Що в бюджеті?

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 р.», який вступив у дію з 1 січня 2004 р.

Доходи Державного бюджету України (далі Бюджету) на 2004 р. встановлено в сумі 60702390,9 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду Бюджету — 47925483,4 тис. грн. та доходи спеціального фонду Бюджету — 12776907,5 тис. грн.

Видатки Бюджету на 2004 р. затверджено в сумі 64 192 219 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду Бюджету — 51626712,3 тис. грн. та видатки спеціального фонду Бюджету — 12565506,7 тис. грн.

На 2004 р. затверджено обсяги повернення кредитів до Бюджету в сумі 1830755,1 тис. грн., у тому числі до загального фонду Бюджету — 1238678,8 тис. грн. та до спеціального фонду Бюджету — 592076,3 тис. грн.; обсяги надання кредитів з Бюджету України в сумі 1770459,4 тис. грн., у тому числі із загального фонду — 463449,9 тис. грн., із спеціального фонду — 1307009,5 тис. грн.

Граничний розмір дефіциту Бюджету на 2004 р. встановлено в сумі 3429532,4 тис. грн., у тому числі загального фонду — 2 926 000 тис. грн., спеціального фонду — 503532,4 тис. грн.

Розмір оборотної касової готівки Бюджету встановлено в сумі 400 000 тис. грн.

Граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 31 грудня 2004 р. встановлено в сумі 15574049,6 тис. грн. та в сумі 1317121,1 тис. дол. США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України — в сумі, еквівалентній 8855468,2 тис. дол. США.

За державною програмою «Охорона здоров’я населення України» передбачено бюджетні призначення в сумі 2650466,9 тис. грн., у тому числі за такими пріоритетними напрямками:

– надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров’я та заходи щодо реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров’я — 1 669 338 тис. грн., із них на:

  • поліпшення діагностики та медичного обслуговування пацієнтів з онкологічними захворюваннями —130360,1 тис. грн.;

  • безкоштовне забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет — 132 000 тис. грн.;

  • вжиття першочергових заходів профілактики та лікування туберкульозу — 74689,7 тис. грн.;

  • проведення імунопрофілактики населення — 104 900 тис. грн.;

  • профілактику та лікування СНІДу — 40609,3 тис. грн.;

  • зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, — 204 400 тис. грн.;

  • проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та вжиття заходів щодо забезпечення епідемічного благополуччя в Україні — 438507,5 тис. грн.;

  • забезпечення лікування із застосуванням високовартісних медичних технологій у клініках при науково-дослідних інститутах медичного профілю — 299366,8 тис. грн.

У Бюджеті передбачено такі захищені статті видатків загального фонду (за економічною структурою видатків): оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; виплата відсотків по державному боргу; трансферти населенню; трансферти місцевим бюджетам.

Згідно зі ст. 80 на 2004 р. зупинена дія деяких положень Закону України «Про податок на додану вартість», що зумовлює з 1 січня 2004 р. введення ПДВ на медикаменти та вироби медичного призначення, які не увійшли до переліку, визначеного КМ України (Постанова КМУ № 1949 від 17 грудня 2003 р. — «Щотижневик АПТЕКА», № 49 (420) від 22 грудня 2003 р.). n

Витяг з розподілу видатків Державного бюджету України на 2004 рік (тис. грн.)

Код класифікації видатків та кредитування

Найменування показників видатків Державного бюджету

Разом (загальний + спеціальний фонди)

2301000

Апарат Міністерства охорони здоров’я України

2014711,9

2301010

Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я

5801,6

2301020

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини

2374,6

2301030

Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини

14148,4

2301040

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини

1952,9

2301050

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров’я

585,2

2301060

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини

139,9

2301070

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівня акредитації

409612,0

2301080

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я

36769,8

2301090

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

190,9

2301100

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості

27273,6

2301110

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я

92383,2

2301170

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та у медичних вищих навчальних закладах Міністерства охорони здоров’я України

46012,6

2301180

Санаторне лікування хворих на туберкульоз

61787,7

2301190

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

54562,5

2301200

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я

7548,2

2301230

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах

10533,6

2301250

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезінфекційні заходи

428086,5

2301260

Заходи по боротьбі з епідеміями

5000,0

2301270

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

104900,0

2301280

Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення

25900,0

2301290

Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров’я

79800,0

2301310

Централізовані заходи з трансплантації органів і тканин

7411,4

2301340

Державний контроль за якістю лікарських засобів

10590,8

2301350

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи в системі охорони здоров’я

3700,2

2301360

Лікування громадян України за кордоном

900,0

2301370

Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом

54851,1

2301380

Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу

14852,2

2301390

Забезпечення медичних заходів державної програми «Онкологія»

130360,1

2301400

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

65748,8

2301410

Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки

1725,3

2301450

Забезпечення медичних заходів Комплексної програми «Цукровий діабет»

132000,0

2301460

Централізоване придбання діагностичного та лікувального обладнання для боротьби з онкозахворюваннями, туберкульозом та іншими хворобами, в першу чергу для сільських лікарень

88000,0

2301470

Централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я

39600,0

2301600

Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу

45595,7

2302000

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

759,0

2302010

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення

759,0

2304000

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України

12617,2

2304020

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

12617,2

2501070

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

2739,4

2501080

Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на  туберкульоз)

22581,1

0301190

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади

18803,0

0301200

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд у лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об’єктах органів державної влади

2013,7

0301220

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами

226,3

0301250

Закупівля діагностичного та лікувального обладнання для клінічної лікарні «Феофанія»

20000,0

1001100

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ

102445,6

1003080

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах

6367,7

1101050

Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст-супутників

39449,3

1101060

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об’єктах атомної енергетики і промисловості

3407,3

2101080

Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України

141504,4

3104040

Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

139723,5

3104050

Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту

1884,4

3104060

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

12778,8

3105020

Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту

2883,3

3201210

Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

43390,0

6521050

Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України

44411,8

6560000

Академія медичних наук України

384090,9

6561000

Апарат Академії медичних наук України

384090,9

6561020

Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини

18089,3

6561030

Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини

34517,7

6561050

Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук України

500,0

6561060

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України,

238554,2

?

в тому числі для Інституту хірургії та трансплантології на  забезпечення проведення трансплантації частини печінки від живого донора

1000,0

6561070

Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України

3194,8

6561080

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук України

14800,0

6561090

Наукова та організаційна діяльність Президії Академії медичних наук України

2805,1

6561100

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії медичних наук України

162,0

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті