Витяг з наказу від 26 квітня 2000 р. № 128

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

На виконання Плану статистичних робіт на 2000 рік та з метою запровадження поточної статистичної звітності щодо розвитку і функціонування сфери оптової торгівлі наказую:

1. Затвердити форму державної статистичної звітності № 1-опт «Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі», квартальну, що додається, і ввести її в дію, починаючи зі звіту за січень — вересень 2000 року.

2. Розповсюдити зазначену форму державної статистичної звітності на всі юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

3. Управлінню статистики торгівлі (Пепелова Г.С.):

3.1. Визначити необхідний тираж бланків та у п’ятиденний термін передати фінансово-економічному управлінню Держкомстату оригінал бланка затвердженої форми державної статистичної звітності № 1-опт (квартальна) для тиражування.

3.2. Забезпечити розробку постановки задачі по КЕОІ статистичної звітності № 1-опт (квартальна) в терміни, що передбачені планом розробки нових та удосконалення діючих КЕОІ у 2000 році.

3.3. Здійснювати методологічне та організаційне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності за формою № 1-опт (квартальна).

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт, пов’язаних із запровадженням державної статистичної звітності за формою № 1-опт (квартальна), тиражуванням і розсилкою бланків, розробкою програмного забезпечення КЕОІ, виконанням робіт з обробки статистичної інформації в ДП ГМІЦ Держкомстату.

5. ДП ГМІЦ Держкомстату (Сидоренко М.М.) забезпечити:

5.1. Розробку програмного забезпечення КЕОІ за формою № 1-опт (квартальна) в терміни, що передбачені планом розробки нових та удосконалення діючих КЕОІ у 2000 році.

5.2. Розробку даних, одержаних від територіальних органів державної статистики, за затвердженою формою.

6. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики довести наказ до відома підприємств та організацій, організувати своєчасне збирання інформації про діяльність підприємств оптової торгівлі, подання її на адресу ДП ГМІЦ Держкомстату у встановлені терміни.

7. Скасувати наказ Мінстату від 09.07.97 № 173 — в частині затвердження форми № 1-зб (опт-бакалія); наказ Держкомстату від 10.08.98 № 280 — в частині затвердження форм — №№ 1-зб (споживчі товари), 1-зб (опт-споживчі товари).

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови комітету Остапчука Ю.М.

Голова Комітету О.Г. Осауленко

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ

                     

форми документа за ДКУД

організації складача — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

території за КОАТУУ

галузі за ЗКГНГ

виду економічної діяльності за КВЕД

форми власності за КФВ

організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ

вищестоящої організації — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кому подається (найменування)


Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади


Найменування підприємства, організації


Адреса


Форма власності


Кількість структурних підрозділів — неюридичних осіб (філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів), які включено до звіту — 999


Форма № 1-опт

Затверджена наказом Держкомстату України
від 26 квітня 2000 р. № 128

Поштова — квартальна

Подають на 16-й день після звітного періоду підприємства та організації постачання, збуту, споживчої кооперації, заготівельні та оптової торгівлі з правом юридичної особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, основним видом діяльності яких є оптова торгівля, органу державної статистики за місцем свого знаходження.

ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
за ______ квартал 200_ року

Розділ 1. Основні показники
(за I, II, III квартали — окремо)
(тис. грн., з одним десятковим знаком)

рядка

Назва показників

Фактично за

I квартал

II квартал

III квартал

А

Б

1

2

3

101

Загальний обіг без ПДВ і акцизу (сума рядків 102 — 105)

     

у тому числі:

     

102

оптовий товарообіг      

103

роздрібний товарообіг      

104

обіг від посередницької діяльності      

105

обіг від інших видів діяльності      

Розділ 2. Продаж і запаси товарів
(наростаючим підсумком з початку року)

рядка

Товари і товарні групи

Одиниця виміру

Продано

Товарні запаси на кінець звітного періоду

кількість

тис. грн.

 

всього

з нього виробництва підприємств України

кількість

тис. грн.

А

Б

В 

1

2

3

4

5

201

Оптовий товарообіг — всього (р. 102 гр. 1 + гр. 2 + гр. 3)

           

у тому числі:

           

«___» _______________ 200_ р.

Керівник


(підпис, П. І. Б)

Виконавець


(підпис, П. І. Б, телефон)

Головний бухгалтер


(підпис, П. І. Б)

ПОЯСНЕННЯ

РОЗДІЛ 1

Рядок 101 — загальний оборот (без ПДВ і акцизу) — це загальна вартість відвантаженого товару (виконаних робіт, послуг) незалежно від надходження платежів на рахунок підприємства та зобов’язань зі сплати податків за всіма видами діяльності підприємства (включаючи власне споживання та внесені в рахунок витрати на упаковку і перевезення товару) в цінах фактичної реалізації. Не включається до обороту виручка підприємства від нетипових видів діяльності (здавання в оренду приміщень, продаж устаткування) та від нетипових фінансових операцій (прибуток на акції, дивіденди). Повернуті покупцем товари, якщо вони мали місце, повинні бути вираховані з обороту.

Рядок 102 — оптовий товарооборот — це перепродаж товарів, без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим підприємствам та організаціям (крім населення) для їх споживання або наступного продажу як в Україні, так і на експорт. Звичайними для торгівлі операціями є розфасовка, сортировка, упаковка, розділення, розподіл, перемішування і т. і.

Рядок 103 — роздрібний товарооборот — це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, через спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) і мережу громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани тощо).

Рядок 104 — оборот від посередницької діяльності — показується в розмірі комісійних, а не за повною вартістю реалізованих товарів.

Рядок 105 — оборот від інших видів діяльності включає дані про оборот підприємства від господарської діяльності, не врахований в рядках зі 102-го по 104-й: виробництва, громадського харчування, будівництва, транспорту, надання різноманітних видів послуг.

РОЗДІЛ 2

У розділі 2 показується розподіл оптового товарообороту (сума гр. гр. 1, 2, 3, р. 102) за товарами і товарними групами за вказаною номенклатурою наростаючим підсумком з початку року.

В графах 4 і 5 показуються товарні запаси на кінець звітного періоду товарів (продукції), призначених для перепродажу.

Дані, наведені в кв. м, куб. м, штуках показуються в цілих числах; в млн куб. м, тис. куб. м, тоннах — з одним десятковим знаком.

Дані про перепродаж товарів виробництва України заповнюються за експертною оцінкою.

ВИТЯГ
З ПЕРЕЛІКУ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ПО ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ ДАНІ ЗА ФОРМОЮ № 1-ОПТ, КВАРТАЛЬНА

Найменування продукції

№ рядка

Сода каустична 100%, тонн

022

Сода кальцинована 100%, тонн

023

Лікарські засоби, тис. грн.

106

Інші види непродовольчих товарів, тис. грн.

107

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті