроми – насамперед, післяопераційний та посттравматичний біль. Гострий больовий синдром ускладнює перебіг післяопераційного періоду, посилює функціональне навантаження майже на всі життєво важливі системи організму, спричинює зниження рухової активності пацієнта, виникнення депресивних станів та ін. (Новицька-Усенко Л. В., Кобеляцький Ю.Ю., 2002). Тому важливе медичне значення має проведення адекватного знеболювання та впровадження у сучасну клінічну практику високоефективних і безпечних анальгетиків.

АНТАЦИДИ в сучасній терапії кислотозалежних захворювань

До кислотозалежних відносять такі захворювання, як пептична виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), синдром Золлінгера-Еллісона, виразка при гіпертиреозі, рефлюкс-гастрит, НПЗП-асоційована гастропатія, гострий панкреатит або хронічний панкреатит у фазі загострення. В усуненні цих розладів основне значення приділяють блокаді продукції соляної кислоти.
Алмагель® Нео – ефективний препарат у лікуванні хворих на хронічний гастрит, гастродуоденіт, перебіг яких характеризується збереженою і підвищеною секрецією.
Алмагель® Нео – комбінований антацидний препарат із групи антацидів, що не всмоктуються.

“Авентіс” в Україні.Підсумки 2003 року та погляд у перспективу

Міжнародний концерн “Авентіс” щороку входить до складу провідних і найбільш успішних науково-виробничих фармацевтичних компаній світу, а в Україні добре знаний як для фахівців, так і для пацієнтів завдяки своїм високоякісним, ефективним та безпечним оригінальним лікарським засобам. Сьогодні читач “Щотижневика АПТЕКА” має можливість дізнатися про новини від компанії “Авентіс” з перших вуст – від голови її представництва в Україні Володимира Ігнатова.

Ratiopharm: продукция достойна имени

Продукция немецкой фармацевтической компании ratiopharm хорошо известна отечественным операторам рынка, врачам и пациентам. Компания завоевала отличную репутацию не только в Украине. В Германии ratiopharm – безусловный лидер среди всех производителей по количеству проданных упаковок. По данным IMS Health (2003 г.), помимо немецкого фармацевтического рынка, ratiopharm также лидер среди компаний – производителей генерических препаратов в Испании, Австрии, Швейцарии, Финляндии. В 2003 г. компания вошла в список десяти наиболее узнаваемых брэндов всех отраслей промышленности Германии. Это послужило одним из поводов для нашей встречи с главой представительства компании ratiopharm в Украине Виталием Кириком.

“Биокон”: главное – движение вперед

Традиции и стабильность – основополагающие характеристики, определяющие репутацию компании и доверие к ней клиентов. Но без внедрения в практику новаторских форм работы, без постоянного развития выстоять в конкурентной борьбе и сохранить свои позиции на рынке достаточно сложно. Химико-фармацевтическая компания “Биокон” активно осуществляет свою деятельность на фармацевтическом рынке Украины, начиная с этапа его становления. На сегодняшний день в состав компании “Биокон” входит оптовая структура “Аптека Биокон”, осуществляющая дистрибьюцию лекарственных средств, и крупная сеть аптечных учреждений. С просьбой рассказать об основных направлениях деятельности, итогах минувшего года и дальнейших перспективах корреспондент “Еженедельника АПТЕКА” обратилась к президенту компании “Биокон” Александру Яворскому.