Ліцензійна палата України.Міністерство промислової політики України.Наказ від 18 січня 2000 року № 2/20


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2000 р. за № 194/4415
Про затвердження Інструкції про умови й правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови)
підприємств-виробників, пов’язаної з обігом (крім увезення в Україну та вивезення з України) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню, 
та про контроль за їх дотриманням

Відповідно до Закону України «Про підприємництво», Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» на виконання постанов Кабінету Міністрів України: від 03.07.98 № 1020 «Про порядок ліцензування підприємницької діяльності» (зі змінами та доповненнями), від 10.05.99 № 786 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню», і відповідно до Положення про Ліцензійну палату України, затвердженого Указом Президента України від 16.07.97 № 648/97, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про умови й правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) підприємств-виробників, пов’язаної з обігом (крім увезення в Україну та вивезення з України) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню, та про контроль за їх дотриманням, що додається.

2. Управлінню ліцензування видів підприємницької діяльності Ліцензійної палати України (Єфремов О.В.) та Управлінню мінеральних добрив Мінпромполітики (Тищенко О.О.) — в установленому порядку:

2.1. Подати у п’ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України Інструкцію про умови й правила провадження підприємницької діяльності підприємств-виробників, пов’язаної з обігом (крім увезення в Україну та вивезення з України) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню, та про контроль за їх дотриманням.

2.2. Довести до відома керівників та спеціалістів відповідних структурних підрозділів Мінпромполітики, Ліцензійної палати України та її представництв у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Інструкцію про умови й правила провадження підприємницької діяльності підприємств-виробників, пов’язаної з обігом (крім увезення в Україну та вивезення з України) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню, та про контроль за їх дотриманням.

3. Управлінню контролю за процедурами ліцензування і реєстрації Ліцензійної палати (Апатенко О.П.), її представництвам у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Управлінню мінеральних добрив Мінпромполітики (Тищенко О.О.) здійснювати контроль за дотриманням ліцензійних умов й правил суб’єктами підприємницької діяльності.

4. Управлінню справами Мінпромполітики (Кондрашов М.М.) забезпечити публікацію Інструкції у засобах масової інформації після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника Міністра промислової політики Голубова О.Г.


Голова Ліцензійної палати України С.І. Третяков
Міністерство промислової
політики України, Міністр
В.М. Гуреєв
ПОГОДЖЕНО:
Державний комітет України
з питань розвитку підприємництва
О.В. Кужель
Голова Антимонопольного комітету України О.Л. Завада
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Ліцензійної палати України
та Міністерства промислової політики
України від 18 січня 2000 р. № 2/20
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2000 р. за № 194/4415

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО УМОВИ Й ПРАВИЛА ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ) ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ
(КРІМ УВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ТА ВИВЕЗЕННЯ З УКРАЇНИ) ПРЕКУРСОРІВ, ВКЛЮЧЕНИХ
ДО СПИСКУ 2 ТАБЛИЦІ IV ПЕРЕЛІКУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ
РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, З ОБІГОМ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПІДЛЯГАЄ
ЛІЦЕНЗУВАННЮ, ТА ПРО КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про умови й правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) підприємств-виробників, пов’язаної з обігом (крім увезення в Україну та вивезення з України) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню, та про контроль за їх дотриманням, розроблена відповідно до:

Закону України «Про підприємництво», Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 року № 1020 «Про порядок ліцензування підприємницької діяльності»;

постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 року № 1340 «Про внесення змін і доповнень до переліку органів, які видають ліцензії на провадження певних видів підприємницької діяльності»;

постанови Кабінету Міністрів від 3 січня 1996 року № 6 «Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі — Положення);

постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 року № 786 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню» (далі — Переліку).

1.2. Інструкція визначає умови й правила (ліцензійні умови) провадження підприємницької діяльності підприємств-виробників, пов’язаної з обігом (крім увезення в Україну та вивезення з України) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку, та про контроль за їх дотриманням.

1.3. Інструкція є обов’язковою для всіх підприємств–виробників України незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють підприємницьку діяльність, пов’язану з обігом (крім увезення в Україну та вивезення з України) прекурсорів, занесених до списку 2 таблиці IV Переліку, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України.

1.4. Обіг прекурсорів включає: розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізацію, відпускання, використання, знищення прекурсорів.

Розроблення — діяльність, пов’язана із проектуванням виробництв прекурсорів, проведенням наукових, лабораторних дослідів, виробництвом дослідних зразків аналогів прекурсорів, солей усіх речовин списку 2 таблиці IV Переліку, якщо існування таких солей можливе, за винятком солей сірчаної та соляної кислот.

Виробництво (виготовлення) — діяльність юридичних осіб, пов’язана із виготовленням прекурсорів у промислових, лабораторних умовах з метою їх використання або реалізації.

Використання — діяльність, пов’язана із застосуванням прекурсорів у виробництві іншої продукції промислового або побутового призначення.

Придбання — діяльність, пов’язана із купівлею прекурсорів з метою використання їх у власному виробництві або для реалізації.

Зберігання — діяльність, пов’язана із забезпеченням відповідних вимог щодо охорони складських приміщень та обмеження доступу сторонніх осіб, забезпечення спеціального обліку наявності прекурсорів, проведення щоквартальної інвентаризації та надання звітності згідно з Положенням.

Перевезення — діяльність, пов’язана із переміщенням прекурсорів від місць їх виробництва, виготовлення, зберігання до місць використання або зберігання.

Реалізація (відпускання, пересилання) — діяльність, пов’язана із переданням права власності на прекурсори іншому власникові за кошти або боргових зобов’язань, які мають ліцензії на право діяльності, пов’язаної з обігом прекурсорів. Пересилання прекурсорів поштою (бандероль, посилка) забороняється.

2. Порядок подання заяв юридичними особами на отримання ліцензій для здійснення підприємницької діяльності підприємствами-виробниками, діяльність яких пов’язана з обігом (крім увезення в  Україну та вивезення з України) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку, та їх розгляд

2.1. Міністерство промислової політики України (далі — Міністерство) при отриманні від суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) заяви та відповідних документів для видачі ліцензій на провадження підприємницької діяльності, пов’язаної з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку, проводить перевірку відомостей, що містяться у цих документах, та спроможності виконання заявником ліцензійних умов провадження підприємницької діяльності за вимогами цієї Інструкції.

2.2. До заяви додаються такі документи: копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, копія установчих документів та перелік прекурсорів із зазначенням обсягів, які вироблятимуться за державним замовленням згідно з Положенням.

2.3. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, викладених у заяві на видачу ліцензій та доданих до неї документах.

2.4. Документи подаються представником суб’єкта підприємницької діяльності особисто в окремій папці з їх переліком.

2.5. Реєстрація заяв суб’єктів підприємницької діяльності провадиться за умови подання документів у повному обсязі.

2.6. Ліцензія встановленої форми видається Міністерством не менш як на три роки, за підписом заступника Міністра — голови комісії з ліцензування, завірена печаткою Міністерства.

2.7. Продовження терміну дії ліцензії проводиться у порядку, встановленому для її отримання.

2.8. Ліцензія не підлягає переданню для використання іншим суб’єктам підприємницької діяльності.

2.9. У виданні ліцензії може бути відмовлено заявнику у разі виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості провадження заявником певного виду діяльності з обігу прекурсорів відповідно до ліцензійних умов.

3. Умови й правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) підприємств-виробників, пов’язаної з обігом (крім увезення в Україну та вивезення з України) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку, права підприємств-виробників

3.1. Під час провадження підприємницької діяльності, згідно з отриманою ліцензією, суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний:

дотримуватись вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», «Про підприємництво», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про пожежну безпеку», Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 року № 6;

дотримуватись: чинних стандартів, державних нормативних актів про охорону праці (відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці від 21 квітня 1998 року № 64), Правил пожежної безпеки в Україні, технічних умов, — відповідно до технологічного регламенту, який відповідає вимогам «Положення про технологічні регламенти для виробництва продукції на підприємствах (в організаціях) хімічної промисловості» КНД 6-001-2000, затвердженого наказом Мінпромполітики України від 13 січня 2000 року № 18;

дотримуватись вимог чинного законодавства щодо кваліфікації тих фахівців, які безпосередньо здійснюють діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів, обслуговування технологічного та допоміжного обладнання відповідно до нормативних вимог, правил безпеки, санітарних та екологічних вимог;

мати в наявності матеріально-технічну базу: відповідні виробничі потужності та площі, забезпечення устаткуванням, складські приміщення, обладнання для аналітичної роботи, транспорт, нормативно-технічну документацію, технологічний регламент, умови для утилізації відходів власними засобами або на умовах договору;

повідомити Міністерство у разі зміни адреси або статусу суб’єкта підприємницької діяльності.

3.2. Підприємства-виробники мають право:

згідно з отриманою ліцензією здійснювати підприємницьку діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів, у разі додержання ними умов та правил (ліцензійних умов) провадження цієї діяльності, визначених Інструкцією;

отримувати потрібну інформацію щодо ліцензійних умов провадження підприємницької діяльності, пов’язаної з обігом прекурсорів, їх змін, контролю за їх дотриманням, іншу інформацію від Комітету, Ліцензійної палати України та її представництв з питань ліцензування підприємницької діяльності;

оскаржувати у судовому порядку рішення Комітету про відмову у видачі (продовження дії, видачу дубліката, анулювання або зупинення дії) ліцензії.

4. Особливі умови й правила провадження підприємницької діяльності підприємств-виробників, пов’язаної з обігом (крім увезення в Україну та вивезення з України) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку

4.1. Мати в наявності (і керуватись ними) такі нормативно-технічні документи: державні стандарти, технічні умови, план ліквідації аварій та інструкції (посадові, робочі, технологічні, загальні) — згідно технологічному регламенту.

4.2. Забезпечувати ведення документації щодо обліку та охорони прекурсорів при здійсненні діяльності, пов’язаної з обігом прекурсорів зі списку 2 таблиці IV Переліку, за вимогами Положення.

4.3. Надавати Комітету з контролю за наркотиками (копію — Мінпромполітики) щокварталу звітність про виробництво, придбання і реалізацію прекурсорів та щорічну до 31 березня наступного за звітним роком за встановленою формою згідно з Положенням.

5. Здійснення державного контролю за виконанням умов й правил провадження підприємницької діяльності підприємств-виробників, пов’язаної з обігом (крім увезення в Україну та вивезення з України) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку

5.1. Міністерство, Ліцензійна палата України та її представництва здійснюють контроль за дотриманням суб’єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов не більше одного разу на рік в обсязі вимог Положення і цієї Інструкції згідно з графіком, затвердженим Міністерством.

5.2. Контроль за дотриманням суб’єктом підприємницької діяльності правил обігу прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку (згідно вимог Положення) здійснюють (щорічно) Міністерство та Комітет з контролю за наркотиками, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень один раз протягом дії ліцензії.

5.3. У разі надходження інформації щодо порушень від органів, яким підпорядковані суб’єкти підприємницької діяльності, правоохоронних органів, органів виконавчої влади, засобів масової інформації, юридичних та фізичних осіб Міністерство може здійснювати додаткові перевірки незалежно від затвердженого графіка.

5.4. За результатами перевірки складається акт перевірки у двох примірниках, який підписується особами, що проводили перевірку (або уповноваженою особою Міністерства), та суб’єктом підприємницької діяльності.

5.5. Один примірник акта перевірки вручається суб’єкту підприємницької діяльності після її завершення, другий направляється до Міністерства.

5.6. У разі виявлення порушення суб’єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов і правил Міністерство виносить рішення про усунення порушень або зупинення дії ліцензії на строк до усунення цих порушень.

5.7. У разі повторного або грубого порушення суб’єктом підприємницької діяльності умов і правил здійснення діяльності, на яку видано ліцензію, ця ліцензія може бути анульована за рішенням Міністерства до закінчення терміну її дії, при цьому плата за видачу ліцензії не повертається.

5.8. Про прийняте рішення Міністерство повідомляє власника ліцензії в 5-денний термін з моменту його прийняття, копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання та про поновлення дії ліцензії надсилається в 5-денний термін до податкового органу за місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності, про що робиться відповідна відмітка у книзі обліку ліцензій.

5.9. У разі виявлення порушень, за які законодавством передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність, контрольні органи повинні негайно повідомити про них правоохоронні органи.


Начальник Управління ліцензування
економічної діяльності
О.В. Єфремов
Начальник Управління
малотоннажної, органічної хімії
та спеціальних виробництв
А.П. Філонов

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті