Ми довіряємо наших пацієнтів МІОРИТМІЛУ-ДАРНИЦЯ

Продовжуємо знайомити читачів з властивостями антиаритмічного засобу «Фармацевтичної фірми «Дарниця» МІОРИТМІЛ-Дарниця. Лікування хворих з порушеннями ритму серця, враховуючи значне поширення та високу смертність від цієї патології, пред’являє особливі вимоги до якості антиаритмічних препаратів. Найбільш важливим фактором, що визначає вибір лікарського засобу для призначення пацієнту, є впевненість лікаря у його ефективності. Ця впевненість грунтується як на результатах клінічних досліджень відповідно до сучасної концепції доказової медицини, так і на власному досвіді. У листопаді 2003 р. підведено підсумки багатоцентрового клінічного дослідження препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця*, («Щотижневик АПТЕКА», № 47 (418) від 8 грудня 2003 р.). Дослідження проводили в  12 обласних центрах України на базі 32 карідологічних відділень (в тому числі спеціалізованих аритмологічних) за участю 225 пацієнтів із різними видами порушень ритму серця, які перебували на стаціонарному лікуванні з приводу різних захворювань серцево-судинної системи. У минулому номері газети читачі мали змогу ознайомитись з основними результатами цього дослідження. Сьогодні пропонуємо вашій увазі думку фахівців — безпосередніх учасників цього дослідження про препарат МІОРИТМІЛ-Дарниця та досвід його клінічного застосування.

Завідувач відділення електрофізіологічної діагностики Дніпропетровського обласного діагностичного центру Сергій Правосудович:

— Аритмії — актуальна проблема не лише кардіології, а й медицини в цілому. Значимість проблеми зумовлена поширеністю цієї «небезпечної» патології. Вона є основною причиною раптової смерті (смерті осіб, які перебувають у стабільному стані, що настає протягом однієї години від початку гострих проявів захворювання, за відсутності ознак, які дозволяють встановити інший діагноз). Раптова смертність становить близько 70% усіх летальних випадків від ішемічної хвороби серця. Приблизно у 80% осіб раптова смерть зумовлена шлуночковими аритміями, рідше — брадиаритміями, що переходять в асистолію. Інша важлива проблема кардіології — розвиток явищ застійної серцевої недостатності та її прогресування на фоні аритмій. Миготлива аритмія, тріпотіння передсердь обтяжують перебіг основного захворювання серця, зумовлюють розвиток численних ускладнень.

На сьогодні медикаментозна терапія є основним методом лікування пацієнтів з аритміями. Більшість антиаритмічних засобів, позитивно впливаючи на перебіг аритмії, в цілому погіршують виживання пацієнтів. Аміодарон становить виняток. Результати рандомізованих клінічних досліджень (Канадське дослідження аміодарону при інфаркті міокарда — СAMIAT, Європейське дослідження аміодарону при інфаркті міокарда — EMIAT та ін.) свідчать про те, що призначення аміодарону не підвищує смертності пацієнтів.

Зважаючи на це, велике значення необхідно приділяти раціональному вибору антиаритмічних препаратів. Як кардіолог з великим клінічним досвідом хочу зазначити, що антиаритмічний препарат передусім має бути ефективним і безпечним, а його застосування — легко контрольованим для лікаря. Мій досвід застосування МІОРИТМІЛУ-Дарниця у пацієнтів та результати клінічних досліджень дозволяють стверджувати, що препарат відповідає цим вимогам.

Оскільки лікування аритмій триває протягом багатьох років і потребує постійних витрат, препарат МІОРИТМІЛ-Дарниця, на мою думку, стане дійсно подарунком для пацієнтів, оскільки характеризується оптимальним співвідношенням ціна/якість.

Завідувач відділення реабілітації постінфарктних хворих міської клінічної лікарні № 8 м. Харкова, лікар-кардіолог вищої категорії Яків Перемот:

— Не секрет, що в Україні існує гіподіагностика аритмій, в результаті чого хворі не отримують адекватного лікування і тривалість їх життя скорочується. Особливо актуальним є проведення сучасної антиаритмічної терапії у разі шлуночкової тахікардії, коли слід використовувати всі можливості для відновлення синусового ритму, враховуючи ризик розвитку фібриляції шлуночків.

Порівняння МІОРИТМІЛУ-Дарниця з іншими препаратами аміодарону не ставили за мету дослідження, проведеного на нашій клінічній базі за участю великої кількості пацієнтів. Але результати свідчать, що МІОРИТМІЛ-Дарниця за ефективністю нічим не поступається перед ними. Препарат ефективний у пацієнтів із різними формами аритмій, дозволяє не лише швидко купірувати, а й надійно попереджати їх рецидиви. Вимоги, які я пред’являю до будь-якого лікарського засобу, — безпека, ефективність і мінімум побічних явищ. МІОРИТМІЛ-Дарниця задовольняє ці вимоги, його ефективність поєднується з доступною ціною. Оскільки сучасний фармацевтичний ринок насичений значною кількістю лікарських засобів, то, на мій погляд, лікар, призначаючи препарат, повинен враховувати всі ці фактори. Я вважаю, що МІОРИТМІЛ-Дарниця посяде гідне місце в арсеналі сучасних засобів для лікування аритмій і стане «своїм» як для фахівців, так і для пацієнтів.

Завідувач поліклінічного відділення Чернігівського кардіодиспансеру Ігор Батог:

— Діагностика аритмій — досить гостра проблема кардіології. Сьогодні далеко не у всіх лікувальних закладах є можливість проводити необхідні інструментальні дослідження для точної оперативної діагностики аритмії та раціонального вибору антиаритмічного препарату. У зв’язку з цим актуальним є емпіричне призначення антиаритмічних засобів.

У лікуванні пацієнтів з аритміями велике значення має вплив на основне захворювання (наприклад, антиангінальні засоби при ішемії міокарда) та усунення провокуючих факторів (фізичне навантаження тощо). Застосування антиаритмічних препаратів — основний метод лікування хворих із порушеннями ритму серця. При виборі лікарського засобу необхідно враховувати вид і механізм розвитку аритмії, її причину, тяжкість основного захворювання, наявність порушень гемодинаміки, супутніх захворювань. Особливо обережним має бути вибір препарату для лікування людей похилого віку з аритміями, в яких антиаритмічні засоби навіть у терапевтичних дозах здатні зумовити розвиток побічних реакцій. Реальний вплив на перебіг аритмії важко прогнозувати. Більше того, деякі антиаритмічні препарати чинять проаритмогенну дію. У зв’язку із зазначеними проблемами діагностики у практичній медицині досі переважає емпіричний підхід до вибору засобу для лікування аритмії. Клінічний досвід свідчить, що аміодарон у більшості випадків — оптимальний препарат для лікування аритмії. Аміодарон спричинює незначну кількість побічних явищ і виявляє мінімальний проаритмогенний ефект порівняно з іншими антиаритмічними препаратами.

Серед інших препаратів аміодарону, зареєстрованих в Україні, хочу виокремити препарат «Фармацевтичної фірми «Дарниця» під торговою назвою МІОРИТМІЛ-Дарниця. Клінічний досвід свідчить, що це — ефективний та безпечний антиаритмічний засіб. Ми застосовували його у пацієнтів з різними формами аритмій і в більшості випадків отримували бажаний результат — відновлення синусового ритму.

Безумовною перевагою препарату є його здатність зберігати антиаритмічну ефективність при тривалому застосуванні навіть у невисоких дозах (в середньому 200 мг/добу). Використання МІОРИТМІЛУ-Дарниця в низьких підтримувальних дозах забезпечує надійний захист пацієнтів від можливого рецидиву аритмії.

Багато антиаритмічних препаратів спричинюють негативну інотропну дію. МІОРИТМІЛ-Дарниця не виявляє негативного інотропного ефекту і тому може з успіхом застосовуватися у пацієнтів із серцевою недостатністю.

Завідувач аритмологічного відділення Республіканського кардіодиспансеру АР Крим Сергій Кірічек:

— Без перебільшення, поширеність аритмій як в Україні, так і в усьому світі є значною. Ця патологія — спеціалізація нашого відділення. Ми маємо змогу спостерігати пацієнтів із 1995 р., оскільки це захворювання є хронічним і потребує періодичного контролю. Найчастішим порушенням ритму серця, особливо у пацієнтів похилого віку, є миготлива аритмія, тобто порушення серцевого ритму, при якому протягом всього серцевого циклу спостерігається прискорене (від 350 до 600 за 1 хв) хаотичне, некоординоване збудження і скорочення окремих м’язових волокон передсердь. Миготлива аритмія є частою причиною інвалідизації пацієнтів працездатного віку, оскільки зумовлює такі ускладнення, як тромбоемболія, порушення мозкового кровообігу. Наведене свідчить про необхідність лікування хворих з миготливою аритмією за ефективними схемами. Мета лікування — не лише купірування приступу, а й підтримка синусового ритму протягом тривалого часу, контроль частоти скорочень шлуночків, проведення антитромботичної терапії.

До проведення дослідження ми майже не використовували у своїй практиці препарат МІОРИТМІЛ-Дарниця і орієнтувались в основному на ефективність зарубіжних аналогів аміодарону. Існувала деяка настороженість щодо нового засобу. Дослідження дало нам змогу безпосередньо оцінити препарат МІОРИТМІЛ-Дарниця, впевнитись, що він є ефективним і безпечним антиаритмічним засобом як для купірування, так і для профілактики пароксизмальних аритмій. Після закінчення дослідження хворі продовжують приймати препарат, що свідчить про те, що МІОРИТМІЛ-Дарниця в підтримувальній дозі також ефективний для лікування аритмій і задовольняє пацієнтів.

Не секрет, що багато наших хворих — малозабезпечені. У практиці кожного лікаря трапляються випадки, коли пацієнт через деякий час повертається на прийом з тими ж скаргами, що й попереднього разу. Причиною цього є банальне невиконання призначень лікаря у зв’язку з дорожнечею лікарського засобу. Тому доступна ціна МІОРИТМІЛУ-Дарниця теж має важливе значення для успішного процесу лікування.

Олена Кучерук

На правах реклами


* ПІДСУМКИ БАГАТОЦЕНТРОВОГО КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕПАРАТУ МІОРИТМІЛ-ДАРНИЦЯ

Середній період, на який призначали препарат у насичувальній дозі, становив 14–21 день. У цей період усі хворі приймали МІОРИТМІЛ-Дарниця в добовій дозі 600–1200 мг у 3 прийоми. Після появи клінічних ознак, що свідчили про досягнення насиченості, пацієнтам призначали препарат у підтримувальній дозі — 100–400 мг/добу в 1–2 прийоми. МІОРИТМІЛ-Дарниця застосовували як монотерапію: супутнє лікування іншими антиаритмічними препаратами (блокаторами b-адренорецепторів, антагоністами кальцію — верапамілом та дилтіаземом) не проводили.

Показники ефективності препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця

Mioritmil01.gif (3145 bytes)

ПРОФІЛЬ БЕЗПЕКИ
ПРЕПАРАТУ МІОРИТМІЛ-ДАРНИЦЯ

Побічний ефект

Частота виникнення

Артеріальна гіпотензія

2,1%

Виражена брадикардія (ЧСС<50 за 1 хв)

1,4%

Висипання на шкірі та свербіж

<1%

Подовження інтервалу Q-T (>25% від вихідної величини інтервалу)

<1%

AV-блокада II-III ступеня

<1%

Всього

< 6,5%

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Искусство профилактики ОРВИ, или Учимся у природы

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті