Конференція АПАУ: імідж аптечного працівника потребує реанімації

6 квітня 2012 р. у великому конференц-залі Національної академії наук відбулася конференція Всеукраїнської громадської організації «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ), у межах якої її члени поділилися власним баченням найбільш актуальних проблем фармацевтичного сектору та запропонували можливі шляхи їх вирішення.

Конференція АПАУ: імідж аптечного працівника потребує реанімаціїУчасників заходу привітав Михайло Пасічник, президент АПАУ. Він зазначив, що з минулого зібрання членів цієї організації в 2011 р. у державному законодавстві відбулося багато змін, які стосуються обігу лікарських засобів, і нині цей процес триває. Велика увага з боку держави була приділена питанням фальсифікації ліків, удосконаленню конкурентного законодавства, а також певних переліків (у тому числі отруйних і сильнодіючих лікарських засобів), змінам до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — Ліцензійні умови) та, нарешті, впровадженню референтного ціноутворення на препарати.

Внаслідок цього на фармацевтичному ринку відбуваються певні зміни, які безпосередньо торкаються аптечного сегмента. «Найбільш актуальними питаннями, що потребують обговорення в межах конференції, є впровадження референтних цін на лікарські засоби, збитковість великої кількості аптечних закладів через надмірне регулювання, а також зміни до Ліцензійних умов», — підкреслив М. Пасічник.

З приводу референтного ціноутворення він зазначив, що досі незрозуміло, яка саме ціна мається на увазі: вхідна, коли препарат тільки виводиться на український ринок, чи кінцева, що встановлюються в аптечному закладі. Також доповідач наголосив, що нині референтні ціни планується ввести лише на деякі препарати, у той час як споживачі очікують зниження цін на всі ліки. Ця ситуація може призвести до нових непорозумінь між споживачами та аптечними закладами, тому потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед населення.

«Аптеки потребують захисту, як і інші заклади охорони здоров’я. Ми не проти розумного регулювання. Якщо введення референтних цін — сходинка до впровадження системи реімбурсації, то даний процес можна оцінити як позитивний. Але оскільки цей момент ще не прояснився, референтне ціноутворення викликає багато запитань», — зауважив М. Пасічник.

Стосовно змін до Ліцензійних умов актуальними для аптечного сектору, за словами президента АПАУ, залишаються питання щодо вивісок аптечних закладів, особливостей зберігання інвентарю, а також наказу МОЗ України від 28.02.2012 р. № 134 «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», який передбачає анулювання ліцензії за неправильну ціну.

Конференція АПАУ: імідж аптечного працівника потребує реанімаціїІрина Ступакова, генеральний директор ТОВ «Лінда-фарм» (Дніпропетровськ), зазначила, що одним із важливих завдань членів АПАУ є боротьба з недобросовісною конкуренцією. На її думку, для того щоб досягнути вагомих результатів у цьому напрямку, необхідно показати гідний приклад. «Наша діяльність повинна відповідати всім законодавчим нормам і бути прозорою. Тільки за таких умов ми можемо вимагати чесності й прозорості від інших гравців ринку», — підкреслила доповідач. За її словами, саме на цих принципах побудована діяльність осередку АПАУ в Дніпропетровській обл.

Конференція АПАУ: імідж аптечного працівника потребує реанімаціїОлег Никулишин, генеральний директор компанії «Маркет Універсал ЛТД» (Львів), висловив точку зору, згідно з якою представникам вітчизняного аптечного бізнесу потрібно приділяти більше уваги роботі з громадськістю, оскільки нині працівники аптек мають дуже негативний імідж у суспільстві, причому на всіх рівнях, починаючи з влади. На думку доповідача, низька активність аптек у відношенні власної промоції — одна з основних причин існування міфу про надмірну прибутковість фармацевтичного роздрібного сектору, причому навіть серед дистриб’юторів та виробників лікарських засобів.

«Наш бізнес побудований на сімейних цінностях та довірі. Якщо люди не будуть нам вірити, ми легко перетворимося на об’єкт маніпулювання й остаточно втратимо свій голос у суспільстві. Ми зобов’язані чітко себе позиціонувати, причому не тільки на рівні професійних конференцій, а й серед людей, далеких від фармацевтичного бізнесу. Нас мають почути», — наголосив О. Никулишин.

На його думку, потрібно дати людям розуміння стратегії аптечного ринку, у першу чергу економічної. Тому що тільки за умови підтримки з боку суспільства можна говорити про успішний захист інтересів аптечного бізнесу.

Конференція АПАУ: імідж аптечного працівника потребує реанімаціїВалерій Гудзенко, генеральний директор ООО «ТАС-Фарма», наголосив на тому, що починати реанімацію іміджу фармацевтичного сектору потрібно з провізора першого столу. Оскільки саме він змушений витримувати потік негативу, що йде від відвідувачів аптек внаслідок негативних уявлень про аптеки. «Ми повинні себе відстоювати, і для цього нам потрібно сформувати як внутрішню, так і зовнішню стратегію», — наголосив доповідач.

Конференція АПАУ: імідж аптечного працівника потребує реанімаціїОлександр Мудрий, генеральний директор аптечної мережі «Конекс» (Вінницька обл.), зауважив, що сьогодні дуже важливо виробити концепцію стосовно того, якими повинні бути українські аптеки в майбутньому. Для того щоб забезпечити добросовісну конкуренцію серед аптечних закладів України, члени АПАУ повинні розпочинати роботу з удосконалення власних аптечних закладів, аби до них не виникало запитань ані з боку держави, ані з боку інших учасників ринку.

Конференція АПАУ: імідж аптечного працівника потребує реанімаціїМихайло Півнюк, директор Державного виробничо-торговельного об’єднання «Волиньфармпостач» (Луцьк), нагадав про те, що аптеки надають фармацевтичну послугу в межах жорстко ліцензованого виду діяльності, і з цим потрібно рахуватися. Адже мова йде не лише про інтереси бізнесу, але й про здоров’я населення. «У сучасних умовах важливо зберегти обличчя не продавця, а саме аптечного працівника, навіть якщо це дуже складно», — наголосив він.

Конференція АПАУ: імідж аптечного працівника потребує реанімаціїПроблеми, які стосуються екстемпорального виготовленні ліків, висвітлила Людмила Федорова, президент обласної громадської організації «Чернігівська ліга фармацевтів». Вона повідомила, що в Чернігівській обл. доволі гостро стоїть питання щодо недостатньої кількості субстанцій та реактивів для перевірки ліків, які виробляються в умовах аптек. Отже, перевірки таких лікарських засобів не можуть проводиться в необхідному обсязі, відповідно, держава не може гарантувати споживачам їх якості.

Конференція АПАУ: імідж аптечного працівника потребує реанімаціїУ межах заходу Сергій Іщенко, директор компанії «Proxima Research», представив доповідь на тему «Структура аптечного ринку. Час змін». Він проаналізував сучасний стан фармацевтичного ринку, основні тенденції та напрямки його розвитку.

За даними, що були надані доповідачем, 2011 р. фармацевтичний ринок України завершив на рівні 16% у гривневому вираженні. Але в натуральному він ледве досяг рівня 2008 р. (усього 1% росту).

Що стосується структури ринку, то майже 86% споживання лікарських засобів забезпечують аптечні мережі. Госпітальний сегмент з 2008 р. демонструє постійне зниження (від 18 до 14%). С. Іщенко підкреслив, що нині немає ніяких передумов для створення системи реімбурсації або інших схем відшкодування населенню витрат на лікарські засоби з боку держави.

Темпи росту роздрібного ринку сповільнюються. Якщо на початку 2011 р. приріст становив 22%, то в лютому 2012 р. цей показник знаходився на рівні всього 11%. За рахунок того, що об’єми споживання фармацевтичної продукції зменшуються, посилюється конкуренція на ринку. Стосовно прогнозів на 2012 р. доповідач зазначив, що вони помірно оптимістичні. Згідно офіційних джерел, очікується зростання реальних доходів населення приблизно на 7,7% порівняно з 2011 р. Індекс цін виробників прогнозується на рівні 14,2%, а споживча інфляція — на рівні 7,5%. Дані показники свідчать про наявність потенціалу для зростання фармацевтичного ринку в грошовому вираженні. Але в той самий час підвищується вплив негативних макроекономічних факторів. Зокрема, існує можливість падіння попиту на український експорт на зовнішніх ринках на фоні дуже обмеженого доступу до кредитних ресурсів. Не дуже позитивними факторами є неясні перспективи утримання курсу національної валюти, а також підвищення регуляторного тиску на ринок. Отже, підсумовуючи всі ці фактори, можна прогнозувати зростання ринку в 2012 р. на 17% у гривневому вираженні, на 9–14% — у доларах США, максимум на 1% — у натуральному.

На рівні виробництва лікарських засобів, де основними факторами є імпорт та власне виробництво, відзначаються майже однакові показники в обох цих напрямках: у 2011 р. імпорт виріс на 14%, власне виробництво — на 16% у грошовому вираженні. Нині лідером українського ринку є компанія «Фармак».

Ринок дистрибуції характеризується великим рівнем консолідації. За підсумками 2011 р. питома вага топ-5 дистриб’юторів у структурі постачань лікарських засобів в аптечні заклади досягла 87%.

У роздрібному сегменті продовжується зростання ринку в гривневому вираженні, а також у доларах США, поки курс цієї валюти є стабільним. Скорочується кількість точок продажу лікарських засобів (із 21 700 у 2010 р. до 19 600 станом на початок 2012 р.). Таким чином, кількість роздрібних точок зменшилася на 10%. Спостерігається збільшення частки аптек за рахунок зменшення кількості аптечних кіосків (таблиця).

Таблиця Кількість точок роздрібної торгівлі лікарськими засобами
  01.11.10 15.12.11 Δ, точок Δ, %
Аптека 12 061 12 693 +632 +5%
Аптечний кіоск 5223 2123 -3100 –59%
Аптечний пункт 4452 4797 +345 +8%
Усього 21 736 19 613 –2123 –10%

С. Іщенко повідомив, що значне зменшення кількості точок роздрібної реалізації призводить до зниження доступності лікарських засобів, і як наслідок — до зменшення об’єму продажів.

Топ-100 аптечних мереж займають 57% ринку. Таким чином, можна говорити про те, що аптечний ринок досі недостатньо консолідований. Але прослідковується тенденція до подальшого зростання рівня консолідації. Стосовно аптечної націнки С. Іщенко зазначив, що при нормальній конкуренції вона постійно знижується. Сьогодні середня націнка становать близько 26%. «В умовах споживчого попиту, який знижується, аптечні заклади не мають можливості підвищувати роздрібні націнки. Маржинальний дохід аптечних закладів більшою мірою залежить від зростання ринку», — підкреслив доповідач. Показник ліквідності більшості українських аптек становить 1 %; їх рентабельність знаходиться на рівні близько 0,24%.

В умовах низької операційної рентабельності аптечного бізнесу активно розвиваються маркетингові відносини між аптечними мережами та виробниками, значну роль у яких видіграє інформаційна прозорість аптечної мережі. Адже виробник готовий інвестувати лише у ту аптечну мережу, у якій він може контролювати об’єми продажів препаратів конкурентних груп, підкреслив доповідач.

Наприкінці заходу президент АПАУ запропонував організувати круглий стіл із дистриб’юторами та виробниками лікарських засобів задля порозуміння та визначення шляхів, якими надалі рухатиметься фармацевтичний ринок. Ця ініціатива була підтримана всіма членами АПАУ.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті