Кабінет міністрів України. Постанова від 22 березня 2000 р. № 536 про утворення міжвідомчої координаційної ради при Міністерстві охорони здоров’я з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров’я


З метою координації роботи закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, ефективного використання і концентрації матеріально-технічних ресурсів, поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду при Міністерстві охорони здоров’я з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров’я.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду при Міністерстві охорони здоров’я з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров’я (додається).

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям створити при управліннях охорони здоров’я відповідні територіальні координаційні ради з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр України

В. ЮЩЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 22 березня 2000 р. № 536

ПОЛОЖЕННЯ

Про Міжвідомчу координаційну раду при Міністерстві охорони здоров’я з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров’я

1. Міжвідомча координаційна рада при Міністерстві охорони здоров’я з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров’я (далі — Рада) утворюється з метою координації дій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо раціонального використання закладів охорони здоров’я, які належать до сфери їх управління.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

координація робіт, спрямованих на  раціональне використання закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади;

вирішення питань функціональної взаємодії закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади;

узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань реформування охорони здоров’я;

внесення пропозицій до проектів актів законодавства з питань функціональної взаємодії закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади;

розгляд пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом;

аналіз результатів функціональної взаємодії закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади;

відпрацювання механізмів оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом.

4. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, лікувально-профілактичних закладів необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції;

утворювати постійні або тимчасові робочі групи, в тому числі на договірній основі, для забезпечення виконання покладених на неї завдань;

координувати роботу територіальних рад з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров’я;

приймати рішення про поліпшення ефективності діяльності закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади.

5. У своїй роботі Рада взаємодіє з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

6. Раду очолює голова, який має заступників.

Головою Ради за посадою є Міністр охорони здоров’я. До складу Ради входять, як правило, заступники керівників центральних органів виконавчої влади.

Голова Ради затверджує персональний склад Ради та план її роботи.

7. Засідання Ради проводиться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Ради.

На засідання Ради можуть запрошуватися керівники міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та лікувально-профілактичних закладів.

8. Рішення Ради з питань, що належать до її компетенції, є обов’язковими для виконання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

9. Організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради здійснює МОЗ.


Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті