КІМАЦЕФ (ЦЕФУРОКСИМ) у лікуванні пацієнтів з пієлонефритом

Інфекції сечових шляхів у більшості країн світу є однією з найактуальніших медичних проблем. Гострий пієлонефрит становить 14% всіх хвороб нирок, гнійні його форми розвиваються приблизно у 30% пацієнтів. Серед бактеріальних чинників виникнення запального процесу у нирках на  першому місці знаходиться грамнегативна флора — E. coli. Klebsiella spp., Proteus mirabilis та різні види Enterobacter разом посідають друге місце (Пытель Ю.А., 1985). Лікувальна тактика при інфекціях сечових шляхів спрямована перш за все на знищення збудника та на  ліквідацію запалення. Безперечно, слід враховувати ефективність препаратів щодо найбільш вірогідних збудників інфекційно-запального процесу, їх терапевтичну концентрацію в сечі, ступінь порушення функції нирок, вік пацієнта.

В останні десятиріччя для лікування захворювань сечових шляхів широко використовуються антибактеріальні засоби цефалоспоринового ряду. Завдяки високій ефективності та низькій токсичності, вони займають одне з перших місць серед усіх антимікробних препаратів за частотою клінічного використання (Страчунский Л.С., Белоусов Ю.Б., Козлов С.Н., 2000). Сучасна медицина в арсеналі повинна мати ефективні та безпечні антибактеріальні засоби, спектр дії яких поширюється на основні інфекційні збудники, які викликають запалення нирок. До таких препаратів належить КІМАЦЕФ (цефуроксим) виробництва ВАТ «Київмедпрепарат» — новий вітчизняний цефалоспориновий антибіотик ІІ покоління для парентерального введення. Він поєднує певні властивості цефалоспоринових антибіотиків І та ІІІ поколінь, а саме: високу антибактеріальну активність щодо грампозитивних мікроорганізмів, характерну для цефалоспоринів І покоління, та широкий антибактеріальний спектр відносно грамнегативної мікрофлори, властивої цефалоспоринам ІІІ покоління. Таке поєднання дозволяє вважати цефуроксим одним з найбільш збалансованих за антибактеріальним спектром та активністю антибіотиком цефалоспоринового ряду. До препарату чутливі грампозитивні мікроорганізми (Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Streptococcus pyogenes, Str. pneumoniae, Str. viridans, Str. аgalactiae); грамнегативні мікроорганізми (Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Borrelia burgdorferi, Bordetella pertussis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae, Klebsiella spp., Moraxella spp., Providencia spp., Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Proteus mirabilis, Р. vulgaris, Salmonella spp., Shigella spp.); анаеробні мікроорганізми (Fusobacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.). КІМАЦЕФ з успіхом може застосовуватися у лікуванні інфекцій різної локалізації, а саме: верхніх та нижніх дихальних шляхів, шкіри та м’яких тканин, кісток і суглобів, сечових шляхів, гінекологічних інфекцій.

КІМАЦЕФ

У статті наведені результати порівняльного дослідження ефективності та переносимості препарату КІМАЦЕФ з препаратом Цефуроксим «Біохемі» виробництва компанії «Біохемі» (Австрія). У дослідженні, яке проводилося в ЦГ МВС України на базі кафедри госпітальної терапії № 2 НМУ ім. О.О. Богомольця (керівник дослідження — А.С. Свінціцький), брали участь 60 пацієнтів віком від 18 до 75 років з діагнозом гострого або хронічного пієлонефриту у стадії загострення. Пацієнти основної (30 осіб) та контрольної (30 осіб) груп одержували КІМАЦЕФ та препарат порівняння відповідно по 0,75 мг в ін’єкціях внутрішньом’язово 3 рази на добу. Лікування призначали пiсля верифiкaцiї дiагнозу методами фiзикального, рентгенологiчного та лабораторного обстеження. Бактерiологiчне дослiдження сечi проводили перед призначенням aнтибіотикотерапії в перший день випробування та на десяту добу після закінчення лікування.

Препарати цефуроксиму призначали на фоні комплексної терапії, до складу якої входили препарати для симптоматичного та патогенетичного лікування пієлонефриту. Гострий пiєлонефрит та загострення хронiчного пієлонефриту виявлялися у виглядi: підвищення температури тiла — у 22 (73%) пaцiєнтiв основної групи та у 23 (77%) — контрольної (р < 0,05); болю у попереку, дизуричних явищ — у 100% хворих обох груп; видiлення мутної сечi — у 26 (87%) основної групи та у 25 (83%) — контрольної (р<0,05); протеїнурії та значної лейкоцитурії — у 100% обох груп. За даними рентгенологiчних та ультразвукових досліджень виявляли незначну деформацію чашково-лоханкової системи в усix хворих основної та контрольної груп. До початку лікування в усіх пацієнтів були отримані позитивні результати бактеріологічного дослідження сечі (в 63,3% були виявлені патогеннi штами E. coli, в 16,7% — P. mirabilis, в 6,7% — Кlebsiella spp., у 13,3% — Str. pneumoniae або Str. feacalis). В основнiй та контрольнiй групах спектр мiкрооргaнiзмiв був порiвняно однотипний. За результатами дослідження, найбiльш чутливими до КІМАЦЕФУ були грамнегативні мiкроорганізми (високочутливими — у 30% випадків, помірно — у 40%). Незважаючи на рiзний стyпiнь чутливостi мiкpофлори до КІМАЦЕФУ, у бiльшостi хворих лiкувальний ефект був значно вираженим — зменшення вираженості або усунення больових відчуттів та дизуричних явищ, нормалiзацiя температури тіла, нормалізація або полiпшення показників аналiзу сечi (табл. 1). Результати бактеріологічного дослідження сечі свідчать про ідентичну антимікробну ефективність препаратів у основній та контрольній групах. Під час повторного бактеріологічного дослідження сечі після лікування патогенна мiкpофлора була виявлена лише у 13% пaцiєнтiв основної i 10% контрольної груп.

Таблиця 1

Показники ефективностi лiкування КІМАЦЕФОМ в порiвняннi з референтним препаратом цефуроксиму

Клінічна ознака

Доба дослідження

1-ша

10-та

Група

основна

контрольна

основна

контрольна

Підвищення температури тіла, %

73±5

77±4

10±3

7±4

Симптом Пастернацького та біль (кількість пацієнтів)

0 (0)

0 (3)

0 (27)

0 (26)

1 (6)

1 (5)

1 (3)

1 (4)

2 (13)

2 (12)

2 (0)

2 (0)

3 (11)

3 (13)

3 (0)

3 (0)

Дизуричні явища (кількість пацієнтів)

0 (0)

0 (0)

0 (25)

0 (25)

1 (7)

1 (5)

1 (5)

1 (5)

2 (18)

2 (20)

2 (0)

2 (0)

3 (5)

3 (5)

3 (0)

3 (0)

Мутна сеча (кількість пацієнтів)

0 (4)

0 (5)

0 (24)

0 (25)

1 (5)

1 (6)

1 (6)

1 (5)

2 (10)

2 (9)

2 (0)

2 (0)

3 (11)

3 (10)

3 (0)

3 (0)

Ступiнь прояву ознаки: 0 – вiдсутня, 1 – слабка, 2 – помiрна, 3 – значна.

Таблиця 2

Оцінка загальної клінічної ефективності

Препарат

Ефективність

висока

помірна

відсутня

кількість пацієнтів

%

кількість пацієнтів

%

кількість пацієнтів

%

КІМАЦЕФ

19

63,3

7

23,3

4

13

Препарат порівняння

20

66,6

7

23,3

3

10

Під час прийому КІМАЦЕФУ побічних явищ не було. Аналіз лабораторних даних не виявив негативного впливу на функції нирок та печінки як досліджуваного, так і референтного препарату.

Результати наведеного дослідження свідчать про досить високу ефективність КІМАЦЕФУ при лікуванні хворих на гострий і хронічний первинний та вторинний пієлонефрит в стадії загострення (табл. 2). Досліджуваний препарат за своїми терапевтичними властивостями та профілем безпеки практично не відрізняється від препарату порівняння. Помірно виражений ефект КІМАЦЕФУ у хворих на пієлонефрит у поодиноких випадках може бути зумовлений попередніми курсами лікування антибактеріальними засобами та розвитком нечутливості до них інфекційного агента, асоціацією мікроорганізмів або суперінфекцією.

Враховуючи лікарську форму, механізм дії та антибактеріальний спектр, КІМАЦЕФ найбільш доцільно застосовувати під час стаціонарного лікування хворих з інфекційно-запальними ураженнями сечових шляхів. Висока ефективність та безпека вітчизняного препарату цефуроксиму КІМАЦЕФ дозволяють рекомендувати його для використання в широкій медичній практиці.o

О. С. Василенко, С. В. Коноваленко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Компания «Мегаком» — в маркетинге мелочей не бывает

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті