КВАДЕВІТ: 14 компонентів здоров’я

Відомо, що вітаміни відіграють важливу роль у життєдіяльності людини: входять у склад ферментів або є каталізаторами ферментативних реакцій; беруть активну участь у синтезі та обміні нуклеїнових, жирних та амінокислот, медіаторів, гормонів, макроергічних сполук; у функціонуванні центральної нервової, ендокринної, серцево-судинної, травної, м’язової та видільної систем; впливають на утворення антитіл. Як зазначив головний дієтолог Міністерства охорони здоров’я України Петро Карпенко, гіповітаміноз — це проблема сучасного харчування. Неадекватне забезпечення організму вітамінами та мінеральними речовинами посилюється в  результаті хронічних захворювань, що призводить до виснаження метаболічних резервів клітин, порушення обміну речовин, біосинтезу гормонів, макроергічних сполук та інших біологічно активних речовин. У результаті таких змін ослаблюються компенсаторні механізми та захисні сили організму, розвиваються дистрофічні та атрофічні процеси, знижується реактивність, виникає складний ланцюг причинно-наслідкових змін із наростаючими зрушеннями обміну речовин і функцій на молекулярному, клітинному, органному та системному рівнях. Розірвати цей ланцюг можна шляхом ліквідації однієї з його основних ланок.

Актуальною проблемою сучасної медицини є пошук лікарських препаратів, здатних нормалізувати процеси метаболізму, функціональну діяльність органів і систем, підвищити реактивність організму, поліпшити стан здоров’я та підвищити працездатність. В Інституті геронтології АМН України створений полівітамінний препарат КВАДЕВІТ, до складу якого, крім вітамінів, входять мікроелементи та біологічно активні речовини. У 1981 р. на виставці досягнень народного господарства СРСР розробники КВАДЕВІТУ В.І. Западнюк, М.У. Заїка, Л.П. Купраш та І.С. Безверха отримали нагороду за створення препарату. Слід зазначити, що КВАДЕВІТ використовують у клінічній практиці майже 30 років, але він досі не втратив актуальності.

КВАДЕВІТ — це комбінований препарат, що містить вітаміни, амінокислоти, мідь і калій. Кожен з компонентів виконує специфічну функцію в організмі, що зумовлює лікувальну та профілактичну дію препарату в цілому.

Вітамін А (ретинол) відіграє ключову роль у синтезі білків-ферментів і структурних компонентів тканин. Він необхідний для формування епітеліальних клітин, кісток і синтезу родопсину, підтримує поділ імунокомпетентних клітин, нормальний синтез імуноглобулінів та інших факторів захисту від інфекцій.

Вітамін Е (токоферол) — фізіологічний антиоксидант, що захищає клітинні мембрани від пошкодження, стимулює синтез гему та багатьох білків.

Вітамін В1 (тіамін) — важливий кофермент у метаболізмі вуглеводів, бере участь у функціонуванні нервової системи.

Вітамін В2 (рибофлавін) входить до складу флавінових коферментів — флавінмононуклеотиду та флавінаденіннуклеотиду, які беруть участь в окисно-відновних реакціях; є каталізатором процесів клітинного дихання.

Вітамін В6 (піридоксин) відіграє важливу роль у метаболізмі амінокислот, нейротрансмітерів і гемоглобіну.

Вітамін В12 (ціанокобаламін) — фактор росту, необхідний для нормального перебігу процесів кровотворення та визрівання еритроцитів, бере участь у синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот і мієліну.

Вітамін РР (нікотинамід) — компонент кофактора NAD(H) i NADP(H), частина фактора толерантності до глюкози. Бере участь у процесах тканинного дихання, вуглеводного та ліпідного обміну.

Вітамін В9 (кислота фолієва) необхідний для нормального утворення клітин крові. Разом із вітаміном В12 стимулює еритропоез, бере участь у синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, в обміні холіну.

Вітамін С (кислота аскорбінова) бере участь в окисно-відновних процесах. Необхідний для росту та формування кісток, шкіри, зубів, ендотелію капілярів і для нормального функціонування нервової та імунної систем.

Вітамін Р (рутин) зменшує проникність і крихкість капілярів, бере участь в окисно-відновних процесах, пригнічує дію гіалуронідази.

Вітамін В5 (кальцію пантотенат) входить до складу коферменту А. Необхідний для нормального функціонування циклу трикарбонових кислот, синтезу аденозинтрифосфату, продукції гормонів та антитіл, синтезу ацетилхоліну, засвоєння з кишечнику іонів калію, глюкози, вітаміну Е тощо.

Мідь — есенційний мікроелемент, який бере активну участь у метаболізмі заліза, синтезі гемоглобіну, дозріванні ретикулоцитів і в анаболічних процесах.

Калій бере участь в електролітному обміні, проведенні нервових імпульсів.

Фітин — складна органічна сполука фосфору, що містить суміш кальцієвих та магнієвих солей інозитфосфорних кислот; стимулює кровотворення, посилює ріст і розвиток кісткової тканини, поліпшує функцію нервової системи.

Кислота глутамінова бере участь у метаболічних процесах, сприяє знешкодженню та виділенню аміаку, стимулює передачу збудження в синапсах центральної нервової системи.

Метіонін належить до незамінних амінокислот, необхідний для росту та азотистої рівноваги організму, бере участь у процесах переметилювання і транссульфування, запобігає жировій інфільтрації клітин печінки.

Для детальнішого ознайомлення з препаратом ми запросили до розмови учасника створення КВАДЕВІТУ — провідного наукового співробітника Інституту геронтології АМН України, кандидата медичних наук Марію Заїку і лікаря та вченого, який має багатий досвід вивчення і застосування препарату в клінічній практиці — завідуючого відділенням загальної терапії та профілактики прискореного старіння Інституту геронтології АМН України, доктора медичних наук Валерія Шатила.

Марія Заїка:

Марія Заїка, кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геронтології АМН України

— Ідея створення збалансованого полівітамінно-мінерального комплексу з оптимальним співвідношенням компонентів, разова доза яких відповідає добовим потребам здорової людини, належить професору Віталію Западнюку. Після виникнення цієї ідеї почалася копітка робота спочатку над створенням препарату, а згодом — над вивченням його властивостей. Разом зі співробітниками Ленінградського вітамінного комбінату були розроблені складні методи кількісного аналізу вітамінів у КВАДЕВІТІ. Цікаво, що спочатку препарат назвали Геротон, але на вимогу номенклатурної комісії Фармакологічного комітету МОЗ СРСР назву змінили на КВАДЕВІТ. Ця назва відображає його склад — комплекс, що містить 14 вітамінів.

Було проведено численні доклінічні дослідження на тваринах з вивчення токсичності препарату, його впливу на функцію печінки, кори надниркових залоз, морфологічний склад периферичної крові, показники водно-електролітного обміну, на перебіг експериментального інфаркту міокарда. Результати дослідів свідчили, що препарат нетоксичний, сприяє нормалізації змінених метаболічних процесів, підвищує функціональну активність органів і систем у молодих і старих тварин. Препарат нормалізує вміст калію, натрію у тканинах (Купраш Л.П., 1974). Під його впливом поліпшується білоксинтезувальна, екскреторна, детоксикаційна функція печінки (Заїка М.У., 1971; Западнюк В.І., 1977). Стимулювальний вплив КВАДЕВІТУ на сполучну тканину проявляється посиленням регенерації тканин і прискореним загоєнням ран (Западнюк В.І., 1997).

Терапевтичну ефективність КВАДЕВІТУ вивчали в клінічних відділеннях Інституту геронтології АМН СРСР, на кафедрі терапії стоматологічного факультету Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця, на кафедрі реабілітації Київського інституту удосконалення лікарів МОЗ України, в Московському інституті очних хвороб ім. Г.Л. Гельмгольца, у відділенні герокардіології Інституту кардіології ім. О.Л. М’ясникова АМН СРСР і в Центральній лікарні МОЗ РРФСР. Ефективність препарату було підтверджено і він був рекомендований до широкого застосування у клінічній практиці.

Валерій Шатило:

Валерій Шатило, доктор медичних наук, завідуючий відділенням загальної терапії та профілактики прискореного старіння Інституту геронтології АМН України

— Накопичено значний досвід клінічного використання КВАДЕВІТУ. В Інституті геронтології АМН СРСР під керівництвом видатних учених доктора медичних наук, академіка АМН України О.В. Коркушка та доктора медичних наук, академіка АМН України Д.Ф. Чеботарьова проведена велика кількість клінічних досліджень КВАДЕВІТУ. Препарат застосовують як з профілактичною (по 1 таблетці на добу, людям похилого віку — по 1 таблетці 2 рази на добу), так і з лікувальною метою (по 2 таблетки 3 рази на добу протягом 3–4 тиж. Повторні курси проводять після 3-місячної перерви). Під впливом КВАДЕВІТУ у пацієнтів покращується загальне самопочуття, поліпшується апетит. Окрім покращання суб’єктивних показників, відзначають позитивні зміни біохімічних показників та поліпшення функціонування внутрішніх органів і систем. У результаті застосування препарату підвищуються функціональні можливості центральної нервової системи та фізична працездатність. Результати дослідження дії препарату у пацієнтів, функціональний вік системи кровообігу яких більший за календарний, свідчать, що в результаті прийому КВАДЕВІТУ покращувалась скоротлива функція міокарда, знижувався рівень холестерину та фосфоліпідів у крові.

Препарат у рекомендованих дозах добре переноситься. Він рідко спричинює розвиток побічних ефектів, які в основному зумовлені індивідуальною непереносимістю одного з компонентів препарату. У такому разі можливі алергічні реакції (свербіж, гіперемія шкіри, шкірний висип) та розлади функції травного тракту, що потребує відміни препарату. Правильно зібраний анамнез дозволяє попередити розвиток побічних явищ.

Результати проведених експериментально-клінічних досліджень і багатий досвід застосування препарату свідчать про широкий спектр терапевтичної дії КВАДЕВІТУ.

Таким чином, можна рекомендувати препарат як профілактичний та лікувальний засіб:

•?при гіповітамінозі, підвищеній потребі організму у вітамінах внаслідок незбалансованого харчування, дотримання спеціальної дієти, непереносимості окремих продуктів харчування;

•?для задоволення підвищених потреб організму у вітамінах у період одужання після тяжких захворювань, операцій, травм і стресових станів, променевої та хіміотерапії;

•?для покращання розумової та фізичної працездатності;

•?для осіб похилого віку з метою оптимізації обміну речовин і функції ендокринних залоз та профілактики передчасного старіння;

•?для стимуляції загоєння ран, опіків;

•?з метою зниження токсичності та зменшення вираженості побічної дії лікарських засобів, підвищення функціональної активності печінки;

•?у комплексному лікуванні пацієнтів з атеросклерозом, порушеннями мозкового кровообігу, серцево-судинною недостатністю, зі зниженням імунної резистентності організму.

Олена Кучерук
Фото Євгена Чорного

На правах реклами

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті