Стан економіки в першому півріччі 2003 р.

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

У цілому результати економічної діяльності у першому півріччі поточного року були наступними.

Показник

Період

Січень–червень

Червень

ВВП

107,5%
(номінальний: 104 883 млн грн.)

108,2%
(номінальний: 19 125 млн грн.)

Інфляція

4,6%

0,1%

Різке підвищення цін на деякі види продовольчих товарів у червні майже не позначилось на індексі споживчих цін (ІСЦ). Це пояснюється методологічними особливостями розрахунку ІСЦ. Згідно з міжнародними стандартами щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку ІСЦ реєстрація останніх для розрахунку рівня інфляції триває до 20 числа звітного місяця в райцентрах і до 25 числа в обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі. А найсуттєвіше подорожчання згаданих товарів відбулося в останню декаду червня, тобто майже не враховане в ІСЦ за червень. Сумарна питома вага зазначеної групи товарів у структурі споживчих грошових витрат населення в цілому по Україні складає лише 6,5%, тому з їх подорожчанням загальний індекс інфляції підвищився лише на 1,9%. Водночас із зростанням цін на крупи, макаронні вироби, борошно та цукор суттєво знизилися ціни на плодоовочеву продукцію, яйця та продукти тваринного походження.

ІСЦ у січні–червні 2003 р. становив 104,6% (у відповідний період 2002 р. — 98,2%). На споживчому ринку у січні–червні поточного року темпи приросту цін на продовольчі товари значно випереджали приріст цін (тарифів) на послуги та непродовольчі товари (відповідно 6,4%, 1,8% та 0,2%).

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–червні 2003 р. промисловими підприємствами вироблено продукції і надано послуг на суму 99,3 млрд грн. — на 12,4% більше, ніж у відповідний період минулого року, відвантажено продукції (надано послуг) на 87,5 млрд грн. (74,1 млрд грн. (86,5%) сплачено грошима, 1,9 млрд грн. (2,1%) становили бартерні операції).

ФІНАНСИ

Доходи Зведеного бюджету за січень–травень 2003 р. (за даними Державного казначейства) становили 27,5 млрд грн. (32,1% ВВП), або 40,5% річних призначень, видатки — 24,2 млрд грн. (28,2% ВВП), або 33,6% річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету значною є питома вага витрат на соціально-культурні заходи — 57,8% (14,0 млрд грн.) та загальнодержавні функції — 11,9% (2,9 млрд грн.), з яких видатки на обслуговування боргу становили 0,8 млрд грн. (0,9% ВВП), або 3,2% суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу — 0,6 млрд грн. (0,8% до ВВП), або 2,7% — суми видатків.

Профіцит Зведеного бюджету за січень–травень 2003 р. становив 3,4 млрд грн. (3,9% ВВП). Державний бюджет по доходах виконано у сумі 20,5 млрд грн. (41,0% річних призначень), або 23,9% ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 65,4% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість становить 38,7%, податок на прибуток підприємств — 35,3%. У видатках Державного бюджету, що становили 18,0 млрд грн. (33,4% річних призначень), або 21,0% до ВВП, витрати на фінансування соціально-культурних заходів становили 27,9% (5,0 млрд грн.), виконання загальнодержавних функцій — 12,1% (2,2 млрд грн.), у тому числі на обслуговування боргу — 4,1% (0,7 млрд. грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 2,5 млрд грн. (2,9% ВВП).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Номінальні доходи населення у січні–травні 2003 р. порівняно з аналогічним періодом 2002 р. збільшилися на 11,1%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг — на 9,6%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, — на 6,6%. У травні порівняно з квітнем поточного року номінальні доходи населення збільшилися на 2,4%, а наявні та реальні наявні — на 8,3%.

Наявні доходи у розрахунку на одного чоловіка у травні 2003 р. становили 239,1 грн. (у травні 2002 р. — 201,3 грн.).

Витрати населення у січні–травні поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшилися на 14,9%, приріст заощаджень становив 347 млн грн.

У січні–травні 2003 р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, дорівнювала 413,65 грн., що на 13,3% перевищує встановлений прожитковий мінімум і на 20,2% її розмір у відповідний період 2002 р. Зберігалася також значна диференціація регіонів за рівнем оплати праці. Розмір реальної заробітної плати у січні–травні 2003 р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 15,3%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата у травні 2003 р. перевищила відповідний показник минулого року на 16%, насамперед за рахунок реального сектору. На жаль, значно нижчими темпами підвищувалася заробітна плата у соціальній сфері, насамперед у сфері охорони здоров’я та освіти. Проте, враховуючи підвищення заробітної плати працівників цих галузей бюджетної сфери з 1 травня на 17,9% та з 1 липня на 12,1%, річні показники підвищення доходів у зазначених сферах мають бути не нижчими, ніж показники минулого року.

Номінальна зарплата, грн.

Грудень 2001 р.

Червень 2002 р.

Травень 2003 р.

В цілому за зазначений місяць

378,45

377,41

439,26

Середньомісячна за період з початку року

311,08

350,26

413,65

Охорона здоров’я та соціальна допомога за зазначений місяць

207,88

241,16

248,20

Освіта за зазначений місяць

303,14

302,22

294,50

РИНОК ПРАЦІ

Чисельність економічно активного населення віком 15–70 років у березні 2003 р. порівняно з відповідним періодом 2002 р. скоротилася на 37,9 тис. чоловік, або на 0,2%, і становила 22,5 млн чоловік. З них 20,4 млн чоловік, або 90,6%, займалися економічною діяльністю, решта — 2,1 млн чоловік, або 9,4%, — не мали роботи, але активно її шукали та були готові приступити до неї, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні. Рівень безробіття серед населення працездатного віку, визначений за методологією МОП, порівняно з березнем 2002 р., скоротився на 1,2 відсоткового пункта і становив у березні 2003 р. 10,1% від чисельності економічно активного населення зазначеного віку.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 червня 2003 р. в Україні проживало 47812,9 тис. чоловік. За п’ять місяців поточного року чисельність населення скоротилась на 190,6 тис., у тому числі внаслідок природного скорочення — на 184,3 тис. чоловік (96,7% загального зменшення) та міграційного — на 6,3 тис. (3,3%).

Природне скорочення населення у січні–травні поточного року зафіксовано в усіх регіонах країни. Порівняно з відповідним періодом 2002 р. цей показник підвищився на 5,0% (на 8,7 тис. чоловік). Природне скорочення населення зростає насамперед через збільшення кількості померлих. У січні–травні 2003 р. померлих було на 15,2 тис. чоловік (на 4,6%) більше, ніж у відповідний період 2002 р. Водночас на демографічну ситуацію позитивно впливає збільшення числа народжених. Протягом січня–травня поточного року дітей народилося на 6,5 тис. (на 4,1%) більше, ніж у січні–травні минулого року.

БАНКІВСЬКІ ВКЛАДИ НАСЕЛЕННЯ

Підвищення доходів і стабільність обмінного курсу валют сприяли стрімкому нарощуванню ресурсів на депозитних рахунках населення. За неповні півроку обсяг депозитів збільшився майже на таку саму величину, як протягом усього минулого року.

?

Грудень 2001 р.

Червень 2002 р.

Грудень 2002 р.

Травень 2003 р.

Депозити населення в комерційних банках (млн грн.)

11 338

14 240

19 302

23 628

ЗАБОРГОВАНІСТЬ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

Призупинити зростання кредиторської та дебіторської заборгованості між українськими підприємствами не вдалося, проте, що більш суттєво, фактично призупинено накопичення простроченої заборгованості, що може свідчити про посилення фінансової дисципліни.

?

Грудень 2001 р.

Червень 2002 р.

Грудень 2002 р.

Квітень 2003 р.

Кредиторська заборгованість між підприємствами України, млн грн.

Всього

242558,50

250955,20

261416,50

272007,00

Прострочена

97448,90

100679,40

101661,40

101953,70

Дебіторська заборгованість між підприємствами України, млн грн.

Всього

209498,70

220169,90

228996,40

236358,20

Прострочена

87635,00

91249,70

89078,60

89029,40

ПОДАТКОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Відбулися позитивні зрушення й у налагодженні платіжної дисципліни, проте не вдалося знизити абсолютний показник податкової заборгованості перед бюджетами. Посилюються вимоги щодо відшкодування ПДВ. Втім, уряду вдалося розпочати поступове скорочення прострочених вимог на відшкодування ПДВ.

?

Грудень 2001 р.

Червень 2002 р.

Грудень 2002 р.

Травень 2003 р.

Податковий борг за податковими зобов’язаннями з урахуванням штрафних
санкцій, млн грн.

6317,10

9909,60

14172,00

14868,80

Залишок суми вимог на  відшкодування ПДВ, млн грн.

5800,30

6080,00

7218,00

8425,00

В тому числі з простроченим терміном відшкодування, млн грн.

2095,00

2203,00

2942,00

2766,00

УТРИМАННЯ І НАРОЩУВАННЯ ТЕМПУ ЗРОСТАННЯ

Темп економічного зростання може буде збережено і прискорено лише за наступних умов.

Продовження податкової реформи. Основним завданням податкової реформи є легалізація «тіньової» економіки. Запровадження 13% єдиної ставки податку на доходи фізичних осіб, зниження ставок оподаткування прибутку підприємств та ПДВ є лише першими кроками податкової реформи. Громадяни з високими доходами більш охоче сплачуватимуть податок у разі оголошення амністії на попередні доходи, з яких податок не сплачено. Водночас із запровадженням 13% ставки податку слід зменшити тягар соціальних зборів з фонду заробітної плати, інакше роботодавці навряд чи забажають легалізувати «конвертні» зарплати. Конче необхідним є повне скасування податкових пільг.

Розвиток малого та середнього бізнесу. Невідкладної реалізації вимагає ініціатива Президента України щодо впровадження принципу «єдиного вікна» для реєстрації підприємств. 26 червня 2003 р. у Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції уряди України та США підтвердили намір запровадити систему комплексної реєстрації підприємств за принципом «єдиного вікна». Проект реєстрації за принципом «єдиного вікна» спрямований на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні і передбачає спрощення процедури реєстрації підприємств. Проект розпочинався в Миколаєві, в рамках технічної допомоги, яку надає Україні Агентство міжнародного розвитку США, і нині успішно реалізується в інших містах.

Сприяння прямим іноземним інвестиціям. Тривалий інтенсивний розвиток української економіки потребує більше коштів, ніж може надати внутрішній ринок. Тому сьогодні залучення прямих іноземних інвестицій є головним джерелом економічного зростання. Насамперед слід перейти від захисту національних виробників до захисту населення. Дотепер держава захищала вітчизняні підприємства від конкуренції з боку іноземного капіталу. Але тільки іноземні інвестиції уможливлюють проведення пенсійної реформи, реформи житлово-комунального господарства, перехід від податкових пільг до прямих субсидій підприємствам та адресної соціальної допомоги громадянам.

Надходження прямих іноземних інвестицій залежить від виконання Україною двох умов: створення в країні конкурентного середовища та збільшення внутрішнього попиту. Конкуренція вимагає самообмеження держави з метою скорочення неефективного втручання в економіку. Йдеться не лише про ліквідацію податкових пільг, про відмовлення від практики списання податкових заборгованостей та інших прихованих дотацій підприємствам. Держава має скоротити свою присутність на ринку як зацікавлена сторона; це треба зробити шляхом розширення меж приватизаційного процесу. Поточні дії уряду спрямовані на підвищення реальних доходів громадян. У міністерстві усвідомлюють, що платоспроможний внутрішній ринок — важлива умова зростання іноземних інвестицій, тому велика увага приділяється зростанню реальних доходів населення.

За даними
управління зв’язків з громадськістю
Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України
та Державного комітету статистики України

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті