Підсумки економічного розвитку України в 2000 р.

Початок року — це традиційно пора підведення підсумків зробленого і затвердження планів на майбутнє. Досвідчені керівники і маркетологи фармацевтичних компаній завжди враховують у своїх планах макроекономічні показники, тобто економічні умови, в яких працює підприємство.

У запропонованому до вашої уваги матеріалі «Щотижневик АПТЕКА» знайомить читачів з підсумками економічного розвитку України в 2000 р.

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП)

В цілому 2000 р. характеризувався стійким зростанням реального ВВП. Позитивна тенденція помісячного зростання ВВП, що розпочалась у вересні 1999 р., зберігалась протягом всього 2000 р. За попередніми даними у 2000 р. порівняно з 1999 р. реальний ВВП становив 106,0%. Пожвавлення виробництва у промисловості, сільському господарстві, торгівлі та громадському харчуванні сприяло приросту валової доданої вартості у провідних галузях економіки.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промисловістю за 2000 р. вироблено продукції на 144,4 млрд грн., або на 12,9% більше, ніж у 1999 р.

Вперше за останні п’ять років перевищено рівень промислового виробництва 1995 р. — приріст становив 10%. Найбільш позитивна динаміка склалася у другому півріччі 2000 р.: зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 1999 р. становило у третьому кварталі — 12,9%, четвертому — 15,8%.

Найвищі темпи зростання обсягів продукції порівняно з попереднім роком досягнуто в галузях, що працюють на внутрішній ринок і задовольняють потреби споживачів (харчовій, деревообробній, целюлозно-паперовій та легкій промисловості), а також в основних експортних галузях (кольоровій та чорній металургії).

Зросло виробництво продукції у промисловості 25 регіонів, крім Одеської та Полтавської областей. Значного приросту виробництва досягнуто в Закарпатській і Волинській (по 44%), Луганській (30%), Херсонській (28%) областях, містах Києві (26%) та Севастополі (38%).

У електроенергетиці обсяг продукції за 2000 р. порівняно з 1999 р. скоротився на 2,9%.

У паливній промисловості протягом останніх років динаміка виробництва залишається негативною. В 2000 р. спад випуску продукції проти попереднього року становив 4,1%.

На підприємствах чорної металургії річні темпи зростання обсягів продукції спостерігалися протягом останніх п’яти років (крім кризового 1998 р.). Найвищого приросту до попереднього року — 20,7% — досягнуто у 2000 р.

На підприємствах кольорової металургії у 2000 р. перевищено обсяги виробництва попереднього року на 18,8%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості у 2000 р. отримано приріст виробництва проти попереднього року на 5,0%, тоді як у 1999 р. спостерігалось скорочення обсягів на 1,1%. У останні два роки на продуктивність галузі в цілому вплинула негативна робота підприємств нафтохімічної промисловості: у минулому році обсяги продукції порівняно з попереднім роком скоротились тут на 10,3%, а у 1999 р. — на 17,0%.

У машинобудуванні та металообробці протягом 2000 р. і насамперед у другому півріччі спостерігалось нарощування щомісячних обсягів виробництва проти попереднього року, в результаті чого річний приріст продукції в галузі становив 16,8%.

На підприємствах деревообробної і целюлозно-паперової промисловості нарощування обсягів виробництва спостерігається протягом останніх трьох років. При цьому в 2000 р. отримано найвищий річний приріст продукції — 37,1%.

У промисловості будівельних матеріалів за 2000 р. порівняно з 1999 р. обсяги виробництва зменшились на 0,4%.

Для підприємств легкої промисловості у 2000 р. були характерними стабільно високі щомісячні темпи приросту продукції до попереднього року. Приріст виробництва за рік становив 39,0% проти 5,7% у 1999 р.

Впродовж 2000 р. суттєве нарощування обсягів випущеної продукції спостерігалось на підприємствах харчової промисловості — найбільш інвестиційно-привабливої галузі, в яку вкладено близько 40% усіх прямих іноземних інвестицій у промисловість. У 2000 р. приріст виробництва продукції у харчовій промисловості становив 26,1% проти 1999 р. і 11,1% — проти 1995 р. Водночас виробництво більшості продуктів дитячого харчування порівняно з 1999 р. скоротилось.

Порівняно з попереднім роком позитивні зрушення відбулись у структурі розрахунків за промислову продукцію. Частка бартеру в обсязі відвантаженої продукції проти січня — листопада 1999 р. зменшилась майже вдвічі, при збільшенні в 1,4 разу питомої ваги продукції, сплаченої грошима.

Намітилась тенденція посилення інноваційної активності у промисловості. Протягом 2000 р. роботи, спрямовані на підвищення технічного рівня виробництва і продукції, здійснювало 1491 промислове підприємство, що на 8,4% більше, ніж у 1999 р. Їхня питома вага у загальній кількості підприємств зросла з 13,5 до 14,8%. Найбільша сприйнятливість до інновацій спостерігалась на підприємствах авіаційної, медичної, суднобудівної, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості, хімічного, нафтового, тракторного та сільськогосподарського машинобудування, електротехнічної промисловості, чорної металургії, де частка інноваційно активних підприємств становила 24–47%. Найпоширенішим напрямом інноваційної діяльності залишається оновлення продукції. Порівняно з 1999 р. кількість освоєних нових видів промислової продукції зросла більше ніж на 20%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2000 р., за попередніми даними, виробництво валової сільськогосподарської продукції (в порівняних цінах) зросло проти 1999 р. на 7,6%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності воно скоротилося на 8,8%, а в господарствах населення — зросло на 18,9%.

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2000 р. набула подальшого розвитку тенденція нарощування обсягів інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень). Порівняно з попереднім роком обсяги інвестицій у будівництво зросли на 11,2% (у 1998 р. — на 6,1, у 1999 р. — на 0,4%).

Як і в 1999 р., більше двох третин усіх коштів вкладено у будівництво об’єктів виробничої сфери. У невиробничій сфері пріоритетним залишається житлове будівництво. Слід зазначити, що найбільше житла збудовано у м. Києві — 858,9 тис. кв. м загальної площі, або 16,0% від загального обсягу, введеного в Україні.

Введені в експлуатацію середні навчальні заклади на 14,3 тис. учнівських місць, дошкільні заклади освіти — на 565 місць, лікарні — на 784 ліжка, амбулаторно-поліклінічні заклади — на 2,3 тис. відвідувань за зміну, клуби та будинки культури — на 1,1 тис. місць, мережі газифікації та теплопостачання протяжністю відповідно 2062,6 та 30,5 км, водопровідні та каналізаційні мережі протяжністю — 300,1 та 37,8 км.

На будівництві об’єктів, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, за даними забудовників, за 2000 р. освоєно інвестицій на суму 49,6 млн грн. (59,3% передбачених на рік). Введені в експлуатацію житлові будинки загальною площею 10,8 тис. кв. м (63,5% річного обсягу), середні навчальні заклади — на 314 учнівських місць (157%), лікарні — на 232 ліжка (62,9%), фельдшерсько-акушерський пункт на 50 відвідувань за зміну у с. Лісове Рокитнівського району Рівненської області (25%) та мережі газифікації протяжністю 34,1 км (53,8%).

ФІНАНСИ

Доходи зведеного бюджету за січень — листопад 2000 р. становили 42,6 млрд грн. (27,7% до ВВП), що складало 100,6% від річних призначень.

Видатки зведеного бюджету становили 40,3 млрд грн. (26,2% до ВВП), або 95,3% від річних призначень. В структурі видатків зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи — 41,4% (16,7 млрд грн.). На підтримку галузей економіки витрачено 5,8 млрд грн., або 14,4% від загального обсягу видатків.

Державний бюджет по доходах виконано в сумі 31,4 млрд грн. (92,5% річних призначень), або 20,4% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами).

У видатках Державного бюджету, що становили 29,7 млрд грн. (87,4% річних призначень), або 19,2% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів — 22,4% (6,6 млрд грн.), на обслуговування державного боргу — 13,5% (4 млрд грн.), витрати на підтримку галузей економіки — 9,8% (2,9 млрд грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 1,7 млрд грн. (1,2% до ВВП).

Протягом січня — листопада 2000 р. збитково працювало 48% підприємств, що на 2 відсоткові пункти менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Найбільше таких підприємств і організацій на транспорті (68%), у матеріально-технічному постачанні та збуті (65%), будівництві (59%).

Протягом 2000 р., як і раніше, залишалась значною питома вага простроченої заборгованості. Її частка в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 46,3%, кредиторської — 48,2%. Порівняно з початком 2000 р. прострочена дебіторська заборгованість зросла на 18,6%, кредиторська — на 9,9%.

Найбільші обсяги кредиторської заборгованості у сумі заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн — республік колишнього СРСР Україна має перед Російською Федерацією — 15,3 млрд грн. (90,7%) та Туркменістаном — 0,8 млрд грн. (4,5%).

Станом на 1 грудня 2000 р. кількість комерційних банків, розташованих на території України, становила 195, з них два є державними.

Залишки кредитних вкладень банківської системи України за листопад збільшились на 2,8%, або на 0,8 млрд грн., і на 1 грудня становили 28,1 млрд грн., з яких 13,3 млрд грн. — у національній валюті.

Залишки вкладів населення в національній та іноземній валюті у комерційних банках України протягом листопада збільшились на 4,3% і становили на 1 грудня 6,3 млрд грн.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень — листопад 2000 р. становив 25,4 млрд дол. США і проти відповідного періоду 1999 р. збільшився на 21,5%. При цьому обсяги експорту збільшились майже на чверть, імпорту — на 18,3% і становили відповідно 13 млрд та 12,4 млрд дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 648,1 млн дол. проти негативного 26,5 млн дол. у січні — листопаді 1999 р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами у січні — листопаді 2000 р. Україна здійснювала з партнерами із 187 країн світу.

У Російську Федерацію здійснювалась майже чверть експортних поставок України. До Туреччини, США, Німеччини, Китаю, Італії, Польщі та Болгарії експортувалось близько третини товарів. Понад 40% імпортних надходжень здійснювалось з Російської Федерації. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Білорусі, Казахстану, США, Італії та Польщі разом становили близько 30%.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТОВАРІВ

Загальний обсяг продажу споживчих товарів населенню за усіма каналами реалізації за 2000 р. проти 1999 р. у порівняних цінах збільшився на 5,6% і становив 49,3 млрд грн.

В обсязі роздрібного товарообороту домінуючим був недержавний сектор, за рахунок якого формувалось 91,2% товарообороту (у 1999 р. — 90,5%). У структурі роздрібного товарообороту відбулися зміни у бік збільшення частки продажу непродовольчих товарів — з 45,6% у 1999 р. до 47,4% у 2000 р.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Зростання цін і тарифів на споживчому ринку у 2000 р. становило 25,8% (у 1999 р. — 19,2%). При цьому приріст цін (тарифів) на послуги та продовольчі товари у 3,5 та 3,2 разу перевищили приріст цін на непродовольчі товари.

Серед продовольчих товарів найбільше зростання цін (на 69,3–47,8%) зафіксоване на м’ясо і птицю, цукор, хліб і хлібобулочні вироби, борошно. На 38,3–29,5% подорожчали ковбасні вироби і копченості, макаронні вироби, тваринні жири, риба і морепродукти; на 23,1–18,8% — алкогольні напої, яйця, молоко і молочна продукція, сири. Водночас суттєво (на 60,9 та 31,2%) знизилися ціни на картоплю та овочі; на 5,3 та 3,5% стали дешевшими олія та вершкове масло.

Серед непродовольчих товарів в цілому за рік найбільш суттєво (на 25,5 та 24,3%) подорожчали побутове паливо та бензин. На 14,6–10,2% зросли в ціні будівельні матеріали, медикаменти, друковані видання, велосипеди і мотоцикли, паперово-білові товари, перев’язувальні матеріали.

У сфері послуг найбільше (на 39,2 та 31,6%) підвищилися тарифи на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку.

Ціни виробників промислової продукції у 2000 р. зросли на 20,8% (у 1999 р. — на 15,7%).

Найбільше (на 57,2%) підвищилися ціни у борошномельно-круп’яній і комбікормовій промисловості. На 35,5–25,3% зросли ціни на продукцію паливної, харчової та хімічної і нафтохімічної (без хіміко-фармацевтичної) промисловості.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Номінальні грошові доходи населення за січень — листопад 2000 р. порівняно з аналогічним періодом 1999 р. збільшились на 40,4% і становили 76 850 млн грн., а реальні грошові доходи, визначені за винятком обов’язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на 6,2%.

Середньомісячний грошовий доход у розрахунку на душу населення за січень — листопад 2000 р. становив 141 грн. проти 99,6 грн. за аналогічний період 1999 р.

Грошові витрати та заощадження населення за січень — листопад 2000 р. становили 75 215 млн грн., що на 42,4% більше порівняно з аналогічним періодом 1999 р.

Середня номінальна заробітна плата одного працівника за січень — листопад становила в середньому за місяць 224 грн., що на 29% більше, ніж у відповідному періоді 1999 р.

За галузевою ознакою найвищі рівні заробітної плати відзначалися у працівників паливно-енергетичного комплексу (газової, нафтобудівної промисловості, атомної енергетики, нафтопереробної промисловості), а також морського та авіаційного транспорту, де нарахування у 2,5–3 рази перевищували середній показник в цілому по економіці. Водночас розмір заробітної плати у працівників соціальної сфери (культури, соціального забезпечення, охорони здоров’я, освіти) становив лише 51–69% від відповідного показника в цілому по економіці.

Продовжує зберігатись високий ступінь диференціації регіонів за рівнем оплати.

У 2000 р. спостерігалося уповільнення темпів зниження реальної заробітної плати, а в окремі місяці навіть її зростання. Загалом за 11 місяців 2000 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року темпи зниження реальної заробітної плати становили 1,4% проти 10% за аналогічний період 1999 р.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з 10 грудня 1999 р. знизилась на 1,2 млрд грн., або на 19% і на 10 грудня 2000 р. становила 5,3 млрд грн. У відповідному періоді 1999 р. зменшення суми боргу становило 2%.

Порівняно з груднем 1999 р. найбільш суттєво зменшилась сума заборгованості працівникам соціальної сфери, зокрема працівникам освіти на 40%, охорони здоров’я — на 46%, а також транспорту — на 46%, в тому числі на залізничному — на 87%.

Сума заборгованості, що утворилася внаслідок недостатнього фінансування із бюджетів усіх рівнів, становила на 10 грудня 296 млн грн., або 5,6% загального обсягу боргу із виплати заробітної плати. Порівняно з 10 січня 2000 р. зазначена сума зменшилась на 45,5%.

Загальний обсяг боргу на 10 грудня дорівнював фонду оплати праці, нарахованому усім працівникам, зайнятим в економіці за півтора місяця. Рік тому цей показник становив майже два з половиною місяця. Вчасно не отримують заробітну плату 6,9 млн чол., з яких майже 40% заробітна плата не виплачена за півроку і більше. Кожному працівнику з числа тих, які вчасно не отримали заробітну плату, станом на 10 грудня 2000 р. в середньому не виплачено 766 грн. Найвищим цей показник був у тих працівників, які зайняті в галузях з відносно високим рівнем заробітної плати. Зокрема, на підприємствах морського (2676 грн. в середньому на одного працівника), авіаційного (1761 грн.) транспорту, кольорової металургії (1793 грн.), вугільної (1755 грн.) промисловості, металургійного машинобудування (1142 грн.), а також медичної промисловості (1138 грн.).

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000 р. не виникала.

РИНОК ПРАЦІ І ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Зареєстрований ринок праці у 2000 р. характеризувався відносною стабільністю, особливо у другому півріччі.

Впродовж 2000 р. до державної служби зайнятості за допомогою у пошуках роботи звернулося 1,5 млн громадян, що на 102,9 тис. осіб більше, ніж у 1999 р. Більшу частину з них становили жінки (53,3%), кожен третій (36,8%) був у віці до 28 років. Статус безробітних мали 97,2% зареєстрованих громадян.

Із кожних 100 безробітних, які перебували на обліку, 52 раніше займали робочі місця, 32 — посади службовців. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні, починаючи з травня, мав тенденцію до скорочення і на 1 січня 2001 р. становив 4,2% працездатного населення працездатного віку.

Серед регіонів найвищий рівень безробіття був у Житомирській (8,1%), Рівненській (7,2%), Тернопільській (7%) та Сумській (6,5%) областях, а найнижчим — у містах Києві та Севастополі (по 0,8%) та Одеській області (1,1%).

Кількість вільних робочих місць та вакансій по країні загалом за 2000 р. збільшилася в 1,3 разу (з 50,7 тис. на 1 січня 2000 р. до 68,2 тис. осіб на 1 січня 2001 р.).

Як наслідок, навантаження на вільні робочі місця за рік зменшилося відповідно з 24 до 17 осіб.

На 1 січня 2001 р. чисельність наявного населення за оцінкою становила 49,3 млн чоловік. За рахунок природного скорочення та міграційного відтоку населення за 2000 р. зменшилось майже на 0,4 млн осіб.

За матеріалами газети
«Урядовий кур’єр»


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті