Зміст номера #428

Державне підприємство “Український науково-дослідний центр фармації” за участю Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення, за сприяння та підтримки Дніпропетровського обласного комунального підприємства “Фармація” і  Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у дніпропетровській області

16 березня 2004 р. проводить інформаційно-консультативний семінар для суб’єктів господарської діяльності Дніпропетровської області на тему: “Система ліцензування виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), роздрібної та/або оптової торгівлі лікарськими засобами. Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов”
Заявки на участь у семінарі приймаються до 12 березня 2004 р.
Тел./факс для довідок та заявок: (044) 516-43-66, 516-72-63; (0562) 96-07-45, 744-15-66

Продукти, які допоможуть повернути радість життя

Працівники аптек і споживачі все більше цікавляться профілактичними продуктами природного походження. Таку продукцію представляє на українському фармацевтичному ринку ТОВ “Георг Біосистеми”. Про те, що це за компанія і які продукти вона виробляє, розповідають її директор, представник Georg Biosystems у країнах Східної Європи, професор, доктор медичних наук, завідуючий кафедрою захворювань вуха, горла та носа Донецького державного медичного університету, віце-президент Всесвітньої асоціації вчених, які вивчають дію медичної п’явки, дійсний член Європейського конгресу хірургів, автор 76 винаходів у галузі біотехнологій Костянтин Селезньов (К.С.) та провідний біотехнолог компанії, доктор біологічних наук, декан факультету біотехнологій і біоінженерії, завідуюча кафедрою індустріальної біотехнології Національного технічного університету України “КПІ” Любов Шинкаренко (Л.Ш.).

“Мегаком”: время качественного сервиса

Несмотря на то что все дистрибьюторские компании, по большому счету, занимаются одним видом деятельности, у каждой из них свой путь развития. В настоящее время ООО “Мегаком” (Харьков) представляет собой холдинг, работающий в нескольких направлениях: дистрибьюция лекарственных средств и изделий медицинского назначения отечественных и зарубежных производителей, представительские функции и эксклюзивная дистрибьюция препаратов фармацевтической компании “Хикма” (Иордания), разработка и продажа программного обеспечения, а также поставки некоторых видов сырья (тары и упаковки) отечественным производителям. О своем видении рынка и места компании на нем рассказывает директор ООО “Мегаком” Евгений Бессонов.

Інспекторат державної служби: пріоритет – система забезпечення якості

В структурі Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення функціонують різні управління та відділи. З діяльністю Управління ліцензування ми вже знайомили читачів (“Щотижневик АПТЕКА”, № 1 (422) від 12 січня 2004 р.). Про роботу Управління Інспекторат з належної виробничої, дистриб’юторської практики, контролю за дотриманням ліцензійних умов розповідає його начальник Юрій Підпружников.

Які шляхи вирішення проблеми? Глобальний фонд призупинив програму співпраці

13 лютого 2004 р. у Міністерстві охорони здоров’я України відбулася прес-конференція, присвячена ситуації, що склалася навколо Проекту “Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні” (далі – Проект), який фінансували коштом Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.
У прес-конференції взяли участь перший заступник міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України Ольга Лапушенко, директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України Алла Щербинська, керівник прес-служби МОЗ України, прессекретар міністра охорони здоров’я України Уляна Лозан, заступник Головного санітарного лікаря України Людмила Мухарська та керівник департаменту міжнародних відносин МОЗ України Жанна Цинілова.

100-летний юбилей

Девиз “кадры решают все” появился во времена, упоминать о которых ныне непопулярно. Однако эта мысль не представляется ошибочной или устаревшей. Фармация – одна из наиболее наукоемких, имеющая исключительно важное значение для здоровья нации, – требует особенно пристального внимания к подготовке специалистов. Эту задачу призваны решать несколько профильных вузов Украины, достойное место среди которых занимает Запорожский государственный медицинский университет, фармацевтическому факультету которого исполнилось 100 лет.

Неинъекционные формы инсулина

Cахарный диабет (СД) – актуальная медико-социальная проблема. На сегодняшний день в мире насчитывается около 150-180 млн больных СД, их количество неуклонно увеличивается среди людей молодого возраста. По прогнозам экспертов ВОЗ и IDF (Inte ational Diabetes Federation – Международная диабетическая федерация), к 2025 г. количество больных СД может удвоиться и составить более 300 млн человек. Достигнуты большие успехи в терапии СД, однако заболевание остается хроническим, требующим постоянного контроля для предупреждения осложнений и инвалидности. Рост заболеваемости СД связано с проблемой лечения, решить которую невозможно без совместных усилий исследователей, врачей, представителей государственных и общественных структур, производителей лекарственных препаратов. СД является тяжелым пожизненным заболеванием и требует постоянного участия пациентов в процессе лечения. До сих пор не решена одна из главных проблем инсулинотерапии – комплаентность (согласие пациентов придерживаться назначенного режима лечения). В большей степени это касается больных СД II типа, составляющих около 90% всех пациентов с СД. В решении этой проблемы специалисты возлагают большие надежды на создание неинъекционных форм инсулина. Активная рекламная кампания, проводившаяся около года назад, поутихла, но фармацевтические компании продолжают конкурировать за право первыми разработать такой продукт. О том, какие успехи достигнуты в этом направлении, пойдет речь в данной публикации.

Інформація про результати торгів
(що відбулися до 23.02.2004 р.)

Предмет закупівлі Замовник Дата проведення торгів Переможець торгів, ціна державного контракту Номер оголошення у ВДЗ Апаратура електродіагностична та апаратура для лікування Станція швидкої невідкладної медичної допомоги Сімферопольської міськради АР Крим 30.12.2003 р. «САББАТ-компанія здоров’я» (м. Сімферополь, АР Крим)/68 000 грн./16.01.2004 р.; КРДФ «Медтехніка» (м. Сімферополь, АР Крим)/72 000 грн./16.01.2004 р.; ПП Ачкасов Г.М. (м. Сімферополь, АР […]

ПРОЛІТ та ПРОЛІТ-СУПЕРКАПСУЛИ – поєднання людської мудрості з цілющими силами природи

Один із найважливіших принципів східної медицини – лікування людини не з окремою нозологією, а всього організму, створення передумов для підтримки здоров’я після одужання та запобігання дії тих патологічних чинників, які знову можуть спровокувати захворювання. Цей принцип – відновлення балансу, гармонії в людському організмі – реалізується за допомогою засобів, створених за стародавніми рецептами східних цілителів. Компанія “Грінвуд” – ексклюзивний дистриб’ютор засобів традиційної східної медицини – продовжує інформувати читачів “Щотижневика АПТЕКА” про свою продукцію, представлену на українському ринку.

Сучасні підходи до лікування АГ та серцевої недостатності

16-19 лютого в Будинку Кіно у Києві проходив I Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес “Ліки та життя”, в рамках якого були об’єднані спеціалізована виставка “Аптека-2004” та наукова програма, що охоплювала широке коло актуальних питань медичної та фармацевтичної галузі. На конгресі висвітлювались питання створення та контролю якості, системи реєстрації лікарських засобів в Україні; нових підходів до діагностики та лікування пацієнтів з різними захворюваннями; застосування сучасних лікарських засобів у кардіології, онкології, оториноларингології, пульмонології, ендокринології. 18 лютого 2004 р. в рамках конгресу відбулося засідання наукової секції “Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності”. В організації роботи секції взяла участь фармацевтична компанія “Пліва”.