Повідомлення МКМТ щодо рішення від 29.09.2009 р. № АД-216/2009/4402-37

08 Жовтня 2009 11:17 Поділитися

Повідомлення опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 06.10.2009р. №183

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну шприців походженням з Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина і Китайської Народної Республіки

Міністерство економіки України (далі — Міністерство) відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) проводило антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну шприців походженням з Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина і Китайської Народної Республіки (далі — Розслідування).

30 липня 2008р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) за результатами розгляду скарги ВАТ «Гемопласт» та ЗАТ «Тюмень-Медико-Сміла» (далі — Заявник) «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну шприців походженням з Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина і Китайської Народної Республіки» прийняла рішення № АД-185/2008/143-44про порушення та проведення Розслідування.

30 липня 2008р. рішення про порушення та проведення Розслідування було опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» № 138.

Опис товару, що є об’єктом Розслідування, визначено як:

Шприци з полімерних матеріалів з голками або без голок, двокомпонентні та трьохкомпонентні (далі — Товар), які класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00.

30 липня 2009р. рішенням Комісії від 21.07.2009 р. № АД-206/2009/4402-37термін проведення Розслідування було подовжено на два місяці.

29 вересня 2009р. Комісія на виконання вимог Закону розглянула подані Міністерством матеріали і висновки про результати Розслідування та прийняла рішення № АД-216/2009/4402-37 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну шприців походженням з Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина і Китайської Народної Республіки» (далі — Рішення Комісії).

Рішення Комісії було прийнято на підставі наявності наступного:

1. Факту демпінгового імпорту в Україну Товару об’ємом 2мл походженням з Китайської Народної Республіки, об’ємом 5мл походженням з Королівства Іспанія та Китайської Народної Республіки, об’ємом 10мл походженням з Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина і Китайської Народної Республіки.

Було встановлено, що за період дослідження (2005р. — 2006р. — 2007р.) демпінговий імпорт в Україну Товару:

Об’ємом 2мл походженням з Китайської Народної Республіки:

? зріс в абсолютних показниках порівняно з 2005роком: у 2006році на 3279,6% та у 2007році на 10190,3%;

? зріс відносно виробництва Заявника порівняно з 2005роком: у 2006році на 2500% та у 2007році на 9500%;

? зріс відносно споживання Товару в Україні порівняно з 2005роком: у 2006році на 3100% та у 2007році на 9300%.

Об’ємом 5мл походженням з Королівства Іспанія та Китайської Народної Республіки:

? зріс в абсолютних показниках порівняно з 2005роком: у 2006році на 38,1%, та у 2007році на 66,6%;

? зріс відносно виробництва Заявника порівняно з 2005роком: у 2006році на 69,7% та у 2007році на 135,9%;

? зріс відносно споживання Товару в Україні порівняно з 2005роком: у 2006році на 29,5% та у 2007році на 49,4%.

Об’ємом 10мл походженням з Королівства Іспанія, Федеративної Республіки Німеччина, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії і Китайської Народної Республіки:

? зріс в абсолютних показниках порівняно з 2005роком: у 2006році на 63,1%, та у 2007році на 96,9%;

? зріс відносно виробництва Заявника порівняно з 2005роком: у 2006році на 76,3% та у 2007році на 100%;

? зріс відносно споживання Товару в Україні порівняно з 2005роком: у 2006році на 68% та у 2007році на 107,6%.

У ході проведення Розслідування заінтересованим сторонам (виробникам/експортерам з Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина і Китайської Народної Республіки) була надана можливість взяти активну учать у Розслідуванні, захищаючи свої інтереси, та надавати інформацію, яка б підтверджувала або спростовувала наявність факту демпінгового імпорту в Україну шприців, що є об’єктом розгляду. Проте, заінтересовані сторони Розслідування не використали надану можливість і відмовили у доступі до необхідної інформації або не подали її у встановлені строки, що дало підстави зробити висновок про ухилення ними від співпраці з Міністерством.

У зв’язку з цим, наявність факту демпінгового імпорту в Украї­ну встановлювалася на підставі найбільш повної та розгорнутої інформації.

Відповідно до частини п’ятої ст. 16Закону розраховано розмір ставки антидемпінгового мита, який є достатнім для запобігання шкоди, шляхом встановлення маржі шкоди, яка становить:

? для Китайської Народної Республіки:

для шприців об’ємом 2мл = 24,36%, для шприців об’ємом 5мл = 54,15%, для шприців об’ємом 10мл = 347,14%;

? для Королівства Іспанія:

для шприців об’ємом 5мл = 10,54%, для шприців об’ємом 10мл = 196,38%;

? для Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії:

для шприців об’ємом 10мл = 23%;

? для Федеративної Республіки Німеччина: для шприців об’ємом 10мл = 37%.

2. Факту нанесення істотної шкоди національному товаровиробникові.

За результатами дослідження основних соціально-економічних показників Заявника було встановлено наступне:

? виробництво Заявником Товару об’ємом 2, 5та 10мл скоротилося на 29%, 29% та 2% відповідно, використання виробничих потужностей скоротилося більш ніж на 47%;

? обсяги продажу Товару об’ємом 2, 5та 10мл Заявником на внутрішньому ринку України скоротилися на 28%, 22% та 20% відповідно. При цьому Заявник зазнавав збитків від реалізації Товару на внутрішньому ринку України об’ємом 2, 5та 10мл. Разом із цим, рентабельність Заявника від реалізації Товару на внутрішньому ринку України за період розслідування була від’ємною;

? зайнятість на підприємстві Заявника скоротилася на 6%. Інвестиції в 2007році так як і в 2006році порівняно з 2005роком повністю припинилися. При цьому прибутків від інвестиційної діяльності протягом 2005р. — 2006р. — 2007р. Заявник не отримував. Середня заробітна плата Заявника зросла на 39%, а рівень офіційної мінімальної заробітної плати в Україні зріс майже на 68%. Таким чином темпи росту офіційного рівня мінімальної заробітної плати в Україні значно випереджали темпи росту рівня заробітної плати Заявника. Коефіцієнт ліквідності Заявника зменшився майже в 2рази, а продуктивність праці скоротилася на 12%.

3. Факту причинно-наслідкового зв’язку між фактом демпінгового імпорту в Україну Товару об’ємом 2мл походженням з Китайської Народної Республіки, об’ємом 5мл походженням з Королівства Іспанія та Китайської Народної Республіки, об’ємом 10мл походженням з Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина і Китайської Народної Республіки та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробникові.

Демпінговий імпорт Товару об’ємом 2мл походженням з Китайської Народної Республіки, об’ємом 5мл походженням з Королівства Іспанія та Китайської Народної Республіки, об’ємом 10мл походженням з Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина і Китайської Народної Республіки здійснювався за цінами, що є нижчими за собівартість продажу Заявником Товару на внутрішньому ринку. За таких умов імпорту Заявник був змушений знизити рівень цін до рівня нижчого за рівень собівартості, що призвело до від’ємного рівня рентабельності Заявника та збитковості.

За період дослідження 2005р. — 2006р. — 2007р. імпорт Товару об’ємом 2мл походженням з Китайської Народної Республіки, об’ємом 5мл походженням з Королівства Іспанія та Китайської Народної Республіки, об’ємом 10мл походженням з Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина і Китайської Народної Республіки збільшився на 10 190,3%, 66,6% та 96,9% відповідно, збільшивши свою частку у споживанні Товару в Україні відповідно на 9 300%, 49,4% та 107,6%, що призвело до скорочення частки Заявника у споживанні Товару в Україні на 31,8%, 30,2% та 15,8% відповідно.

У свою чергу скорочення обсягів продажу Заявником Товару на внутрішньому ринку України призвело до скорочення обсягів виробництва, використання виробничих потужностей, продуктивності, обсягів інвестицій та зайнятості на підприємствах Заявника.

У ході проведення Розслідування відповідно до вимог Закону Міністерство також проводило дослідження на предмет того, чи могли вплинути на погіршення становища Заявника інші фактори, внаслідок дії яких шкода, завдана національному товаровиробникові, не вважається шкодою, заподіяною демпінговим імпортом, а саме: обсяги та ціни імпорту який не продається за демпінговими цінами; звуження ринку або зміни у структурі споживання; запровадження торговельних обмежень українськими та іноземними виробниками і конкуренції між цими виробниками; розвитку техніки та технологій; а також результатів експортної діяльності та рівня продуктивності виробництва Заявника.

Проведений аналіз факторів, визначених ст. 10Закону, показав, що шкода нанесена Заявникові не могла бути заподіяна внаслідок дії інших чинників.

Наявність вищенаведених фактів дає підстави робити висновок, що протягом 2005р. — 2006р. — 2007р. демпінговий імпорт в Україну Товару об’ємом 2мл походженням з Китайської Народної Республіки, об’ємом 5мл походженням з Королівства Іспанія та Китайської Народної Республіки, об’ємом 10мл походженням з Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина і Китайської Народної Республіки здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що заподіював істотну шкоду національному товаровиробникові.

Відповідно до ст.16Закону Рішенням Комісії:

застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, який має такий опис:

Шприци з полімерних матеріалів з голками або без голок, двокомпонентні та трьохкомпонентні:

– об’ємом 2мл, 5мл, 10мл походженням з Китайської Народної Республіки;

– об’ємом 5мл, 10мл походженням з Королівства Іспанія; об’ємом 10мл походженням з Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії;

– об’ємом 10мл походженням з Федеративної Республіки Німеччина.

– Вказаний товар класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита у розмірі:

Для шприців з полімерних матеріалів з голками або без голок, двокомпонентних та трьохкомпонентних:

об’ємом 2мл походженням з Китайської Народної Республіки — 24,36%,

об’ємом 5мл походженням з Китайської Народної Республіки — 54,15%,

об’ємом 10мл походженням з Китайської Народної Республіки — 347,14%,

об’ємом 5мл походженням з Королівства Іспанія — 10,54%,

об’ємом 10мл походженням з Королівства Іспанія — 196,38%,

об’ємом 10мл походженням з Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії — 23%,

об’ємом 10мл походженням з Федеративної Республіки Німеччина — 37%.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років.

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару.

При ввезенні на митну територію України товару без сертифіката про походження здійснюється сплата остаточного антидемпінгового мита у максимальному розмірі:

Для шприців з полімерних матеріалів з голками або без голок, двокомпонентних та трьохкомпонентних: об’ємом 2мл — 24,36%, об’ємом 5мл — 54,15%, об’ємом 10мл — 347,14%.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються з моменту набрання чинності Рішенням Комісії.

Рішення Комісії набирає чинності через 30календарних днів з дня опублікування цього повідомлення.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті