Міністерство охорони здоров’я України.Державна санітарно-епідеміологічна служба Постанова від 17.05.2001 № 54

?

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ПОСТАНОВА
від 17.05.2001 № 54

ПРО ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ВІД ГУБЧАСТОПОДІБНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ПРІОННИХ ІНФЕКЦІЙ

Я, Головний державний санітарний лікар України, Бобильова Ольга Олександрівна, розглянувши інформації Міністерства закордонних справ та посольств України в країнах Європи про епізоотичну ситуацію щодо поширення губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби, встановила, що ця хвороба, спільна для тварин і людей, зареєстрована у 16 країнах світу, з якими Україна підтримує торговельні відносини. Велику стурбованість викликає той факт, що через продукти споживання ця хвороба вражає людей. Оскільки губчастоподібна енцефалопатія ще маловідома широкому колу спеціалістів медицини, а ліквідація наслідків несе значні економічні збитки, виникає необхідність реалізації заходів щодо запобігання занесенню та розповсюдженню збудника інфекції на територію України.

З огляду на тривалість епідемічного процесу в Європі, інтенсивність імпорту та експорту продуктів тваринництва та несприятливий прогноз щодо поширення губчастоподібної енцефалопатії та інших пріонних інфекцій, а також керуючись статтями 30, 40 закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Положенням про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України» від 22.06.1999 р. № 1100, законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» і беручи до уваги резолюцію Європейського регіонального бюро ВООЗ EUR/RC46/R5 1996 р. та з метою попередження розповсюдження серед населення пріонних інфекцій

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заборонити ввіз та транзит через територію України з неблагополучних на губчастоподібну енцефалопатію великої рогатої худоби та інших пріонних інфекцій країн сировину для харчової, парфумерної та фармацевтичної промисловості, готові харчові продукти, парфумерні, косметичні та лікарські засоби, корми, кормові добавки, м’ясне, кісткове та м’ясо-кісткове борошно, до складу яких входить білок жуйних тварин;

2. Рекомендувати Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

2.1. Розробити та затвердити комплексні плани заходів з профілактики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби та захисту населення від пріонних інфекцій.

2.2. На засіданнях обласних державних надзвичайних протиепізоотичних комісій терміново розглянути питання про запровадження заходів щодо попередження ввозу в регіони сировини для харчової, парфумерної та фармацевтичної промисловості, готових харчових продуктів, парфумерних, косметичних, лікарських та інших засобів, кісткового та м’ясо-кісткового борошна, до складу яких входить білок жуйних тварин з неблагополучних на губчастоподібну енцефалопатію великої рогатої худоби та інші пріонні інфекції країн (додається).

3. Міністерству аграрної політики, Укоопспілці, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

3.1. Заборонити реалізацію населенню мозку (головного, спинного), очей жуйних тварин, а також їх використання для виготовлення продовольчої сировини, напівфабрикатів та продуктів харчування.

3.2. Заборонити реалізацію на ринках паренхіматозних органів окремо від туш, фаршу, ковбасних виробів, інших готових харчових продуктів тваринного походження домашнього виготовлення.

3.3. Вжити заходів щодо недопущення функціонування та утворення осередків стихійної торгівлі.

3.4. Привести продовольчі ринки та об’єкти дрібно-роздрібної торгівлі, незалежно від форм власності, у відповідність до вимог діючих ветеринарно-санітарних та санітарних норм. Вжити дієвих заходів щодо припинення торгівлі сировиною, напівфабрикатами, готовими харчовими продуктами тваринного походження, лікарськими, парфумерними, косметичними та іншими засобами, які містять білки жуйних тварин, без Ветеринарного свідоцтва України. У разі відсутності такої документації припиняти реалізацію вказаної продукції до вирішення фахівцями ветеринарної служби питання щодо подальшого її використання.

3.5. Проводити перевірки місць зберігання і реалізації та вилучати в установленому порядку сировину, продукцію тваринного походження, напівфабрикати, готові харчові продукти, корми та кормові добавки без відповідних супровідних документів. Здійснювати постійний контроль за дотриманням господарюючими суб’єктами умов виробництва, транспортування і реалізації продукції та готових продуктів тваринного походження.

4. Державному комітету промислової політики України не допускати використання у парфумерній та косметичній промисловості сировини та продуктів тваринного походження без підтвердження їх одержання з регіонів, вільних від пріонних інфекцій.

5. Державному департаменту з контролю за якістю та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів та Державному фармакологічному центру Міністерства охорони здоров’я встановити контроль за недопущенням виробництва і реалізації лікарських, імунобіологічних, косметичних та засобів медичного призначення із сировини та продуктів тваринного походження без підтвердження їх одержання з регіонів, вільних від пріонних інфекцій.

6. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директору Київського інституту гематології та трансфузіології АМН України, директору Львівського інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України, керівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я і державних наукових установ, які мають право проводити діяльність, пов’язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині, з 01.07.2001 р. заборонити залучення до донорських функцій (крові та її компонентів, тканин, органів і т.п.) осіб, які більше 6 місяців перебували у країнах, неблагополучних з губчастоподібної енцефалопатії.

7. Головному управлінню організації медичної допомоги населенню Міністерства охорони здоров’я України, Київському інституту гематології та трансфузіології АМН України до 01.09.2001 р. переглянути та подати пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України щодо донорства (крові та її компонентів, тканин, органів і т.п.) та профілактики розповсюдження пріонних інфекцій через кров.

8. Головним державним санітарним лікарям АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту, санітарно-епідеміологічних станцій об’єктів, що мають особливий режим роботи, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Служби безпеки України, головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров’я України, лікувально-оздоровчого об’єднання при Кабінеті Міністрів України:

8.1. Терміново провести рейдові перевірки підконтрольних об’єктів по дотриманню санітарних норм з питань виробництва та реалізації сировини, продуктів тваринництва, лікарських, парфумерних, косметичних та інших засобів, що містять білки жуйних тварин.

8.2. Переглянути асортимент продукції, що виробляється підприємствами харчової промисловості, громадського харчування та реалізується населенню. Встановити контроль за недопущенням виготовлення лікарських, парфумерних, косметичних та інших засобів із сировини та продукції тваринного походження, що не пройшли контроль на відсутність пріонів і не мають заключення ветеринарної медицини.

8.3. Про стан виконання Постанови щоквартально до 1 числа інформувати Центральну санітарно-епідеміологічну станцію Міністерства охорони здоров’я України.

9. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров’я щоквартально до 5 числа надавати Головному санітарно-епідеміологічному управлінню Міністерства охорони здоров’я узагальнену інформацію щодо стану виконання цієї постанови.

10. Ця Постанова є обов’язковою для виконання центральними органами виконавчої влади, установами, організаціями, юридичними та фізичними особами, на яких розповсюджується її дія з дня прийняття, і може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

11. Постанову довести до відома та виконання зацікавлених відомств, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності.

12. Контроль за виконанням покласти на першого заступника головного державного санітарного лікаря України Бережнова С.П.

Головний державний санітарний лікар України

О.О. Бобильова


?

Додаток
до постанови головного державного санітарного лікаря України від 17.05.2001 № 54

ПЕРЕЛІК
країн, неблагополучних на губчастоподібну енцефалопатію та інші пріонні інфекції за станом на 15.05.2001 р. (згідно з даними Міжнародного епізоотичного бюро)

№ з/п

Назва країни

№ з/п

Назва країни

№ з/п

Назва країни

№ з/п

Назва країни

1

Велика Британія

5

Швейцарія

9

Італія

13

Канада

2

Республіка Ірландія

6

Німеччина

10

Данія

14

Оман

3

Португалія

7

Бельгія

11

Люксембург

15

Фолклендські острови

4

Франція

8

Нідерланди

12

Ліхтенштейн

16

Іспанія

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті